Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського icon

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Скачати 247.34 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Дата22.09.2012
Розмір247.34 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Назва факультету

Електроніки та комп’ютерної інженерії

Кафедра

Інформаційно-управляючих систем

Прізвище, iм’я,
по-батькові викладача

Оксанич Ірина Григорівна

Посада

Доцент каф. ІУС

Вчене звання

доцент

Вчена ступінь

к.т.н.
^

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

п/п

Тип

Співавтори

Назва

Джерело

Рік

ДА

Фах

Вид

Пуб.

ІФ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ТДК

Смагін Д.М.

Вычисление значений функций с помощью циклических ссылок MS Excel

Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Системний аналіз. Інформатика. Управління», Запоріжжя, 14-16 березня 2012. – С. 213-214

2012

0,8

Техн.

Прак.

рос.
1

ТДК

Шевченко І.В., Краснопольска, Ю.А.

Мультиагентная интеллектуальная система для мониторинга температурного поля в процессе выращивания монокристаллов

Збірник матеріалів Х-ї міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів , Кременчук 2011: - С.47-49

2011

0,08

Техн.

Прак.

рос.
2

ТДК
Разработка регуляризованных процедур принятия решений

Збірник матеріалів Х-ї міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів , Кременчук 2011: - С.149-150

2011

0,08

Техн.

Прак.

рос.
3

СТ

Смагін Д.М.

Циклические ссылки MS Excel: Вычисление суммы степенных рядов

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2011. – Вип. 2/2011 (67), С. .

2011

0,16

Техн.

Прак.

рос.

1

4

ТДК

Гладких І.Г.

Вирішення задачі автоматизації формування навчальних планів спеціальності

Збірник матеріалів І-ї міжнародної науково-практичної конференції, Кременчук 5-7 травня 2011р./Наук.ред.: В.Р. Петренко.- Кременчук, 2011: - С. 168

2011

0,08

Техн.

Прак

укр.

2

5

СТ

Кашуба, С.В.

Математична модель визначення тривалості простоїв виробничої лінії

Академія митної служби України. Вісник Серія: «Технічні науки» № 2 (44), 2011

2010

0,25

Техн.

Прак

укр.

3

6Кашуба, С.В.

Імітаційне моделювання процесу оперативно-диспетчерського управління виробничою дільницею

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - № 1(27), 2010

2010

0,33

Техн.

Прак.

укр
7

СТ

Кашуба,С.В.; Шевченко,І.В.;

Модель визначення непродуктивного часу виробничої лінії

Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології. Збірник тез доповідей. - Кременчук, КУЕІТУ, 2010. – с. 206-207.

2010
Техн.

Прак.

укр
8

СТ

Кашуба,С.В.; Белоконь,А.А.;

Модель процесса функционирования производственного участка

Автоматизированные системы управления и приборы автоматика. – Выпуск 146. – с.58-62

2010

0,166

Техн.

Прак.

рос.
9

СТ

Філатов,О.М.; Губіна,Г.М.;

Автоматизовані навчаючі системи

Студентська наукова конференція. Економіка, нові технології, управління: Пошук молодих - КУЕІТУ. – 2010. – с. 57

2010
Техн.

Прак.

укр
10

СТ

Шаповалова К.В.

Інформаційна система для тарифікації оплати праці педагогічних працівників

Студентська наукова конференція. Економіка, нові технології, управління: Пошук молодих - КУЕІТУ. – 2010. – с.60

2010
Техн.

Прак.

укр
11

СТ

Нестера Ю.Г.

Многокритериальный выбор альтернатив с использованием правила нечеткого вывода

Нові перспективи. Науково-популярний журнал. - № 1(1), 2010

2010

0,2083

Техн.

Прак.

рос.
12Нестера, Ю.Г.

Моделирование бизнес-процессов оперативного управления производством

матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та студентів ІТЕТС-2009. - с.32-34

2009

0,041

Техн.

Прак.

укр.
13Лисняк, Я.Р.

Модель территориального размещения объектов обслуживания

матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та студентів ІТЕТС-2009. - с.34-37

2009

0,041

Техн.

Прак.

укр.
14Костенко, О.П.; Галкін, М.А.

Модель територіального розміщення об’єктів обслуговування

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - № 4(22), 2009. – с.

2009

0,25

Техн.

Прак.

укр.
15Шевченко, И.В.; Кашуба, С.В.

Нечеткая модель принятия решений оперативного управления бизнес процессами производственного участка

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - № 2(24), 2009

2009
Техн.

Прак.

укр.
16Лісняк, Я.Р.

Решение задачи размещения предприятий сферы обслуживания

Вісник кременчуцького державного політехнічного університету. - №6, 2009.

2009

0,208

Техн.

Прак.

укр.
17Кашуба, С.В.

Математическая модель функционирования производственного участка

Системні технології. -№ 2(61), 2009. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць.

2009

0,125

Техн.

Прак.

укр.
18Лимаренко, А.С.

Математическая модель факторов, определяющих состояние пациента при назначении лекарственных препаратов

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - № 2(24), 2009

2009
Техн.

Прак.

укр.
19Петренко, В.Р.; Костенко, О.П.

Інформаційні системи і технології маркетингу. Навчальний посібник

Кременчук, КУЕІТУ, 2008

2008

13,08укр.
20Лимаренко, А.С.

Структуризация математического описания свойств лекарственны препаратов

Матеріали 10-ї міжнародної науково-технічної конференція "Системний аналіз та інформаційні технології". -20-24 травня 2008р.- С.218.

2008

0,041

Техн.

Прак.

укр.
21Лимаренко, А.С.

Разработка математической модели выбора лекарственных препаратов для конкретного пациента

Материалы 12-го международного молодежного форума радиоэлектроника и молодежь в XXI веке. -2008. С.392.

2008

0,041

Техн.

Прак.

укр.
22Краснопольская, Ю.А.

Использование многоуровневой нечеткой системы для решения задач кадрового планирования на предприятии

Матеріали 10-ї міжнародної науково-технічної конференція "Системний аналіз та інформаційні технології".-20-24 травня 2008р.-С.215.

2008

0,041

Техн.

Прак.

укр.
23Краснопольская, Ю.А.

Застосування експертних оцінок для розрахунку оптимального розміру запасів промислового підприємства

Материалы 12-го международного молодежного форума радиоэлектроника и молодежь в XXI веке. -2008 .-С.338

2008

0,041

Техн.

Прак.

укр.
24Краскевич, В.Е.; Шевченко, И.В.

Применение регулярных выражений алгебры событий для моделирования бизнес-процессов оперативного управления производством

Складні системи і процеси. - № 1 (11), 2007. – с. 76-85

2007

0,375

Техн.

Прак.

укр.
25Лимаренко, А.С.

Общие принципы обработки инцидентов

Праці Луганського відділення Міжнародної Академії Інформатизації. - № 2 (15), 2007. - С. 82-86

2007

0,208

Техн.

Прак.

укр.
26Краснопольская, Ю.О.

Моделі для розв’язання задач планування в умовах невизначеності

Нові технології: Науковий вісник КУЕІТУ. - № 1-2 (15-16), 2007. – с. 130-138

2007

0,375

Техн.

Прак.

укр.
27Лашкевич, І.М.

Підходи до створення автоматизованих систем аналізу результатів випробувань продукції вагонобудування

Нові технології: Науковий вісник КУЕІТУ. - № 1-2 (15-16), 2007. – с. 145-153

2007

0,33

Техн.

Прак.

укр.
28Мурашко, А.Г.; Петренко. А.В.

Методи багатокритеріальної оцінки для пошуку адекватної моделі життєвого циклу

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - № 4(18). – 2007. – с. 60-64.

2007

0,208

Техн.

Прак.

укр.
29Мурашко, А.Г.; Петренко. А.В.

Багатокритеріальний вибір адекватно моделі життєвого циклу інформаційних систем

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - № 4(18). – 2007. – с. 47-54.

2007

0,33

Техн.

Прак.

укр.
30Краснопольска, Ю.А.

Разработка регуляризованных процедур принятия плановых и управленческих решений.

Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології. Тези доповідей на другій науково-технічній конференції з міжнародною участю: 17-19 травня 2006 р. Кременчук, Україна. Збірник тез доповідей. – Кременчук: КУЕІТУ, 2006. – с. 150-151.

2006

0,083

Техн.

Прак.

укр.
31Оксанич, А.П.; Петренко, В.Р.; Шевченко, І.В.

Информационно-аналитическая система управления деятельностью университета.

Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології. Тези доповідей на другій науково-технічній конференції з міжнародною участю: 17-19 травня 2006 р. Кременчук, Україна. Збірник тез доповідей. – Кременчук: КУЕІТУ, 2006. – с. 117-118.

2006

0,083

Техн.

Прак.

укр.
32Шевченко, І.В.

Формування багаторівневих оцінок якості виробничих процесів

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ.- 2006. - №3 (13). с. 89-94

2006

0,25

Техн.

Прак.

укр.
33Врадий, А.В.

Динамические производственные функции в задачах управления производством

Складні системи і процеси. – 2006. – № 2 (10). – с. 13-18

2006

0,208

Техн.

Прак.

укр.
34


Виробничі функції в задачах оперативного управління виробництвом

Нові технології. Науковий вісник ІЕНТ.– 2005.– №4 (10).– с. 106-110.

2005

0,208

Техн.

Прак.

укр.
35Оксанич, А.П.; Тербан, В.А.; Шепель, Л.Г.

Разработка метода и аппаратуры для определения кислорода в теллуре в процесс се промышленного производства теллура высокой частоты.

Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 5 (40). – Дніпропетровськ, 2005. – с. 135-143.

2005

0,037

Техн.

Прак.

укр.
36Шепель, Л.Г.; Кротюк, І.Г.; Маркевич, С.М.

Визначення транспортних властивостей носіїв заряду у радіаційно чутливих монокристалах GaAs

Нові технології. Науковий вісник ІЕНТ.– 2005.– №4 (10).– с. 31-34.

2005

0,16

Техн.

Прак.

укр.
37Shepel` L.G.; Markevich, S.M.

 measurement parameter method developed for GaAs single crystal radiation sensitivity control

2nd International Conference on Physics of Laser Crystals. Book of Adstracts and program. – Kharkiv – Lyon – Yalta, 2005. – NT13.

2005

0,041

Техн.

Прак.

укр.
38Оксанич, А.П.; Притчин, С.Е.

Інформаційно-керуючий комплекс контролю технологічних параметрів вирощування кремнію діаметром 200 мм

Нові технології, №3 (6), Кременчук, 2004. – с. 3-8

2004

0,208

Техн.

Прак.

укр.
39Авраменко, В.П.

Процедура оптимизации оперативного управления производством на основе метода анализа иерархий

Нові технології, №3 (6), Кременчук, 2004. – с. 80-87

2004

0,33

Техн.

Прак.

укр.
40


Моделирование и оптимизация бизнес-процессов оперативного управления производством

Системні технології, № 5 (34), м. Дніпропетровськ, 2004.

2004

4,25

Техн.

Прак.

укр.
41Лєвикін, В.М.; Чалий, С.Ф.

Розробка моделі фільтрації типових шаблонів елементів бізнес-процесів в СППР

Нові технології, №1-2(4-5), Кременчук, 2004.

2004

0,291

Техн.

Прак.

укр.
42Лєвикін, В.М.; Авраменко В.П.

Синтез множини структур моделей оперативного управління виробництвом

Нові технології, №1-2(4-5), Кременчук, 2004. – С. 168-174.

2004

0,25

Техн.

Прак.

укр.
43Оксанич, А.П.; Петренко, В.Р.

Предварительная идентификация двухвходовой объединенной модели «передаточная функция – шум» в системе управления выращиванием монокристаллов кремния

Системні технології, № 1 (24), м. Дніпропетровськ, 2003. – с. 164-170

2003

0,25

Техн.

Прак.

укр.
44Оксанич, А.П.; Притчин, С.Э.; Петренко, В.Р.; Вашерук, А.В.

Новые подходы в построении автоматизированной системы выращивания слитков монокристаллического кремния диаметром 200-300 мм методом Чохральского.

Fifth International Conference Single crystal growth and heat & mass transfer/ Proceedings. Obninsk, 2003. – Volume 1. p. 109-117

2003

0,33

Техн.

Прак.

рос.
45Вашерук, О.В.

Моделювання температурних градієнтів в системі розплав-кристал в процесі вирощування монокристалів кремнію методом Чохральського

Нові технології. - 2003. - №1(2).

2003

0,291

Техн.

Прак.

укр.
46Вашерук, А.В.

Температурные поля на границе раздела двух фаз в процессе выращивания монокристаллов кремния методом Чохральского.

Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. - № 3, Т.2. – с. 146-148.

2003

0,16

Техн.

Прак.

рос.
47Авраменко, В.П.; Петренко, В.Р.

Специфікація прогнозуючої моделі для системи оперативного управління виробництвом монокристалів кремнію

Нові технології, № 2 (3), Кременчук, 2003. – с. 43-53.

2003

0,291

Техн.

Прак.

укр.
48Тевяшев, А.Д.; Пелипец А.А.

Математическое моделирование процессов выращивания монокристаллов кремния с заданными свойствами расплава

«Вісник Херсонського державного технічного університету», Херсон, №2 (15), 2002.

2002

0,25

Техн.

Прак.

укр.
49Оксанич, А.П.

Методы, используемые для построения комбинированных моделей передаточных функций – шума, применяемые при выращивании монокристаллического кремния

“Вісник Технологічного університету Поділля”, міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології (Problems of Tribology)”, 2002. Тези Міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми математичного моделювання сучасних технологій”, Хмельницький, 2002

2002

0,25

Техн.

Прак.

укр.
50Петренко, В.Р.

Использование статистики R2 для структурной идентификации АРСФ-моделей

Зб. наук. пр. за матеріалами 1-го Міжнародного радіоелектронного форуму “Прикладна радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку”, 2002.

2002

0,16

Техн.

Прак.

рос.
51Тевяшев, А.Д.; Пелипец, А.А.

Математичне моделювання меніску та фронту кристалізації при вирощуванні монокристалів кремнію методом Чохральського

Нові технології, №1 (), Кременчук, 2002. – с. 27-32

2002

0,25

Техн.

Прак.

укр.
52Петренко, В.Р.

Об одном алгоритме оценивания АРСС-моделей стационарных процессов

“Системні технології”, №4’(15) 2001, м. Дніпропетровськ, 2001.

2001

0,291

Техн.

Прак.

рос.
Схожі:

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Проблеми та перспективи використання інформаційних технологій в банківській діяльності
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Національний університет «Львівська політехніка»
Управління регіональною екологічною безпекою (керівник секції Володимир Шмандій)
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Анализ признаков классификации распознаваемых фрагментов цветных растрових изображений
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Математическое обеспечение имитационной модели процесса производства полупроводниковых монокристаллов
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Підсистема моделювання та прогнозування техніко-економічних показників виробництва монокристалічного кремнію
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconДодаток 1 міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний університет імені михайла остроградського

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Сукцессионные смены биоценозов как причина экосистемного разнообразия Среднего Приднепровья
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Метод и устройство измерения диаметра слитка GaAs в процессе выращивания методом с жидкостной герметизацией
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Метод и устройство измерения диаметра слитка GaAs в процессе выращивания методом с жидкостной герметизацией
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Материалы 21-й международной конференции «свч-техника и телекоммуникационные технологии», 12-16 сентября 2011 г. Севастополь. Крым,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи