Підходи до формування стратегії підвищення результативності господарської діяльності підприємства актуальність icon

Підходи до формування стратегії підвищення результативності господарської діяльності підприємства актуальність
Скачати 47.12 Kb.
НазваПідходи до формування стратегії підвищення результативності господарської діяльності підприємства актуальність
Дата06.10.2014
Розмір47.12 Kb.
ТипДокументи

Шутенко О. І.

(ф-т економіки та управління, IVкурс)

o.shutenko@mail.ru

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Актуальність. Рівень економічної і соціальної результативності господарської діяльності залежить від багатьох чинників, що її визначають. У зв’язку з цим для практичного розв’язання завдань управління результативністю важливого значення набуває формування стратегії підвищення результативності діяльності підприємства.

Постановка проблеми. Намагаючись забезпечити свою довгострокову успішність у середовищі господарювання сучасні підприємства стикаються з проблемою пошуку адекватних динамічному оточенню методів і прийомів оцінювання досягнутих результатів розвитку. В «епоху без закономірностей» (за яскравим виразом П. Друкера) найбільш дієвим способом забезпечення успішного розвитку підприємства  виявляється стратегічне управління, що спрямоване на виявлення джерел конкурентних переваг та механізмів їх досягнення задля виживання організації. Вирішення цього завдання реалізується шляхом розроблення та реалізації різноманітних стратегій — переглядуваних способів досягнення повноцінного функціонування та підвищення прибутковості підприємства. У такому трактуванні змісту стратегії підприємства необхідно враховувати два ключові моменти: по-перше, поновлювана відмітність реалізується на засадах концепцій динамічних здатностей підприємства та знаходить відображення у стратегічній позиції підприємства; по-друге, якщо постає завдання оцінки успішності підприємства на ринку необхідно враховувати, що фінансові вимірники віддзеркалюють тільки окремий аспект здобутих підприємством результатів, що часто викривлює уявлення про його стратегічну перспективу.

Метою є пошук оптимальних шляхів формування стратегії підвищення результативності задля повноцінної високоефективної діяльності підприємства.

Результати дослідження. Результативність стратегії має виявлятися через комплекс кількісно вимірюваних економічних показників діяльності підприємства, що відповідає таким вимогам:

 • органічного поєднання фінансових і нефінансових індикаторів успішності;

 • інформаційної повноти та адекватності репрезентації вимірників для осіб, які ухвалюють стратегічні рішення.

Класифікація великої різноманітності чинників зростання результативності може здійснюватись за трьома ознаками:

1) видами витрат і ресурсів (джерелами підвищення);

2) напрямами розвитку та удосконалення виробництва;

3) місцем реалізації у системі управління виробництвом.

Групування чинників за першою ознакою робить можливим досить чітке визначення джерел підвищення результативності: зростання продуктивності праці (економія витрат живої праці), зниження фондоємності (капіталоємності) і матеріалоємності продукції. Покращання використання зазначених джерел підвищення ефективності виробництва передбачає здійснення комплексу заходів, які за своїм змістом характеризують основні напрями розвитку та удосконалення виробництва (друга ознака групування чинників). Визначальними напрямами є, перш за все, прискорення темпів науково-технічного та організаційного прогресу.

Найбільш важливою у практичному значенні слід вважати класифікацію чинників результативності за місцем реалізації у системі управління виробництвом (третя ознака групування чинників), особливо відокремлення з них двох категорій чинників – внутрішньовиробничих і зовнішніх (народногосподарських), а також поділ сукупності внутрішніх чинників на так звані “тверді” і “м’які” чинники.

“Тверді” чинники: нові технології, організація устаткування, економія матеріалів та енергії, контроль виробництва.

“М’які” чинники: продуктивність персоналу, організація і системи,більш досконалі методи роботи, стилі управління.

Під резервами розуміють невикористані можливості зниження поточних і авансових витрат матеріальних, трудових та фінансових ресурсів при даному рівні розвитку виробничих сил і виробничих відносин.

Резерви у повному обсязі можна виміряти в плані досягнутого рівня використання ресурсів і можливого, виходячи з накопиченого виробництвом, потенціалу підприємства.

Для того, щоб обґрунтувати стратегію підвищення результативності господарської діяльності підприємства необхідно здійснити стратегічний аналіз, тобто стратегічне вимірювання результативності діяльності підприємств. Виділяють наступні системи стратегічного вимірювання результативності діяльності підприємств:

 • Система показників відповідальності (ASC);

 • Збалансована система показників (BSC);

 • Піраміда результативності МакНейра;

 • Система управління результативністю діяльності підприємства (ВРМ).

Висновки. Можна сформувати такі основні стратегічні напрямки підвищення результативності господарської діяльності підприємства: підвищення рівня управління і методів господарювання; організація структури виробництва та праці; підвищення прогресивності і якості продукції та техніки, що застосовується; зниження витрат на виробництво та збут; пошук резервів підвищення прибутковості підприємства; пошук резервів зміцнення фінансового стану та підвищення рівня рентабельності.

ЛІТЕРАТУРА

 1. ^ Верба В.А. Діагностика компетенцій підприємства / В.А. Верба, О.М. Гребешкова // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Вип. 18, 2007

 2. Гречан А. П Діагностика ефективності діяльності підприємств / Гречан А. П., Радіонова Н. Й. // Київ, 2010

 3. Козак В. Є. Економічні результати як елемент оцінки діяльності підприємства / В. Є. Козак, Г. О. Христич // Вісник Хмельницького національного університету. - 2009, № 6, T. 2

 4. Косянчук Т. Ф. Результативність діяльності підприємства та її діагностика / Косянчук Т. Ф. // Вісник Хмельницького національного університету 2009, № 3, T. 1

 5. Олексюк О. І..Економіка результативності діяльності підприємства: монографія / – К.: КНЕУ, 2008. – 362 с.

 6. Сержанов В.В. Механізм контролю та регулювання рівня витрат і результативності виробничої діяльності підприємства / Сержанов В.В., Завадяк Р.І. // Науковий вісник Ужгородського університету, 2011

 7. Скалюк Р. В. Фінансова результативність діяльності промислових підприємств// Вісник економіки транспорту і промисловості № 33, 2011

 8. Турило А.М. Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства/А.М. Турило, О.А. Зінченко//Фінанси України. – К., 2008. – № 8. – С. 35–44.Схожі:

Підходи до формування стратегії підвищення результативності господарської діяльності підприємства актуальність iconСучасні системи оцінювання результативності діяльності підприємства
Метою роботи є дослідження особливостей оцінювання результативності діяльності підприємства в сучасних умовах, розкриття сутності...
Підходи до формування стратегії підвищення результативності господарської діяльності підприємства актуальність iconC учасні підходи до формування конкурентної стратегії розвитку підприємства
Стратегія є об’єктивною засадою для формування відповідей на такі важливі для підприємства питання: в якій галузі або на яких ринках...
Підходи до формування стратегії підвищення результативності господарської діяльності підприємства актуальність iconАналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації»
Основною метою курсової роботи з дисципліни Аналіз господарської діяльності! Є практична реалізація теоретичних та методичних положень...
Підходи до формування стратегії підвищення результативності господарської діяльності підприємства актуальність iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Схема формування та розподілу прибутку підприємства за різних організаційно-правових форм (акціонерні товариства, орендні підприємства,...
Підходи до формування стратегії підвищення результативності господарської діяльності підприємства актуальність iconПерелік тем магістерських дипломних робіт студентів денної форми навчання, захищених у 2012-2013 навчальному році Кафедра економіки підприємств Магістерська програма «Менеджмент підприємницької діяльності»
Обґрунтування стратегії підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Підходи до формування стратегії підвищення результативності господарської діяльності підприємства актуальність iconМодель комплексної оцінки ефективності реалізації зовнішньоекономічної стратегії підприємства
З одного боку, це сприяє більш ефективному використанню його потенційних можливостей, з другого боку, виникає загроза децентралізації...
Підходи до формування стратегії підвищення результативності господарської діяльності підприємства актуальність iconСучасні методи оцінювання фінансово-економічного стану підприємства: теоретичні та практичні аспекти
Актуальність. На сьогоднішній день оцінка фінансово-економічного стану підприємства є досить актуальною для будь-якого суб’єкта господарської...
Підходи до формування стратегії підвищення результативності господарської діяльності підприємства актуальність iconВимірювання ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства
Водночас абсолютна сума прибутку не характеризує рівня ефективності господарської діяльності. Щоб зробити висновок про рівень ефективності...
Підходи до формування стратегії підвищення результативності господарської діяльності підприємства актуальність iconНаказ №294 Про впровадження системи рейтингового оцінювання у Дондуу
З метою підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників, забезпечення прозорості...
Підходи до формування стратегії підвищення результативності господарської діяльності підприємства актуальність iconНаказ №294 Про впровадження системи рейтингового оцінювання у Дондуу
З метою підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників, забезпечення прозорості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи