Е. А. Трошина о задачах Украины по реализации программы Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата Друк icon

Е. А. Трошина о задачах Украины по реализации программы Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата Друк
Скачати 68.16 Kb.
НазваЕ. А. Трошина о задачах Украины по реализации программы Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата Друк
Дата09.05.2013
Розмір68.16 Kb.
ТипДокументи

СПИСОК

наукових праць

Панасенка Анатолія Івановича

(1999-2007 р.р.)


Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

Наукові праці


1. Опыт проведения Всеукраинских студенческих научных мероприятий по эко-логической тематике

Друк.

Зб. наукових праць “Людина та навколишнє середовище – проблеми безперервної екологічної освіти в вузах”, Одеса, 1999

0,1

Ю.Л. Попов,

Е.А. Трошина

2. О задачах Украины по реализации программы Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата

Друк.

Журнал “Проблемы экологии”, Донецк, 1999

0,1

Е.А. Мартынова

3. Исследование возможности замены клеящей добавки в производстве огнеупоров

Друк.

Журнал “Металлургическая и горнорудная промышленность”, Днепропетровск, 1999

0,2

Н.И. Беломеря,

Н.В. Кравченко,

В.Ф. Москаленко

4. Анализ возможных путей утилизации шамотной пыли в производстве сили-катных строительных материалов

Друк.

Журнал “Вісник Українського Будинку економічних та науково-технічних знань”, Київ, 1999

0,2

Н.И. Беломеря,

В.В. Мнускина, Н.В. Кравченко,

В.Ф. Москаленко,

Г.И. Косолап

5. Установка для регулирования газовой среды в хранилищах сельскохозяйственной продукции

Друк.

Зб. доповідей науково-практичної конференції “Донбас-2020: Охорона довкілля та екологічна безпека”, Донецьк, 2001

0,2

Ю.Н. Белогуров,

В.С. Масляев

6. Шляхи використання шамотно-каолінового пилу на підприємствах Донецької області

Друк.

Зб. доповідей науково-практичної конференції “Донбас-2020: Охорона довкілля та екологічна безпека”, Донецьк, 2001

0,2

М.Й. Біломеря,

В.В. Мнускіна

7. Досвід підготовки фахівців з кераміки у Донецькому націо-нальному технічному університеті

Друк.

Журнал “Український керамологічний журнал”, Полтава, 2002

0,1

В.Г. Пугач

8. Охороні довкілля – висококваліфікованих фахівців

Друк.

Журнал “Рідна природа”, Київ, 2002

0,2
Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

9. Досвід викладання дисципліни “Екологія людини” у технічному університеті

Друк.

Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 2003

0,1

В.В. Мнускіна

10. Инженерная экология в зарубежных вузах

Друк.

Зб. тез доповідей Між-народної науково-прак-тичної конференції “Проблеми управління якістю підготовки фахівців-екологів у світлі інтеграції України в Європейський простір та перспективні природоохоронні технології”, Львів, 2003

0,1

Г.С. Клягин

11. Проблемы инженерно-экологичного образования в Украине

Друк.

Зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми управління якістю підготовки фахівців-екологів у світлі інтеграції України в Європейський простір та перспективні природоохоронні технології”, Львів, 2003

0,1

Р.Г. Синельщиков

12. Дослідження можливості отримання активованого вугілля з відходів сільськогоспо-дарського виробництва

Друк.

Журнал “Проблемы экологии”, Донецк, 2003

0,4

В.А. Марченко,

Н.Ф. Година

13. Экополитика и устойчивое развитие на муниципальном уровне: проблемы и поиск решений

Друк.

Журнал “Екологічний вісник”, Київ, 2004

0,2

Р.Г. Синельшиков Р.В. Кишкань

14. Опыт подготовки специалистов химической технологии и инженерии в Донецком национальном техническом университете

Друк.

Зб. праць Міжнародної науково-методичної кон-ференції “Підготовка фахів-ців з хімічної технології та інженерії в світі рішень Болонського процесу”, Дніпропетровськ, 2004

0,2

Е.И. Збыковский

15. Об отборе природоох-ранных объектов для реализации с участием бюджетных фондов окружающей среды

Друк.

Зб. доповідей науково-практичної конференції “Розвиток, пріоритети, реалізація та перспективи процесу “Довкілля для Європи”, Донецьк, 2004

0,3

О.П. Литвин

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

16. Досвід роботи системи підвищення екологічної кваліфікації у Донецькій області

Друк.

Зб. доповідей науково-практичної конференції “Розвиток, пріоритети, реалі-зація та перспективи процесу “Довкілля для Європи”, Донецьк, 2004

0,2
17. Проблемы высшего инженерно-экологического образования

Друк.

Зб. доповідей науково-практичної конференції “Розвиток, пріоритети, реалізація та перспективи процесу “Довкілля для Європи”, Донецьк, 2004

0,2

Р.Г. Синельщиков

18. Про 75-річчя з дня народження Ростислава Георгійовича Синельщикова

Друк.

Зб. доповідей Міжнародної наукової конференції “Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів”, Донецьк, 2004

0,2
19. Регулирование состава газовой среды хранилищ и овощей

Друк.

Зб. докладов Международной научно-практической конференции “Экологические проблемы индустриальных мегаполисов”, Донецк, 2004

0,3

Ю.Н. Белогуров

20. Студентська олімпіада як елемент управління якістю підготовки фахівців

Друк.

Журнал «Людина і довкілля. Проблеми неоекології», випуск 6, Харків, 2004

0,2

О.А. Трошина

21. Екологічні знання: важлива кваліфікаційна вимога для всіх посадових осіб

Друк.

Журнал «Наш выбор»,

№ 1-2, Донецк, 2005

0,3
22. Екологічний моніторинг як основа підготовки спеціалістів-екологів

Друк.

Матеріали обласного науково-методичного семінару «Аналітико-екологічні дослідження при підготовці спеціалістів-екологів», Донецьк, 2005

0,1

І.В. Бєляєва,

Г.В. Чудаєва

23. Вища екологічна освіта в Донбасі

Друк.

Зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Перший Всеукраїнський з’їзд екологів» (ECOLOGY - 2006), Вінниця, 2006

0,1
24. Система підвищення екологічної кваліфікації в Донбасі

Друк.

Зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Перший Всеукраїнський з’їзд екологів» (ECOLOGY - 2006), Вінниця, 2006

0,1
Схожі:

Е. А. Трошина о задачах Украины по реализации программы Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата Друк iconПодписание протокола о намерениях по сотрудничеству между Одесским национальным университетом имени И. И. Мечникова и Постоянным секретариатом Конвенции по защите Черного моря от загрязнения
Ону им. И. И. Мечниквоа состоится подписание протокола о намерениях по сотрудничеству между Одесским национальным университетом имени...
Е. А. Трошина о задачах Украины по реализации программы Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата Друк icon18-10-2010 Пресс-релиз Двухдневный тренинг «Программа национального потенциала (подготовка кадров)»
Двухдневный тренинг «Программа национального потенциала (подготовка кадров)» стартует 18 октября в 10. 30 на физическом факультете...
Е. А. Трошина о задачах Украины по реализации программы Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата Друк iconАнализ общих тенденций инвестиционного процесса в экономике Украины и меры по созданию благоприятного инвестиционного климата в государстве и регионе Хворостяненко А. А
Анализ общих тенденций инвестиционного процесса в экономике Украины и меры по созданию благоприятного инвестиционного климата в государстве...
Е. А. Трошина о задачах Украины по реализации программы Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата Друк iconДокументи
1. /конвенции/1.doc
2. /конвенции/О всеобщих...

Е. А. Трошина о задачах Украины по реализации программы Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата Друк iconМирне вирішення міжнародних спорів
Оон у цій сфері та деякі інші. На особливу увагу заслуговує Довідник ООН з мирного розв'язування спорів між державами, рекомендований...
Е. А. Трошина о задачах Украины по реализации программы Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата Друк iconСтипендиальная программа им. Лэйна киркланда
Фонд Свободы (Спонсор программы) и Польско-Американская Комиссия Фулбрайта (Администратор программы) объявляют открытый конкурс для...
Е. А. Трошина о задачах Украины по реализации программы Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата Друк iconМетодичні вказівки
Підп до друку Формат 6084 1/16 Папір офісний. Друк на ризографі Умовн друк арк. 1,0 Тираж 50 прим
Е. А. Трошина о задачах Украины по реализации программы Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата Друк iconПрограмма Международного форума «Стратегии развития крупных городов. Инвестиционные строительные программы»
«Чистая вода и современные технологии: практика реализации в крупном городе» (Юго-Западная водопроводная станция мгуп «Мосводоканал»)...
Е. А. Трошина о задачах Украины по реализации программы Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата Друк iconТираж 100 прим
Відповідальний за випуск проф. М. С. Золотов Підписано до друку. 01. 2005. Формат 60х84 1/16 Друк на ризографі Папір офісний Ум друк...
Е. А. Трошина о задачах Украины по реализации программы Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата Друк iconТираж 100 прим
Відповідальний за випуск проф. М. С. Золотов Підписано до друку 08. 04. 2004. Формат 60х84 1/16 Друк на ризографі Папір офісний Ум...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи