Про проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів icon

Про проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Скачати 103.32 Kb.
НазваПро проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Дата24.09.2012
Розмір103.32 Kb.
ТипДокументи
Україна
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58

тел.: (062) 337-17-33, 335-75-62, факс: (062) 304-12-78 ел. пошта: info@dgtu.donetsk.ua


_26.01.2010__ № __06-24 НДРС___

Ha № _________________

Проректору із наукової роботи

_____________________________

Про проведення  XX Всеукраїнської

наукової конференцiї аспірантів і студентів


13-15 квiтня 2010 року Донецький національний технiчний унiверситет разом з Донецьким національним унiверситетом за участю Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій області проводять ХX Всеукраїнську наукову конференцiю аспірантів і студентів «Охорона навколишнього середовища та рацiональне використання природних ресурсів».


Під час роботи конференцiї будуть працювати наступні секцiї:

1. Знешкодженння газових викидiв.

2. Рекуперацiя промислових вiдходiв.

3. Очистка стiчних вод.

4. Обладнання екологiчно чистих технологiй та захисту бiосфери.

5. Проблеми сталого розвитку суспільства.

6. Фiтооптимiзацiя техногенного середовища та охорона рослинного свiту.

7. Фауна, екологiя та охорона тваринного свiту.

8. Проблеми екологiчної безпеки.

9. Хімія довкілля.

10. Раціональне використання природних ресурсів.

Запрошуємо аспірантів і студентiв Вашого навчального закладу взяти участь у роботi конференцiї.

Для формування програми та збiрки доповiдей конференції Вам необхідно до  10 березня 2010 року направити матеріали доповіді згідно п. 6 нижчевказаних вимог до оформлення тексту доповідей. Разом із матерiалами доповіді для компенсацiї органiзацiйних витрат Вам необхiдно за кожну доповiдь перерахувати або 48 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ – 8 грн. 00 коп.) – за умови отримання тільки того тому збірки доповідей, в якому розміщена доповідь автора, або 96 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ – 16 грн. 00 коп.) – за умови отримання повного видання збірки доповідей за розрахунковими реквізитами: Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», поточний рахунок 31252273211276 у Головному управлінні Державного казначейства України у Донецькій області, МФО 834016, код ЄДРПОУ 02070826, з позначкою «За участь у студентськiй конференцiї» (картка 701).

Програма конференцiї буде надiслана тiльки навчальним закладам, якi перерахували органiзацiйнi внески, у друкованому вигляді, а також розміщена до 01 квітня 2010 року на сайті: http://donntu.edu.ua. Кращі доповіді додатково можуть бути надруковані у збірці наукових праць ДонНТУ серії «Хімія і хімічна технологія» (зареєстрована ВАК України).

Проректор із наукової роботи,

професор, докт. техн. наук  Є.О. Башков
^

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОПОВIДЕЙ1. Обсяг доповiдi - двi повнi сторiнки тексту. Текст доповіді оформлюється тільки з використанням формату Microsoft Word (версії не нижче 6.0), шрифтом Times New Roman, розмір шрифта 12 pt. Використовувати стиль тільки «обычный». Текст друкується з рядками через 1 інтервал.

2. Текст наводиться в умовнiй рамцi з полями: ліворуч, праворуч та зверху 25 мм, знизу - 30 мм. Назва доповiдi друкується великими лiтерами, вiдступивши вiд початку сторінки 2 рядки (назва – на 3-му). Перенесення слiв у назвi доповiдi не дозволяється. Пiсля назви доповiдi, пропустивши один рядок, друкуються iнiцiали та прiзвища авторiв малими лiтерами (iнiцiали та прiзвища авторiв-наукових керівників підкреслюються). Кiлькiсть авторiв доповiдi - не бiльше 3-х чол.

Потiм на наступному рядку друкується малими літерами повна назва ВНЗ, пiсля чого, пропустивши один рядок, наводиться основний текст доповiдi (абзац – 1 см).

Вирівнювання назви доповіді, прізвищ авторів та назви ВНЗ – «по середине», вирівнювання основного тексту доповіді – «по ширине».

3. Графiчний матерiал (надається у форматі JPEG), математичнi формули та iноземнi слова виконуються тільки з використанням комп’ютерної техніки та розташовуються «по середине» по тексту.

4. Посилання на використанi джерела інформації не наводяться.

5. Реферативнi та оглядовi доповiдi не приймаються. Доповiдь повинна мати матерiали особистих наукових дослiджень.

6. Обов’язково електронною поштою пересилається єдиний файл, який повинен містити текст доповіді (перші дві сторінки файлу), заявку на участь у конференції (третя сторінка файлу) та інформацію про авторів для формування програми конференції (четверта сторінка файлу) (дивись зразки). Заявка на участь у конференції і інформація про авторів наводяться тією мовою, якою надана доповідь. В заявці обов’язково вказується номер мобільного або іншого особистого контактного телефону.

Тема електронного листа та назва файлу виконуються латинськими літерами і повинні відповідати номеру секції конференції та прізвищу першого доповідача (наприклад, “s5lebedev”). Розширення файлу – doc. Електронна адреса (e-mail), куди слід надсилати листа визначається залежно від того, до якої секції автори надсилають доповідь.

Доповіді надсилаються за координатами:

Доповіді надсилаються за координатами:


Секція

Назва

Електронна адреса

Секретар секції

Телефон

1

^ Знешкодженння газових викидiв

vukudu10@mail.ru

Калініхін

Олег Миколайович

0623010387

0951257714

2

^ Рекуперацiя промислових вiдходiв

vidxodu10@mail.ru

Куликовська

Ольга Валентинівна

0623010387

0955463552

3

^ Очистка стiчних вод


vodoochustka10@mail.ru

Берестова

Аліна Анатоліївна

0623010387

0993145416

4

^ Обладнання екологiчно чистих технологiй

та захисту бiосфери

mahp@feht.dgtu.donetsk.ua

Акусова

Олександра Анатоліївна

0623010316

0955085382

5

^ Проблеми сталого розвитку суспільства

socio10@mail.ru

Кочина

Олена Валеріївна

0623010387

0633671794

6

^ Фiтооптимiзацiя техногенного середовища та охорона рослинного свiту

andrey_safonov@mail.ru

Сафонов

Андрій Іванович

0623046177

0509325523

7

^ Фауна, екологiя та охорона тваринного свiту

ecology@dongu.donetsk.ua

Штірц

Артур Давидович

0623046186

0502407802

8

^ Проблеми екологiчної безпеки

bezpeka10@mail.ru

Кравченко Олександр Вікторович

0623010880 0504716005

9

^ Хімія довкілля


ximija07@mail.ru

Волкова

Олена Іванівна

0623010963

0679556085

10

^ Раціональне використан-ня природних ресурсів

resursu10@mail.ru

Маковський

Руслан Васильович

0623010303

0956782414Увага!! Матеріали на конференцію слід обов’язково надсилати на електронну адресу відповідної секції (дивись таблицю). Щоб переконатися в тому, що надіслані Вами матеріали були отримані секретарем секції, необхідно перевірити підтвердження отримання матеріалів. Якщо таке підтвердження не надійшло на Вашу електронну адресу протягом 3-ох днів з моменту відправлення, варто надіслати матеріали повторно. За виникнення питань щодо отримання матеріалів доповіді можна зв`язатися з відповідальним секретарем секції за телефонами, що наведені у таблиці.


Матеріали, надіслані після 10 березня 2010 року, не розглядаються.


7. До 25 березня 2010 року Вам треба надіслати за електронною поштою a_panasenko@mail.ru сканований документ, який підтверджує сплату організаційного внеска. Назва файлу цього документу повинна відповідати доповіді – наприклад, plat_s5lebedev. Без цього підтвердження доповідь буде включена тільки до програми роботи конференції, але не буде включена до збірки доповідей.

8. Матерiали надсилаються українською чи росiйською мовами, не бiльше двох доповiдей вiд одного наукового керiвника, аспіранта або студента.

Доповідь може бути надіслана студентом або аспірантом самостійно. У цьому випадку в усіх матеріалах доповіді не вказуються дані про наукового керівника.

9. ^ При невиконанні наведених вимог доповіді будуть повернуті та не будуть допускатися до участі у конференції.


10. При необхідності оформлення для сплати організаційного внеску рахунку, договору та акту здавання-приймання терміново надішліть запит за електронною поштою a_panasenko@mail.ru з вказівкою адреси, за якою необхідно надіслати вищевказані матеріали.


Додаткова iнформацiя за телефонами та електронною поштою:

Панасенко Анатолiй Iванович – (062)3055303 (сл.), (062)3127256 (дом.), a_panasenko@mail.ru;

Павлова Галина Iванiвна – (062)3010829 (сл.)


Цього листа з 29 січня 2010 року розташовано на сайті: http://donntu.edu.ua


Зразок початку доповіді (розташовується на 1-2 стор. файлу)

^

ПІДСУМКИ РОБОТИ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ

ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ «РОЗА ВЕТРОВ»М.А. Лебедєв, А.І. Панасенко

Донецький національний технічний університет


У концепції сталого розвитку, що одержала широке поширення в усьому світі, і особливо в розвинених країнах, одна з основних ролей приділяється громадськості. Вона повинна брати активну участь у рішенні більшості питань, пов'язаних із впливом суспільства, як на навколишнє середовище, так і на соціум. У розвинених країнах такий підхід реалізовується досить успішно, але в країнах, що розвиваються, і в країнах СНД громадськість часто має дуже незначний вплив на процес прийняття рішень. Тому розвинені країни проводять різні програми, фінансують проекти, спрямовані на підвищення активності громадськості.

....................................................................................................................................


---------------------------------------------------------


Зразок заявки на доповідь (розташовується на 3 стор. файлу мовою доповіді)

^

ЗАЯВКА НА ДОПОВIДЬ


на ХX Всеукраїнську наукову конференцiю аспірантів і студентів

«Охорона навколишнього середовища та рацiональне використанння природних ресурсов»


1. ВНЗ________________Донецький національний технічний університет___________________

2. Секцiя ________5. Проблеми сталого розвитку суспільства ____________________________

3. Назва доповiдi _____^ ПІДСУМКИ РОБОТИ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ

ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ «РОЗА ВЕТРОВ»______________________


4. Автори доповiдi-студенти _______Лебедєв Максим Андрійович________________________

(прiзвище,iм'я , по батьковi)

5. Курс ___6__,група __ЕП 00___,факультет ____екології та хімічної технології______________

6. Науковий керiвник ________Панасенко Анатолій Іванович____________________________

(прiзвище,iм'я, по батьковi)

вчене звання____доцент_______, науковий ступiнь ____канд. техн. наук___________________

посада ___професор____, кафедра ________ «Прикладна екологія та охорона навколишнього середовища»________________________________________________________________________

7. Адреса для листування ______83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 85, кв. 98_________________

Е-mail _____a_panasenko@mail.ru__

8. Телефони для спілкування (в т.ч. мобільний): ________8(062)3055303____8(067)2345678_____

9. Демонстраційний матеріал (без нього доповідь на конференції неможлива): прозорі плівки, плакати (необхідне підкреслити)


-------------------------------------------------------------


До програми конференції (розташовується на 4 стор. файлу мовою доповіді)


Лебедєв Максим Андрійович

Донецький національний технічний університет

ПІДСУМКИ РОБОТИ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ «РОЗА ВЕТРОВ»

Науковий керівник: професор А.І. Панасенко
Схожі:

Про проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів iconПро проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів
Міжнародну наукову конференцiю студентів та аспірантів «Охорона навколишнього середовища та рацiональне використання природних ресурсов»,...
Про проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів iconПро проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів
Мінприроди України” за участю Державного управління екології та природних ресурсів в Донецькій області проводить V міжнародну наукову...
Про проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів iconПро проведення XXIІ всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій області проводять ХXIІ всеукраїнську наукову конференцiю аспірантів...
Про проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів iconПро проведення XXIІІ всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Донецькій області та Державного підприємства «Донецький екологічний інститут» за підтримки тов фірма «Друк-Інфо» проводять ХXIІІ...
Про проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів iconПро проведення XXIІІ всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Донецькій області та Державного підприємства «Донецький екологічний інститут» за підтримки тов фірма «Друк-Інфо» проводять ХXIІІ...
Про проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів iconПро проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій...
Про проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів iconПро проведення VІI міжнародної наукової конференцiї аспірантів та студентів
«Охорона навколишнього середовища та рацiональне використання природних ресурсов», яка присвячена 80-річчю факультету екології та...
Про проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів iconПро проведення XXIV всеукраїнської наукової конференції аспірантів І студентів
Державної екологічної інспекції в Донецькій області, за підтримки тов фірма «Друк-Інфо» проводять ХXIV всеукраїнську наукову конференцiю...
Про проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів iconПро проведення  Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів
Двнз «Донецький національний технiчний унiверситет» проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів «Металургія XXI...
Про проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів iconПро проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів
Двнз «Донецький національний технiчний унiверситет» проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів «Металургія XXI...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи