Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського icon

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Скачати 108.38 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Дата22.09.2012
Розмір108.38 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Назва факультету

Елекроніки та комп’ютерної інженерії

Кафедра

Інформаційно-управляючих систем

Прізвище, iм’я,
по-батькові викладача

Куделіна Карина Олександрівна

Посада

доцент

Вчене звання
Вчена ступінь

к.т.н.^

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

№ п/п

Тип

Співавтори

Назва

Джерело

Рік

ДА

Фах

Вид

Пуб.

ІФ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


ТДК
Підсистема моделювання та прогнозування техніко-економічних показників виробництва монокристалічного кремнію

Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Системний аналіз. Інформатика. Управління», Запоріжжя, 14-16 березня 2012. – С. 169170

2012

0,8

Техн.

Прак.

укр.
 1. 1.

СТ

Кашуба С.В., Шевченко І.В.

Розробка моделей вирішення функціональних задач оперативно-диспечерського управління процесами виробничої дільниці механоскладального виробництва

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ. - 2011. - № 4/2011 (69), С. 32-37.

2011

0,25

Техн.

Практ.

укр.
 1. 2.

СТ

Петренко В.Р., Костенко О.П.

Узагальнена математична модель оцінювання ефективності маркетингу на підприємстві

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ. - 2011. - № 4/2011 (69), С. 184-188.

2011

0,20

Техн.

Практ.

укр.
 1. 3.Левикін В.М.,

Костенко О.П.

Розробка інструментальних засобів вибору методу ціноутворення промислової продукції

Вісник КНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КНУ. – 2011. – № 5/2011 (70).

2011
Техн.

Практ.

укр.
 1. 4.

СТ

Петренко В.Р.

Узагальнене прогнозування коефіцієнта витягування матеріалу при вирощуванні монокремнію

Вісник КНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КНУ. – 2011. – № 5/2011 (70).

2011
Техн.

Практ.

укр.
 1. 5.

ТДК

Іваненко Ю.О., Куделіна, К.О.

Модель адаптивного тестування рівня знань

Збірник матеріалів І-ї міжнародної науково-практичної конференції, Кременчук 5-7 травня 2011р./Наук.ред.: В.Р. Петренко.- Кременчук, 2011: - С. 170

2011

0,08

Техн.

Прак.

укр.
 1. 6.

ТДК

Куделіна, К.О.

Адаптивний алгоритм побудови узагальненого прогнозу

Збірник матеріалів І-ї міжнародної науково-практичної конференції, Кременчук 5-7 травня 2011р./Наук.ред.: В.Р. Петренко.- Кременчук, 2011: - С. 147

2011

0,08

Техн.

Прак.

рус.
 1. 7.

СТ

Петренко В.Р.; Куделіна, К.О.

Информационная технология прогнозирования показателей производства монокристаллов кремния

Вісник КНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КНУ. - 2011. - № 2/2011 (67)

2011

0,20

Техн.

Прак.

рус.

1

 1. 10.

ТДК

Лукаш, Р.І.; Куделіна, К.О.

Автоматизація процесу розсилання персональних повідомлень електронною поштою під час організації наукових конференцій

матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та студентів ІТЕТС-2009

2009

0,042

Техн.

Прак.

укр.
 1. 11.

ТДК

Юшкова, Н.О.; Куделіна, К.О.

Про генерацію часових послідовностей на основі заданої структури ARMA-моделі

матеріали студентської конференції економіка, нові технології, управління: пошук молодих. -2008.

2008

0,042

Техн.

Прак.

укр.
 1. 12.

ТДК

Петренко, В. Р.; Куделина, К.А. .

Использование нейросетевых методов для кластеризации множества временных последовательностей

Матеріали 10-ї міжнародної науково-технічної конференція "Системний аналіз та інформаційні технології". -20-24 травня 2008р.

2008

0,042

Техн.

Прак.

рус.
 1. 13.

ТДК

Куделина, К.А.; Петренко, В.Р.

О структурном синтезе arma–моделей временных последовательностей

Материалы 12-го международного молодежного форума радиоэлектроника и молодежь в XXI веке.-2008.

2008

0,042

Техн.

Прак.

рус.
 1. 14.

СТ

Петренко, В.Р.; Куделина, К.О.

Кластеризація часових послідовностей з використанням нейронної мережі Кохонена

Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 3 (56). – Том 2. – Дніпропетровськ, 2008.

2008

0,208

Техн.

Прак.

укр.
 1. 15.

СТ

Петренко, В.Р.; Куделіна, К.О.; Самоляк, В.А.

Застосування кластеризації в задачі моделювання стаціонарних часових послідовностей

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - № 4(18). – 2007.

2007

0,042

Техн.

Прак.

укр.
 1. 16.

СТ

Мурашко, А.Г.; Куделіна, К.О.; Витоптова, Д.В.

Планування стратегії ВНЗ на основі збалансованої системи показників

Нові технології: Науковий вісник КУЕІТУ. - № 1-2 (15-16), 2007.

2007

0,333

Техн.

Прак.

укр.
 1. 17.

СТ

Петренко, В.Р.; Куделіна, К.О.

Алгоритмізація нелінійно-динамічного підходу до прогнозування часових рядів

Нові технології: Науковий вісник КУЕІТУ. - № 4 (14), 2006

2006

0,167

Техн.

Прак.

укр.
 1. 18.

СТ

Петренко, В.Р.; Куделина, К.А.; Шепель, Л.Г.

Синтез ARIMA-моделей дина-мики технико-экономических показателей производства монокристаллического кремния

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. – 2006. – № 2(12)

2006

0,292

Техн.

Прак.

рус.
 1. 19.

ТДК

Петренко, В.Р.; Куделина, К.А.

Узагальнене прогнозування техніко-економічних показників виробництва

ДНІ НАУКИ: Зб. Тез доповідей: В 3 т./ Гуманітарний університет „ЗІДМУ”, 27-28 жовтня 2005. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2005 – Т.1.

2005

0,042

Техн.

Прак.

укр.
 1. 20.

ТДК

Петренко, В.Р.; Куделина, К.А.

Формирование системы показателей экономии-ческой эффективности предприятия по производству монокристаллических полупроводниковых слитков

Нові технології. Науковий вісник ІЕНТ. – 2005. – № 4 (10).

2005

0,125

Техн.

Прак.

рус.
 1. 21.

ТДК

Куделіна, К.О.

Порівняльний аналіз методів прогнозування економічних показників виробництва

Нові технології, науковий вісник ІЕНТ. – 2005. – № 1-2 (7-8)

2005

0,375

Техн.

Прак.

укр.
Схожі:

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Проблеми та перспективи використання інформаційних технологій в банківській діяльності
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Національний університет «Львівська політехніка»
Управління регіональною екологічною безпекою (керівник секції Володимир Шмандій)
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Анализ признаков классификации распознаваемых фрагментов цветных растрових изображений
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Математическое обеспечение имитационной модели процесса производства полупроводниковых монокристаллов
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconДодаток 1 міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний університет імені михайла остроградського

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Сукцессионные смены биоценозов как причина экосистемного разнообразия Среднего Приднепровья
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Метод и устройство измерения диаметра слитка GaAs в процессе выращивания методом с жидкостной герметизацией
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Метод и устройство измерения диаметра слитка GaAs в процессе выращивания методом с жидкостной герметизацией
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Материалы 21-й международной конференции «свч-техника и телекоммуникационные технологии», 12-16 сентября 2011 г. Севастополь. Крым,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи