Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon

Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Скачати 414.63 Kb.
НазваЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Дата18.09.2012
Розмір414.63 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор______________А.Ф.Павленко

“25” березня 2010 р.


УХВАЛА

Вченої ради

Державного вищого навчального закладу

"Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана"

"Про підсумки навчального процесу за перший семестр

та завдання на другий семестр 2009/2010 навчального року"


від 25 березня 2010 р.


Заслухавши та обговоривши доповідь заступника першого проректора-директора навчального центру Берези А.М., Вчена рада університету відмічає, що зимова екзаменаційна сесія проведена у відповідності з "Положенням про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи", ухваленим Вченою радою університету 30 березня 2006 р.

Комплексний аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2009/2010 навчального року засвідчує, що в університеті збережено високі показники, які характеризують успішність студентів. Склали іспити за усіма дисциплінами – 23973 студентів або 72,2%. Кількість студентів, які успішно склали іспити в зимову екзаменаційну сесію 2009/2010 навчального року на 4,0 % нижче ніж за підсумками зимової сесії попереднього року. Так, кількість студентів, які успішно склали іспити з урахуванням усіх форм навчання, порівняно з попереднім навчальним роком наступна:

— по базовому Вузу — 14279 чол. (68,4%), має місце зниження на 3,7 %;

— по Криворізькому інституту — 3405 чол. (80,1 %), зниження складає 0,2 %;

 • по Кримському інституту — 2721 чол. (67,8 % ), зниження складає 5,9 %;

 • по Київському економічному коледжу —834 чол. (91,6 %), зниження складає 1,7%;

 • по Київському коледжу інформаційних систем і технологій — 555 чол. (68,8%), має місце зниження на 19,3 %;

 • по Сімферопольському коледжу — 634 чол. (94,8 %), має місце зниження на 2 %;

 • по Криворізькому коледжу економіки та управління – 772 чол. (94,5%), зниження на 1,6 %;

 • по Роменському економічному коледжу – 602 чол. (90%), зниження на 3,3%;

 • по Київському коледжу економіки та управління — 171 чол. (78,1 %) (новий).

Порівняно з попереднім навчальним роком кількість студентів, які успішно склали зимову сесію на денній формі навчання:

— по базовому Вузу — 9633 чол., відбулось зниження на 4,1%;

— по Криворізькому інституту — 2456 чол., підвищення на 1,2 %;

 • по Кримському інституту — 1576 чол., зниження на 9,3 %;

 • по Київському економічному коледжу — 734 чол., зниження на 2,3 %;

 • по Київському коледжу інформаційних систем і технологій — 555 чол., зниження на 19,3%;

 • по Сімферопольському коледжу – 414 чол., зниження на 1,7 %;

 • по Криворізькому коледжу економіки та управління – 612 чол., зниження на 2,3 %;

 • по Роменському економічному коледжу – 557 чол., зниження на 5,4%.

 • по Київському коледжу економіки та управління — 144 чол. (новий)

На вечірній формі навчання базового Вузу кількість студентів, які успішно склали зимову сесію - 640 чол., успішність знизилась на 1,6 %.

На заочній формі навчання порівняння кількості студентів, які успішно склали іспити , складає:

по базовому Вузу — 4006 чол., зниження на 3,4 %;

— по Криворізькому інституту — 949 чол., зниження на 3,3 %;

 • по Кримському інституту — 1145 чол., зниження на 0,5 %;

 • по Київському економічному коледжу — 100 чол., підвищення на 2,6 %;

 • по Сімферопольському коледжу – 220 чол., зниження на 2,4 %;

 • по Криворізькому коледжу економіки та управління – 160 чол., підвищення на 1,5 %;

 • по Роменському економічному коледжу – 45 чол., підвищення на 15,9 %.

 • по Київському коледжу економіки та управління — 27 чол. (новий)

Кількість студентів денної форми навчання, які навчаються на “4” і “5” збільшилася по університету на 0,8 %, при цьому спостерігалося збільшення на факультетах:

 • економіки АПК — на 14,4 %;

 • інформаційних систем і технологій – на 6,5 %;

 • обліково-економічному — на 2,9 %.

 • управління персоналом та маркетингу — на 2,8 %;

 • кредитно-економічному — на 2,5 %;

 • юридичному — на 2 %

зменшення їх кількості на факультетах:

 • міжнародної економіки і менеджменту — на 3,2 %;

 • економіки та управління — на 3,1 %;

 • фінансово-економічному — на 0,2 %;

Аналіз результатів іспитів денної форми навчання базового ВНЗ показує що показники успішності у поточному році порівняно з попередніми роками погіршилися.

2008/2009 н.р.

2009/2010 н.р.

Відхилення

Абсолютна успішність, %

90,7

88,2

-2,5

Якість, %

64,4

64,9

+0,5

Середній бал

3,86

3,8

-0,06
^ Порівняння успішності студентів денної форми навчання в зимову екзаменаційні сесії

2009/2010 та 2008/2009 навчальних років в розрізі кафедр

факультет

Найменування кафедри

Успішність, %

^ Середній бал

абсолютна

на "5" і "4"

09/10

08/09

09/10

08/09

09/10

08/09

Факультет економіки та управління

Економіки підприємств

89,6

94,3

65,8

69,1

3,82

3,96

Історії економічних учень та економічної історії

85,9

89,2

61,4

60,7

3,77

3,78

Макроекономіки та державного регулювання

78,0

87,4

53,2

57,6

3,54

3,70

Менеджменту

79,1

85,4

54,1

59,0

3,59

3,71

Політичної економії обліково-економічного факультету

93,4

86,9

69,6

59,7

3,89

3,76

Політичної економії факультетів управління та маркетингу

81,8

87,8

56,8

59,3

3,56

3,73

Стратегії підприємств

86,9

90,4

63,9

61,1

3,80

3,83

Разом по факультету

83,9

88,7

59,7

60,5

3,70

3,77

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Іноземних мов факультету міжнародної економіки та менеджменту

88,4

91,4

73,4

74,1

4,23

4,24

Міжнародні фінанси

 

 

 

 

 

 

Міжнародного менеджменту

91,5

94,7

72,4

69,3

4,14

3,98

Міжнародної економіки

91,3

93,1

71,7

66,3

3,95

3,90

Міжнародної торгівлі

 

 

 

 

 

 

Німецької мови

 

 

 

 

 

 

Української мови та літератури

97,8

96,8

91,3

74,8

4,42

4,01

Разом по факультету

91,0

94,9

72,6

71,5

4,10

4,00

Юридичний факультет

Конституційного та адміністративного права

77,7

78,2

49,9

48,5

3,43

3,47

Міжнародного та європейського права

76,3

79,1

55,7

55,0

3,63

3,63

Педагогіки та психології

93,9

96,3

74,0

78,5

3,92

4,17

Правового регулювання економіки

87,9

91,7

64,1

69,0

3,81

3,96

Теорії та історії держави і права

87,8

89,7

68,1

57,8

3,80

3,70

Цівільного та трудового права

93,6

91,1

76,5

66,9

4,02

3,93

Разом по факультету

87,8

90,7

66,9

66,3

3,80

3,89

Факультет управління персоналом та маркетингу

Вищої математики (ф-т маркетингу)

75,1

78,3

42,2

42,1

3,30

3,37

Іноземних мов факультету маркетингу

 

 

 

 

 

 

Маркетингу

90,7

91,5

69,9

67,7

3,91

3,98

Політології та соціології

95,7

96,1

71,7

71,3

3,98

4,02

Регіональної економіки

94,1

92,0

71,2

65,1

3,90

3,84

Управління персоналом та економіка праці

92,7

96,1

69,4

74,1

3,92

4,08

Разом по факультету

90,5

91,3

66,0

64,8

3,80

3,87

Обліково - економічний факультет

Аудиту

98,9

99,0

91,8

77,7

4,22

4,12

Бухгалтерського обліку

82,8

88,8

57,8

60,9

3,63

3,79

Обліку в кредитних та бюджетних установах та економічного аналізу

89,0

91,4

74,0

67,2

4,01

3,93

Обліку підприємницької діяльності

91,7

95,7

73,3

75,9

3,99

4,09

Разом по факультету

88,0

92,3

68,1

68,4

3,90

3,95


Факультет економіки аграрно-промислового комплексу

Економіки агропромислових формувань

92,5

93,9

73,7

73,4

3,95

4,03

Обліку, аналізу і аудиту в АПК

88,0

89,6

68,4

65,1

3,89

3,87

Політичної історії

91,4

92,2

68,3

58,9

3,81

3,73

Фізичного виховання

 

 

 

 

 

 

Разом по факультету

91,3

91,9

69,0

63,9

3,80

3,84

Фінансово - економічний факультет

Іноземних мов фінансово-економічного факультету

 

 

 

 

 

 

Страхування

93,1

93,7

64,8

63,0

3,82

3,81

Фінансів

86,2

91,0

60,2

60,5

3,71

3,79

Фінансів підприємств

91,1

90,2

64,8

64,5

3,78

3,80

Фінансові ринки

90,0

 

69,3

 

3,89

 

Разом по факультету

88,9

91,3

63,3

61,8

3,80

3,80

Кредитно - економічний факультет

Банківських інвестицій

80,2

86,9

55,5

55,6

3,62

3,69

Банківської справи

90,0

90,7

60,5

64,0

3,74

3,84

Менеджменту банківської діяльності

75,3

83,9

55,3

56,5

3,53

3,67

Філософії

93,0

95,1

69,7

74,2

3,89

4,06

Разом по факультету

89,6

92,3

64,8

68,6

3,80

3,94

Факультет інформаційних систем і технологій

Вищої математики (ФІСІТ)

78,4

77,2

52,3

40,1

3,51

3,33

Економіко-математичного моделювання

85,8

90,1

61,5

61,1

3,77

3,83

Інформатики

88,4

90,6

62,5

63,2

3,73

3,81

Інформаційних систем в економіці

85,3

91,4

62,2

71,4

3,80

4,18

Інформаційного менеджменту

81,9

84,0

58,5

66,9

3,81

3,93

Статистики

86,1

81,9

66,0

54,6

3,82

3,65

Разом по факультету

85,8

85,7

63,0

57,8

3,80

3,73

^ Разом по КНЕУ

88,2

90,7

64,9

64,4

3,80

3,86


Проаналізувавши складання іспитів на денній формі навчання маємо наступні результати:Оцінка

2008/2009н.р

2009/2010н.р

Відхилення

Відмінно

A

27,3
22,9
-4,4

Добре

B

37,2

3,2

42,0

15,7

+4,8

C

33,6

26,3

Задовільно

D

26,2

3,9

23,3

5,0

-2,9

E

22,9

18,3

Незадовільно

FX

7,5

4,4

9,5

6,4

+2,0

X

3,6

3,1

Не з`явилось
1,8
2,3
+0,5

Кількість академічної заборгованості

під час зимової екзаменаційної сесії 2009/2010н.р.


Форма навчання

Загальна кількість складання іспитів

Всього академічних

заборгованостей

з них

FX (повторне складання)

%

F (повторне вивчення дисципліни)

%

кількість

%

Денна

65173

6225

9,5

4195

6,4

2030

3,1

Вечірня

4509

544

11,6

389

8,6

155

3,0

Заочна

23380

2114

9,0

1359

5,8

755

3,2


Порівняно з минулим роком кількість студентів по всіх формах навчання, що мають академічні заборгованості збільшилася на 3,5%, а тих що мають більше 2-х академічних заборгованостей збільшилася на 1,3%.

У таблиці наведена кількість студентів базового ВНЗ, що мають академічні заборгованості за результатами сесії.


Форма

Навчання

Мають академічну

заборгованість


%

Мають більше 2-х

академічних заборгованостей


%
08/09

09/10

08/09

09/10

08/09

09/10

08/09

09/10

Денна

3360

4115

25,4

29,7

320

610

2,4

4,4

Вечірня

426

381

35,5

36,4

36

48

3,0

4,6

Заочна

1542

1693

26,2

28,4

145

131

2,5

2,2

Разом

5328

6196

26,2

29,7

501

793

2,5

3,8


В зимову сесію загальна успішність студентів, які навчаються за державним замовленням по денній формі навчання вища за успішність студентів, які навчаються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на 25,71%.

По факультетах ці перевищення коливаються від 18,53% (на Юридичному факультеті), до 33% (на факультеті Інформаційних систем і технологій). По заочній формі навчання загальна успішність студентів, які навчаються за державним замовленням вища на 8,56%, від найменшого показника на факультеті Економіки АПК (-1,92%), до найбільшого (15,65%) на факультеті Міжнародної економіки і менеджменту.

Порівняння результатів зимових сесій денної форми навчання показує, що загальна успішність по університету знизилась у студентів, які навчаються за державним замовленням на 0,4%, а у студентів, які навчаються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на 6,58%.

Крім того з різних причин студенти денної форми навчання не з’явились на іспити 1485 раз, що складає 2,28 % від їх загальної кількості, що більше ніж у попередньому році.

На виконання Ухвали Вченої ради університету "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи" від 30 березня 2006р. деканатами і кафедрами університету проведена значна робота по організаційно-методичному забезпеченню поточного контролю знань.

З метою унормування змісту поточного і підсумкового контролю знань студентів та доведення його до студентів на сервері університету по кожній з навчальних дисциплін розміщено комплект методичних матеріалів, складовою яких є перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни, приклади типових практичних завдань, порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни тощо. До деканатів і кафедр доведені затверджені нормативно-методичні матеріали по проведенню іспитів, підсумкового модульного контролю та оцінки знань студентів.

Результатом проведеної роботи з удосконалення системи контролю знань студентів стало підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи упродовж навчального року. Створені більш сприятливі умови для вивчення програмного матеріалу і підготовки до контрольних заходів, що досягається шляхом їх розмежування за змістом й у часі; підвищилася об'єктивність при оцінюванні знань студентів.

В той же час зимова екзаменаційна сесія виявила ряд недоліків:

- зберігається неналежна організація самостійної роботи студентів;

- проведення семестрових іспитів не в повній мірі виконувалось у відповідності до пункту 3.9 "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи";

- поширеним явищем залишається використання студентами шпаргалок у різних формах;

- мають місце випадки, коли поточний і підсумковий контроль знань студентів, оформлення заліково-екзаменаційних відомостей і журналів обліку поточної успішності здійснюється не у відповідності з затвердженими нормативно-методичними матеріалами. Так 25 викладачів не у повному обсязі дотрималися нормативного документу "Порядок оцінювання знань студентів", що ухвалений Вченої радою університету 28.05.2009 р. а також 28 викладачів виправляючи технічні помилки у відомостях не завірили їх;

- потребує підвищення об'єктивність оцінювання знань студентів, подолання формалізму у цьому напрямі освітньої діяльності, особливо викликає тривогу розбіжність в результатах поточної і підсумкової успішності;

- необхідно деканам і завідувачам кафедр проаналізувати високий рівень незадовільних оцінок, більше 40,0% , у деяких викладачів.

Наведене вище свідчить про необхідність впровадження додаткових заходів деканатами і кафедрами щодо вдосконалення організації навчального процесу та забезпечення підготовки до літньої екзаменаційної сесії.


^ Вчена рада ухвалила:


1. Деканам факультетів, завідувачам кафедр до 12 квітня 2010 року провести детальний аналіз раціонального використання робочого часу викладача у порівнянні з результатами екзаменаційної сесії.

2. Директорам інститутів та коледжів КНЕУ, деканам факультетів, завідувачам кафедр у термін до 12 квітня 2010 року:

2.1. Розглянути на засіданнях Рад інститутів, коледжів, факультетів та кафедр підсумки навчально-методичної роботи у першому семестрі 2009/2010 навчального року, особливо звернути увагу на різкі відхилення результатів поточної і підсумкової успішності та розробити заходи щодо підготовки та проведення літньої екзаменаційної сесії.

2.2. Проаналізувати причини порушення Ухвали Вченої ради університету про "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи" від 30 березня 2006р. та вжити заходи щодо безумовного виконання Ухвали.

2.3. Проаналізувати поточну успішність студентів по науково-педагогічним працівникам.

2.4. Ввести до екзаменаційних білетів денної та вечірньої форм навчання шість питань замість п`яти. За екзамен студент може отримати максимум 60 балів. Для заочної форми навчання до екзаменаційних білетів включати десять питань. За екзамен студент може отримати максимум 100 балів. Для заочної форми навчання за поточну успішність студент може отримати 20 балів. Внести відповідні зміни до пунктів 2.3., 4.5. та 4.6. нормативного документу "Порядок оцінювання знань студентів", що ухвалений Вченої радою університету 28.05.2009 р.

  1. Посилити методично-консультативну підтримку та контроль викладачів, які ведуть семінарські, практичні та лабораторні заняття зі сторони лектора дисципліни.

  2. Продовжити роботу по вдосконаленню практики викладання та оцінювання по конкретній дисципліні.

  3. Дозволити студентам, які мають незадовільну оцінку «^ F» за результатами поточного контролю, і отримали за результатами екзамену незадовільну оцінку «FX» не перескладати його викладачу а написати заяву на останнє перескладання підсумкового контролю комісії, або заяву на повторне вивчення дисципліни. Внести відповідні зміни до пункту 4.5. нормативного документу "Порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів", що схвалений Вченою радою університету 24.04.08 р. зі змінами та доповненнями затвердженими Вченою радою 25.06.09 р.

3. З метою більш якісної підготовки до проведення державної атестації бакалаврів і магістрів завідувачам кафедр:

3.1. Довести до студентів IV курсу матеріали для підготовки до державних іспитів. Термін - до 12 квітня 2010 р.

3.2. Переглянути та затвердити в установленому порядку екзаменаційні білети з дисциплін, що виносяться на державні іспити згідно "Рекомендацій щодо організації підготовки та проведення державних іспитів у письмовій формі", затверджених 28.10.1999р. та "Тимчасового положення про порядок державної атестації випускників в КНЕУ”, затверджених 30.10.2004 р.

4. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, науково-педагогічному складу забезпечити підготовку та проведення літньої екзаменаційної сесії 2009/2010 навчального року у повній відповідності з "Положенням про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи" від 30 березня 2006р.” та виконання вимог викладених в нормативному документі "Порядок оцінювання знань студентів", що ухвалений Вченої радою університету 28.05.2009 р.

4.1. Переглянути навчальні програми в яких оптимізувати і зменшити навантаження на студента . Термін - до 1 травня 2010 р.

4.2 Розробити і розмістити у методичних матеріалах внутрішнього сайту університету питання, які будуть у білетах на екзамен, передбачивши повне охоплення програми дисципліни. Термін - до 1 травня 2010 р.

 1. Деканам факультетів:

5.1. В термін до 10 травня 2010р. розглянути на засіданнях Вчених рад факультетів питання "Про підготовку та проведення літньої екзаменаційної сесії", звернувши особливу увагу на підготовку та проведення екзаменаційної сесії студентами першого курсу.

5.2. Провести необхідну організаційну роботу по проведенню підсумкового модульного контролю і захисту курсових робіт до початку екзаменаційної сесії, своєчасному доведенню до студентів розкладу екзаменаційної сесії.

5.3. Забезпечити дійовий контроль за проведенням іспитів в ході екзаменаційної сесії, виконанням науково-педагогічним складом вимог нормативних документів щодо порядку проведення іспитів, правильним оформленням екзаменаційних відомостей; інформацію про виявлені факти порушень в ході проведення ПМК та іспитів оперативно подавати до навчального центру.

5.4. Забезпечити зберігання екзаменаційних робіт до початку наступної екзаменаційної сесії, а з незадовільними оцінками до моменту ліквідації академічної заборгованості.

5.5. Організувати своєчасне нарахування студентам стипендії та соціальних виплат за результатами складання йми іспитів.

5.6. В термін до 5 липня 2010р. підготувати та подати до обліково-аналітичного відділу Навчального центру підсумкову інформацію про результати літньої екзаменаційної сесії.

5.7. До 09 вересня 2010р. року обговорити підсумки літньої екзаменаційної сесії на засіданнях Вчених рад факультетів.

5.8. Організувати ліквідацію академічної заборгованості відповідно до вимог нормативного документу "Порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів", що схвалений Вченою радою університету 24.04.08 р. зі змінами та доповненнями затвердженими Вченою радою 25.06.09 р., та "Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю", що затверджене Вченою радою університету 28 лютого 2008 року.

 1. Науково-педагогічним працівникам:

6.1. На завершальному етапі семестру активізувати роботу по забезпеченню якісного виконання програмного матеріалу навчальних дисциплін, посиленню контролю за самостійною роботою студентів.

6.2. Проведення семестрових іспитів виконувати у відповідності до пункту 3.9 "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи".

6.3. Посилити контроль під час екзамену і забезпечити самостійне виконання студентами екзаменаційного завдання. За використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку тощо) та підказок знімати таких студентів із іспиту з виставленням оцінки “0” балів. Цей пункт ухвали своєчасно довести до студентів.

6.4. Власноручно оформляти навчальну документацію (екзаменаційні відомості, явочні листи та індивідуальні навчальні плани студентів) і забезпечити виконання вимог, щодо її оформлення, викладених в нормативному документі "Порядок оцінювання знань студентів", що ухвалений Вченої радою університету 28.05.2009 р.

6.5. Забезпечити перевірку екзаменаційних робіт студентів виключно у приміщеннях навчальних корпусів університету. Тимчасове зберігання здійснювати у приміщеннях відповідних кафедр або деканатів факультетів.

6.6 Своєчасно повертати до деканатів факультетів повністю оформлені екзаменаційні відомості, явочні листи та екзаменаційні роботи студентів. Встановити останній термін оголошення результатів складання іспиту і повернення в деканат екзаменаційної документації – день проведення за розкладом консультації перед іспитом з наступної дисципліни.

6.7. Екзаменаційні відомості та явочні листи оформлюються деканатами в журналах видачі і повернення відомостей. Зміни до них вносяться за дозволом проректора або декана факультету з обґрунтованим поясненням.

7. Навчальному центру (Береза А.М.) організувати контроль виконання "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи".

8. Відділу організаційного забезпечення навчального процесу Навчального центру (Жданович А.Д.) в термін до 10 травня 2010р. року розробити розклад літньої екзаменаційної сесії для студентів I-IV курсів денної та вечірньої форм навчання з формуванням потоків у складі не більш 4 академічних груп. При цьому передбачити загальну тривалість письмового іспиту на потоці три астрономічні години.

9. Обліково-аналітичному відділу (Варвінець Н.М.) провести аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії.

10. Відділу технічного забезпечення навчального процесу (Бармак А.П.) підготувати аудиторний фонд до літньої екзаменаційної сесії.

11. Ректорату сформувати приймальну комісію по проведенню вступних іспитів та зарахуванню вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

у 2010 р. Термін - до 12 квітня 2010 р.

12. Приймальній комісії довести до вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра матеріали щодо вступним іспитам. Термін - до 12 квітня 2010 р.

13. Організацію виконання Ухвали покласти на проректорів з науково-педагогічної роботи А.М.Колота та С.В.Степаненка.

Вчений секретар Ю.І. Кусий


Схожі:

Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про удосконалення структури Кримського економічного інституту кнеу ім. Вадима Гетьмана
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про стан навчально-методичного забезпечення та вдосконалення видавничої діяльності в університеті»
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про затвердження нової редакції варіативної складової навчальних планів бакалаврського рівня підготовки”
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про робочі навчальні плани бакалаврського рівня підготовки на 2007/2008 навчальний рік»
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую: Ректор А. Ф. Павленко
Ці та інші напрацювання утворюють базу для формування модулів навчального плану та освітньо-професійних програм
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про підсумки щорічної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу університету 5-8 лютого 2008р.»
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2008/2009 навчального року та роботу Державних екзаменаційних комісій
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр І факультетів базового вищого навчального закладу та стан їх готовності до нового 2008/2009 н р.”
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр та готовність факультетів і кафедр університету до нового 2009/2010 н р.”
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Економічний ресурс, який являє собою сукупність І комбінацію інформації, знань, інтелекту, інновацій, є настільки важливим, що його...
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про встановлення надбавки за інтенсивність навчально-виховного процесу: науково-педагогічному, адміністративно-управлінському, навчально-допоміжному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи