Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon

Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Скачати 209.49 Kb.
НазваЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Дата18.09.2012
Розмір209.49 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор______________А.Ф.Павленко

“01” жовтня 2009 р.


УХВАЛА

Вченої ради

Державного вищого навчального закладу

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана”

"Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2008/2009 навчального року та роботу Державних екзаменаційних комісій"


від 01 жовтня 2009 р.


Заслухавши та обговоривши доповідь заступника першого проректора-директора навчального центру Берези А.М., Вчена рада університету відмічає, що літня екзаменаційна сесія проведена у відповідності з "Положенням про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи", ухваленим Вченою радою університету 30 березня 2006 р.

Комплексний аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії 2008/2009 навчального року засвідчує, що в університеті збережено високі показники, які характеризують успішність студентів, але є спад цілого ряду з них. Склали іспити за усіма дисциплінами – 24368 студентів або 76,1%. Кількість студентів, які успішно склали іспити у літню екзаменаційну сесію 2008/2009 навчального року на 0,4 % нижче, ніж за підсумками літної сесії попереднього року. Так, кількість студентів, які успішно склали іспити з урахуванням усіх форм навчання, порівняно з попереднім навчальним роком наступна:

— по базовому Вузу — 14224 чол. (73,9 %), має місце підвищення на 0,3 %;

— по Криворізькому інституту — 3419 чол. (78,9 %), зниження складає 5,5 %;

 • по Кримському інституту — 2828 чол. (67,9 % ), зниження складає 4,8 %;

 • по Київському економічному коледжу —997 чол. (93,7 %), підвищення на 2%;

 • по Київському коледжу інформаційних систем і технологій — 789 чол. (84,3%), має місце зниження на 4,7 %;

 • по Сімферопольському коледжу — 541 чол. (95,8 %), має місце підвищення на 2 %;

 • по Криворізькому коледжу економіки та управління – 820 чол. (96,8%), підвищення на 1,9 %;

 • по Роменському економічному коледжу – 750 чол. (89,5%), зниження на 5,4%.

Порівняно з попереднім навчальним роком кількість студентів, які успішно склали літню сесію на денній формі навчання:

— по базовому Вузу — 7906 чол., відбулось зниження на 0,7%;

— по Криворізькому інституту — 2106 чол., зниження на 8,7 %;

 • по Кримському інституту — 1617 чол., зниження на 10,6 %;

 • по Київському економічному коледжу — 905 чол., підвищення на 1,4 %;

 • по Київському коледжу інформаційних систем і технологій — 789 чол., зниження на 4,7%;

 • по Сімферопольському коледжу – 350 чол., зниження на 2 %;

 • по Криворізькому коледжу економіки та управління – 653 чол., зниження на 2,3 %;

 • по Роменському економічному коледжу – 693 чол., зниження на 7,6%.

На вечірній формі навчання базового Вузу кількість студентів, які успішно склали літню сесію, становить 825 чол., успішність знизилась на 3,6 %.

На заочній формі навчання кількості студентів, які успішно склали іспити складає:

— по базовому Вузу — 3693 чол., підвищення на 2,2 %;

— по Криворізькому інституту — 1313 чол., підвищення на 0,9 %;

 • по Кримському інституту — 1211 чол., підвищення на 3,5 %;

 • по Київському економічному коледжу — 92 чол., підвищення на 4,6 %;

 • по Сімферопольському коледжу – 191 чол., підвищення на 7,1 %;

 • по Криворізькому коледжу економіки та управління – 167 чол., зниження на 3,5 %;

 • по Роменському економічному коледжу – 57 чол., підвищення на 8,1 %.

Кількість студентів, які здали сесію без незадовільних оцінок і одержали оцінки “відмінно” і “добре” по базовому університету у розрізі факультетів характеризуються наступними даними по денній формі навчання:


Факультети

Кількість студентів, які здали всі предмети навчального плану

Кількість студентів, які отримали оцінки "відмінно" і "добре"

чол.

%

чол.

%

Економіки АПК

423

85,3

165

33,2

Кредитно-економічний

984

73,7

527

39,4

Економіки та управління

1398

76,1

726

39,6

ІС і технологій

432

73

248

41,9

Управління персоналом та маркетингу

856

73,7

402

34,6

МЕ і менеджменту

2088

81,9

1061

41,6

Обліково-економічний

876

80,7

464

42,7

Финансово-економічний

1910

79,2

1010

41,9

Юридичний

739

70,2

333

31,6

Разом

9706

77,5

4936

39,4Підвищилась успішність студентів на факультетах:

 • економіки АПК — на 4,9 %;

 • економіки та управління — на 3%;

 • фінансово-економічному — на 1 %.

 • інформаційних систем і технологій – на 0,8 %;

 • кредитно-економічному — на 0,4 %;

Зниження успішності відмічається на факультетах:

 • обліково-економічному — на 6,4 %;

 • управління персоналом та маркетингу— на 4,7 %;

 • юридичному — на 3 %

 • міжнародної економіки і менеджменту — на 1,1 %;

Взагалі по денній формі навчання успішність знизилась на 0,7%, якість навчання підвищилась на 0,3 %, при цьому спостерігалось зниження якості навчання на факультетах:

 • управління персоналом та маркетингу— на 9,7 %;

 • економіки АПК — на 8,1 %;

 • міжнародної економіки і менеджменту — на 5,1 %;

Підвищилась якість навчання на факультетах:

 • інформаційних систем і технологій – на 10 %;

 • економіки та управління — на 6,5 %;

 • фінансово-економічному — на 3,3 %;

 • кредитно-економічному — на 3,8 %;

 • обліково-економічному — на 1,2 %.

 • юридичному — на 0,2 %.


Показники успішності по факультетам денної форми навчання

Факультет

Успішність %

Середній бал

Абсолютна

Якість

Економіки АПК

91,2

60,8

3,8

Кредитно-економічний

89,2

58,3

3,75

Економіки та управління

88,8

60,6

3,78

ІС і технологій

87,5

58,8

3,77

Управління персоналом та маркетингу

91,8

64,1

3,88

МЕ і менеджменту

95,3

71,5

4,02

Обліково-економічний

92,0

70,3

4,0

Финансово-економічний

93,4

61,9

3,79

Юридичний

86,8

61,9

3,79

Всього

90,9

63,7

3,86Проаналізувавши складання іспитів на денній формі навчання маємо наступні результати:

Оцінка

2007/2008н.р.

2008/2009н.р

Відхилення

Відмінно

А

28,6
27,9
-0,7

Добре

В

35,6

2,7

35,8

2,8

+0,2

С

32,9

33,0

Задовільно

Д

26,9

3,3

27,3

3,9

+0,4

Е

23,6

22,4

Незадовільно

FX

6,7

3,4

7,1

3,4

+0,4

F

3,3

3,7

Не з’явилися
2,2
1,9
-0,3


Академічна заборгованість

в літню екзаменаційну сесію 2008/2009 н.р.

Форма навчання

Загальна кількість складання іспитів

Всього академічної

заборгованості

з них

FX (повторне складання)

%

F (повторне вивчення дисципліни)

%

кількість

%

Денна

53727

3803

7,1

1834

3,4

1969

3,7

Вечірня

4883

453

9,3

212

4,3

241

5,0

Заочна

24638

2372

9,6

1475

6,0

897

3,6


Кількість студентів,

що мають академічні заборгованості за результатами сесії.

Форма

навчання

Мають академічну

заборгованість


%

Мають більше 2-х

академічних заборгованостей


%

Денна

2699

21,6

364

2,9

Вечірня

301

26,4

35

3,1

Заочна

1735

31,0

161

2,9

Разом

4735

24,6

560

2,9


В літню сесію загальна успішність студентів - бюджетників по денній формі навчання вища за контрактників на 17,58%, по факультетам ці перевищення коливаються від 11,76% на факультеті Економіки АПК до 25,15% на факультеті Управління персоналом та маркетингу. По заочній формі навчання загальна успішність бюджетників вища на 9,25%, із найменшим показником переваги на факультеті Економіки АПК – 8,98%, а найбільший показник перевищення – 17,24% на факультеті Інформаційних систем і технологій.

При порівнянні результатів літніх сесій аналіз денної форми навчання показує, що загальна успішність по університету у бюджетників підвищилась на 1,31%, у контрактників знизилась – на 2,39%.

Було проведено повторне вивчення дисципліни згідно з «Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю» ухваленим Вченою радою від 28.02.08. Усього кількість студентів, які пройшли повторне вивчення дисципліни 2399 по денній формі навчання, 215 по вечірній і 411 по заочній. Здали відповідно 2141студент або 89,2%, 162 або 75,3%, 261 або 52,1%.

Для захисту магістерських робіт і здачі екзаменів бакалаврами в цілому по КНЕУ на всіх факультетах було сформовано 19 Державних екзаменаційних комісій, які очолили видатні вчені і найдосвідченіші спеціалісти. Робота ДЕК пройшла без збоїв.

Випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр в базовому вузі в літню сесію по денній формі навчання:

В 2008 році -2160, з них 271, або 12,54% - дипломів з відзнакою,

абсолютна успішність -98% якість успішності –24,5%

В 2009 році -2428, з них 349, або 14,37% - дипломів з відзнакою,

абсолютна успішність -86,2% якість успішності –69,7%

В цьому році випущено також у Криворізькому економічному інституті 593 бакалаври і в Кримському економічному інституті - 414 бакалаврів.

Випуск по вечірній формі навчання в базовому вузі в літню сесію становив:

В 2008 році - 254 бакалаври з них 9 або 3,67% - з відзнакою,

абсолютна успішність – 99%, якість успішності – 17,5%.

В 2009 році - 281 бакалавр з них 6 або 2,13% - з відзнакою,

абсолютна успішність – 84%, якість успішності – 56%.

Випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст у літню сесію по денній формі навчання у Криворізькому економічному інституті отримали дипломи спеціаліста 263 особи. Абсолютна успішність захисту дипломних робіт – 100%, якість – 73,4%. У Кримському економічному інституті отримали дипломи спеціаліста 247 випускників. Абсолютна успішність – 98,4%, якість захисту дипломних робіт – 82,5%.

Всього, таким чином, університет випустив у період літньої екзаменаційній сесії 510 фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр у літню сесію по денній формі навчання:

В 2008 році –1785, з них 245, або 13.72% - диплом з відзнакою;

В 2009році –1801, з них 185, або 10,1% - диплом з відзнакою;

В Центрі магістерської підготовки КНЕУ захищено 55 дипломних робіт, з них 2 з відзнакою (3,63%),

В Криворізькому економічному інституті отримали дипломи магістра 169 випускників, абсолютна успішність захисту 99,4%, якість 92,9%.

В Кримському економічному інституті отримали дипломи магістра 144 випускники. Абсолютна успішність – 100%, якість захисту дипломних робіт – 87,5% .

Всього, таким чином, в університеті за період літньої екзаменаційної сесії державну атестацію успішно пройшли: 6114 випускники, з них: 3435 бакалаврів, 510 спеціалістів, 2169 магістр.

Погіршилося використання комп`ютерної техніки при виконанні дипломних робіт по денній формі навчання з 23,4% до 10,7%, що дає привід для занепокоєння у використання комп`ютерної техніки. Дипломних робіт дослідницького характеру усього 7,6%, а з реальними розробками 38,6%.

Залучення зовнішніх експертів до участі в роботі ДЕК дає позитивний ефект. Експерти провели аналіз захисту магістерських дипломних робіт і відмітили як позитивні, так і негативні аспекти підготовки і захисту дипломних робіт. В основному було відзначено високий рівень підготовку а також те що студенти цілком підготовлені працювати за спеціальністю як в науковій так і в педагогічній сферах професійної діяльності, їх знання і уміння відповідають професійним компетенціям даних спеціальностей. До основних недоліків в віднесено: - деякі роботи носять суто теоретичний характер; дублювання тем магістерських дипломних робіт. Основні пропозиції: затвердження тем магістерських дипломних робіт науковими керівниками має забезпечити різноманітність тематики проблемних питань; посилити практичну складову запропонованих рекомендацій максимально наблизивши їх до потреб практики; підвищити рівень зовнішнього рецензування дипломних робіт: в роботах давати розрахунок економічної та соціальної ефективності розроблених пропозицій.

На виконання Ухвали Вченої ради університету "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи", від 30 березня 2006р. деканатами і кафедрами університету проведена значна робота по організаційно-методичному забезпеченню поточного контролю знань.

З метою унормування змісту поточного і підсумкового контролю знань студентів та доведення його до студентів на сервері університету по кожній з навчальних дисциплін розміщено комплект методичних матеріалів, складовою яких є перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни, приклади типових практичних завдань, порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни тощо. До деканатів і кафедр доведені затверджені нормативно-методичні матеріали по проведенню іспитів, підсумкового модульного контролю та оцінки знань студентів.

Аналіз даних сесії у розрізі кафедр та екзаменаторів свідчить про позитивну тенденцію до скорочення розбіжностей в оцінюванні знань студентів.

В той же час літня екзаменаційна сесія виявила ряд недоліків:

- зберігаються недоліки в організації самостійної роботи студентів;

- мало місце акцентування уваги на здачу модулів, а не систематичної роботи студентів;

- поширеним явищем залишається використання студентами шпаргалок у різних формах;

- мають місце випадки, коли поточний і підсумковий контроль знань студентів, оформлення заліково-екзаменаційних відомостей і Журналів обліку поточної успішності здійснюється не у відповідності з затвердженими нормативно-методичними матеріалами. Так, деякі викладачів не у повному обсязі дотримуються “Порядку оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації” ухваленого Вченою радою університету 28 квітня 2005р. виправляють технічні помилки у відомостях і не завіряють їх, помиляються у підрахунку балів;

- потребує підвищення об'єктивність оцінювання знань студентів, подолання формалізму у цьому напрямі освітньої діяльності;

Наведене вище свідчить про необхідність впровадження додаткових заходів деканатами і кафедрами щодо вдосконалення організації навчального процесу та забезпечення підготовки до зимової екзаменаційної сесії.

^ Вчена рада ухвалила:


1. Деканам факультетів, завідувачам кафедр до 30 жовтня 2009 року провести детальний аналіз раціонального використання робочого часу викладача в порівнянні з результатами екзаменаційної сесії.

2. Директорам інститутів та коледжів КНЕУ, деканам факультетів, завідувачам кафедр у термін до 13 листопада 2009 року:

2.1. Розглянути на засіданнях Рад інститутів, коледжів, факультетів та кафедр підсумки навчально-методичної роботи у 2008/2009 навчальному році та розробити заходи щодо підготовки та проведення зимової екзаменаційної сесії.

2.2. Проаналізувати причини порушення Ухвали Вченої ради університету про "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи", від 30 березня 2006р., що проявилося в недостатній організації самостійної роботи студентів і помилок викладачів при заповнені відомостей, та вжити заходи щодо його безумовного виконання.

2.3. Проаналізувати поточну успішність студентів по науково-педагогічним працівникам.

2.4. Проаналізувати причини незадовільного стану повторного вивчення дисципліни, та вжити заходів по поданню заяв студентів та відвідування занять.

2.5 Розглянути на засіданнях Вчених рад факультетів та кафедр підсумки робота Державних екзаменаційних комісій на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр та магістр всіх форм навчання.

3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, науково-педагогічному складу забезпечити підготовку та проведення зимової екзаменаційної сесії 2009/2010 навчального року у повній відповідності з "Положенням про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи", від 30 березня 2006р.” та виконання вимог викладених в нормативному документі “Порядок оцінювання знань студентів”, що ухвалений Вченої радою університету 28.05.2009 р.

 1. Деканам факультетів:

4.1. До 12 листопада 2009р. розглянути на засіданнях Вчених рад факультетів питання “Про підготовку та проведення зимової екзаменаційної сесії“, звернувши особливу увагу на підготовку та проведення екзаменаційної сесії студентами першого курсу.

4.2. Провести необхідну організаційну роботу по проведенню підсумкового модульного контролю і захисту курсових робіт до початку екзаменаційної сесії, своєчасному доведенню до студентів розкладу екзаменаційної сесії.

4.3. Забезпечити дійовий контроль за проведенням іспитів в ході екзаменаційної сесії, виконанням науково-педагогічним складом вимог нормативних документів щодо порядку проведення іспитів, правильним оформленням екзаменаційних відомостей; інформацію про виявлені факти порушень в ході проведення ПМК та іспитів оперативно подавати до навчального центру.

4.4. Забезпечити зберігання екзаменаційних робіт протягом трьох місяців після екзаменаційної сесії, а з незадовільними оцінками до моменту ліквідації академічної заборгованості.

4.5. Організувати своєчасне нарахування студентам стипендії та соціальних виплат за результатами складання йми іспитів.

4.6. До 10 лютого 2010р. підготувати та подати до обліково-аналітичного відділу Навчального центру підсумкову інформацію про результати зимової екзаменаційної сесії.

4.7. До 5 березня 2010р. року обговорити підсумки зимової екзаменаційної сесії на засіданнях Вчених рад факультетів.

4.8. Організувати ліквідацію академічної заборгованості відповідно до вимог “Порядку ліквідації академічних заборгованостей студентів”, що схвалений Вченою радою університету 24.04.08 р. зі змінами та доповненнями затвердженими Вченою радою 25.06.09 р., та «Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю».

 1. Науково-педагогічним працівникам:

5.1. На завершальному етапі семестру активізувати роботу по забезпеченню якісного виконання програмного матеріалу навчальних дисциплін, посиленню контролю за самостійною роботою студентів.

5.2. Проведення семестрових іспитів виконувати у відповідності пункту 3.9 "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи".

5.3. Посилити контроль під час іспиту і забезпечити самостійне виконання студентами екзаменаційного завдання. За використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку тощо) та підказок знімати таких студентів з іспиту з виставленням оцінки “0” балів.

5.4. Власноручно оформляти навчальну документацію (екзаменаційні відомості, явочні листи та індивідуальні навчальні плани студентів) і забезпечити виконання вимог, щодо її оформлення, викладених в нормативному документі “Порядок оцінювання знань студентів”, що ухвалений Вченої радою університету 28.05.2009 р.

5.5. Забезпечити перевірку екзаменаційних робіт студентів виключно в приміщеннях навчальних корпусів університету. Тимчасове зберігання здійснювати в приміщеннях відповідних кафедр чи деканатів факультетів.

5.6 Своєчасно повертати в деканати факультетів повністю оформлені екзаменаційні відомості, явочні листи та екзаменаційні роботи студентів. Встановити останній термін об’явлення результатів складання іспиту і повернення в деканат екзаменаційної документації – день проведення за розкладом консультації перед іспитом з наступної дисципліни.

5.7. Екзаменаційні відомості та явочні листи оформлюються деканатами в журналах видачі і повернення відомостей. Зміни до них вносяться за дозволом проректора чи декана факультету з обґрунтованим поясненням.

6. Навчальному центру (Березі А.М.) організувати контроль виконання "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи".

7. Відділу організаційного забезпечення навчального процесу Навчального центру (Ждановичу А.Д.) в термін до 11 грудня 2009 р. року розробити розклад зимової екзаменаційної сесії для студентів I-IV курсів денної та вечірньої форм навчання з формуванням потоків у складі не більш 4 академічних груп. При цьому передбачити загальну тривалість письмового іспиту на потоці три астрономічні години.

8. Обліково-аналітичному відділу (нач. Варвінець Н.М.) провести аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії.

9. Відділу технічного забезпечення навчального процесу (нач. Бармак А.П.) підготувати аудиторний фонд до зимової екзаменаційної сесії.

10. Організацію виконання Ухвали покласти на першого проректора М.І.Вакуленка.


Вчений секретар Ю.І. Кусий


Схожі:

Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про удосконалення структури Кримського економічного інституту кнеу ім. Вадима Гетьмана
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про стан навчально-методичного забезпечення та вдосконалення видавничої діяльності в університеті»
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про затвердження нової редакції варіативної складової навчальних планів бакалаврського рівня підготовки”
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про робочі навчальні плани бакалаврського рівня підготовки на 2007/2008 навчальний рік»
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую: Ректор А. Ф. Павленко
Ці та інші напрацювання утворюють базу для формування модулів навчального плану та освітньо-професійних програм
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про підсумки щорічної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу університету 5-8 лютого 2008р.»
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр І факультетів базового вищого навчального закладу та стан їх готовності до нового 2008/2009 н р.”
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр та готовність факультетів і кафедр університету до нового 2009/2010 н р.”
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Економічний ресурс, який являє собою сукупність І комбінацію інформації, знань, інтелекту, інновацій, є настільки важливим, що його...
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про встановлення надбавки за інтенсивність навчально-виховного процесу: науково-педагогічному, адміністративно-управлінському, навчально-допоміжному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи