Загальні положення icon

Загальні положення
Скачати 44.04 Kb.
НазваЗагальні положення
Дата24.09.2012
Розмір44.04 Kb.
ТипДокументи  1. Загальні положенняМодульний контроль (МК) є невід’ємною частиною кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Основна його мета – підвищення якості вищої освіти за рахунок створення умов для системної планомірної роботи студентів протягом усього семестру і надання можливості вивчення і контролю засвоєння теоретичного і практичного матеріалу навчальних дисциплін окремими частинами. Навчальний матеріал дисципліни, який планується для освоєння студентом в семестрі, поділяється на два залікових модулі – МК1 і МК2.


Заліковий модуль складається з одного чи декількох логічно завершених розділів (змістових модулів) робочої навчальної програми дисципліни, зміст яких розглядається під час різних видів навчальних занять (лекцій, практичних і лабораторних занять, семінарів, СРС).


Модульний контроль здійснюється з навчальних дисциплін, з яких робочими навчальними планами передбачена семестрова атестація - екзамен.


Терміни проведення МК, перелік дисциплін, з яких проводиться МК, зміст модулів і критерії оцінки результатів виконання контрольних завдань із МК повинні доводитися до відома студентів у перші два тижні семестру.

  1. ^

    Організація модульного контролюМодульний контроль проводиться у „модульні тижні”: МК1 - 2 тижні; МК2 – 2 тижні. Під час модульних тижнів навчальні заняття не проводяться.


^ Загальна семестрова оцінка з дисципліни виставляється тільки на підставі результататів двох модульних контролів, тобто – без проведення екзамену.


Терміни проведення модульного контролю, а також курси і спеціальності, які його проходять, встановлюються графіком навчального процесу, який щорічно розробляється відділом навчально-методичної роботи.


Розклад проведення МК і консультацій, які проводяться напередодні відповідних МК, розробляється диспетчерською групою навчального відділу.


Завдання для МК готує лектор. Ці завдання повинні бути розглянуті і затверджені на засіданні кафедри.


  1. ^ Проведення модульного контролю


Модульний контроль проводиться за навчальним матеріалом, віднесеним до відповідного залікового модулю робочої навчальної програми дисципліни.


Модульний контроль здійснюється тільки у письмовому вигляді. Тривалість МК1 - не менша ніж дві, а МК2 – три академічні години.


Під час виконання завдання МК студент може користуватися лише тими допоміжними матеріалами та засобами, які дозволені кафедрою і вказані у критеріях оцінки знань з відповідної дисципліни. При порушенні студентом встановленого порядку проведення модульного контролю, він усувається від виконання завдання МК.

Результати складання МК подаються у деканат і доводяться до відома студентів не пізніше ніж у наступні три дні після проведення модульного контролю.


Студент має право звернутися до викладача для одержання пояснень щодо оцінки його модульної роботи. У випадку незгоди з оцінкою, студент має право звернутися з письмовою обгрунтованою апеляцією до завідувача відповідної кафедри, який у присутності студента повинен розглянути апеляцію. В результаті розгляду апеляції оцінка залишається без змін або, якщо є підстави, підвищується.


Студенту, який не з’явився на модульний контроль, у відомості виставляється позначка „не з’явився”.


Повторне складання МК1 під час навчальних тижнів семестру не проводиться за винятком тих випадків, коли студент не складав МК1 з поважних причин, підтверджених відповідними документами.


Відповіді студентів із завдань МК зберігаються викладачем до початку наступного семестру.


З метою стимулювання студентів до системної роботи на протязі усього семестру викладач має право на свій розсуд атестувати студента під час МК1 і МК2 тільки на підставі письмового поточного контролю. Письмові відповіді студента під час поточного контролю зберігаються до початку наступного семестру. Якщо студент не згоден з оцінкою, яка отримана на підставі письмового поточного контролю, і хоче ії підвищити, то він проходить МК1 або МК2 на загальних умовах, визначених цим «Положенням…». У цьому випадку оцінка, яка отримана на підставі письмового поточного контролю, залишається без змін або, якщо є підстави, підвищується.


  1. ^ Допуск до модульного контролю


До МК1 допускаються всі студенти, незалежно від їх поточної успішності і відвідувань занять.

Незалежно від результатів МК1 з окремої дисципліни, студент допускається до МК2, якщо він виконав і захистив всі завдання, які передбачені робочою навчальною програмою цієї дисципліни (індивідуальні домашні завдання, звіти з лабораторних робіт, курсовий проект або курсова робота).


  1. ^ Семестрова атестація


Позитивна загальна семестрова оцінка з дисципліни проставляється студентам, які виконали і захистили всі завдання, передбачені робочою навчальною програмою дисципліни (індивідуальні завдання, лабораторні роботи, курсовий проект або роботу) і позитивно склали обидва модулі - МК1 і МК2, .


Якщо середнє значення з оцінок двох МК не є цілим числом, то остаточна оцінка виставляється викладачем з урахування додаткових показників, що є здобутком студента при вивченні дисципліни (позитивна активність під час проведення навчальних занять, участь у предметній олімпіаді з відповідної дисципліни, підготовка під керівництвом викладача відповідної дисципліни доповіді або тез доповіді на наукову конференцію, своєчасність і якість виконання навчальних завдань тощо).


Не пізніше ніж у наступні три дні після проведення МК2 викладач повинен проінформувати студентів про загальну семестрову оцінку з дисципліни, визначену за результатами двох МК.


Студенти, які бажають підвищити оцінку з МК1, можуть під час МК2 складати обидва модулі, тобто МК1 і МК2. При цьому раніш отримана оцінка з МК1 не знижується.


Студенти, які одержали оцінку „незадовільно” чи мають позначку „не з’явився” з МК1, під час МК2 складають обидва модулі.


Студент, який не з’явився на МК2 без поважних причин, або був недопущений вважається таким, що має академічну заборгованість.

Схожі:

Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
Загальні положення iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень 2010 р м. Суми № Загальні положення
move to 0-17032775
Загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Загальні положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
Загальні положення iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн І. Загальні положення
move to 0-22111356
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи