Паспортнавчальноїдисциплін и icon

Паспортнавчальноїдисциплін и
Скачати 90.07 Kb.
НазваПаспортнавчальноїдисциплін и
Дата06.10.2014
Розмір90.07 Kb.
ТипДокументи

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ

П А С П О Р Т Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И


"ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ"

На 2013-2014 навчальний рік

Семестр, в якому викладається дисципліна третій

(порядковий номер семестру)

Дисципліна обов’язкова К-ть годин за навчальним планом 180

(обов’язкова/вибіркова) (разом)

Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна 6509/1, 6106/4

Форма підсумкового контролю екзамен (ПМК, екзамен)

Викладачі кафедри, які забезпечують читання лекцій: О.М. Висоцька к.ек.наук, доцент

(П.І.П., науковий ступінь, посада)

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять: О.М. Висоцька, к.ек.наук, доцент (П.І.П., науковий ступінь, посада)

Кількість студентів, що вивчають дану дисципліну (за формами навчання) денна « 115 » вечірня « – » заочна « 25 »

1. Робоча навчальна програма дисципліни затверджена Вченою Радою університету КНЕУ 28.02. 2013 р. Протокол №8__

(коли затверджена)

  1. Основні підручники та навчальні посібники, які є базовими при вивченні дисципліни (автор, назва, видавництво, рік видання):

2.1. Видані університетом

К-ть примірників у бібліотеці

  1. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу [Текст] : підручник / В.Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2013. – 779 с.

2. Економіка підприємства [Текст] : підручник / [Г. О. Швиданенко, В. Г. Васильков, Н. П. Гончарова, А. І. Дмитренко та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко . - К. : КНЕУ, 2009. - 598 с.^ 2.2. Видані іншими видавництвами

К-ть примірників в бібліотеці

  1. Економіка підприємств [Текст] : підручник / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик. - К. : Знання, 2010. - 463 с.

  2. Попов Н.А. Экономика сельскохозяйственного производства с основами рыночной экономики Учебник -М.: ТАНДЕМ, 1999. - 352

  3. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч посібник. -К.: Атіка, 2002. -480 с.
3. Тексти лекцій (типографське видання або електронна версія) при відсутності навчальної книги: « – »

4. Монографії, видані університетом, що рекомендуються студентам для поглибленого опанування курсу:
^
Автор, назва, рік видання

К-ть примірників у бібліотеці

1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз. – К.: КНЕУ, 2005 – 292 с.
2. Андрійчук В.Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку.-К.: ННЦ Інститут аграрної економіки УААН, 2007.-201 с.
5. Навчально-методичні посібники для самостійного вивчення курсу:

Автор, назва, рік видання

К-ть примірників у бібліотеці

  1. Садовник О.В. Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. Економіка аграрних підприємств: для студ. спец. 6509/1 «облік та аудит». – К.: КНЕУ, 2010 р. – електронна версія

2. Андрійчук В.Г. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Економіка аграрного підприємства. Видання друге, доповнене і перероблене. – К.: КНЕУ, 2010 р.

3. Економіка підприємств. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій. Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2005. -157 с.

6. Інші методичні матеріали до вивчення дисципліни, рекомендовані студентам:

Автор, назва, рік видання

К-ть примірників у бібліотеці

1. Навчальні завдання та методичні вказівки до проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка підприємств»

2. Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Економіка підприємств»

3. Річні бухгалтерські звіти аграрних підприємств Білоцерківського та Кагарлицького районів, зведені річні звіти аграрних підприємств по Україні, річні бухгалтерські звіти низки переробних підприємств
7. Дистанційні навчально-методичні комплекси з дисципліни: « – »

8. Методичні матеріали щодо змісту та організації СРС, поточного й підсумкового контролю знань з дисципліни, що розміщені на сайті КНЕУ за адресою http://10.1.1.66/: затверджені на засіданні кафедри 21.01.2013 р. протокол №6 і розміщені лютий 2013 р.

9. Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються чи плануються до використання (інформація подається в додатку до паспорту за формою):

Розділ 9.1. Інноваційні навчальні технології, що використовуються на лекційних заняттях

Тема лекції

Кількість годин

Види інноваційних навчальних технологій

у поточному навчальному році

заплановано на наступний навчальний рік

1. Місце сільського гос­по­дар­ства в економічному розвитку держави. Основи підприємницької діяльності, види підприємств та їх організаційно-правові форми.

2

проблемна лекція

Лекція-візуалізація Мотиваційна лекція

2. Зовнішнє середовище господарювання підприємств. Ринок і продукція.

2
Лекція-візуалізація

3. Організація виробництва та управління підприємством. Планування діяльності підприємства.

2
Лекція-візуалізація Проблемна лекція

4. Витрати на виробництво та реалізацію продукції

2
Лекція-візуалізація

5. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

2

розгляд окремих дискусійних питань

Лекція-візуалізація

Розгляд окремих дискусійних питань

6. Техніко-технічна база і виробнича потужність підприємства.

Земельні ресурси

2
Лекція-візуалізація Проблемна лекція

7. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

2
Лекція-візуалізація

8. Капітал підприємства: необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи

2

проблемна лекція

Проблемна лекція

9. Капітал підприємства: необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства.

2

проблемна лекція

Лекція-візуалізація

10. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства. Забезпечення якості продукції.

2
Лекція-візуалізація

11. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства

2

проблемна лекція

Проблемна лекціяРозділ 9.2. Інноваційні навчальні технології, що використовуються на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Порядковий номер і назва заняття

Кількість годин

Види інноваційних навчальних технологій

у поточному навчальному році

заплановано на наступний навчальний рік

    1. Місце сільського гос­по­дар­ства в економічному розвитку держави.

Основи підприємницької діяльності, види підприємств та їх організаційно-правові форми.

Зовнішнє середовище господарювання підприємств.

2

робота в малих групах

Дискусія з елементами аналізу / робота в малих групах


2. Ринок і продукція.

Організація виробництва та управління підприємством


2
Семінар-вирішення ситуаційних вправ

3. Організація виробництва та управління підприємством.

Планування діяльності підприємства.

2
Семінар-конференція


4. Витрати на виробництво та реалізацію продукції

2
Дискусія з елементами аналізу

5. Витрати на виробництво та реалізацію продукції

2

розгляд ситуаційних завдань

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

6. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

2

розгляд ситуаційних завдань

Семінар-вирішення ситуаційних вправ


8. Техніко-технічна база і виробнича потужність підприємства

2
Семінар-розгорнута бесіда


9. Земельні ресурси

2

розгляд ситуаційних завдань

Семінар-розв’язання проблемних завдань

10. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

2

розгляд ситуаційних завдань

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

11. Капітал підприємства: необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи

2

розгляд ситуаційних завдань

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

12. Капітал підприємства: необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи

2

розгляд ситуаційних завдань

Дискусія з елементами аналізу

13. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства

2

розгляд ситуаційних завдань

Семінар-розв’язання проблемних завдань

14. Забезпечення якості продукції

2

розгляд ситуаційних завдань

Семінар-конференція

15. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства

2
Семінар-дискусія

ДОВІДКОВО:


1. Нові підручники (навчальні посібники) з даної навчальної дисципліни, які кафедра планує завершити в поточному році « – »

2. Навчально-методичні розробки з дисципліни, над якими планується робота в поточному році: « – »

Завідувач кафедри __________________ Дем’яненко С.І.


Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи