Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського icon

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Скачати 134.82 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Дата22.09.2012
Розмір134.82 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Назва факультету

Електроніки та комп’ютерної інженерії

Кафедра

Інформаційно-управляючих систем

Прізвище, iм’я,
по-батькові викладача

Клюй Микола Іванович

Посада

Професор

Вчене звання

Професор

Вчена ступінь

д.фіз.-мат. н.^

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

п/п

Тип

Співавтори

Назва

Джерело

Рік

ДА

Фах

Вид

Пуб.

ІФ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11СТ

Оксанич А.П., Липтуга В.Б., Лозинский А.Н., Лукьянов А.Н., Тербан В.А.

Применение алмазоподобных углеродных пленок для просветления кристал лов полуизолирующего GaAs и ИК-области спектра

Письма в ЖТФ. – 2012, том 38,вып. 13, С. 27-34

2012

0,33

Техн.

Прак.

рос.


СТ

Клюй М.І., Макаров А.В., Лозінський В.Б.

Оптимізація конструкції та технологій виробництва кремнієвих фотоперетворювачів та сонячних модулів на їх основі

Прикладная радиоелектроника, 2011, Харків, том 10, №1. С. 95-100

2011

0,25

Техн.

Прак.

укр.


ТДК

Кладько В.П., Макаров А.В.., Темченко В.П., Гришков О.П., Юхимчук В.О., Янчук І.Б.


Новий метод формування мікро- та наноструктурованих шарів кремнію та їх властивості

Збірник матеріалів V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, Ужгород 9-15 жовтня 2011р. Ужгород, 2011: - С. 134

2011

0,04

Техн.

Практ.

укр.


ТДК

Ліптуга А.І., Лозінський В.Б., Лук’янов А.М., Тербан В.А.


Вплив плазмової обробки на оптичні властивості структур a-C:H:N-GaAs

Збірник матеріалів V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, Ужгород 9-15 жовтня 2011р. Ужгород, 2011: - С. 159

2011

0,04

Техн.

Практ.

укр.


ТДК

Lukyanov A.N., Severinova I.D. Kolomsarov Yu.V., Khripunov G.S., Klui A.N., Staschuk V.S.

Application of diamond-like carbon films as antireflection coatings for thin film solar cells

Збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної конференції Фізика і технологія тонких плівок та наносистем, Івано-Франківськ 16-21 травня 2011р.

2011

0,04

Техн.

Практ.

англ.


ТДК

Клюй М.В., Макаров А.В., Лозінський В.Б., Лук’янов А.М.,

Властивості силіконових герметиків та особливості їх застосування у виробництві сонячних модулів

Сборник научных трудов IV Международной научной конференции Функциональная база наноэлектроники- С. 283

2011

0,04

Техн.

Практ.

Укр.


ТДК

Макаров А.В.

Сучасні тенденції у конструюванні сонячних модулів на основі кремнію

Сборник научных трудов IV Международной научной конференции Функциональная база наноэлектроники- С. 13-14

2011

0,08

Техн.

Практ.

Укр.


ТДК

Литовченко В.Г., Романюк Б.М., Попов В.Г., Мельник В.П., Лук’янов А.М., Фомовский Ф.В.

Оптичні та рекомбінаційні характеристики «сонячного» кремнію різних світових виробників

Сборник научных трудов IV Международной научной конференции Функциональная база наноэлектроники- С. 293.

2011

0,04

Техн.

Практ.

укр.


СТ

Lytovchenko V.G., Strikha M.V.

Modified Graphene-like Films as a New Class of Semiconductors with a Variable Energy Gap

Ukrainian Journal of Physics – 2011 - Vol.56 - N 2 - p.175-178.


2011

0,16

Техн.

Прак.

англ.


СТ

Хрипунов Г.С., Кудій Д.А., Авксєнтьєва Л.В., Клюй А.М.

Оптичні властивості плівок сульфіду кадмію, отриманих методом гарячої стінки

Український фізичний журнал – 2011 – Т.56 - №4 – С. 373-377.


2011

0,20

Техн.

Прак.

укр.


СТ

Литовченко В.Г., Лісовський І.П., Лук’янов А.М., Лозінський В.Б., Войтович М.В., Клюй А.М.

Вплив УФ та -опромінення на структурні та оптичні властивості a-C:H:N плівок

Український фізичний журнал. – 2011. – Т.56 - №5. – С. 462-466.


2011

0,20

Техн.

Прак.

укр.


СТ

Макаров А.В., Лозінський В.Б., Оксанич А.П., Притчин С.Е., Фомовський Ф.В.

Герметизація кремнієвих сонячних модулів з використанням силіконових каучуків

Прикладная радиоэлектроника – 2011 - Том 10 - №3 - С.77-83.


2011

0,29

Техн.

Прак.

укр.


СТ

Khrypunov G., Meriuts A., Shelest T., Deineko N., Avksentyeva L., Gorbulik V.

The role of copper in bifacial CdTe based solar cells

2011.- V. 14 - №3 - P. 308-312.


2011

0,20

Техн.

Прак.

англ.


СТ

Temchenko V.P., Gryshkov A.P., Dubok V.A., Lyashenko B.A., Barynov S.M.

Properties of the hydroxyapatite coatings, obtained by gas-detonation deposition onto titanium substrates

Functional Materials.- 2011.- V.18 - №3.- P. 285-292.


2011

0,33

Техн.

Прак.

англ.


ТДК

Severinova I.D., Kolomzarov Yu.V., Khripunov G.S., Klyui A.N., Staschuk V.S.

Application of diamond-like carbon films as antireflection coatings for thin film solar cells

XIІI Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок і наноструктур - Івано-Франківськ.- 2011 - Т. 1 - р. 109.


2011

0,04

Техн.

Прак.

англ.


ТДК

Kostylyov V.P., Lukyanov A.N., Chernenko V.V., Kharchenko N.M., Nikitin V.A., Li T.A., Klyui A.N.

- Effect of plasma treatment and diamond-like carbon film deposition on CdTe film photoelectrical characteristics

XIІI Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок і наноструктур - Івано-Франківськ.- 2011 - Т2 - р. 246.


2011

0,04

Техн.

Прак.

англ.


ТДК

. Дериглазов В. А., Лукьянов А. Н., Мороженко В. А., Савкина Р. К., Сизов Ф. Ф., Смирнов А. Б., А.Н. Клюй

Влияние ионно-плазменных обработок на просветление монокристаллов Cd1-хZnхTe (x  0,04) алмазоподобными углеродными пленками

I Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2011) - Кременчук - 2011 - с. 23-25.


2011

0,08

Техн.

Прак.

рос.


ТДК

Бойко В.Г., Заяць М.С., Заяць С.М., Лозінський В.Б.

Технологія формування та дослідження електричних характеристик контактів для широкозонного напівпровідника n-GaN.- с. 10.


I Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2011) - Кременчук - 2011 - с. 10.


2011

0,04

Техн.

Прак.

укр.


ТДК

Кладько В.П., Макаров А.В., Темченко В.П., Гришков О.П., Лозінський В.Б.

Структурні властивості кремнієвих шарів, отриманих методом газо-детонаційного осадження.

I Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2011) - Кременчук - 2011 - с. 81.


2011

0,04

Техн.

Прак.

укр.


ТДК

Лук’янов А.М., Лозінський В.Б., Оксанич А.П., Фомовський Ф.В.

Розробка методики та обладнання для діагностики структурної досконалості і рівня механічних напружень в тонких приповерхневих шарах кремнію

I Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2011) - Кременчук - 2011 - с. 55-56.


2011

0,08

Техн.

Прак.

укр.


ТДК

Макаров А.В., Костильов В.П., Горбулик В.І.

Застосування алюмінієвої контактної металізації у виробництві кремнієвих фотоперетворювачів та сонячних модулів

I Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2011) - Кременчук - 2011 - с. 9.


2011

0,04

Техн.

Прак.

укр.


ТДК

Макаров А.В., Лозінський В.Б., Северінова І.Д.

Інкапсуляція кремнієвих сонячних модулів з використанням силіконових каучуків

I Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2011) - Кременчук - 2011 - с. 98.


2011

0,04

Техн.

Прак.

укр.


ТДК

Lukyanov A. N., Makarov A. V., Lozinskii V. B., Klyui A. N.

Nanocomposite diamond-like carbon films – prospective antireflection and protective coatings for Si-based solar cells

8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN11) – Thessaloniki, Greece – 2011 - P. 255.


2011

0,04

Техн.

Прак.

англ.


ТДК

Temchenko V.P., Gryshkov A.P., Belyaev A.E., Kiselov V.S., Dubok V.A., Lyashenko B.A., Barynov S.M.

Characteristics of nano-structured hydroxyapatite gas-detonation coatings deposited onto titanium and nano-porous SiC ceramics

8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN11) – Thessaloniki, Greece – 2011 - P. 458.


2011

0,04

Техн.

Прак.

англ.


СТ

Anatoliy N. Lukyanov, Anatoliy V. Makarov, Volodymyr B. Lozinskii, Gennadiy S. Khrypunov and Andriy N. Klyui

Improvement of Solar Cells Efficiency and Radiation Stability by Deposition of Diamond Like Carbon Films

Proceedings of World Renewable Energy Congress – Linköping, Sweden - 2011 - p. 2787-2794.


2011

0,29

Техн.

Прак.

англ.
Схожі:

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Проблеми та перспективи використання інформаційних технологій в банківській діяльності
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Національний університет «Львівська політехніка»
Управління регіональною екологічною безпекою (керівник секції Володимир Шмандій)
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Анализ признаков классификации распознаваемых фрагментов цветных растрових изображений
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Математическое обеспечение имитационной модели процесса производства полупроводниковых монокристаллов
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Підсистема моделювання та прогнозування техніко-економічних показників виробництва монокристалічного кремнію
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconДодаток 1 міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний університет імені михайла остроградського

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Сукцессионные смены биоценозов как причина экосистемного разнообразия Среднего Приднепровья
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Метод и устройство измерения диаметра слитка GaAs в процессе выращивания методом с жидкостной герметизацией
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Метод и устройство измерения диаметра слитка GaAs в процессе выращивания методом с жидкостной герметизацией
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Материалы 21-й международной конференции «свч-техника и телекоммуникационные технологии», 12-16 сентября 2011 г. Севастополь. Крым,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи