Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 53.73 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата22.09.2012
Розмір53.73 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту УкраїниКременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ університет

імені Михайла Остроградського

Посадова інструкція


Фахівця 1 категорії

науково-дослідної частини

Петренко С.В.


м. Кременчук

Затверджую

Проректор КрНУ________________ А.В.Луговой

"____"________________ 2012 р.1 Загальні положення

 1. Фахівець 1 категорії науково-дослідної частини (НДЧ) призначається та звільняється наказом ректора університету на умовах штатної посади.

 2. Фахівець 1 категорії виконує розпорядження ректора, проректора з наукової роботи університету і працює під безпосереднім керівництвом начальника НДЧ.

 3. У своїй діяльності фахівець 1 категорії керується наказами і постановами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Положеннями про науково-дослідну частину та про організацію науково-дослідної роботи у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського і Статутом КрНУ, наказами ректора, регламентуючою документацією НДЧ.

 4. Фахівець 1 категорії має вищу освіту і стаж науково-організаційної роботи не менше 5-ти років.


2 Основні функції


  1. Організація виконання наукових та науково-технічних розробок університету.

  2. Надання науково-методичної допомоги під час оформлення документації щодо виконання НДДКР.

  3. Реєстрація та облік НДР та НДДКР в УкрІНТЕІ МОНмолодьспорту України.

  4. Надання необхідної документації за вимогами МОНмолодьспорту України.

  5. Підготовка, організація та проведення засідань науково-технічної ради університету, виконання обов’язків секретаря НТР.

  6. Забезпечення розвитку інноваційної діяльності, творчої ініціативи та винахідництва в університеті.

  7. Впровадження сучасних методів організації й управління науковою та науково-дослідною діяльністю в КрНУ.

  8. Формування річного плану науково-технічної ради КрНУ.

  9. Формування інформації про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності університету.

  10. Складання паспортів бюджетних програм.

  11. Формування рейтингу викладачів КрНУ у частині – наукова робота.

3 Обов'язки


  1. Складає тематичний план науково-дослідних та дослідницько-конструкторських робіт, що фінансуються із коштів Державного бюджету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

  2. Складає тематичний план науково-дослідних робіт, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів.

  3. Повідомляє кафедри про умови проведення конкурсних відборів проектів наукових досліджень і розробок, що виконуються за рахунок бюджетного фінансування.

  4. Реєструє та обліковує в УкрІНТЕІ НДР та НДДКР, які виконуються співробітниками університету за рахунок загального та спеціального фондів бюджету та надає звіти щодо цих робіт.

  5. Надає кафедрам консультативну допомогу стосовно оформлення науково-технічної документації.

  6. Реєструє та обліковує угоди (договори) про наукове співробітництво із підприємствами, установами та іншими ВНЗ України і зарубіжжя.

  7. Налагоджує співробітництво з підприємствами і суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності з метою впровадження, комерціалізації та популяризації наукових результатів і досягнень університету, трансферу технологій тощо.

  8. Збирає інформацію та формує річний звіт про наукову та науково-дослідну діяльність КрНУ для МОНмолодьспорту України.

  9. Надає допомогу студентському-науковому товариству в організації його роботи.

  10. Виконує довідково-інформаційну роботу, пов’язану з науковими заходами (конференціями, семінарами, виставками тощо) ВНЗ України і зарубіжжя та реєструє їх.

  11. Веде збір тез доповідей та формує для видавництва збірник матеріалів щорічної Міжнародної конференції «Ідеї академіка Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку регіонів».

  12. Бере участь в організації та проведенні наукових заходів (конференції, семінари, виставки тощо) КрНУ.

  13. Відповідає за своєчасне отримання інформації із електронного документообігу КрНУ та WEB-сайту МОНмолодьспорту України.

  14. Відповідає за стан інформації НДЧ та вчасне її оновлення на сайті університету за рубриками: «Конференції», «Науково-технічна рада», «Наукові школи», «Наукове співробітництво», «Захист дисертацій», «Нормативні документи», «До уваги ПВС». Своєчасно подає ілюстровану інформацію про події, пов’язані з науково-дослідною діяльністю в рубрику «Новини».

  15. Відповідає за стан інформації та вчасне її оновлення на стендах НДЧ.

  16. Виконує правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

  17. Виконує обов’язки начальника науково-дослідної частини у разі його відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо).

  18. Виконує правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

  19. Забезпечує особисту безпеку праці, не допускає неуважності та необережності під час роботи.

4 Права


  1. Вимагати від виконавців НДР та НДДКР науково-інформаційні та технічні звіти, тематичні плани.

  2. Вимагати від керівників тем своєчасного подання необхідної документація для представлення до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інші керівні органи.

  3. Брати участь у науково-дослідних і пошукових роботах за договорами цивільно-правового характеру та за сумісництвом.

  4. Займатися викладацькою діяльністю на умовах сумісництва згідно чинного законодавства України і Статуту КрНУ.5 Відповідальність

  1. За недодержання термінів представлення необхідних документів до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

  2. За несвоєчасну організацію та проведення засідань науково-технічної ради.

  3. За несвоєчасну передачу інформації про проведення конкурсів наукових проектів і розробок в інститути, деканати і кафедри університету.

  4. За несвоєчасне інформування науковців про терміни проведення та умови наукових заходів.

  5. За непідтримку в трудовому колективі пристойного морально-психологічного клімату.

6 Взаємовідносини6.1 З завідувачами кафедр та науковцями університету:

   1. Отримує інформацію щодо формування тематичних планів НДР.

   2. Надає інформацію про результати конкурсних відборів НДР.

6.2 З директорами інститутів та деканами факультетів:

   1. Отримує інформацію щодо організації та проведення наукових заходів на факультетах.

   2. Надає необхідну допомогу при організації та проведенні наукових заходів на факультетах.

  1. З членами науково-технічної ради університету:

   1. Інформує про термін та порядок денний засідань НТР.

   2. Отримує пропозиції щодо формування плану роботи НТР.Начальник

науково-дослідної частини В.В. Никифоров


Погоджено:


Відділ кадрів


Відділ охорони праці


Юридичний відділ


З інструкцією ознайомлена / С.В. Петренко /

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи