Наказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року icon

Наказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року
Скачати 468.08 Kb.
НазваНаказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року
Сторінка1/5
Дата22.09.2012
Розмір468.08 Kb.
ТипНаказ
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ національний УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Н А К А З


« 15 » травня 2012р. Кременчук № 113-1


Про підготовку наукових проектів

для участі у першому етапі конкурсного

відбору проектів фундаментальних досліджень

та прикладних досліджень і розробок,

що пропонуються до виконання

за рахунок видатків державного

бюджету починаючи з 2013 року.


На виконання наказів Міністерства освіти і науки України № 473 від 17.04.2012 р. «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок», № 423 від 01.06.2006 р. „Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору наукових проектів” та № 535 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.04.2012 р. „Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ” з метою спрямування наукових проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок на вирішення важливих наукових або науково-технічних проблем для отримання наукових та науково-технічних результатів, впровадження яких позитивно вплине на інноваційний розвиток соціальної сфери, суспільства, економіки країни задля підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень та практичної цінності прикладних досліджень і розробок, які будуть виконуватися науковцями університету за рахунок бюджетного фінансування, а також з метою забезпечення всебічного розвитку усіх галузей науки і техніки, запобігання дублювання тематики наукових досліджень і розробок, ефективного використання бюджетних коштів,


НАКАЗУЮ:


1. Провести перший тур конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, виконання яких пропонується розпочати у 2013 році за рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків 2201040.

2. Вченим радам факультетів, завідувачам кафедр, науковим керівникам науково-дослідних робіт, які виконуватимуться за рахунок бюджетного фінансування:

2.1. Формування тематики наукових досліджень і розробок здійснювати відповідно до наукових напрямів, передбачених паспортами секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОНмолодьспорту України.

2.2. До 25 травня 2012 року на засіданнях кафедр розглянути проекти, враховуючи при цьому найважливіші критерії оцінювання наукових проектів – профіль університету, актуальність, науково обґрунтовану перспективність, наукову новизну, обсяги виконаних госпдоговірних робіт, підготовку кадрів вищої кваліфікації, видання наукових монографій, публікацій за кордоном, внесок наукових керівників у розвиток наукової діяльності університету (додатки 1-4).

2.3. До 05 червня 2012 року на засіданнях Вчених рад факультетів, рекомендувати проекти на розгляд науково-технічної ради університету.

2.4. До 10 червня 2012 року надати до НДЧ:

- витяг з протоколу засідання кафедри (1 примірник),

- витяг з протоколу рішення Вченої ради факультету (1 примірник),

- два експертних висновки (додатки 9, 10) в 1 примірнику,

- запит (додатки 5-8) у 2-х примірниках та на електронному носії. Запит оформляється у редакторі Word-1997, шрифт Times New Roman, розмір 12, поля: верхнє та нижнє – 1,5, ліве – 2,5, праве – 1,5.

3. Начальнику НДЧ Никифорову В.В. організувати консультації з оформлення та підготовки проектів.

3.1. Основну та додаткову інформацію про оформлення запитів розмістити на сайті університету за адресою http://www.kdu.edu.ua.

4. Провести відбір проектів на засіданні фахової комісії університету та подати на затвердження науково-технічною радою університету.

5. З метою отримання вагомих наукових результатів та забезпечення ефективного використання бюджетних коштів оптимізувати тематику наукових досліджень і розробок та приймати на конкурс переважно комплексні (міжкафедральні, міжфакультетські, міжвузівські) наукові проекти.

6. Керуючись Рішенням науково-технічної ради, під час проведення конкурсного відбору надавати пріоритет проектам, наукові колективи, що їх виконуватимуть мають інші джерела фінансування (господарчі договори, гранти).

7. Для організації та проведення конкурсу створити конкурсну комісію у такому складі:

Загірняк М.В.. – голова, ректор, д.т.н., проф.

Луговой А.В. – заст. голови, проректор з наукової роботи, к.т.н., проф.

Члени комісії:

Воробйов В.В. – Директор навчально-наукового інституту механіки і транспорту, д.т.н., проф.

Чорний О.П. – Директор навчально-наукового інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління, д.т.н., проф.

Драгобецький В.В. – завідувач кафедри „Технологія машинобудування” соціальної та практичної психології, д.т.н., проф.

Саленко О.Ф. – завідувач кафедри „Процеси і обладнання механічної та фізико-технічної обробки”, д.т.н., проф.

Никифоров В.В. – начальник НДЧ, д.б.н., проф.

8. Експертизу проектів провести до 15.06.2012 р. згідно з Положенням про проведення конкурсного відбору наукових робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом МОН України № 423 від 01.06.2006 р.

9. Конкурсній комісії під час розгляду пропозицій керуватись Законом України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” та переліком пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок КрНУ ім. М. Остроградського, затверджених Наказом МОН України № 535 від 07.06.2011 р., враховуючи при цьому найважливіші критерії оцінювання наукового проекту, зокрема, актуальність, науково обґрунтовану перспективність, наукову новизну та цінність очікуваних результатів.

10. Затвердити результати конкурсу на засіданні науково-технічної Ради університету та відповідно до Графіка подання проектів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 473 від 17.04.012 р., надати до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України результати першого етапу Конкурсу (в паперовому варіанті та на електронному носії):

- копію даного наказу,

- витяг з протоколу засідання науково-технічної ради,

- запити,

- перелік проектів.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з наукової роботи проф. Лугового А.В.


Підстава: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 473 від 17.04.2012р. «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок».


Ректор М.В. Загірняк


Проект вніс: начальник НДЧ В.В. Никифоров


ПОГОДЖЕНО:


Проректор з НР


Нач. ПФВ

  1   2   3   4   5

Схожі:

Наказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року iconНаказ №114/од Про проведення конкурсного відбору проектів нд та дкр, що виконуватимуться з 2013 р
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок”, а також з метою підвищення наукового рівня фундаментальних...
Наказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року iconНаказ №114/од Про проведення конкурсного відбору проектів нд та дкр, що виконуватимуться з 2013 р
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок”, а також з метою підвищення наукового рівня фундаментальних...
Наказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року iconНаказ №123 Про проведення першого етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок нухт, виконання яких розпочнеться у 2013 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків 2201020,
Конкурс, що пропонуються нухт до виконання, починаючи з 2013 року, до 15 червня 2012 року
Наказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуються за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2013 року
Міністерства освіти і науки України від 01. 06. 2006 р. №423, з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної...
Наказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. № 423, та з метою підвищення...
Наказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. №423, та з метою підвищення...
Наказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. №423, та з метою підвищення...
Наказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Оголошую наказ Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 10 р. №262 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень...
Наказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 29.
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду...
Наказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року iconНаказ №123 Про проведення першого етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок нухт, виконання яких розпочнеться у 2013 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків 2201020,
move to 1192-20684
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи