«мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations icon

«мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations
Скачати 181.9 Kb.
Назва«мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations
Дата02.08.2012
Розмір181.9 Kb.
ТипДокументи


Інститут Вищої освіти КНЕУ


огляд матеріалів Міжнародної організації праці


«мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08»


INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS

ISCO-08


Міжнародна Організація Праці

Женева, 2012

Укладачі:

ст.викладачі кафедри іноземних мов факультету МЕіМ

Циркун О.І.

Турчанінова В.Є.


Київ – 2012


мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08

^ INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS ISCO-08

Copyright © International Labour Organization 2012


ТОМ 1

СТРУКТУРА, ВИЗНАЧЕННЯ ГРУП ТА ТАБЛИЦІ ВІДПОВІДНОСТЕЙ


Частина І

Вступ та методологія


2. Концепція, структура та зміст ISCO-08 (Міжнародного стандартного класифікатора професій - 08)

2.1 Основні концепції

39. Межі та концепції, які лежать в основі ISCО -08, в основному не змінились у порівнянні з ISCO –88. Дефініції цих концепцій були оновлені та інструкції щодо їхнього застосування, а також дизайн класифікатора були посилені та уточнені внаслідок необхідності з метою подолання недоліків ISCO -88.

40. Концептуальні межі, що використовувались для створення ISCO -08, базуються на двох основних концепціях: концепції роботи та концепції кваліфікації.

Дефініція роботи та професії

41. Робота визначається в ISCO -08 як «сукупність завдань та обов’язків, що були виконані, або будуть виконані одною особою як для працедавця, так і при самозайнятості».

42. Професія відноситься до типу виконаної на місці працевлаштування роботи. Концепція професії визначається, як «сукупність видів роботи, цілі та обов’язки яких характеризуються високим ступенем подібності». Людина може асоціюватись з професією, яку вона виконує на основній роботі, на другій роботі, майбутній або попередній роботі.

^ Рівень кваліфікації та спеціалізація кваліфікації

43.Кваліфікація визначається як здатність виконувати завдання або обов’язки певної роботи. Для цілей МСКП -08 два критерії кваліфікації використовуються для систематизації професій в групи. Це – рівень кваліфікації та спеціалізація кваліфікації.

44. Рівень кваліфікації визначається в залежності від складності та переліку завдань та обов’язків, які повинні бути виконані в процесі діяльності. Рівень кваліфікації вимірюється при розгляді одного або більше критеріїв:

  • Характеру виконаної роботи відносно характерних завдань та обов’язків, визначених для кожного ISCO - 08 рівня кваліфікації;

  • Рівня формальної освіти, визначеного в Міжнародним стандартом класифікаторі освіти (ISCED – 97) (UNESCO, 1997), необхідного для компетентного виконання завдань та обов’язків; та

  • Рівнем неформального навчання, отриманого в процесі роботи, та/або попередній досвід у суміжній професії, необхідний для компетентного виконання завдань та обов’язків.

45. Концепція рівня кваліфікації використовується в основному на найвищому (основна група) рівні кваліфікації, надаючи перевагу першому з операційних критеріїв – характеру виконаної роботи, а не формальній та неформальній освіті та вимогам до підготовки.

46. Беручи до уваги міжнародний характер класифікації, виділяються тільки чотири загальних рівня кваліфікації. Як наслідок, вісім з десяти основних груп ISCO -08 містять професії тільки на одному з чотирьох рівнів кваліфікації. Наприклад, ISCO Основна Група 2: Професіонали, містить професії з найвищим ISCO рівнем кваліфікації 4. Всі групи, які розташовані нижче основного групового рівня, містять професії тільки на одному рівні кваліфікації.

47. Спеціалізація кваліфікації розглядається на основі чотирьох концепцій:

  • галузь необхідних знань;

  • знаряддя та обладнання, яке використовується;

  • матеріали, на яких або за допомогою яких здійснюється праця; та

  • види товарів та послуг, що виробляються.

48. В межах кожного основного розділу професії розподіляються у підрозділи, класи та підкласи на основі спеціалізації кваліфікації. У випадку ISCO -08 Основний розділ1: Керівники, менеджери, та Основний розділ 0: Військові професії, концепція рівня кваліфікації застосовується в основному на другому ієрархічному рівні.

^ 2.2 Визначення чотирьох рівнів кваліфікації ISCO -08

49. Нижче наводяться визначення кожного з чотирьох рівнів кваліфікації ISCO -08. Ці визначення не змінили межі між рівнями кваліфікацій, наданих в ISCO -88. Вони використовуються для уточнення цих меж та стосуються ситуацій, коли вимоги до формальної освіти можуть бути не найкращим методом оцінювання рівня кваліфікації певної професії. Кожне визначення надає приклади:

  • типових або характерних завдань, що виконуються на кожному рівні кваліфікації;

  • видів кваліфікації, що потребується (в широкому сенсі) ); та

  • типової професії, яка класифікується на цьому рівні кваліфікації

Рівень кваліфікації 1

50. Професії Кваліфікаційного рівня 1 типово передбачають виконання простих та одноманітних фізичних або розумових завдань . Вони можуть вимагати застосування ручних приладів, таких як лопати, або простих електричних приладів, таких як пилососи. Вони передбачають виконання таких завдань, як прибирання; копання, піднімання або перенесення матеріалів руками; сортування, складування або монтування товарів руками (іноді в контексті механізованої діяльності); управління немеханізованими транспортними засобами; та збирання фруктів та овочів.

51. Багато професій в Кваліфікаційному рівні 1 можуть вимагати застосування фізичної сили та/ або витривалості. Деякі види роботи можуть передбачати базові навички читання та рахування. Якщо вони і вимагаються, ці навички не складають основну частину роботи.

52. Для компетентного виконання обов’язків в деяких професіях Кваліфікаційного рівня 1 може вимагатися закінчення початкової освіти або першої стадії базової освіти (ISCED -97 Рівень 1). Короткий термін навчання без відриву від виробництва може вимагатися для деяких видів роботи.

53. Професії, класифіковані на Кваліфікаційному рівні 1, включають прибиральників офісів, вантажників, садівників та помічників по кухні.

^ Кваліфікаційний рівень 2

54. Професії на Кваліфікаційному рівні 2 типово передбачають виконання таких завдань, як управління механізмами та механічним обладнанням; транспортними засобами, ремонт електричного та механічного обладнання; та управління, замовлення та зберігання інформації.

55. Для переважної більшості професій на Кваліфікаційному рівні 2 вимагається здатність читати інформацію, таку як інструкцію по безпеці, робити письмові записи стосовно виконаної роботи та правильно виконувати прості розрахунки . Багато професій цього рівня вимагає достатньо просунутих навичок читання, рахункових навичок та міжособистісних комунікативних навичок. Деякі професії вимагають ці навички для здійснення основної частини роботи. Багато професій на цьому рівні потребують високий рівень ручної майстерності.

56. Знання та навички, які потрібні для компетентного виконання обов’язків професій Кваліфікаційного рівня 2 , отримуються завдяки закінченню першої стадії середньої освіти (ISCED – 97 Рівень 4). Деякі професії вимагають закінчення другої стадії середньої освіти (ISCED – 97 Рівень 3), яка може містити значний компонент спеціалізованої професійної освіти та навчання без відриву від виробництва. Деякі професії передбачають закінчення спеціальної професійної освіти після отримання середньої освіти (ISCED – 97 Рівень 4). В деяких випадках досвід та навчання без відриву від виробництва можуть замінити формальну освіту.

57. Професії, які класифіковані на Кваліфікаційному рівні 2, включають м’ясників, водіїв автобусів, секретарів, клерків, що займаються рахунками, швачок – мотористок, кравців, продавців магазинів, поліцейських, електриків в будівлях та механіків транспортних засобів.

^ Кваліфікаційний рівень 3

58. Професії Кваліфікаційного рівня 3 типово передбачають виконання складних технічних та практичних завдань, які вимагають значної кількості фактичних, технічних та процедурних знань в спеціалізованій галузі. Приклади виконання специфічних завдань включають: забезпечення відповідності з медичними нормативними документами, нормативами з безпеки та відповідними документами; підготовка детального розрахунку кількості та вартості матеріалів та робочої сили, необхідних для специфічних проектів; координація, контроль та планування діяльності інших працівників; та виконання технічних функцій для підтримки професіоналів.


59. Професії на цьому рівні кваліфікації потребують високого рівня грамотності та рахункових навичок , а також добре розвинутих міжособистісних комунікативних навичок. Такі навички можуть включати здатність розуміти складний письмовий матеріал, складати фактичні звіти та вербально спілкуватись в складних обставинах.

60. Знання та навички, які необхідні для компетентної діяльності в професії на Кваліфікаційному рівні 3 звичайно отримуються в результаті навчання у вищому учбовому закладі протягом 1-3 років після закінчення середньої школи (ISCED -97 Рівень 5б). В деяких випадках значний відповідний досвід та пролонговане навчання без відриву від виробництва можуть замінити формальну освіту.

61. Професії, які класифікуються на Кваліфікаційному рівні 3 включають менеджерів магазинів, техніків медичних лабораторій, правових референтів, комерційних представників по продажах, медичних радіографів - діагностиків, техніків по комп’ютерному забезпеченню, та техніків по трансляції та запису.

^ Кваліфікаційний рівень 4

62. Професії на Кваліфікаційному рівні 4 типово передбачають виконання завдань, які вимагають складної діяльності по вирішенню проблем, прийняттю рішень та творчості, які основані на значній базі теоретичних та фактичних знань в спеціалізованій галузі. Завдання, які виконуються, зазвичай складаються з аналізу та досліджень, які розширяють сферу людських знань в певній галузі, встановлення діагнозу та лікування захворювання, розповсюдження знань іншим та розробку структур або обладнання процесів для будівництва та виробництва.

63. Професії на цьому рівні кваліфікації вимагають значного рівня грамотності та рахункових навичок, іноді на дуже високому рівні, та відмінних навичок міжособистісного спілкування. Ці навички зазвичай включають здатність розуміти складний письмовий матеріал та розповсюджувати складні ідеї такими засобами, як книги, іміджі, виступи, звіти та усні презентації.

64. Знання та навички, які потрібні для кваліфікованої діяльності на Кваліфікаційному рівні 4, зазвичай отримуються в результаті навчання в вищому навчальному закладі протягом 3-6 років, яке призводить до отримання першого ступеня або вищої кваліфікації (ISCED -97 Рівень5a або вище). В деяких випадках значний досвід та навчання в процесі виконання роботи може замінити формальну освіту, або може вимагатися як доповнення до формальної освіти. В багатьох випадках відповідні формальні кваліфікації є необхідною умовою отримання професії.

65. Професії, класифіковані на Кваліфікаційному рівні 4, включають менеджерів з продажу та маркетингу, цивільних інженерів, вчителів середньої школи, медичних працівників, музикантів, операційних медичних сестер та аналітиків комп’ютерних систем.

^ 2.3 Застосування чотирьох кваліфікаційних рівнів до основних груп ISCO -08 .

Взаємодія між десятьма ISCO -08 основними групами та чотирма кваліфікаційними рівнями наведено в таблиці 1. В межах Основної групи 1, професії в під - основній групі 14: Менеджери готельних, роздрібних та інших послуг знаходяться на 3 Кваліфікаційному рівні. Всі інші професії в Основній групі 1 знаходяться на Кваліфікаційному рівні 4. В межах Основної групи 0: Професії Збройних сил, кожна з під-основних груп знаходиться на різних кваліфікаційних рівнях.


Таблиця 1. Відображення основних груп ISCO-08 на кваліфікаційних рівнях.

ISCO -08 основні групи

Рівень кваліфікації

1 Керівники, менеджери

3 +4

2 Професіонали

4

3 Техніки та помічники професіоналів

3

4 Технічні службовці

2

5 Працівники сфери торгівлі та послуг
6 Кваліфіковані робітники сільськогосподарської, лісової та рибної галузі
7 Кваліфіковані працівники промисловості та ремісництва
8 Оператори устаткування та машин, монтажники
9 Елементарні професії

1


0 Військові професії

1+2+467. В тих випадках, коли формальні вимоги до освіти та навчання використовуються як частина оцінювання рівня кваліфікації професії, ці вимоги визначаються в межах ISCED -97. Відповідність між ISCO кваліфікаційними рівнями та рівнями освіти в ISCED -97 наводиться в таблиці 2.

Таблиця 2. Відповідність чотирьох ISCO кваліфікаційних рівнів та рівнів освіти ISCED -97

ISCO-08 кваліфікаційні рівні

ISCED -97 групи

4

6 Друга стадія вищої освіти (що призводить до кваліфікації просунутого дослідження

5а Перша стадія вищої освіти, 1 ступінь (середній термін навчання)

3

5б Перша стадія вищої освіти (короткий ябо середній термін навчання)

2

4 Навчання після отримання середньої освіти, не вище навчання

3 Вищий середній рівень навчання
2 Нижчий середній рівень навчання

1

1 Початковий рівень навчання68. Використання категорій ISCED для встановлення чотирьох кваліфікаційних рівнів не передбачає, що кваліфікації, необхідні для виконання завдань та обов’язків певної роботи, можуть бути отримані тільки за допомогою формальної освіти. Кваліфікація може бути і часто отримується за допомогою неформального навчання та досвіду. Крім цього, треба зазначити, що акцент в ISCO -08 робиться на навичках, необхідних для виконання завдань та обов’язків професії, а не на тому, чи найманий працівник більше або менше кваліфікований ніж інший працівник такої ж самої кваліфікації.

69. Формальна освіта та вимоги щодо навчання, таким чином, є тільки одним компонентом оцінювання рівня кваліфікації і повинні розглядатись ISCED -97, як індикативні. Найбільш важливим детермінантом рівня кваліфікації є природа завдань, які виконуються в певній професії по відношенню до характерних завдань, визначених для кожної кваліфікації. При розгляданні таких завдань треба зазначити, що рівень загальних навичок (таких, що не відносяться до певної кваліфікаційної групи, а вимагаються багатьма видами діяльності) може значно відрізнятися в різних професіях завдяки природі роботи. Наприклад, страхові представники, класифіковані на Кваліфікаційному рівні 3, можуть вимагати більш високий рівень міжособистісних навичок ніж розробники програмного забезпечення на кваліфікаційному рівні 4, завдяки різниці у роботі, що виконується.

70. Оскільки особа, що класифікована, вважається роботою, а не людиною, яка виконує роботу, не є правильним розглядати навички або кваліфікації, які має саме ця людина, для класифікації роботи. Немає необхідності для людини мати кваліфікації на певному рівні для того, щоб класифікувати роботу на певному ISCO-08 рівні кваліфікації. Таким чином, людина, яка працевлаштована на роботі, що передбачає виконання завдань для муляра, повинна бути класифікована в Груповому Розділі 7112: Муляр та інші працівники, незважаючи на те, чи має муляр формальні кваліфікації як гарний, поганий або посередній працівник. Аналогічно, людина, яка працює на роботі, що вимагає виконання завдань ветеринара, повинна бути класифікована в Груповому розділі 2250: Ветеринари, не зважаючи на те, чи має людина формальні кваліфікації ветеринара, або просто компетентна виконувати ці завдання.

71.Треба зазначити, що концепція рівня класифікації застосовується шляхом розгляду рівня кваліфікації, необхідного для компетентного виконання завдань, що виконуються на початковому рівні роботи певних професійних груп. Деякі працівники, наймані для виконання професійних завдань, що класифікуються на певному рівні, можуть мати більш високі або низькі навички. Рівень кваліфікації, який часто передбачається для виконання роботи більш високого рівня, може бути також більш високим, ніж вимагається професією взагалі.


Частина ІІ

Структура Міжнародної стандартної класифікації професій isco-08


^ Основні групи


1 Керівники, менеджери


2 Професіонали


3 Техніки та помічники професіоналів


4 Технічні службовці


5 Працівники сфери торгівлі та послуг


6 Кваліфіковані робітники сільськогосподарської, лісової та рибної галузі


7 Кваліфіковані працівники промисловості та ремісництва


8 Оператори устаткування та машин, монтажники


9 Елементарні професії


0 Військові професії


^ Основні групи та підгрупи основних груп


1 Керівники, менеджери


11 Генеральні директори, вищі керівні кадри та члени виконавчих та законодавчих органів


12 Керівники адміністративних та комерційних підрозділів


13 Керівники та керівні працівники управління, виробництва та спеціалізованих служб


14 Керівники та керівні працівники готелів, ресторанів, закладів торгівлі та інших послуг


2 Професіонали


21 Спеціалісти в галузі технічних наук


22 Спеціалісти в галузі охорони здоров’я


23 Спеціалісти в галузі освіти


24 Спеціалісти в галузі управління підприємствами


25 Спеціалісти в галузі інформаційних технологій та комунікацій


26 Спеціалісти в галузі права, соціальних наук та культури


3 Техніки та помічники професіоналів


31 Проміжні професії в галузі технічних наук


32 Проміжні професії в галузі охорони здоров’я


33 Проміжні професії в галузі фінансів та адміністрування


34 Проміжні професії в галузі юридичних послуг, соціальних послуг та подібні


35 Технічні працівники в галузі інформації та комунікації


4 Технічні службовці


41 Офісні працівники


42 Працівники рецепції, банківські працівники та подібні


43 Працівники служб обліку та постачання


44 Інші службовці адміністративного типу


5 Працівники сфери торгівлі та послуг


51 Персонал, що надає прямі послуги приватним особам


52 Комерсанти та продавці


53 Персонал по догляду


54 Персонал служб захисту та безпеки


6 Кваліфіковані робітники сільськогосподарської, лісової та рибної галузі


61 Працівники та кваліфіковані комерційні робітники сільського господарства


62 Кваліфіковані комерційні професії лісового господарства, рибного господарства та мисливства


63 Працівники сільського господарства, рибалки, мисливці та збирачі харчової продукції


7 Кваліфіковані працівники промисловості та ремісництва


71 Кваліфіковані професії будівельної промисловості та подібні, крім електриків


72 Кваліфіковані професії металургії, машинобудування та подібні


73 Кваліфіковані професії ремісництва та поліграфії


74 Професії в галузі електрики та електротехніки


75 Професії в галузі харчування, обробки деревини, одягу та інші кваліфіковані професії промисловості та ремісництва


8 Оператори устаткування та машин, монтажники


81 Оператори стаціонарних установок та машин


82 Робітники складання


83 Оператори важких підйомних та маневрувальних машин та механізмів


9 Елементарні професії


91 Помічники по господарству


92 Некваліфіковані робітники сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства


93 Некваліфіковані робітники шахт, будівельної промисловості, суспільних робіт, мануфактурної промисловості та транспорту


94 Помічники по приготуванню їжі


95 Пересувні торговці та інші дрібні вуличні працівники та подібні їм


96 Сміттярі та інші некваліфіковані робітники


0 Військові професії


01 Офіцери збройних сил


02 Молодші офіцери збройних сил


03 Інші члени збройних сил


^ Основні групи, підгрупи основних груп та підгрупи


1 Керівники, менеджери


11 Генеральні директори, вищі керівні кадри та члени виконавчих та законодавчих органів


111 Члени законодавчих органів та вищі керівники державної адміністрації


112 Генеральні директори підприємств


12 Керівники адміністративних та комерційних підрозділів


121 Керівники адміністративних підрозділів


122 Керівники та керівні працівники підрозділів продажу, збуту та розвитку


13 Керівники та керівні працівники управління, виробництва та спеціалізованих служб


131 Керівники та керівні працівники в сільському, лісовому та рибному господарстві


132 Керівники та керівні працівники в мануфактурній промисловості, на шахтах, в будівельній промисловості та в сфері розподілу


133 Керівники та керівні працівники в галузі технологій інформації та комунікації


134 Керівні працівники в галузі спеціалізованих послуг


14 Керівники та управляючі готелів, ресторанів, закладів торгівлі та інших послуг


141 Керівники та управляючі готелів та ресторанів


142 Керівники та управляючі закладів оптової та роздрібної торгівлі


143 Інші керівники та управляючі


2 Професіонали


21 Спеціалісти в галузі технічних наук


22 Спеціалісти в галузі охорони здоров’я


23 Спеціалісти в галузі освіти


231 Викладачі університетів та закладів вищої освіти


232 Викладачі закладів технічної та професіональної освіти


233 Викладачі закладів середньої освіти


234 Вчителі закладів початкової освіти та вихователі дошкільних закладів


235 Інші спеціалісти закладів освіти


Схожі:

«мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations icon«мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations
Концепція, структура та зміст isco-08 (Міжнародного стандартного класифікатора професій 08)
«мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations icon«мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations
move to 531-85325
«мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations iconIsco-08 international standard classification of occupations
Концепція, структура та зміст isco-08 (Міжнародного стандартного класифікатора професій 08)
«мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations iconClassification of malignant tumors in maxillofacial area. Tnm classification. Value of early diagnostics. Oncologic alarm. Principles of prophylactic medical examination

«мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations icon1 Aim of the contest
Ос windows xp/Vista If it is impossible to run the works by standard, tools the contest participant must submit tools for viewing...
«мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations icon1 Aim of the contest
Ос windows xp/Vista If it is impossible to run the works by standard, tools the contest participant must submit tools for viewing...
«мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations iconМіжнародна програма стипендій Ньютона Міжнародна програма стипендій Ньютона The Newton International Fellowships
Британською академією та Лондонським королівським товариством для відбору найбільш перспективних молодих дослідників з будь-якої...
«мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations iconУніверситет Білефельд, Німеччина Університет Білефельда, в межах «International Graduate College»
Університет Білефельда, в межах «International Graduate College» (міжнародна дослідницька група), пропонує стипендії для докторської...
«мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations iconMinistry of education and science, youth and sports of ukraine transcarpathian state university international Business and International Law Faculty International Business and World Policy

«мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations iconMinistry of education and science, youth and sports of ukraine transcarpathian state university international Business and International Law Faculty International Business and World Policy

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи