Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» Доповідач А. М. Колот Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення icon

Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» Доповідач А. М. Колот Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення
Скачати 32.79 Kb.
НазваПоложення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» Доповідач А. М. Колот Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення
Дата18.09.2012
Розмір32.79 Kb.
ТипПоложення
1. /ПОРЯДОК ДЕННИЙ.doc
2. /Ухвали/ЗАТВЕРДЖУЮ.doc
3. /Ухвали/Ухвала по зарплатам.doc
4. /Ухвали/Ухвала про наукову д_яльн_сть.doc
5. /Ухвали/Ухвала юридичний.doc
6. /Ухвали/Ф_нансово-господарська д_яльн_сть.doc
7. /Ухвали/експеримент АПК.doc
Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» Доповідач А. М. Колот Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення
Ухвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про відкриття на юридичному факультеті нової магістерської програми «Міжнародне економічне право»
Ухвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про вдосконалення оплати праці професорсько-викладацького складу та співробітників Університету»
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «30» березня 2006 р. Ухвала вченої Ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Ухвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про присвоєння студентам юридичного факультету додаткової кваліфікації «Викладач права»
Ухвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про підсумки фінансово-господарської діяльності Університету в 2005 році та завдання на 2006 рік»
Положення про проведення педагогічного експерименту з удосконалення системи оцінювання знань студентів на факультеті економіки аграрно-промислового комплексу в 2006/2007 навчальному році. Термін виконання до 01. 05. 2006 рП О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

засідання Вченої ради

Київського національного економічного університету

імені Вадима Гетьмана

від «30» березня 2006 року


 1. Про затвердження положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи»

Доповідач – А.М.Колот

 1. Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення

Доповідач – В.С.Савчук


 1. Про роботу комісії по розробці нової номенклатури економічних спеціальностей ВАК України та пропозиції КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Доповідач – В.С.Савчук

 1. Про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2005 рік та завдання на 2006 рік

Доповідач – В.П.Штуль


 1. Про внесення змін та доповнень до діючого Положення «Про умови надання путівок, закуплених за кошти університету»

Доповідач – М.С.Руденко

 1. Про присвоєння студентам юридичного факультету додаткової кваліфікації «Викладач права»

Доповідач – В.Ф.Опришко

 1. Про розробку і впровадження англомовної магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом»

Доповідач – Д.Г.Лук’яненко

 1. Про проведення педагогічного експерименту з удосконалення системи оцінювання знань студентів на факультеті економіки агропромислового комплексу

Доповідач – С.І.Дем’яненко


 1. Про присвоєння вчених звань (10)

Доповідач – Ю.І.Кусий

 1. Про затвердження магістерських програм:

 • про відкриття на юридичному факультеті магістерської програми «Міжнародне економічне право»;

Інф. – В.Ф.Опришко

 • про відкриття на фінансово-економічному факультеті магістерської програми «Фінансовий контролінг»

Інф. – А.М.Поддєрьогін

 1. Різне:

- про вдосконалення оплати праці професорсько-викладацького складу та співробітників Університету

Інф. – А.Ф.Павленко

- про рекомендацію до друку спільного наукового видання КНЕУ та РНБО України «Соціальна безпека: теорія та українська практика» за ред. д.е.н. І.Ф. Гнибоденка, д.е.н. А.М. Колота, к.е.н. В.В. Рогового;

Інф. – А.М.Колот

- про підтримку кандидатури д.е.н., професора Зоряни Вікторівни Герасимчук (Луцький державний технічний університет) щодо обрання членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю «Економіка»;


- про підтримку кандидатури д.е.н., професора Олега Євгеновича Кузьміна (Національний університет Львівська політехніка) щодо обрання членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю «Економіка»;


- про підтримку кандидатури д.е.н., професора Юрія Григоровича Лисенка (Донецький національний університет) щодо обрання членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю «Економіка»;


- про рекомендацію до друку монографії І.Г.Манцурова, Д.Л.Єріна «Економічне зростання і стан платіжного балансу (статистичні аспекти оцінювання та аналізу)»;


- про затвердження теми докторської дисертації к.і.н. Сацького П.В. «Трансформація статусу українських етнічних територій (1917 – 1940 рр.)»;

Інф. – В.Ф.Салабай

- про затвердження теми монографії доцента кафедри політичної історії Дудко І.Д. «Інституційне забезпечення зовнішньополітичної стратегії США в умовах постбіполярності».;

Інф. – В.Ф.Салабай

- про рекомендацію до видання навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни «Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики (Керівник авторського колективу – професор В.Ф.Салабай);


- про рекомендацію до видання навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни «Історія сучасного світу» (Керівник авторського колективу – професор В.Ф.Салабай);


- про рекомендацію до друку тез доповідей учасників міжвузівської Всеукраїнської студентської наукової конференції «Фінансова реструктуризація в Україні в контексті політики сталого економічного зростання»;


- про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни С.І. Шимон «Цивільне право України» (у двох книгах: частина І та частина ІІ);


- про рекомендацію до друку навчально-методичних матеріалів В.В.Вітлінського, А.Б.Каменського «Моделювання банківських ризиків у трансформаційній економіці»;


- про рекомендацію до друку наукового збірника «Стратегія економічного розвитку України», випуск 18 (2006);


- про затвердження навчальних програм (24).


Схожі:

Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» Доповідач А. М. Колот Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення iconПоложення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи», затвердженого Вченою радою університету, протокол №9 від 30. 03. 2006 року, наказу ю: денна форма навчання
Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи»,...
Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» Доповідач А. М. Колот Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення iconПоложення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи», затвердженого Вченою радою університету, протокол №9 від 30. 03. 2006 року, наказу ю: денна форма навчання
Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи»,...
Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» Доповідач А. М. Колот Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення iconПоложення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи», затвердженого Вченою радою університету, протокол №9 від 30. 03. 2006 року, наказу ю: денна форма навчання
Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи»,...
Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» Доповідач А. М. Колот Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення iconПоложення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» затвердженого Вченою радою університету Протокол №9 від 30. 03. 2006 року, наказу ю
Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи»...
Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» Доповідач А. М. Колот Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення iconПоложення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» затвердженого Вченою радою університету Протокол №9 від 30. 03. 2006 року, наказу ю
Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи»...
Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» Доповідач А. М. Колот Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення iconПоложення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» затвердженого Вченою радою університету Протокол №9 від 30. 03. 2006 року, наказу ю
Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи»...
Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» Доповідач А. М. Колот Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення iconПоложення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» затвердженого Вченою радою університету Протокол №9 від 30. 03. 2006 року, наказу ю
Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи»...
Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» Доповідач А. М. Колот Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення iconПоложення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» затвердженого Вченою радою університету Протокол №9 від 30. 03. 2006 року, наказу ю
Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи»...
Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» Доповідач А. М. Колот Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення iconПоложення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» затвердженого Вченою радою університету Протокол №9 від 30. 03. 2006 року, наказу ю
Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи»...
Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» Доповідач А. М. Колот Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення iconПоложення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» затвердженого Вченою радою університету Протокол №9 від 30. 03. 2006 року, наказу ю
Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи»...
Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» Доповідач А. М. Колот Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення iconВідповідно до Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» затвердженого Вченою радою університету Протокол №9 від 30. 03. 2006 року, наказу ю
Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи