“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon

“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Скачати 51.57 Kb.
Назва“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Дата18.09.2012
Розмір51.57 Kb.
ТипДокументи

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор ________________А.Ф. Павленко


« 24 » квітня 2008 р.

УХВАЛА


Вченої ради ДВНЗ “Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Про інноваційний розвиток університету”від 24 квітня 2008 року


Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи Колота А.М. щодо застосування інноваційних навчальних технологій та інноваційного розвитку університету в цілому, Вчена рада відзначає, що в ХХI столітті основою формування нової економіки, джерелом добробуту і якості життя населення країн світу будуть високі технології, знання та інтелект. Знаннєва, інтелектуальна, інноваційна компонента дедалі більше перетворюється на провідну складову на всіх етапах «життєвого циклу» нових товарів і послуг, що домінує на стадії проектування, виробництва, управління матеріальними і нематеріальними активами. Економічний ресурс, який являє собою сукупність і комбінацію інформації, знань, інтелекту, інновацій, є настільки важливим, що його правомірно називати стратегічним.

Трудова діяльність, яка здійснюється в освітянському середовищі, в процесі еволюції та під впливом глибоких трансформацій в освітній діяльності повинна все більше і більше наповнюватися новим змістом і мати важливу об’єднуючу властивість — високу знаннєву, інформаційну, творчу насиченість і підпадати під визначення «інноваційна праця». Виходячи з цього, вищий навчальний заклад може виконувати покладену на нього місію лише за умов, домінування в його стінах інноваційної праці та потужного інтелектуального капіталу.

У вищій школі, конкретному університеті інноваційна праця — це трудова діяльність, якій притаманна висока частка знаннєвої, інтелектуальної, творчої компоненти і яка здатна задовольнити суспільні потреби в якісних освітніх послугах з найбільшим корисним ефектом.

Інтелектуальний капітал вищого навчального закладу (університету), може бути представлений як сукупність: 1) людського капіталу; 2) організаційного капіталу вищого навчального закладу (університету); 3) капіталу взаємодії зі споживачами освітніх послуг, партнерами та інститутами ринку.

Складові інтелектуального капіталу знаходяться у взаємозв’язку та певному підпорядкуванні. Їх об’єднуючою ланкою виступає організаційно-економічний механізм формування конкурентних переваг університету на основі взаємодії та кругообігу складових інтелектуального капіталу, що можна представити у вигляді ланцюга: знання, навички, уміння персоналу втілюються, з одного боку, в сучасні освітні послуги, а з іншого, — в організаційно-інноваційні процеси (внутрішньо корпоративні інформаційні системи, прогресивні організаційні структури, корпоративну культуру, нові програми підготовки фахівців тощо). Це створює підґрунтя для розвитку, поглиблення взаємовідносин зі споживачами освітніх послуг і партнерами, покращує імідж навчального закладу, сприяє розширенню спектру освітніх послуг та їх якості, зумовлює розвиток компетенцій персоналу університету, а отже, зростання людського капіталу.

В свою чергу, людський капітал вищого навчального закладу є ресурсом, що акумулює знання, уміння, навички, творчі та інтелектуальні здібності, досвід, мотиваційні настанови, потенціал мобільності, командної роботи, орієнтації персоналу і, передусім, професорсько-викладацького складу на високі кінцеві результати.

Вчена рада в цілому позитивно оцінила основні підходи щодо застосування інноваційних навчальних технологій при проведенні лекційних та практичних занять, що застосовуються викладачами КНЕУ і які були розглянуті, обговорені та узагальнені під час проведення цьогорічної традиційної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу КНЕУ «Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій».

Враховуючи вищевикладене, та з метою реалізації в університеті курсу на прискорений інноваційний розвиток, основні засади якого були визначені рекомендаціями науково-методичної конференції КНЕУ «Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій» (ухвала Вченої ради від 28.02.08, протокол №6)

Вчена рада ухвалила:

1. Схвалити роботу кафедр університету щодо основних напрямків та змістових характеристик застосування інноваційних навчальних технологій при проведенні лекційних, практичних(семінарських, лабораторних) та інших видів занять.

2. Забезпечити належні умови щодо подальшого розвитку інноваційної діяльності науково-педагогічного персоналу кафедр при викладанні навчальних дисциплін та здійснювати регулярний аналіз та обговорення форм і методів застосування інноваційних навчальних технологій для активізації пізнавальної діяльності студентів.

Відповідальні — декани факультетів,

завідувачі кафедр


3. Розробити і винести на розгляд червневої Вченої ради програму інноваційного розвитку університету, в якій визначити основні цілі, завдання та змістові складові модернізації освітньої діяльності КНЕУ за такими ключовими напрямками:

- модернізація системи управління університетом шляхом створення інноваційної моделі організаційно-управлінської структури КНЕУ із застосуванням сучасних інформаційних технологій та запровадження системи менеджменту якості освіти;

- удосконалення системи організації навчального процесу та контролю якості знань студентів на основі органічного поєднання національних традицій та надбань світової теорії й практики освітянської діяльності;

- визначення основних напрямків розвитку та реалізація інноваційних підходів до організаційно-технічного забезпечення навчального процесу;

- підвищення ефективності наукових досліджень та розвиток наукового потенціалу університету в забезпеченні навчально-науково-інноваційної діяльності КНЕУ;

- реалізація ефективної кадрової політики та розвиток людського капіталу професорсько-викладацького складу та інших категорій персоналу університету.

- вдосконалення системи взаємодії з роботодавцями, клієнтами, партнерами, іншими інститутами ринку та запровадження нових форм співробітництва й технологій розвитку цього напрямку діяльності університету;

- розширення міжнародних зв’язків та пошук нових форм співробітництва з вищими навчальними закладами інших країн; створення сприятливих умов для мобільності студентів і викладачів відповідно до вимог Болонського формату.

Термін — до 1 червня 2008р.

Відповідальні — проректори за напрямками,

декани факультетів


4. Навчально-методичному відділу продовжити роботу щодо вивчення та узагальнення світового досвіду з розвитку змісту, форм і методів підготовки фахівців з вищою освітою, зосередивши увагу на інноваційній діяльності університетів.

5. Започаткувати на факультетах проведення науково-методичних семінарів з питань впровадження інноваційно-освітніх технологій та наукового забезпечення освітньої діяльності.

Термін — до 1 червня 2008р.

Відповідальні — декани факультетів


6. Винести на розгляд традиційної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу університету у 2009 році досвід факультетів щодо розвитку освітньої діяльності в КНЕУ на основі реалізації інноваційної стратегії організації навчального процесу.


7. Організацію виконання даної ухвали залишаю за собою.


Вчений секретар Ю.І. КусийСхожі:

“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про удосконалення структури Кримського економічного інституту кнеу ім. Вадима Гетьмана
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про стан навчально-методичного забезпечення та вдосконалення видавничої діяльності в університеті»
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про затвердження нової редакції варіативної складової навчальних планів бакалаврського рівня підготовки”
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про робочі навчальні плани бакалаврського рівня підготовки на 2007/2008 навчальний рік»
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую: Ректор А. Ф. Павленко
Ці та інші напрацювання утворюють базу для формування модулів навчального плану та освітньо-професійних програм
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про підсумки щорічної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу університету 5-8 лютого 2008р.»
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2008/2009 навчального року та роботу Державних екзаменаційних комісій
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр І факультетів базового вищого навчального закладу та стан їх готовності до нового 2008/2009 н р.”
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр та готовність факультетів і кафедр університету до нового 2009/2010 н р.”
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про встановлення надбавки за інтенсивність навчально-виховного процесу: науково-педагогічному, адміністративно-управлінському, навчально-допоміжному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи