Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 53.91 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата22.09.2012
Розмір53.91 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниКременчуцький національний університет імені михайла

остроградського

Посадова інструкція


Фахівця І категорії

науково-дослідної частини

Булай О.О


м. Кременчук

Затверджую
Проректор КрНУ


_______________ А.В.Луговой

"___" __________ 2012 р.1 Загальні положення

  1. Фахівець І категорії науково-дослідної частини (НДЧ) призначається на посаду та звільняється наказом ректора університету .

  2. Фахівець І категорії виконує розпорядження ректора, проректора з наукової роботи, начальника НДЧ і працює під безпосереднім керівництвом начальника НДЧ.

  3. У своїй діяльності фахівець І категорії керується наказами і постановами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, положеннями про НДЧ та «Про організацію науково-дослідної роботи у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» і Статутом КрНУ, наказами ректора, регламентуючою документацією НДЧ.

  4. Фахівець І категорії повинен мати вищу освіту і стаж науково-організаційної роботи не менше 5-ти років.


2 Основні функції


  1. Організація виконання наукових та науково-технічних розробок університету.

  2. Надання науково-методичної допомоги в оформленні документації щодо науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт (НДДКР).

  3. Надання необхідної документації за вимогами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

  4. Підготовка статистичної звітності (за формами № 3 - наука, №1-технологія (річні).

  5. Представлення керівництву університету пропозицій щодо призупинки чи вилучення із використання нормативно-технічної документації, яка не відповідає державним, міждержавним та міжнародним стандартам або встановленим вимогам і правилам.

3 Обов'язки

  1. Перевірка дотримання в розроблюваних науково-педагогічними працівниками університету документах норм та вимог, установлених стандартами та іншою науково-технічною документацією (НТД).

  2. Перевірка правильності оформлення документів відповідно вимогам діючої системи стандартів.

  3. Проведення нормоконтролю і метрологічної проробки технічних завдань і звітів з НДДКР, рукописів і інших матеріалів.

  4. Надання методичної та організаційної допомоги у проведенні патентних досліджень на всіх етапах розробки науково-технічної продукції для забезпечення патентоспроможності і патентної чистоти результатів НДДКР, які виконуються в КрНУ за рахунок загального та спеціального фондів бюджету.

  5. Підготовка річних статистичних звітів про виконання наукових робіт для головного управління статистики у Полтавській області та Міністерства освіти і науки, молоді та спортуУкраїни.

  6. Надання допомоги науковцям, аспірантам та студентам під час складання, оформлення та подачі документів на отримання патентів на об’єкти промислової власності, та свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори та інші види охоронних документів.

  7. Проведення попередньої експертизи матеріалів заявок на очікуваний винахід відповідно до Закону України «Про охорону прав на винахід та корисні моделі» та вимог «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель».

  8. Організація сплати зборів та державного мита, пов’язаних із отриманням і підтримкою чинності охоронних документів КрНУ, згідно чинного законодавства України.

  9. Контроль за дотриманням прав власників патентів.

  10. Листування з Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

  11. Сприяння розвитку інноваційної діяльності, творчої ініціативи та винахідництва в університеті. Вдосконалення форм і методів роботи із винахідництва; залучення науковців до участі у Всеукраїнських, обласних та місцевих конкурсах «Кращий винахід року», «Кращий винахідник року» тощо.

  12. Участь у підготовці річного звіту про наукову діяльність університету.

  13. Консультації з оформлення матеріалів та депонування рукописів в УкрІНТЕІ.

  14. Створення та оновлення контрольного фонду стандартів. Комплектування та обробка стандартів і НТД, що надходять до університету, нумераційної картотеки тощо.

  15. Внесення замін в діючі стандарти та іншої НТД згідно з «Інформаційними покажчиками стандартів» Держспоживстандарту України.

  16. Участь в організації та проведенні наукових заходів.

  17. Підготовка інформації НДЧ та вчасне її оновлення на сайті університету за рубрикою «наукова діяльність» (розділи «наукові видання» та «патенто-ліцензійна діяльність»).

  18. Підготовка інформації та вчасне її оновлення на стендах НДЧ.

  19. Виконання правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

3.20 Забезпечувати особисту безпеку праці, не допускати неуважності та необережності під час роботи.


4 Права  1. Брати участь у науково-дослідних і пошукових роботах за договорами цивільно-правового характеру та сумісництвом.

  2. Займатися викладацькою діяльністю на умовах сумісництва згідно чинного законодавства України і Статуту КрНУ.

  3. Вимагати від виконавців НДР та НДДКР своєчасного подання необхідної документації для представлення до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

4.4.Вимагати від виконавців НДР та НДДКР по закінчення теми, які виконуються в КрНУ за рахунок загального та спеціального фондів бюджету, своєчасного подання звітів про НДР.


5 Відповідальність

  1. За недотриманням термінів представлення необхідних документів до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

  2. За недотриманням термінів представлення необхідної документації в статистичні органи.

  3. За неякісне оформлення статистичних звітів про НДДКР.

  4. За несвоєчасне інформування науковців про терміни проведення та умови наукових заходів.

  5. За непідтримку в трудовому колективі нормального морально-психологічного клімату.


6 Взаємовідносини

  1. З завідуючими кафедрами та науковцями університету:

   1. Отримує інформацію щодо формування річної статистичної звітності.

   2. Надає інформацію про оновлення фондів нормативної документації з питань інтелектуальної власності.

   3. Отримує інформацію щодо організації та проведення наукових заходів на факультетах.

   4. Надає необхідну допомогу при організації та проведенні наукових заходів на факультетах.Начальник

науково-дослідної частини В.В. Никифоров


Погоджено:

Відділ кадрів

Відділ охорони праці

Юридичний відділ
З інструкцією ознайомлена / О. О. Булай /

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи