Міжнародна економіка Завдання та матеріали для студентів icon

Міжнародна економіка Завдання та матеріали для студентів
НазваМіжнародна економіка Завдання та матеріали для студентів
Дата18.09.2012
Розмір445 b.
ТипДокументи


Міжнародна економіка

 • Завдання та матеріали для студентів:

 • Особистий кабінет викладача на сторінці кафедри міжнародної економіки КНЕУ: http://meim.kneu.edu.ua/ua/depts6/k_mizhnarodnoi_ekonomiky/vikladachi_me/Pacenko.O.Yu/

 • АБО www.ukr.net, Login: ME_2010_for, pass: me65081

 • e-Disk, див.директорії


Тема 1. Міжнародна економічна система

 • Міжнародна економічна система: сутність та структура

 • Міжнародні економічні відносини, їх форми, рівні розвитку та суб’єкти

 • Особливості міжнародної економічної діяльності підприємств

 • Середовище розвитку міжнародних економічних відносин, його структуризація та характеристика

 • Міжнародний поділ праці: форми та фактори впливу

 • Класифікація країн за методиками МВФ, Світового Банку та ООН

 • Особливості сучасного етапу розвитку світового господарстваПредмет і об’єкт вивчення

 • Предмет курсу - багаторівневий комплекс економічних відносин між країнами, їх угрупованнями, а також господарськими одиницями та фізичними особами, що знаходяться в різних країнах

Закономірності розвитку світової економіки

 • Цілісність формування міжнародної економічної системи;

 • Системність міжнародної економіки;

 • Діалектичність міжнародної економіки;

 • Суперечливість міжнародної економіки;

 • Інтегративність міжнародної економіки;

 • Циклічність розвитку.1. Міжнародна економічна система

 • Економічно розвинуті країни: а) найбільш розвинуті (G-7), країни ОЕСР (30 країн); б) країни з порівняно високим рівнем розвитку (ПАР, Ізраїль);

 • Країни з трансформаційною економікою:

 • а) пострадянські (РФ, Україна, Бєларусь, Казахстан тощо);

 • б) інші (КНР, В’єтнам, Румунія, Болгарія)

 • 3) Нові індустріальні країни:

 • а) азійські тигри (Республіка Корея, Сінгапур, Малайзія...);

 • б) НІК інші (Чилі, Аргентина, Бразилія...);

 • 4) Нафтовидобувні країни:

 • а) з повною спеціалізацією (Саудівська Аравія, ОАЕ, Оман, Бруней, Катар...);

 • б) з переважаючою часткою енергоносіїв у експорті (Венесуела, Нігерія, Алжир, Лівія...);

 • 5) Країни, що розвиваються (Індія, Пакистан, Філіппіни, Уругвай, Марокко, Єгипет...)

 • 6) Країни з аграрною спеціалізацією та низькою динамікою економічного зростання (Бангладеш, Непал, країни Океанії, Центральної Америки, Південної та Східної Африки);

 • 7) Країни з занепадаючою економікою (Сомалі, Судан, Руанда, частина країн Центральної та Західної Африки).Риси промислово-розвинутих країнРиси країн з перехідною економікою

 • Мають індустріально та аграрно-індустріальну структури економіки;

 • Знаходяться на стадії переходу від командно-адміністративної до ринкової економіки;

 • Відмова від державної монополії на зовнішньоекономічні зв'язки;

 • Перехід до лібералізації зовнішньоекономічних відносин;

 • Зміна пріоритетів зовнішньоекономічних зв'язків;

 • Посилення залучення до інтеграційних процесів;

 • Зростання кількості ТНК та труднощі з інтеграцією;

 • Поглиблення співробітництва з міжнародними організаціями.Країни, що розвиваються

 • Для них характерний низький рівень грамотності, високе безробіття, високі темпи зростання населення, експорт переважно сільськогосподарської продукції;

 • Спостерігається криза заборгованості;

 • Промисловий розвиток базується на філіальній основі, що спричинено діяльністю ТНК;

 • З іншого боку, зростання кількості власних ТНК, особливо – з нових індустріальних країн;

 • Найбільш привабливими для інвесторів є Бразилія, Індія, Мексика, Аргентина;

 • Спеціалізуються на виробництві матеріалоємної і енергоємної продукції;

 • Зростання нерівномірності розвитку як серед країн, так і всередині їх територій;

 • Понад 1,4 млрд. осіб живе менше ніж на 1,25 дол.США на день, потнад 2,5 млрд. – менше ніж на 2 дол.США на день.

2. Міжнародні економічні відносини

 • Міжнародні економічні відносини (МЕВ)це система економічних зв’язків з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання продуктів, що вийшли за рамки національних кордонів.

 • Міжнародні відносини розподілу — це відносини, які виникають з приводу а) розподілу факторів виробництва (засобів виробництва, робочої сили) між країнами; б) розподілу продуктів економічної діяльності серед суб’єктів із різних країн; в) розподілу доходів між учасниками МЕВ.Новітні форми МПП: поопераційний поділ праці

 • АУТСОРСІНГ (от англ. outsourcing: зовнішнє джерело)- передавання частини функцій по обслуговуванню діяльності своєї компанії іншій організації, яка спеціалізується на даній сфері

 • Найпоширеніші види: бухгалтерський, юридичний, кадровий, А. експлуатації об'єктів нерухомості, логістичний, транспортний, А. персоналу., ІТ-А.

 • Ринок: 36-40% - Індія, біля 20% - країни Латинської Америки, біля 10-12% - КНР6. Класифікація країн за методиками МВФ, Світового Банку та ООН

 • Промислово розвинені країни — 40 високорозвинених країн. Найпотужнішу групу серед цих країн складають країни так званої “Великої сімки”. Великобританія, Італія, Канада, Німеччина, США, Франція, Японія, які виробляють найбільші обсяги ВВП у всьому світі і зосереджують у своїх руках значну частину міжнародної торгівлі.

 • Країни з перехідною економікою — 28 країн Центральної та Східної Європи та колишнього Радянського Союзу, що здійснюють перехід від адміністративно-командної до ринкової економіки: Азербайджан, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Молдова, Польща, Росія, Румунія, Узбекистан, Україна та інші. У цій групі є підгрупа, яка має суттєві досягнення у реформуванні національних господарств. До цієї підгрупи належать: Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія.

 • Країни, що розвиваються — більше 140 країн Азії, Африки, Латинської Америки. Через їх велику кількість і особливості соціально-економічного розвитку національних економік ці країни здебільшого систематизують за регіонами з урахуванням їх географічного положення.Рівень заборгованості країн

 • Держави з високим рівнем зовнішньої заборгованості (відношення поточної вартості обслуговування зовнішнього боргу до ВНД більше за 80%, до обсягів експорту – більше 220%);

 • Держави з середнім рівнем ЗБ (один або два перші показники перевищують 60%, але менші за 80% і 220% відповідно)

 • Держави з найменшою зовнішньою заборгованістю

 • Інщий критерій:

 • Перевищення межі по трьох з 4-х таких показників –

 • відношення боргу до ВНП (ВНД) перевищує 50%,

 • відношення боргу до експорту більше 275%,

 • вартості обслуговування ЗБ до експорту – 30%,

 • відсотків за заборгованістю, до експорту – 20%.Динаміка ІРЛП, 2008-2010 рр.ВВП на душу населення, 2008-2010 рр., за ПКС, дол.СШАКласифікація країн за методикою МВФ

 • Країни з розвинутою економікою (31)

 • Країни з формуванням ринкової економіки та інші країни, що розвиваються (141):

 • географічний критерій (за регіонами світу)

 • аналітичний критерій

 • (за джерелами експортних доходів,

 • за джерелами зовнішнього фінансування,

 • країни - чисті дебітори,

 • країни-чисті кредитори,

 • країни за станом обслуговування зовнішнього боргу).Країни з розвиненою економікою, за МВФКраїни з розвиненою економікою, 2010 р., МВФ

Країни з ринком, що формується та країни, що розвиваються

7. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства

 • Світове господарство (СГ) — сукупність національних економік, які знаходяться в тісній взаємодії та взаємозалежності

 • 4 основних етапи:

 • Великі географічні відкриття ХV—ХVІ ст. — промислова революція (кінець 18 — початок 19 ст.).

 • Промислова революція — кінець ХІХ—початок ХХ ст.

 • Кінець ХІХ—початок ХХ ст. — 60-ті роки ХХ ст.

 • 60-ті роки ХХ ст. — теперішній час.Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства

 • лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків країн - зняття бар’єрів на шляху переміщення капіталів, робочої сили, товарів між державами.

 • активно проявляється тенденція до уніфікації та стандартизації в різних галузях міжнародного соціально-економічного життя - все ширше застосовуються єдині для усіх країн стандарти на технологію, екологію, діяльність фінансових організацій, бухгалтерську і статистичну звітність (міжнародні економічні установи впроваджують єдині критерії макроекономічної політики, відбувається уніфікація вимог до податкової політики, до політики в галузі зайнятості тощо);

 • розвиток процесу транснаціоналізації виробництва - економічна діяльність все більше зосереджується в транснаціональних, багатонаціональних підприємствах, що багато в чому визначає напрямки міжнародного руху факторів виробництва, міжнародної торгівлі; впливає на економіку і політику окремих країн;

 • в системі управління світовою економікою поступово втрачається колишня роль ООН - її функції переходять до урядів країн “великої сімки”; крім того, управління світовим господарством починає концентруватися у тріаді: Світова організація торгівлі — Міжнародний валютний фонд — Світовий банк.

 • подальший розвиток процесу глобалізації господарського життя - на макроекономічному рівні глобалізація означає загальне прагнення країн до економічної активності поза своїми межами; на мікроекономічному рівні під глобалізацією розуміється розширення діяльності підприємства за межі внутрішнього ринку, зокрема для використання переваг великомасштабного спеціалізованого виробництва.

 • Процеси лібералізації, відкриття національних економік приводять до таких наслідків: а) посилення конкуренції між національними та закордонними виробниками, банкрутств вітчизняних підприємств; б) зміни відносних цін; в) структурних зрушень.Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства - ІІ

 • Зменшення частки промисловості у ВВП та зростання частки третинного сектору з поступовим перетіканням трудових ресурсів у сферу послуг (США – 79,2% (76,8%), виробництво – 19,6% (22,6%), с\г – 1,2% (0,6%); КНР – 40,2% (32%), 49,2% (25%), 10,6% (43%));

 • Зменшення циклів на фінансових ринках, внаслідок чого компанії віддають перевагу злиттям та поглинанням, викупу власних акцій та інвестиціям в ринок нерухомості, що не призводить до створення нових робочих місць, викликає залежність країн від зовнішніх джерел фінансування, короткострокові періоди перевищення витрат домогосподарств над доходами;

 • Зміни в напрямах та структурі міграційних потоків, викликані старінням одних націй та надлишковою робочою силою в інших регіонах;

 • Руйнування міфу про саморегулівну ринкову систему;

 • Зміна положення та розподілу ролей в сім’ї та протидія використанню праці дітей;

 • Зміна ролі профспілок, зростання частки неформальної праці, руйнування механізмів соціального захисту та пенсійного забезпечення;

 • Фактична монополярність світу (за Ф.Фукуямою – “кінець історії”);

 • Зміни у співвідношенні основних релігійних груп (Christians 33.32% (of which Roman Catholics 16.99%, Protestants 5.78%, Orthodox 3.53%, Anglicans 1.25%), Muslims 21.01%, Hindus 13.26%, Buddhists 5.84%, Sikhs 0.35%, Jews 0.23%, Baha'is 0.12%, other religions 11.78%, non-religious 11.77%, atheists 2.32% (2007 est.) – www.cia.gov )Нестійкість темпів зростання ВВП www.un.orgНестійкість темпів зростання інвестицій www.un.orgWWW джерела до теми

 • Міжнародні економічні і фінансові організації Міжнародний валютний фонд (МВФ) (The International Monetary Fund) www.imf.org Організація об’єднаних націй (ООН) (United Nations Organization)www.un.org Міжнародна фінансова корпорація (МФК) (The International Finance Corporation)www.ifc.org Світова організація торгівлі (СОТ) (The World Trade Organization)www.wto.org Група Світового банку (The World Bank Group)www.worldbank.org Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) (International Bank for Reconstruction and Development)www.worldbank.org/ibrd Міжнародна асоціація розвитку (МАР) (The International Development Association)www.worldbank.org/ida Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ) (The Multilateral Investment Guarantee Agency)www.miga.org Міжнародна торговельна палата (МТП) (The International Chamber of Commerce)www.iccwbo.org Міжурядові організації Конференція ООН по торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) (United Nations Conference on Trade and Development)www.unctad.org Конференція ООН по праву міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) (United Nations Commission on International Trade Low)www.uncitral.org Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) (The Association of South-East Asian Nations)www.aseansec.org Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) (The Organization for Economic Cooperation and Development)www.oecd.org Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) (The Organization of the Petroleum Exporting Countries)www.opec.org (Алжир, Індонезія, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати і Венесуела) Науково-дослідні, інформаційні та статистичні центри Інститут міжнародної економіки (Institute for International Economics)www.iic.com Центр вивчення міграцій, Нью Йорк (The Center for Migration Studies) www.cmsny.org Статистична служба Європейської комісії (Євростат) www.europa.eu.int Сайт Історії європейської інтеграції (The History of European Integration Site)www.let.leidenuniv.nl/historyСхожі:

Міжнародна економіка Завдання та матеріали для студентів iconМіжнародна економіка Завдання та матеріали для студентів
Особистий кабінет викладача на сторінці кафедри міжнародної економіки кнеу
Міжнародна економіка Завдання та матеріали для студентів iconМіжнародна економіка Завдання та матеріали для студентів
Особистий кабінет викладача на сторінці кафедри міжнародної економіки кнеу
Міжнародна економіка Завдання та матеріали для студентів iconХарківська державна академія міського господарства міжнародна економіка
Тема Предмет, значення І завдання курсу “Міжнародна економіка”
Міжнародна економіка Завдання та матеріали для студентів icon«міжнародна економіка» для студентів усіх форм навчання спеціальностей
«Міжнародна економіка» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 050100 «Економіка підприємства» І «Облік І аудит»). Укл.:...
Міжнародна економіка Завдання та матеріали для студентів iconЗ навчальної дисципліни “міжнародна економіка”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Міжнародна економіка Завдання та матеріали для студентів iconМіжнародна економіка тексти лекцій для студентів усіх форм навчання із спеціальностей 050100 «Економіка підприємства»
Міжнародна економіка: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 050100 «Економіка підприємства», «Облік І аудит»)....
Міжнародна економіка Завдання та матеріали для студентів icon«Міжнародна економіка» для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
Міжнародна економіка Завдання та матеріали для студентів icon«Міжнародна економіка» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
Міжнародна економіка Завдання та матеріали для студентів iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Можайкіна Н. В. Тексти лекцій з дисципліни «Міжнародна економіка»
Тексти лекцій з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Міжнародна економіка Завдання та матеріали для студентів iconМіжнародна економіка Курс 3
Напрям підготовки (спеціальність)економіка та підприємництво,«Міжнародна економіка»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи