Нака з icon

Нака з
Скачати 154.49 Kb.
НазваНака з
Дата18.09.2012
Розмір154.49 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Н А К А З« 22 » 04 2010 р. №336

Про призначення матеріально

відповідальних осіб для збереження

матеріальних цінностей в структурних

підрозділах університету


Відповідно до інструкції з обліку основних

засобів та інших необоротних активів бюджетних установ,

затвердженої наказом Державного казначейства України

від 17.07.2000р.№ 64.

Н А К А З У Ю :

  1. Призначити матеріально відповідальних осіб, для зберігання

матеріальних цінностей за місцезнаходженням.

В КОРПУСІ № 1

------------------

Тернова А.В.- зав. господарством

Рудь О.Л.- комендант


В ДЕКАНАТІ Ф-ТУ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Бобир В.М.- помічник декана

Передрій О.П.-зав. метод. сектором

Ковальчук Т.В.- провідний методист


НА КАФЕДРІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ


Барнюк Л.В.-ст.лаборант


НА КАФЕДРІ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ


Савощенко Г.І.-зав. кабінетом


НА КАФЕДРІ МЕНЕДЖМЕНТУ


Чмель Ю.А.- ст.лаборант


НА КАФЕДРІ МАКРОЕКОНОМІКИ ТА ДЕРЖ. УПРАВЛІННЯ


Васильчук Н.О.- зав.кабінетом


НА КАФЕДРІ ІСТОРІЇ ЕКОНОМ.УЧЕНЬ ТА ЕКОНОМ.ІСТОРІЇ


Волкова О.М.- ст.лаборант

Барвінок О.Е.- ст.. лаборант


В ДЕКАНАТІ Ф-ТУ МІЖНАР.ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Бармина А.Ю.- методист

Дворник І.В.- пров.методист

Коломієць Г.Г.- диспетчер


НА КАФЕДРІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Мальченко Г.В.- зав. кабінетом

Барашовець Н.В.- провідний методист

Петрикова Е. – ст.. лаборант


НА КАФЕДРІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ


Пелепейко І.В.- зав. кабінетом


НА КАФЕДРІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ


Глінська Л.Г.- зав.кабінетом


НА КАФЕДРІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ


Ляшенко С.Л.-зав.кабінетом


НА КАФЕДРІ ІНОЗЕМНИХ МОВ Ф-ТУ МЕ


Іванова-Петровська Н.М.-зав.кабінетом


НА КАФЕДРІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Ф-ТУ МЕ


Аброскіна В.М.- ст.лаборант


В ДЕКАНАТІ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


Романченко І.О.- методист

Степаненко Т.О-секретар


НА КАФЕДРІ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА


Шаталова Л.М.- ст..лаборант


НА КАФЕДРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ


Бурикіна В.В.- зав.кабінетом

Уложенко В.М.- ст..викладач

Садовнича Г.О.- лаборант


НА КАФЕДРІ ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Коба Т.М.- ст.. лаборант


НА КАФЕДРІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТР.ПРАВА

Степаненко Т.О.- секретар


НА КАФЕДРІ МІЖНАРОДНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО

ПРАВА

Ніфатова С.В.- лаборант

В БІБЛІОТЕЦІ МІЖНАРОДНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО

ПРАВА

Боброва Л.М. – гол.бібліотекар


НА КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ


Янчарська Л.В.- ст.лаборант

Лук’янова В.О.- зав.кабінетом


В ДЕКАНАТІ ФАКУЛЬТЕТУ МАРКЕТИНГУ


Горох І.М.- методист

Єфімова О.Б.- диспетчер


НА КАФЕДРІ МАРКЕТИНГУ

Федоренко О.В.- ст..лаборант


НА КАФЕДРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Бабін С.М.- зав.кабінетом


НА КАФЕДРІ ІНОЗЕМНИХ МОВ Ф-ТУ МАРКЕТИНГУ


Маєвська І.А.- ст..лаборант

Яценко І.О.- лаборант


НА КАФЕДРІ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ

Гуракова П.І.- ст..лаборант


В ЦЕНТРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Смирнова Т.Ф.- зав.кабінетом

Коваль Т.С.- зав.кабінетом


В ДЕКАНАТІ ПО РОБОТІ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

Ковальчук Т.М.- помічник декана


В МУЗЕЇ ІСТОРІЇ КНЕУ

Чуткий А.І.- директор


В КОРПУСІ № 2

------------------

Гундарєва Л.Ю.- зав.господарством

В ДЕКАНАТІ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


Дашкевич М.В.- помічник декана

Хоменко Н.І.- методист

НА КАФЕДРІ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

Сікан О.М.- зав. кабінетом

Орел Т.М.-ст. лаборант


НА КАФЕДРІ ОБЛІКУ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ


Величко Т.М.- ст.лаборант


НА КАФЕДРІ АУДИТУ


Васюта Т.М. – ст.лаборант


НА КАФЕДРІ ОБЛІКУ В КРЕДИТНИХ І БЮДЖЕТНИХ

УСТАНОВАХ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ


Кондратюк І.О.- зав.кабінетом

Кохан Л.П.- ст.лаборант

Захарова З.Ф.- ст..лаборант


В ДЕКАНАТІ Ф-ТУ ЕКОНОМІКИ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Павлюк О.С.- помічник декана

Школіна Н.В.- диспетчер


НА КАФЕДРІ ЕКОНОМІКИ АГРОПРОМИСЛОВИХ

ФОРМУВАНЬ

Саханда Н.П.- зав.кабінетом


НА КАФЕДРІ ОБЛІКУ , АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В АПК


Іваненко Т.П.- зав.кабінетом

Павленко Н.В.-зав. кабінетом

Бондаренко І.С.-лаборант


В КОРПУСІ № 3

-----------------

Марциніва І.С.- зав. господарством


В ДЕКАНАТІ ФІНАНСОВО –ЕКОНОМІЧНОГО

ФАКУЛЬТЕТУ

Ступак О.В.-помічник декана

Куцевол О.А.- пров.методист


НА КАФЕДРІ ФІНАНСІВ

Волошина М.В.- зав.кабінетом

Славкова А.А.- ст.. лаборант


НА КАФЕДРІ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ


Сиволапенко Н.П.- зав.кабінетом


НА КАФЕДРІ СТРАХУВАННЯ


Ріос Ріос К.Х.- лаборант


НА КАФЕДРІ ІНОЗЕМНИХ МОВ ФЕФ


Кандибальська І.В.-зав.кабінетом


В ДЕКАНАТІ Ф-ТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


Крук В.В.- помічник декана

В БІЗНЕС-ІНКУБАТОР І


Глушенко М.О.-інженер


НА КАФЕДРІ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ


Мякішевська О.М. – асистент


НА КАФЕДРІ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


Блохіна Т.Г.- зав.кабінетом


НА КАФЕДРІ МЕНЕДЖМЕНТА БАНКІВСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

Бровченко М.Н.- ст..лаборант


В КОРПУСІ № 5

------------------

Смородин Л.А.-зав.господарством

Саванець Н.М.- комендант


В НАВЧАЛЬНОМУ ВІДДІЛІ

Бебело С.Б.- зав.сектором


НА КАФЕДРІ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ОБЛІКОВО-

ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


Дуброва Л.М.- зав. кабінетом


НА КАФЕДРІ ПОЛІТ.ЕКОНОМ.Ф-ТІВ УПРАВЛІННЯ

ТА МАРКЕТИНГУ

Погоріла Л.М.- ст..лаборант


НА КАФЕДРІ ФІЛОСОФІЇ

Предко В.В.- ст..лаборант


НА КАФЕДРІ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ


Салабай В.Ф.- завідувач


НА КАФЕДРІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

Шмігельська Є.А.- ст..лаборант

Васечко А.О.- ст..лаборант


НА КАФЕДРІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Краснікова О.М.- лаборант

Занчуковська А.Ю.- технік


НА КАФЕДРІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ


Жайворонська Ю.В.-ст.лаборант


В ВІДДІЛЕННІ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ


Гречанівська І.А.- зав. курсів

Чичик В.Г.- ст.лаборант

Міхальська Т.В.- інспектор


НА КАФЕДРІ ІНОЗЕМНИХ МОВ Ф-ТУ МАРКЕТИНГУ


Рогачова Н.О.- технік


В ЦЕНТРІ « ІНТЕНСИВ «


Капустянская Н.В.- заст. директора


В КОРПУСІ № 6

------------------

Барикін К.Д.- зав. господарством


В ЦЕНТРІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ


Кульбачна Л.В.- методист

Шаврицька О.А.-секретар


В НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТІ


Горелікова Л.П.- заст.головн.бухгалтера по НДІЕР

Троханчук В.І.- провідний економіст


В КОРПУСІ № 7

------------------

Заріпова Н.І.- зав.господарством

В ДЕКАНАТІ Ф-ТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І

ТЕХНОЛОГІЙ

Нечаєв О.О.- помічник декана

Кузьминська Л.І.- зав.кабінетом


НА КАФЕДРІ ІНФОРМАТИКИ


Куліда В.І.- ст.лаборант


НА КАФЕДРІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ


Федорова Г.І.- ст.лаборант

Белокрилова В.Я.-лаборант


НА КАФЕДРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ

Ігнатенко В.М.- ст.викладач

Волкова Н.В.- ст.лаборант


НА КАФЕДРІ СТАТИСТИКИ

Дудинська Н.Д.- зав.кабінетом


НА КАФЕДРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Хіманіч З.М.- ст..лаборант


НА КАФЕДРІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Кондратюк А.А.- лаборант


В БІБЛІОТЕЦІ

Корнієнко О.Г.- пров.бібліограф


В ПРОФСПІЛКОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ, К.№ 1


Погорєлов С.Б.-заст. голови профспілки

Шецко П.Я.- заст.голови профспілки

Петруніна В.В.- бухгалтер


В ПРОФСПІЛКОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ

Чабанюк О.А.- голова профкому

В ЮРИСТКОНСУЛЬТІ

Овсяннікова Т.В.- нач.відділу


В ШТАБІ ЦО

Шецко О.П.- інженер


В ЦЕНТРІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


Давидюк Т.В.- зав.лабораторією

Гончаренко А.С.- зав.классом


В ВІДДІЛІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕССОМ

Кішкін В.А.- зав. відділом

Шитікова О.А.-методист вищої кваліфікації

Русінова О.О.- диспетчер

Мельник Л.С.-методист


В ОБЛІКОВО- АНАЛІТИЧНОМУ ВІДДІЛІ

Дегтярева Ю.В.- інспектор


В ВІДДІЛІ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Камінський Є.Л.- пров. інженер

Трибунський Є.В.- лаборант

Чибізов А.І.-зав.лабораторією

Гупало Ю.Т.- зав. лабор. корп. № 2,3

Панчук В.М.- зав.лаб.корп. № 5

Савінков Д.О.- зав.лаб.корп.№ 7


В НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ ВІДДІЛІ


Субіна О.О.- начальник відділу

Гуть Т.В.-нач.лабораторії


В ЦЕНТРІ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Нужненко К.А.-в.о.директора

Белевська С.С.-диспетчер

Байковская Ю.В.-перекладач-організатор


В ВІДДІЛІ НАУКИ ТА АСПІРАНТУРИ

Стешенко Е.О.- зав.аспірантури

Кохан Т.М.- пров. інженер

Дишкант В.П.- секретар-друкарка

Пєтухова О.О.-пров.інженер

П!ятецька О.С.-науково консультаційний пункт


В ЦЕНТРІ СУСПІЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ


Усиченко Ю.В.- зав.сектором

Прокопчук Т.В.-відповід.редактор газети «Економіст»


В ГОЛОВНОМУ ЦЕНТРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ


Арутюнов А.Г.-зав.кабінетом

Артюхов М.О.-зав.кабінетом № 326(корп.1)

Артюхова С.В.- зав.кабінетом

Бурдуніна О.Б.- зав. кабінетом ф-ту банківськ.справи (корп.3)

Барикін Д.К.- керівник філії (корп.1)

Борковська І.А.-зав.кабінетом

Вечерко М.Р.-зав.кабінетом (корп.6)

Гупало Т.Л.- керівник філії № 2(корп.2)

Давидюк Т.В.-зав.лаб.дистанційного управління

Данілова Н.С.-зав.кабінетом

Добротворська О.Б.-зав.кабінетом

Єрофеєв А.В.- зав.кабінетом

Ігнатенко В.В.-зав.кабінетом

Кисіль М.М.-зав.кабінетом

Красічкова С.Є.- зав.кабінетом

Кухаренко Т.М.-інженер –програміст (корп.2 каб.59)

Люта О.О.- зав.кабінетом

Моторна Н.А.-зав.кабінетом

Митрофанов В.В.-заст.директора

Олександрова Т.О.-зав.кабінетом


Погорєлова В.А.-зав.кабінетом

Пасічник В.Б.-керівник філ.№3 ( корп.5)

Пасічник О.І.- керівник філ. №1

Сердюк О.В.-зав.кабінетом

Тимченко Ю.І.- зав.кабінетом каф-ри менеджменту

Тиньянова А.З.- зав.кабінетом

Федченко О.М.- зав.кабінетом каф-ри економіки АПК

Шепиленко С.В.- інженер-програмист філ.№2

Шевченко О.Г.-зав.кабінетом


В ВИДАВНИЦТВІ


Ковтун Л.І.-пров.інженер

Канічев О.Л. –робітник


В ВІДДІЛІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Величко Т.В.- начальник відділу

Матузенко І.О.-заступн.нач.відділу

Шелева А.Т.- зав.складом

Кононенко Т.В.- зав.складом

Валова О.В.-комірник

Морозова І.О.-комірник

Ішутін І.О.- інженер

Домаренко Н.М.-інженер

Шабельтас С.Г.-інженер

Станкевич І.Д.- технік 1 кат.

Холопова А.М.-інженер

Літвінський В.П.-експедитор

Барикіна Л.Л.- інженер


В ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ ВІДДІЛІ

Ніщик Н.А.-заст.начальника відділу

Семчук Г.Г.- заст.начальника відділу

Боровська Ю.О.-провідний економіст

Квач С.А.- зав.сектором

Маркова Л.В.- економіст 1 катег.

Ковальчук А.В.- економіст


В ТЕНДЕРНОМУ КОМІТЕТІ


Узунов Л.О.- заст. голови


В БУХГАЛТЕРІЇ

Петренко Н.А.- бухгалтер 1 катег.

Філоненко Л.В.- старший касир

Сєвонькаєва І.В.- касир

Гуралевич Л.В.- касир спорткомплексу

Орехова Т.М.-касир


В БІБЛІОТЕЦІ


Киричук В.І.- заст.директора

Кудрицька Н.І.- заст. директора

Кириленко Т.І.- зав.відділу

Булієнко Т.Г.-зав. відділу

Попова Н.В.- зав.відділу

Кошова Н.П.- зав.відділу

Кульчицька Л.Ю.- зав. відділу

Плотко Н.Н.- зав. відділу

Трибунська А.І.- зав.відділу

Поліщук Л.О.- зав.відділу

Погорська Л.Г.- зав. відділу

Маринюк М.Л.- зав.відділу

Вещикова С.А.- зав.відділу

Чижевська В.Л.- зав. відділу

Гусєва І.Ю.- зав.відділу

Проскурко Н.М.- зав.відділу

Голуб Л.О.- зав.сектором

Ясько А.Л.- зав.сектором

Максимович Т.М.- зав. сектором

Савченко Л.О.-пров бібліотекар

Олійник В.Л.- пров.бібліотекар

Іванова Н.І.- зав. відділом

Кошелева Н.В.- зав. сектором

Павловська Н.Є.- гол.бібліотекар

Гурнак Л.М.- зав. відділом

Нургудіна Л.М.- зав.сектором

Залізна Т.В.- бібліотекар

Яременко Г.С.-бібліотекар


В ВІДДІЛІ КАДРІВ

Іванова О.Г.- інженер

В ЦЕНТРІ ПО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ «ПЕРСПЕКТИВА»

Корчевна О.В.- директор


В ДРУГОМУ ВІДДІЛІ

Тимченко В.Ф.- нач.відділу

Стреліна В.В.- інспектор


В КОТЕЛЬНІ

Подольський О.В.- директор


В КАНЦЕЛЯРІЇ


Бірка Н.Л.-заст.зав.відділу

Коцюба Л.Л.- діловод

Фляшникова Н.О.- зав. архівом


В ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІЙ СЛУЖБІ

Мякушко М.В.- головн.інженер

Стасевський О.П.- головн.механік

Сидоренко М.В.- нач. дільн. поточного ремонту

Відменко В.Л.- головн.енергетик

Демчук В.С.- пров.інженер


В ТРАНСПОРТНОМУ ВІДДІЛІ


Сидоренко В.В.- начальник відділу

Федорова Т.В. – диспетчер


В СЛУЖБІ ОХОРОНИ


Колпаков М.І.- нач. відділу


В ГОСПОДАРСЬКІЙ СЛУЖБІ


Роганов В.В.- помічник проректора

Гавриленко Г.Є.-зав.госп.корп. № 4

Казміренко М.І.-гол.інженер корп.№ 4

Олексієнко Л.М.- зав.госп.бібл.по корп.№8

Губар Л.І.- садівник


В СТУДЕНТСЬКОМУ МІСТЕЧКУ


Крук К.О.-директор

Гуртожиток № 1 :

Харченко О.М.-зав.гуртожитком

Шиндереєва Л.П.-кастелянша

Гуртожиток № 2:

Собацька О.Е.-зав. гуртожитком

Колпакова О.А.- кастелянша

Гуртожиток № 3:

Литвинюк В.С.- зав.гуртожитком

Павлюк В.В.- -кастелянша

Гуртожиток № 4:

Липяцька Г.Ф.-зав.гуртожитком

Газенко Т.П.-кастелянша

Гуртожиток № 5:

Сидоренко О.І.-зав.гуртожитком

Шаля В.Ф.- кастелянша

Гуртожиток для приїжджих

Задерейко Г.А.- зав.господарством

Гуртожиток № 6:

Бичковська Р.П.- зав.гуртожитком

Дзюба Г.М.-кастелянша


В ЇДАЛЬНІ


Скляренко І.Б.-ст.адміністратор


В СПОРТКОМПЛЕКСІ «ЕКОНОМІСТ»


Матюшенко В.Ф.-зав.господарством


НА СТАДІОНІ


Міхальська Н.П.- зав.господарством


В САНАТОРІЇ- ПРОФІЛАКТОРІЇ


Єгорова Л.Й.- сестра господарка


В СЛУЖБІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХН. БЕЗПЕКИ


Узунова А.П.- керівник служби

Зарицький М.В.- інженер


В ЦЕНТРІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Камінський В.Є- технік 1 кат.

Краєвська І.О.- реквізитор 5 кат.

Науменко С.В.- пров.інженер


В НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ КАБІНЕТІ КООРДИНАЦІЇ

ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


Гарматюк Л.Р.- завідувач

Калиновська Т.О.- координатор викон.програм


В РЕКТОРАТІ

Кусий Ю.І.- вчений секретар

Грицак Н.Ю.-помічник ректора

Демчик І.В.- секретар

Новохатня О.М.- секретар

Багінська М.К.-секретар

Лепухова К.С.- секретар

Крижна А.О.- секретар


2. Керівникам структурних підрозділів:

- забезпечувати передачу матеріальних цінностей особам,посади яких переліковані в п.1 :

- в посадових інструкціях для осіб , на яких покладено матеріальну відповідальність,передбачити функціональні обов’язки по обліку і за безпеченню збереження довіреного їм майна;

- своєчасно здійснювати передачу майна при звільненні матеріально-відповідальних осіб або переміщенні їх на інші посади.


3.Керівники структурних підрозділів, які не забезпечили схоронність матеріальних цінностей , відповідно до чинного законодавства будуть притягнуті до адміністративної та матеріальної відповідальності.

4.Всім матеріально-відповідальним особам (завідуючим гуртожитків,учбових корпусів, кабінетами комп.класами,кастеляншам, лаборантам та інші) вести Інвентарні списки основних засобів ф.№ 03-11 (бюджет) у місцях їх зберігання, де фіксувати інформацію щодо кожного об’єкта та один раз в квартал звіряти дані по предметного обліку з бухгалтерським обліком, а також перевіряти відповідность маркіровки на основних засобах та інших необоротних матеріальних активах з даними інвентарних номерів по бухгалтерському обліку.

5.Бухгалтерії університету здійснювати контроль за тотожністю даних пооб’єктного предметного обліку за місцезнаходженням матеріальних цінностей з бухгалтерським.

6.Завідуючій канцелярії – Гаврилюк Л.А. – даний наказ довести до відома всіх підрозділів університету.

7.Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічних,економічних та соціальних питань Штуля В.П.


РЕКТОР А.Ф.ПАВЛЕНКО


Проект наказу вносить: Погоджено:

Головний бухгалтер Проректор

----------------- Л.М.Сінельник --------------В.П.Штуль

В.о.начальника відділу кадрів

----------------О.Г.Іванова

Начальник юридичного

відділу

---------Т.В.Овсяннікова

Схожі:

Нака з iconЯ україни державний вищий навчальний заклад івано-франківський національний медичний університет нака з № від 2012 р
move to 1143-14528
Нака з iconНака з 16. 05. 2011 n 447
Деякі питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних...
Нака з iconМіністерство охорони здоров'я україни нака з 31. 01. 2005 n 53 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Нака з iconЯ україни державний вищий навчальний заклад івано-франківський національний медичний університет нака з № від 2012 р
На час проведення ліцензійного іспиту “Крок 2 Стоматологія” залучити представників Центру тестування при моз україни
Нака з iconДонецький національний університет нака з
На виконання наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 12. 04. 2012 р. № 462 «Деякі питання розвитку Національної...
Нака з iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з 31. 01. 2005 n 53
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Нака з iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи