1. Загальні положення icon

1. Загальні положення
Скачати 45.11 Kb.
Назва1. Загальні положення
Дата24.09.2012
Розмір45.11 Kb.
ТипДокументи1. Загальні положенняМодульний контроль (МК) є невід’ємною частиною кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Основна його мета – підвищення якості вищої освіти за рахунок створення умов для системної планомірної роботи студентів протягом усього семестру і надання можливості вивчення і контролю засвоєння теоретичного і практичного матеріалу навчальних дисциплін окремими частинами. Навчальний матеріал дисципліни, який планується для освоєння студентом в семестрі, поділяється на два залікових модулі – МК1 і МК2.


Заліковий модуль складається з одного чи декількох логічно завершених розділів (змістових модулів) робочої навчальної програми дисципліни, зміст яких розглядається під час різних видів навчальних занять (лекцій, практичних і лабораторних занять, семінарів, СРС).


Модульний контроль здійснюється з навчальних дисциплін, з яких робочими навчальними планами передбачена семестрова атестація - екзамен.


Терміни проведення МК, перелік дисциплін, з яких проводиться МК, зміст модулів і критерії оцінки результатів виконання контрольних завдань із МК повинні доводитися до відома студентів у перші два тижні семестру.

  1. ^

    Організація модульного контролюМодульний контроль проводиться у „модульні тижні”: МК1 - 2 тижні; МК2 – 2 тижні. Під час модульних тижнів навчальні заняття не проводяться.


^ Загальна семестрова оцінка з дисципліни виставляється тільки на підставі результататів двох модульних контролів, тобто – без проведення екзамену.


Терміни проведення модульного контролю, а також курси і спеціальності, які його проходять, встановлюються графіком навчального процесу, який щорічно розробляється відділом навчально-методичної роботи.


Розклад проведення МК і консультацій, які проводяться напередодні відповідних МК, розробляється диспетчерською групою навчального відділу.


Завдання для МК готує лектор. Ці завдання повинні бути розглянуті і затверджені на засіданні кафедри.


  1. Проведення модульного контролю


Модульний контроль проводиться за навчальним матеріалом, віднесеним до відповідного залікового модулю робочої навчальної програми дисципліни.

Модульний контроль здійснюється тільки у письмовому вигляді. Тривалість МК1 - не менша ніж дві, а МК2 – три академічні години.

Під час виконання завдання МК студент може користуватися лише тими допоміжними матеріалами та засобами, які дозволені кафедрою і вказані у критеріях оцінки знань з відповідної дисципліни. При порушенні студентом встановленого порядку проведення модульного контролю, він усувається від виконання завдання МК.

Результати складання МК подаються у деканат і доводяться до відома студентів не пізніше ніж у наступні три дні після проведення модульного контролю.


Студент має право звернутися до викладача для одержання пояснень щодо оцінки його модульної роботи. У випадку незгоди з оцінкою, студент має право звернутися з письмовою обгрунтованою апеляцією до завідувача відповідної кафедри, який у присутності студента повинен розглянути апеляцію. В результаті розгляду апеляції оцінка залишається без змін або, якщо є підстави, підвищується.


Студенту, який не з’явився на модульний контроль, у відомості виставляється позначка „не з’явився”.


Повторне складання МК1 під час навчальних тижнів семестру не проводиться за винятком тих випадків, коли студент не складав МК1 з поважних причин, підтверджених відповідними документами.


Відповіді студентів із завдань МК зберігаються викладачем до початку наступного семестру.


З метою стимулювання студентів до системної роботи протягом усього семестру викладач має право за погодженням із завідувачем кафедри атестувати студентів під час МК1 і МК2 тільки на підставі письмового поточного контролю. Письмові відповіді студента під час поточного контролю зберігаються до початку наступного семестру. Якщо студент не згоден з оцінкою, яка отримана на підставі письмового поточного контролю, і хоче ії підвищити, то він проходить МК1 або МК2 на загальних умовах, визначених цим «Положенням…». У цьому випадку оцінка, яка отримана на підставі письмового поточного контролю, залишається без змін або, якщо є підстави, підвищується.


  1. Допуск до модульного контролю


Студенти допускаються до МК1 незалежно від їх поточної успішності і відвідувань занять, якщо вони відпрацювали всі лабораторні роботи, проведення яких заплановане до МК1. При цьому захист відпрацьованих лабораторних робіт МК1 дозволяється на протязі всього семестру до початку МК2.

Незалежно від результатів МК1 з окремої дисципліни, студент допускається до МК2, якщо він виконав і захистив всі завдання, які передбачені робочою навчальною програмою цієї дисципліни (індивідуальні домашні завдання, звіти з лабораторних робіт, курсовий проект або курсова робота).


  1. Семестрова атестація


Позитивна загальна семестрова оцінка з дисципліни проставляється студентам, які виконали і захистили всі завдання, передбачені робочою навчальною програмою дисципліни (індивідуальні завдання, лабораторні роботи, курсовий проект або роботу) і позитивно склали обидва модулі - МК1 і МК2, .


Якщо середнє значення з оцінок двох МК не є цілим числом, то остаточна оцінка виставляється викладачем з урахування додаткових показників, що є здобутком студента при вивченні дисципліни (позитивна активність під час проведення навчальних занять, участь у предметній олімпіаді з відповідної дисципліни, підготовка під керівництвом викладача відповідної дисципліни доповіді або тез доповіді на наукову конференцію, своєчасність і якість виконання навчальних завдань тощо).


Не пізніше ніж у наступні три дні після проведення МК2 викладач повинен проінформувати студентів про загальну семестрову оцінку з дисципліни, визначену за результатами двох МК.


Студенти, які бажають підвищити оцінку з МК1, можуть під час МК2 складати обидва модулі, тобто МК1 і МК2. При цьому раніш отримана оцінка з МК1 не знижується.


Студенти, які одержали оцінку „незадовільно” чи мають позначку „не з’явився” з МК1, під час МК2 складають обидва модулі.


Студент, який не з’явився на МК2 без поважних причин, або був недопущений вважається таким, що має академічну заборгованість.

Схожі:

1. Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
1. Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
1. Загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
1. Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
1. Загальні положення iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень 2010 р м. Суми № Загальні положення
move to 0-17032775
1. Загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
1. Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
1. Загальні положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
1. Загальні положення iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн І. Загальні положення
move to 0-22111356
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи