Правила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році icon

Правила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році
Скачати 362.02 Kb.
НазваПравила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році
Дата22.09.2012
Розмір362.02 Kb.
ТипПравила прийому


Погоджено


«___» _____________ 2011 р.


Перший заступник Міністра


_________________Є.М. Суліма

(підпис)

Затверджено


«___» _______________ 2011 р.


Ректор


_______________М.В. Загірняк

(підпис)ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

у 2012 році


(розроблено на підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 12.10.2011 № 1179)


КРЕМЕНЧУК – 2011

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
^

до Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського
Провадження освітньої діяльності у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (КрНУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки від 20.07.2011 р. серія АВ № 585961 та сертифіката про акредитацію від 25.08.2011 р. серія РД-IV № 1748179 термін дії 01.07.2021 р.


Правила прийому розроблені приймальною комісією Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.


I. Загальні положення

1.1. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (далі – Університет) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у Коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі – Коледж) (див. додаток 1).

1.2. До Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до Університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається 300 місць.

Університет разом з Коледжем мають 4 гуртожитки на 680 місць. Усі гуртожитки 4-5-поверхові, коридорного типу, капітально відремонтовані, мають усі необхідні умови для проживання. Кімнати розраховані на 3-5 осіб. У кожній кімнаті є ліжка, стіл, стільці, тумбочки (для кожного), шафа для одягу. Кожний поверх обладнано кухнею, туалетами. На технічних поверхах розміщені душові кімнати, сушильні кімнати. Мається гаряче водопостачання. Також у кожному гуртожитку є буфет, кімнати для занять і відпочинку. Перевага при поселенні до гуртожитків надається пільговим категоріям вступників та соціально незахищеним.


II. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється виключно за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.5. Коледж приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

2.6. Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

2.7. Університет і Коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
^ III. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в Університеті і Коледжі здійснюється:

- за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

- за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Під час прийому заяв та документів Приймальна комісія Університету працює за наступним графіком:

- з 02 по 31 липня 2012 р. понеділок – п'ятниця з 8-00 до 18-00, субота, неділя з 8-00 до 16-00;

- з 01 по 12 серпня 2012 р. понеділок – п'ятниця з 8-00 до 18-00, субота з 8-00 до 13-00, неділя – вихідний;

- з 12 по 31 серпня 2012 р. понеділок – п'ятниця з 8-00 до 17-00, субота, неділя – вихідний.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Університет та Коледж

20 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

-

31 липня 2012 р.

Строки проведення Університетом та Коледжем вступних випробувань


21 – 31 липня 2012 р.

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 р.;

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2012 р.;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше 11 серпня 2012 р. (за державним замовленням);

не пізніше 25 серпня 2012 р. (за кошти фізичних та юридичних осіб)

не пізніше 11 серпня 2012 р. (за державним замовленням);

не пізніше 15 серпня 2012 р. (за кошти фізичних та юридичних осіб)


4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет і Коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста, проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2012 р.

1 етап –

20 січня 2012 р.

2 етап –

02 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

31 липня 2012 р. (за держзамовленням),

10 серпня 2012 р. (за кошти фізичних і юридичних осіб)

1 етап –

10 лютого 2012 р.

2 етап –

31 липня 2012 р.


Строки проведення фахових вступних випробувань

02-05 серпня 2012 р. (за держзамовленням)

11 серпня 2012 р. (за кошти фізичних і юридичних осіб)

1 етап – 13-14 лютого 2012 р.

2 етап – 2-5 серпня 2012 р.


Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

06 серпня 2012 р. (за держзамовленням)

14 серпня 2012 р. (за кошти фізичних і юридичних осіб)

1 етап – 15 лютого 2012 р.

2 етап – 6 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше 11 серпня 2012 р. (за держзамовленням);

не пізніше 15 серпня 2012 р.

(за кошти фізичних та юридичних осіб).

1 етап – не пізніше 28 лютого 2012 р.

2 етап – не пізніше 11 серпня 2012 р. (за держзамовленням);

не пізніше 15 серпня 2012 р. (за кошти фізичних та юридичних осіб).


4.4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

15 липня 2012 р. (для вступників на місця держзамовлення), 10 серпня 2012 р. (для вступників за кошти фізичних і юридичних осіб)

15 липня 2012 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

16-18 липня 2012 р. (за держзамовленням)

11-13 серпня 2012 р. (за кошти фізичних і юридичних осіб)

16-18 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

19 липня 2012 р. (за держзамовленням), 14 серпня 2012 р. (за кошти фізичних і юридичних осіб)

Терміни зарахування вступників

не пізніше 21 липня 2012 р. (за держзамовленням);

не пізніше 15 серпня 2012 р.

(за кошти фізичних та юридичних осіб).


^ V. Порядок прийому заяв та документів для вступу до Університету (Коледжу)

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету (Коледжу) (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Університету (відбіркової комісії Коледжу). Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- медичну довідку за формою 086-о;

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія Університету (Коледжу) засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- медичну довідку за формою 086-о або її копію;

- шість однакових кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см без куточка.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Університету (Коледжу), або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних випробувань в Університеті (Коледжі).

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних випробувань в Університеті (Коледжі):

- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

- військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

- особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів в Університеті або Коледжі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів в Університеті (Коледжі) за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі мають право подавати вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до Університету, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, наведеному у додатку 6.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до Університету мінімальної кількості балів, на навчання не допускаються до участі у конкурсному відборі (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим та п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету (Коледжу).

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань (див. додаток 4):

- для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

- для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільного конкурсного предмету.

Університет (Коледж) за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим та п’ятим цього пункту.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних випробувань), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5 цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних випробувань) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 4.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 4.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних випробувань, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста конкурсний бал обчислюється як сума:

- оцінки, отриманої на фаховому вступному випробуванні;

- середньої оцінки додатка до диплому (без урахування оцінки державного іспиту чи роботи);

- бала картки підтримки вступника (за наявності).

Для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у 2012 році в Університеті та вступають за відповідною спеціальністю замість оцінки фахового вступного випробування використовується оцінка державного іспиту (випускної роботи бакалавра) (середня оцінка у разі, якщо кількість іспитів більше одного).

6.7. Для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра обов’язковим є складання вступного випробування з іноземної мови. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра використовуються такі самі показники (див. п.6.6) з додаванням оцінки вступного випробування з іноземної мови.

Результати фахових вступних випробувань для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра та іспит з іноземної мови оцінюються за 5-бальною шкалою.

6.8. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра враховується оцінка, отримана на фаховому вступному випробуванні, та середня оцінка з додатку відповідного диплома. Конкурсний бал складається як сума цих показників.

Результати фахових вступних випробувань для вступників на навчання за скороченими термінами підготовки, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.9. Результати вступних випробувань для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.10. Результати вступних випробувань для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.11. Програми вступних випробувань, фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Університетом (Коледжем) не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до вступних випробувань завдань, що виходять за межі зазначених програм.

6.12. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України зі змінами, затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/102, а також згідно з Положенням про екстернат у КДПУ імені Михайла Остроградського, затвердженим у 2007 р.

До екстернату Університету зараховуються громадяни України, які мають незакінчену, неповну, базову або повну вищу освіту, а також студенти Університету без обмеження віку. Кількість екстернів з кожного напряму підготовки (спеціальності) не повинна перевищувати п’яти відсотків від контингенту студентів денної форми навчання. Зарахування до екстернату осіб, які мають неповну, базову або повну вищу освіту, проводиться за результатами фахових вступних випробувань відповідно до кількості набраних балів.

Особи, які виявили бажання навчатися в екстернаті, подають особисто до організаційно-методичного відділу навчально-наукового центру післядипломної та дистанційної освіти заяву встановленого зразка. До заяви вступник додає завірену копію документа про освіту. Особи, які мають незакінчену вищу освіту, подають академічну довідку в оригіналі. Паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство, пред’являється особисто. Терміни прийому документів та зарахування до екстернату – з 02 липня по 25 серпня 2012 року.

6.13. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.14. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Університетом (Коледжем), розглядає апеляційна комісія Університету. Апеляції на результати випробувань повинні подаватись до Приймальної комісії особисто абітурієнтом не пізніше 10.00 наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного екзамену. Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта.

На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання. Абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони знайомляться зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення щодо помилок і зауважень. Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається. За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки за екзамен. Відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі.

6.15. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія встановлює вступний екзамен з російської мови та літератури, якщо оцінки з неї виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


VII. Цільовий прийом до Університету (Коледжу)

7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до Університету (Коледжу) на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для Коледжу - відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота становить 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Університету особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до Університету відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

- інформатика – при вступі на напрями, «інформатика», «комп’ютерні науки», «комп'ютерна інженерія»;

- інформаційні технології - при вступі на напрями «інформатика», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «системна інженерія», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

- основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво»;

- основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право»;

- історія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань «культура», «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки»;

- екологія – при вступі на напрями «психологія», «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;

- педагогіка і психологія - при вступі на напрям «психологія».

9.3. Величина додаткового балу встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси Університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти додається до 20 балів, на основі базової середньої освіти, додається до 2 балів. Додаткові бали, отримані за результатами підсумкової атестації по закінченні підготовчих курсів, (на базі повної загальної середньої освіти) обчислюється шляхом додавання балів з української мови та літератури (до 8 балів), математики (до 7 балів), фізики (до 5 балів); на базі базової загальної середньої освіти обчислюється шляхом додавання балів з української мови та літератури (до 1 балу), математики (до 1 балу).

Додаткові бали враховуються (п. 6.2) для абітурієнтів, які вступають на навчання за природничо-математичними та інженерно-технічними напрямами за ОКР бакалавра: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, Геодезія, картографія та землеустрій, Будівництво, Інформатика, Комп’ютерні науки, Комп’ютерна інженерія, Системна інженерія, Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, Радіоелектронні апарати, Інженерне матеріалознавство, Інженерна механіка, Машинобудування, Транспортні технології (за видами транспорту), Автомобільний транспорт, Електротехніка та електротехнології, Електромеханіка, Зварювання; за спеціальностями ОКР молодшого спеціаліста: Обслуговування комп’ютерних систем і мереж, Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів, Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості, Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях, Виробництво автомобілів і тракторів, Зварювальне виробництво, Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів, Обслуговування та ремонт електропобутової техніки відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-806 від 10.11.2010 р. при наданні довідки про закінчення підготовчих курсів установленого зразка.

9.6. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси Університету (ліцензія від 24.04.2009 р. серія АВ № 419815), терміном навчання не менше трьох місяців та нормативним навантаженням не менше 150 аудиторних годин.

9.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією навчального закладу до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.


X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, становить 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного Університету та Коледжу. У рамках цієї квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Університету (Коледжу) мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

- випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

- особи, які мають вищі бали з профілюючих дисциплін у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (за результатами вступних випробувань);

- особи, які мають вищі бали з профілюючих дисциплін у документі про освіту;

- особи, які мають вищий середній бал документу про освіту.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- учасники міжнародних олімпіад;

- вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

- наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

- наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Університету із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


^ XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії Університету (Коледжу).


XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому до Приймальної комісії Університету, (відбіркової комісії Коледжу).

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.


^ XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Університету здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

- приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії);

- анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії);

- у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих правил.


XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Університету у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XIX цих Умов.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.


XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (зі змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (зі змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в межах обсягів державного замовлення.

17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

17.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

17.5. Громадяни іноземних держав та особи без громадянства особисто подають заяву про вступ до Університету, в якій вказують вибраний напрям (спеціальність) та форму навчання. Прийом документів, проведення конкурсу та зарахування відбувається у такі самі терміни, як і для громадян України.

До заяви вступник додає:

- копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

- документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами;

- медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

- страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, котрі прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

- копію документа про народження;

- шість однакових кольорових фотокарток розміром 6 х 4 см, без куточка;

- зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.


^ XVIII. Додаткове зарахування до Університету та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Університету (Коледжу). На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводить Університет) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.


^ XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

19.1. На засіданнях Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація представників засобів масової інформації здійснюється у відповідності до Закону України «Про інформацію» (стаття 26).

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до Університету здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


Відповідальний секретар

приймальної комісії С.М.ЧерненкоСхожі:

Правила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році iconПоложення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Нтр) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (кну), яка організовується згідно з Положенням «Про...
Правила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році iconСтату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції
Даний Статут вищого навчального закладу розроблено відповідно до чинного законодавства України І є документом, який реґламентує діяльність...
Правила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році iconЄдині вимоги до періодичних наукових видань Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Наукові, науково-практичні, науково-методичні журнали, наукові збірники надалі – Видання – рекомендуються до друку Вченою радою Кременчуцького...
Правила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році iconПроведення наукових І науково-технічних заходів
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році
Правила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році iconРеєстр охоронних документів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за 2010 рік
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за 2010 рік
Правила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році iconПерелік документів щодо отримання вчених звань
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського” та „доцент Кременчуцького національного
Правила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році iconПоложення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (ннтд) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського...
Правила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році iconКременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського
Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол...
Правила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,
Додаток 3 до правил прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Правила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році iconПравила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Маріупольському технікумі Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи