Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського icon

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Скачати 161.08 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Дата22.09.2012
Розмір161.08 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Назва факультету

Елекроніки та комп’ютерної інженерії

Кафедра

Інформаційно-управляючих систем

Прізвище, iм’я,
по-батькові викладача

Притчин Сергій Емільович

Посада

Доцент

Вчене звання

доцент

Вчена ступінь

к.т.н.^

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

№ п/п

Тип

Співавтори

Назва

Джерело

Рік

ДА

Фах

Вид

Пуб.

ІФ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11СТ

Притчин С.Е., Петренко В.Р., Тербан В.А.

Метод и устройство измерения диаметра слитка GaAs в процессе выращивания методом с жидкостной герметизацией

Прикладная радиоэлектроника – 2012 - Харків,том

2012
Техн.

Прак.

рос.


ТДК

Петренко В.Р., Оксанич А.П.

Автоматизированная система управления процессом выращивания монокристаллов арсенида галлия

Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Системний аналіз. Інформатика. Управління», Запоріжжя, 14-16 березня 2012. – С. 213-214

2012

0,8

Техн.

Прак.

рос.

А.П. Оксанич, Е.А. Седин

Разработка методик и устройств контроля структурного совершенства кремниевых структур


Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – 2012. – Вип.– с. Фахове видання

СТ

Загірняк М.В., Оксанич А.П., Петренко В.Р.,Тербан В.А.

Разработка математической модели и прогнозного регулятора для процесса выращивания монокристал лов полуизолирующего арсенида галлия

Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – 2011. – Вип. 155. – с. 33-42. Фахове видання

2011

2,5

Техн.

Прак.

рос.


СТ

Макаров А.В., Лозінський В.Б., Оксанич А.П., Клюй М.І., Фомовський Ф.В.

Герметизація кремнієвих сонячних модулів з використанням силіконових каучуків

Прикладная радиоэлектроника – 2011 - Том 10 - №3 - С.77-83.


2011

0,29

Техн.

Прак.

укр.


ТДК

Шостак В.Ф.

Связь термоупругих напряжений и плотности дислокаций в слитках германия, применяемого для задач биомедицины

Збірник матеріалів Х-ї міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів, Кременчук 2011: - С.72-73

2011

0,08

Техн.

Прак.

рос.


ТДК

Оксанич, А.П.

Метод и апаратура измерения внутренних термоупругих напряжений ив германии

Збірник матеріалів V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, Ужгород 9-15 жовтня 2011р. Ужгород, 2011: - С. 142

2011

0,04

Техн.

Практ.

Рос.


ТДК

Оксанич, А.П.

Method of undestroying control of remaining stresses in single-layer epitaxial structures

Збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної конференції Фізика і технологія тонких плівок та наносистем, Івано-Франківськ 16-21 травня 2011р. - С. 114

2011

0,04

Техн.

Практ.

Англ.


ТДК

Оксанич, А.П.

Контроль структурных микронеоднородностей подложек GaAs применяемых для производства фотоэлектронных преобразователей

Сборник научных трудов IV Международной научной конференции Функциональная база наноэлектроники - С. 284-287

2011

0,16

Техн.

Практ.

Рос.


ТДК

Оксанич А.П.,

Седин Е.А.

Разработка методик контроля структурного совершенства кремниевых структур

Сборник научных трудов IV Международной научной конференции Функциональная база наноэлектроники - С. 288-292.

2011

0,20

Техн.

Практ.

Рос.


ТДК

Клюй М.В., Макаров А.В., Лозінський В.Б., Лук’янов А.М.,

Властивості силіконових герметиків та особливості їх застосування у виробництві сонячних модулів

Сборник научных трудов IV Международной научной конференции Функциональная база наноэлектроники- С. 283

2011

0,04

Техн.

Практ.

Укр.


СТ

Оксанич А.П.,

Ларкин С.Ю.

Система автоматизированного контроля веса выращиваемых монокристаллов сапфира весом до ста килограммов методом Киропулоса

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ. - 2011. - № 4/2011 (69) С. 78-80.

2011

0,12

Техн.

Практ.

Рос.


СТ

Оксанич А.П.,

Ларкин С.Ю.

Система контроля активной мощности нагревателя ростовой установки выращивания монокристаллов сапфира

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ. - 2011. - № 4/2011 (69) С. 86-89.

2011

0,16

Техн.

Практ.

Рос.
 1. 1

ТДК

Оксанич, А.П.

Применение поляризационно-оптического метода для исследования внутренних напряжений в кремниевых эпитаксиальных структурах

Збірник матеріалів І-ї міжнародної науково-практичної конференції, Кременчук 5-7 травня 2011р./Наук.ред.: В.Р. Петренко.- Кременчук, 2011: - С. 77

2011

0,08

Техн.

Прак.

рос.
 1. 2

ТДК

Швачко А.А., Ващерук А.В., Гладкий В.В.

Метод измерения геометрических размеров «Псевдоквадрата» кремния

Збірник матеріалів ІХ-ї міжнародної науково-технічної конференції, Кременчук 5-7 листопада 2010р: - С. 39

2010

0,04

Техн.

Прак.

рос.
 1. 1

НП

Оксанич, А.П.; Волохов, С. О.

Проектування мікроконтролерних систем

Видавництво Мінерал АГН України, 2010. – 284с.

2010

11,833

Техн.

Прак.

укр.
 1. 2

ТДК

Волохов С.О.

Метод і алгоритм безконтактного вимірювання довжини злитка кремнію

Інформаційні технології в економічних і технічних системах (ІТЕТС-2009). Тези доповідей на ІІІ Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих учених і студентів : 15-16 квітня 2009 р.

2009
Техн.

Прак.

укр.
 1. 3

ТДК

Оксанич А.П.

Розробка мікропроцесорної системи управління промисловою установкою для вирощування злитків «сонячного» кремнію діаметром 200 мм

Тези доповідей IV Української наукової конференції з фізики напівпровідників (УНКФП-4). Запоріжжя, 15-19 вересня 2009 р.

2009

0,166

Техн.

Прак.

укр.
 1. 4

СТ

Оксанич, А.П.; Волохов, С.О. Тербан В.А.

Метод і пристрій вимірювання діаметра злитків кремнію, що вирощуються для сонячної енергетики

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. – 2009. - № 3(25). – с. 9-16.

2009

0,291

Техн.

Прак.

укр.
 1. 5

СТ

Оксанич, А.П.; Волохов, С.О.; Тербан, В.А.

Метод і пристрій вимірювання потужності графітового нагрівача ростової установки

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. – 2009. - № 4(26). – с. 3-10.

2009

0,291

Техн.

Прак.

укр.
 1. 6

ТДК

Оксанич, А.П.;Сиора, А.С.

Цифровая обработка спектра пропускания образца кремния с целью повышения точности измерения концентрации углерода

10-я Международная научно-практическая конференция „Современные информационные и электронные технологии” (СИЭТ 2009).

2009
Техн.

Прак.

рос.
 1. 7

СТ

Притчин С.E., Сіора О.С., Головатюк С.С.

Експериментальне визначення початкової концентрації кисню в розплаві кремнію

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. – № 1(23). – 2009 – С. 62-68.

2009

0,25

Техн.

Прак.

укр.
 1. 8

ТДК

Лень В.В.

Зменшення похибок вагового методу вимірювання діаметра зливка GaAs.

ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів “Інформаційні технології в економічних та технічних системах” (ІТЕТС – 2009) – Кременчук, 2009. – с.109. (доповідь).

2009

0,041

Техн.

Прак.

укр.
 1. 9

ТДК

Сокун С.О.

Шляхи зменшення інструментальної похибки вимірювання питомого опору кремнію 4-х зондовим методом.

ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів “Інформаційні технології в економічних та технічних системах” (ІТЕТС – 2009) – Кременчук, 2009. – с.106.

2009

0,041

Техн.

Прак.

укр.
 1. 10

ТДК

Корсак М.І.

Метод і алгоритм безконтактного виміру довжини зливка кремнію.

ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів “Інформаційні технології в економічних та технічних системах” (ІТЕТС – 2009) – Кременчук, 2009. – с.105. (доповідь).

2009

0,041

Техн.

Прак.

укр.
 1. 11

ТДК

Тибін С.С.

Автоматизована установка вимірювання питомого перехідного опору омічних контактів до напівпровідника.

ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів “Інформаційні технології в економічних та технічних системах” (ІТЕТС – 2009) – Кременчук, 2009. – с.104.

2009

0,041

Техн.

Прак.

укр.
 1. 12

ТДК

Сиора А.С.

Автоматизированная установка измерения радиального распределения кислорода в пластинах кремния.

2-й міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.», 1-3 квітня ХНУРЕ, Харків 2008. - с. 267.

2008

0,041

Техн.

Прак.

рос.
 1. 13

ТДК

Ивашкин С.В.

Моделирование процессов происходящих в дистационом ПИД регуляторе распределенной системы управления автоматизированной формовочной линии.

Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології. Тези доповідей на Третій міжнародній науково-практичній конференції МЕТІТ-3, присвяченій 90-річчю НАНУ: 21-23 травня 2008 р., Кременчук. – Кременчук: КУЕІТУ, 2008. – с. 240-241

2008

0,041

Техн.

Прак.

рос.
 1. 14
І.С. Кабанов

Математичне і схемотехнічне моделювання системи контролю споживанної потужності графітовим нагрівачем в процесі його регенерації

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. – № 4(22). – 2008. – С. 87-92.

2008

0,208

Техн.

Прак.

укр.
 1. 15
В.В.Плохотнюк, С.В. Івашкін.

Моделювання процессов, происходящих в дистанионном пид-регуляторе распределенной системы управления автоматизированной формовочной линии

Складні системи і процеси – №2 (14). – 2008. – С.77 -82.

2008

0,0208

Техн.

Прак.

укр.
 1. 16
С.В. Івашкін

Моделювання і аналіз перехідних процесів системи управління візком пересування формувальної лінії

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. – № 4(22). – 2008. – С. 77-80.

2008

0,125

Техн.

Прак.

укр.
Схожі:

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Проблеми та перспективи використання інформаційних технологій в банківській діяльності
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Національний університет «Львівська політехніка»
Управління регіональною екологічною безпекою (керівник секції Володимир Шмандій)
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Анализ признаков классификации распознаваемых фрагментов цветных растрових изображений
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Математическое обеспечение имитационной модели процесса производства полупроводниковых монокристаллов
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Підсистема моделювання та прогнозування техніко-економічних показників виробництва монокристалічного кремнію
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconДодаток 1 міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний університет імені михайла остроградського

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Сукцессионные смены биоценозов как причина экосистемного разнообразия Среднего Приднепровья
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Метод и устройство измерения диаметра слитка GaAs в процессе выращивания методом с жидкостной герметизацией
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Материалы 21-й международной конференции «свч-техника и телекоммуникационные технологии», 12-16 сентября 2011 г. Севастополь. Крым,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи