Список наукових праць блакберна А. А icon

Список наукових праць блакберна А. А
Скачати 49.03 Kb.
НазваСписок наукових праць блакберна А. А
Дата09.05.2013
Розмір49.03 Kb.
ТипДокументи

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Блакберна А.А.


І. Список наукових праць, які були опубліковані до захисту Блакберном А.А. кандидатської дисертації:


 1. Блакберн А.А. Содержание и миграция загрязняющих веществ и элементов в трофических цепях экосистем Чаткальского биосферного заповедника // Биоиндикация и биомониторинг. Тез. докл. Международ. симп. Загорск, 1991, с. 174-175.
 1. Блакберн А.А. Динамика численности популяций мышевидных грызунов лесных экосистем Чаткальского биосферного заповедника // Узбекский биологический журнал, 1993, №, с. 82-85.
 1. Блакберн А.А. Применение методов числовой таксономии в зооиндикации на примере аккумуляции тяжелых металлов (ТМ) в тканях и органах лесных мышей в Чаткальском биосферном заповеднике (БЗ) // Вестник Днепропетровского университета. Сер. Биология и экология. Вып. 1., Днепропетровск, 1993, с. 140.
 1. Blackburn A.A. The use of cluster analysis for bioindicator estimation of pollution Monitoring in Small Catchments. Czech Geological Survey. Prague, 1993, p. 26-27.
 1. Блакберн А.А. Актуальність порівняльних екологічних досліджень у природних заповідниках // Екологічні основи оптимізації режиму охорони і використання природно-заповідного фонду. Тез. доп. Міжнародної науково-практичної конференції. Карпатський біосферний заповідник. Рахів, 1993, с. 236-237.
 1. ^ Лынов Ю.С., Бабак Г.К., Блакберн А.А., Дустов Ж.П., Зайчик О.В., Кадыров Н., Комарова Л,В., Погребняк А.Д., Савич О.В., Чинов В.Ю. // Летопись природы Чаткальского заповедника. Чаткал. биосферн. гос. заповедник. - Паркент, 1993, 132 с. Деп. в ГФНТИРУз. 06.04.93, № 1812 - Уз 93.II. Список наукових праць, які були опубліковані після захисту Блакберном А.А. кандидатської дисертації:


 1. Блакберн А.А. О методах расчета баланса тяжелых металлов на водосборной территории // География и природные ресурсы, 2001, № 1, с. 125-128.
 1. Блакберн А.А. Накопление и миграция микроэлементов в трофических цепях экосистем Чаткальского биосферного заповедника (Западный Тянь-Шань, Узбекистан) // Экология, 2002, № 6, с. 471-475.
 1. Блакберн А.А. Долгий путь к ноосфере В.И. Вернадского, или переход к новому мировоззрению // Регіональні перспективи, 2002, № 2 (21), с. 13-15, Кременчук, 2002.
 1. Блакберн А.А. Оцінювання біоцентрічно-сітьової структури ландшафтів регіону в перспективі оптимізації її щодо зберігання природного середовища (на прикладі Донецької області) // Вісник Донецького університету, Сер. А: Природничі науки, 2002, Вип. 1., с. 337-341, Донецьк, 2002.
 1. Блакберн А.А., Мороз Н.В. Структура та характер розміщення ПЗФ України і окремих її регіонів (порівняльні аспекти). Частина І. Порівняльна оцінка регіональної структури ПЗФ України відповідно біогеографічному районуванню // Вісник Донецького університету, Сер. А: Природничі науки, 2002, Вип..2., с. 361-365, Донецьк, 2002.
 1. Блакберн А.А. Структура и характер размещения ПЗФ Украины и отдельных ее регионов (сравнительные аспекты). Часть II. Анализ территориальной структуры ООПТ высших категорий ПЗФ Украины согласно физико-географическому районированию ее территории // Вісник Донецького університету, Сер. А: Природничі науки, 2003, Вип. 1., с. 317-324, Донецьк, 2003.
 1. Блакберн А.А. Анализ территориальной структуры ООПТ высшего ранга ПЗФ Украины согласно биогеографическому районированию ее территории // Заповідна справа в Україні, Том 8, Вип. 2, 2002, с. 13-18, Канів, 2002.
 1. ^ Блакберн А.А. Площа природних територій, які особливо охорооняються (ПТОО), як універсальний критерій у формуванні національної екологічної мережі України // Матеріали науково-практичної конференції (16-17 жовтня 2003 р.) «Суспільно-географічні дослідження природно-географічного комплексу Запорізького краю і суміжних територій» - Мелітополь – 2003. – С. 21-23.
 1. Блакберн А.А. Оцінювання біоцентрічно-сітьової структури ландшафтів Донецької області як показник її середовище зберігаючого потенціалу // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Туристский феномен: экономические, социальные, экологические и культурно-исторические предпосылки и последствия» - Донецьк: ДІТБ, 2004.
 1. Блакберн А.А. Місце і значення регіональних ландшафтних парків у процесі формування національної екологічної мережі України // Вісник Донецького університету. Сер. А: природничі науки, 2005, Вип.1. Частина 2. С. - 323-326.
 1. Блакберн А.А. Возможность создания туристических центров и туристических зон на территории объектов природно-заповедного фонда Донецкой области // Матеріали V Міжнар. науково-практ. конференції “Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків”. – Донецк: Донецк. ин-т туристич. Бизнеса, 2005. - С. 7–10.
 1. Блакберн А.А. Региональные ландшафтные парки как туристско-рекреационные предприятия в контексте устойчивого развития туризма в Украине // Вісник ДІТБ № 9., 2005 – С. 190-196.
 1. Блакберн А.А. Место и роль особо охраняемых природных территорий (ООПТ) высшего ранга в процессе формирования национальной экологической сети Украины // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць: - Вип. 260: “Біологія” – Чернівці: “Рута”, 2005. – С. 19-31.
 1. Блакберн А.А. Роль рекреации в процессе создания региональной экологической сети Донецкой области // Збірник матеріалів І Міжвузівської науково-практичної конференції «Розвиток географічної науки України та Донбасу в ХХІ столітті» - 18 листопада 2005 р. - Донецьк: Донецький інститут соціальної освіти, 2005. – С. 149-153.
 1. Данильчук В.Ф., Бовсуновская А.Я., Блакберн А.А. Оценка природного туристско-рекреационного потенциала Донецкой области с целью оптимизации управления туристической отраслью в регионе // Материалы V Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие городов. Современные технологии управления городским и региональным развитием» - Харьков, 19-20 апреля 2006 г. – С. 410-420.
 1. ^ Блакберн А.А., Синельщиков Р.Г. Туристско-рекреационный потенциал урбанизированных территорий и его экологическая оценка // Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции-выставки «Экологические проблемы индустриальных мегаполисов». – Донецк - Авдеевка, 23-26 мая 2006 г. – Донецк, 2006 г. – С.
 1. Бовсуновская А.Я., Блакберн А.А. Оценка природных туристско-рекреационных ресурсов Донецкой области. // Вісник ДІТБ № 10., 2006 - С. 123-130.
 1. Блакберн А.А., Синельщиков Р.Г. Концептуальные подходы к формированию региональной экологической сети (на примере Донецкой области) // Заповідна справа в Україні. Том 12. Випуск 1, 2006. – С. 3-10.
 1. Блакберн А.А. Модельна схема Донецької регіональної екологічної мережі. // Збірник наукових статей ІІ Міжвузівської науково-практичної конференції “Наукова парадигма географічної освіти України в ХХІ столітті” - Донецк: ДОУ, 2006 – С. 205-219.
 1. Данильчук В.Ф., Бовсуновская А.Я., Блакберн А.А. К методике оценки рекреационной ценности объектов природно-заповедного фонда (на примере Донецкой области, Украина) // Туризм и региональное развитие. Выпуск 4. Сборник научных статей. – Смоленск: универсум, 2006. - С. 241-244.
 1. Блакберн А.А. Физико-географические аспекты роли и места особо охраняемых природных территорий высшего ранга в процессе формирования национальной экологической сети Украины // Заповідна справа в Україні. Том 12. Випуск 2, 2006. - С. 1-6.
 1. Блакберн А.А., Бовсуновская А.Я. К вопросу об организации биосферного заповедника «Донецкий кряж»: обоснование, условия создания, социально-экономическая эффективность // Вісник ДІТБ № 11., 2007. - С. 195-204.

Схожі:

Список наукових праць блакберна А. А iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Список наукових праць блакберна А. А iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Список наукових праць блакберна А. А iconСписок наукових праць федорченко олесі ігорівни
Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб наук праць / гол ред. В. Олексенко]
Список наукових праць блакберна А. А iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п
Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році
Список наукових праць блакберна А. А iconВступники до аспірантури подають
Список опублікованих наукових праць. Аспіранти, які не мають опублікованих праць, подають наукові реферати з обраної ними наукової...
Список наукових праць блакберна А. А iconСписок наукових І методичних праць
Измерение электрического сопротивления массивных и тонкопленочных образцов металлов
Список наукових праць блакберна А. А iconСписок наукових та науково-методичних праць ст викладача кафедри економічної теорії та підприємництва Аксьонової Т. К

Список наукових праць блакберна А. А iconСписок наукових праць
Педагогическая культура учителя. Сб науч трудов. – Вып – Одесса, 1995. – с. 28-29
Список наукових праць блакберна А. А iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Витоки педагогічної майстерності. Зб наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка....
Список наукових праць блакберна А. А iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Витоки педагогічної майстерності. Зб наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи