Підготовка та стажування професорсько-викладацького складу icon

Підготовка та стажування професорсько-викладацького складу
Скачати 66.88 Kb.
НазваПідготовка та стажування професорсько-викладацького складу
Дата18.09.2012
Розмір66.88 Kb.
ТипДокументи

Проект


У Х В А Л А

Вченої ради Київського національного економічного університету з питання «Про міжнародне співробітництво університету»


від 26 березня 2009р.


Заслухавши та обговоривши доповідь проректора Смислова А.І., Вчена рада університету відмічає, що ректоратом та кафедрами Університету проводиться значна робота з організації міжнародного співробітництва, що сприяє вдосконаленню процесу підготовки висококваліфікованих фахівців з ринкової економіки.

В минулому учбовому році університет активно співпрацював з багатьма вищими навчальними закладами і міжнародними організаціями Австрії, Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, Польщі, США, Туреччини, Франції, Нідерландів, Китаю, Росії, Білорусії та з акредитованими в Україні посольствами багатьох зарубіжних країн. Між нашим Університетом та вищими навчальними закладами цих країн на сьогоднішню дату укладено 36 двосторонніх довготермінових угод на взаємовигідних умовах.

Співробітництво здійснюється по таких основних напрямках:

 • вдосконалення структури і змісту навчальних планів а їх методичного забезпечення з урахуванням вимог Болонської декларації;

 • підготовка та стажування професорсько-викладацького складу;

 • навчання та практика студентів за кордоном;

 • участь студентів та викладачів у міжнародних конференціях та семінарах;

 • підготовка фахівців для зарубіжних країн.

У відповідності з цими напрямами університет бере участь в реалізації цілого ряду міжнародних освітніх і наукових програм та проектів. До них належить «Програма МБА», яка Центром магістерської підготовки університету (керівник проф. Поручник А.М.) і Школою менеджменту Комерційного інституту м. Нансі (Франція) успішно реалізується за чотирма модулями: маркетинг, менеджмент, бухгалтерський облік і фінанси та виробничий менеджмент. В даний час іде підготовка до підписання двух нових угод з цією школою по програмі МБА для слухачів ЦМП та по навчанню студентів за бакалаврськими і магістерськими програмами з одержанням дипломів французського зразку. Активну участь приймають студенти та викладачі університету в міжнародних міжвузівських проектах по спільній підготовці бакалаврів та магістрів з університетом Нью-Кастла та Напієр Університетом м. Едінбург (Великобританія), в спільній магістерській програмі «Магістр ділового адміністрування» з університетом Констанц (Німеччина), в програмах «Йозеф» та «Літній університет» з Віденським економічним університетом. Ці проекти в значній мірі фінансуються урядами та різними громадськими фондами Німеччини і Австрії.

Кафедри факультету «Міжнародної економіки і менеджменту» разом з зарубіжними партнерами проводять активну діяльність за такими проектами:

 • випуск журналу «Міжнародна економічна політика» (проф. Циганкова Т.М.);

 • співпраця з Віртуальним інститутом (ЮНКТАБ при ООН, штаб квартира в Швейцарії) з питань навчання і проведення досліджень в міжнародній торговельно – економічній сфері (проф. Циганкова Т.М.);

 • спільний російсько – український проект для Міжнародного наукового центру IIАSA, Австрія, (акад. Пахомов Ю.М.);

 • спільний проект з Краківським економічним університетом (Польща) «Конвергенція польської та української моделей соціально – економічного розвитку» (проф. Лук`яненко Д.Г., Поручник А.М., Чужиков В.І.);

 • створення навчально – методичних комплексів для навчання держслужбовців Євроінтеграції (Лондонський університет Метрополітан, проф. Чужиков В.І., доц. Федірко О.А., доц. Ільницький Д.О.).

Підписано нові угоди про співробітництво з Фонтіс Університетом м. Ейндховен (Нідерланди), з Університетом м. Бремен (Німеччина).

В угоді з Фонтіс Університетом передбачено спільну підготовку бакалаврів з англійською та німецькою мовами за погодженими програмами з міжнародного бізнесу та менеджменту, з міжнародної економіки і з міжнародного маркетингу. Студенти, які зараховані на магістерську програму в КНЕУ і володіють англійською або німецькою мовою можуть взяти участь у магістерській програмі «Магістр з міжнародного бізнесу та торгівлі». При успішному виконанні бакалаврських та магістерських програм студенти можуть одержати дипломи Університету Фонтіс Нідерландського зразка (проф. Колот А.М., проф. Лук`яненко Д.Г.).

З Університетом м. Бремен (Німеччина) в угоді передбачена спільна реалізація магістерської програми «Логістичний менеджмент» на базі Центру магістерської підготовки КНЕУ та взаємний обмін професорсько – викладацьким складом (проф. Поручник А.М., проф. Решетнікова І.Л.).

З підписанням нової угоди про співробітництво з Філіпс – Університетом м. Марбург (Німеччина) в цьому році намітився новий напрямок наукової і учбово – методичної роботи по програмі «Фінансовий контролінг» для викладачів та студентів фінансово – економічного факультету (проф. Хлівний В.К., проф. Терещенко О.О.)

Успішно продовжується співпраця з Університетом Норсвуд (штат Мічиган, США), в якому навчаються наші студенти за бакалаврськими та магістерськими програмами з одержанням дипломів американського зразку (проф. Степаненко С.В., проф. Колот А.М.).

Одним із важливих напрямків міжнародної діяльності Університету є співробітництво з Європейською фундацією розвитку менеджменту (EFMD), яка займається проблемами розвитку менеджменту та надає акредитацію по якості бізнес – освіти в університетах Західної Європи в галузі бізнес – адміністрування (проф. Манцуров І.Г.) На жаль, поки що наше співробітництво з цією міжнародною асоціацією можна характеризувати як пасивне. Із стратегічної точки зору ректорату потрібно терміново виправити існуючі недоліки співпраці з цією важливою організацією, та широко інформувати викладачів університету, про її діяльність.

Розвивається співробітництво між нашим Університетом і Університетом Газі м. Анкара (Туреччина). Крім традиційного обміну студентами продовжується обмін студентськими спортивними делегаціями (Зотов А.В.)

Здійснюється щорічний обмін науковцями між КНЕУ та Центральним фінансово-економічним університетом (м. Пекін), що сприяє розвиткові фінансово-банківської системи Китаю та України (декани Хлівний В.К., Диба М.І.).

Успішно працювали в минулому році Центр міжнародних зв’язків (директор Нужненко К.А.) та деканат по роботі з іноземними студентами (декан Малий І.Й.).

Виконуючи укладені угоди та міжнародні проекти в минулому навчальному році Університетом було направлено за кордон для участі в роботі міжнародних конференцій, семінарів та симпозіумів 29 викладачів та 8 студентів, на наукове стажування та підвищення кваліфікації 17 викладачів, на включене навчання – 33 студенти, участь в літніх університетах – 55 студентів.

В свою чергу, наш Університет минулого року прийняв 29 іноземних викладачів, які працювали на кафедрах і в Центрі магістерської підготовки, та 79 іноземних студентів з університетів, які є нашими партнерами по співробітництву. На I курс та підготовче відділення минулого року прийнято 125 іноземних студентів. На даний час в університеті навчається 404 іноземних студентів та аспірантів з 36 країн світу.

В цілому позитивно оцінюючи стан міжнародного співробітництва Вчена рада зазначає, що Університет має можливості більш активно займатися спільною підготовкою фахівців з зарубіжними університетами на базі погоджених освітньо – кваліфікаційних бакалаврських та магістерських програм з одержанням нашими студентами по два дипломи; на факультетах та кафедрах ще не достатня увага приділяється молодим викладачам і аспірантам у поглибленому вивченні іноземних мов з тим, щоб вони мали змогу успішно стажуватись і навчатись за кордоном; лише деякі кафедри університету мають безпосередні зв`язки з такими ж кафедрами зарубіжних партнерів; ще не достатньо використовуються можливості сучасної реклами за кордоном про навчання в нашому Університеті.


Вчена рада ухвалила:


 1. Ректорату, деканам та кафедрам і надалі вважати одним із важливих напрямків своєї роботи подальший розвиток міжнародних зв`язків Університету та співробітництво з зарубіжними партнерами в рамках ріхних наукових і освітніх програм.

 2. Ректорату і випускним кафедрам продовжити роботу по узгодженню навчальних програм з зарубіжними університетами по спільній підготовці фахівців з ринкової економіки з двома дипломами за бакалаврськими та магістерськими рівнями.

 3. Ректорату і деканам спрямувати роботу кафедр на розвиток співробітництва безпосередньо з такими ж кафедрами зарубіжних партнерів.

 4. Для розширення міжнародних зв`зків та розвитку нових форм співробітництва з зарубіжними вузами деканатам і кафедрам потрібно більш активно здійснювати добір науково – педагогічних кадрів, що володіють іноземною мовою.

 5. Для більш широкого залучення абітурієнтів з числа іноземних громадян дальнього зарубіжжя деканату по роботі з іноземними студентами, Центру міжнародних зв`зків необхідно активізувати рекламну діяльність серед посольств і консульств по залученню іноземних громадян на навчання в КНЕУ. Ширше використовувати для цього можливості Інтернету.

 6. Центру міжнародних зв`зків систематично забезпечувати студентів КНЕУ інформацією (в тому числі через Інтернет) про проекти та навчальні програми в зарубіжних університетах, які пропонуються нашим студентам згідно укладених угод з вузами – партнерами.

 7. Ректорату розширювати співробітництво з міжнародними організаціями, що професійно займаються питаннями інноваційного розвитку та використання передового міжнародного досвіду в галузі науки і освіти.

 8. Ректорату і керівництву фізкультурно – спортивного комплексу «Економіст» активніше використовувати обмін спортивними делегаціями в розвиткові міжвузівського співробітництва з зарубіжними партнерами.

 9. Організацію виконання Ухвали покласти на проректора з міжнародних зв`язків А.І. Смислова.

Схожі:

Підготовка та стажування професорсько-викладацького складу iconПоложення про проведення XVII спартакіади нуфвсу серед співробітників та професорсько-викладацького складу I. Мета: популяризація здорового способу життя серед співробітників та професорсько-викладацького складу. Завдання
Організація активного дозвілля співробітників та професорсько-викладацького складу нуфвсу засобами фізичної культури та спорту
Підготовка та стажування професорсько-викладацького складу iconЗатверджую проректор зі спортивної роботи О.І. Пуцов положення про проведення XVII спартакіади нуфвсу серед співробітників та професорсько-викладацького складу
Мета: популяризація здорового способу життя серед співробітників та професорсько-викладацького складу
Підготовка та стажування професорсько-викладацького складу iconКалендарь змагань XVII спартакіади нуфвсу серед співробітників та професорсько-викладацького складу у 2011-2012 навчальному році
Спартакіада нуфвсу серед співробітників та професорсько-викладацького складу університету
Підготовка та стажування професорсько-викладацького складу iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Підготовка та стажування професорсько-викладацького складу iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова проект положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Підготовка та стажування професорсько-викладацького складу iconДодаток до наказу № від " " 2010 р. Положення про спартакіаду "Здоров’я та бадьорість" серед професорсько-викладацького
Спартакіада проводиться з метою пропаганди здорового способу життя, активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в університеті...
Підготовка та стажування професорсько-викладацького складу iconДодаток до наказу № від " " 2012 р. Положення про спартакіаду "Здоров’я та бадьорість" серед професорсько-викладацького
Спартакіада проводиться з метою пропаганди здорового способу життя, активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в університеті...
Підготовка та стажування професорсько-викладацького складу iconПоложення про особисто-командну першість тнеу з шахів серед професорсько-викладацького та адміністративно-допоміжного складу в залік весняної спартакіади тнеу. Мета та завдання
Тнеу з шахів серед професорсько-викладацького та адміністративно-допоміжного складу в залік весняної спартакіади тнеу
Підготовка та стажування професорсько-викладацького складу iconАтестація професорсько-викладацького складу кафедри фізичного виховання І спорту

Підготовка та стажування професорсько-викладацького складу iconДодаток 5 Зведена відомість з оцінки роботи професорсько-викладацького складу кафедри факультету за період 2005-2007 р р

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи