Екологічна безпека icon

Екологічна безпека
Скачати 64.78 Kb.
НазваЕкологічна безпека
Дата22.09.2012
Розмір64.78 Kb.
ТипДокументи

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

УДК 255:29.1


НАЗВА СТАТТІ (мовою оригіналу)


А. К. Іванов

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net


Назва, автори (напівжирним), поштова й електронна адреса, а також анотація з ключовими словами (7–10 рядків) надаються трьома мовами: українською та російською на початку статті, англійською – наприкінці статті. Назва прописними літерами розташовується посередині. Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною та логічно завершеною частиною статті, незалежною від основного тексту.

Ключові слова: не більше п’яти слів. Словосполучення “Ключові слова” – напівжирним.


^ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (російською)


А. К. Иванов

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: ivanov@ukr.net


Аннотация на русском языке выполняется по тем же требованиям, что и на языке оригинала, и занимает
^ 7–10 строчек вместе с ключевыми словами.

Ключевые слова: не более пяти слов. Словосочетание “Ключевые слова” полужирным.


АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стислий вступ із зазначенням мети роботи. Основний текст друкується у дві колонки з автоматичним переносом слів. Відстань між колонками – 1 см, рівняння тексту по ширині. Текстовий редактор Microsoft Word 2003. Міжрядковий інтервал одинарний, шрифт Тimes New Roman 10 pt. Абзацний відступ – 0,5 см, поля з кожного краю сторінки 2 см. Обсяг статті – 3–5 повних сторінок. Наявність УДК обов’язкова.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Рисунки подаються чорно-білими або у відтінках сірого. Вісі на графіках повинні мати пояснювальну назву (рис. 1).Потокозцеплення (Ψ)Струм в обмотках (А)

Рисунок 1 – Назва рисунку


Рисунки не можна створювати за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word, дозволяється вставка рисунків лише стандартних форматів (JPEG, TIFF та ін.). Рівняння від центру, пустий рядок перед рисунком та після підпису.

Формули набираються у редакторі MS Equation Editor та нумеруються арабськими цифрами у дужках праворуч. Індекси лише латинськими літерами. Усі змінні описуються у тексті вище або безпосередньо після наведеної формули:

.

(1)

Таблиці створюються за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word (експорт таблиць з MS Excel не дозволяється), рівняння від центру. Перед назвою таблиці та після неї – пустий рядок.


Таблиця 1 – Назва таблиці

Опір R фазової обмотки, Ом

3,330

Самоіндукція L, Н

0,223ВИСНОВКИ. Зазначити основні результати досліджень, їх практичну цінність та подальші перспективи.


ЛІТЕРАТУРА


  1. Ткаченко С. П. Порівняльна реклама. Правила // Юридичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 39–40.

  2. Годунов С.К. Уравнения математической
    физики. – М.: Наука, 1979. – 392 с.


Список використаних джерел подається двічі: мовою оригіналу після статті й англійською мовою після англомовної анотації (друкується у дві колонки з автоматичним переносом слів).

На адресу редколегії надсилається електронний варіант статті із зазначенням наукової рубрики для подальшого рецензування та редагування. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори.^ TITLE OF THE PAPER


A. Ivanov

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: ivanov@ukr.net


Англомовна анотація має бути написана грамотною мовою, з використанням сучасною термінології, прий-нятої у зарубіжних виданнях. Англомовна анотація статті є єдиним інформативним джерелом для міжнародної аудиторії, вона не є підстрочником з мови оригіналу, а є самостійною частиною документу. Машинний переклад НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ.

Кey words: не більше п’яти слів. Словосполучення “Кey words” напівжирним.


REFERENCES


  1. Tkachenko S. Comparative Advertising. Instructions // Law Magazine. – 2003. – № 1. – PP. 39–40. [in Ukrainian]

  2. Godunov S. The equations of mathematical physics. – M.: Nauka, 1979. – 392 p. [in Russian]

^ INSTRUCTIONS FOR ARTICLES


1. Microsoft Office Word (formats .doc, .rtf). Single-spaced and printed in Times New Roman 10 pt.

2. Title, authors, post and e-mail address, annotation with keywords (7-10 lines should be presented in three languages: Ukrainian and Russian at the beginning, and English at the end of the paper. Title, authors and post address must be printed in capital letters and located in the middle. Foreign authors can apply for Ukrainian and Russian abstracts to be composed by editorial board of the journal (should inform when submit the paper); otherwise be sure, that these abstracts are not be loan-translations, but the readable ones with up-to-date terms usage.

3. The article must be printed in two columns, with automatic word. The width of page sides must be 2 сm. The width of indent must be 0,5 cm. The total volume of the article 3-5 full pages.

4. The article must contain the following sections: PROBLEM STATEMENT, EXPERIMENTAL PART AND RESULTS OBTAINED, CONCLUSIONS, REFERENCES (references should be in an original language and in English).

5. U.D.C. is required.

6. Figures must be submitted in scanned form and formulas are printed in Latin (italic font).

7. Hard copy of the articles, signed by the authors, and its electronic version must be send to the address of Editorial board. Authors are responsible for the content and materials of articles.

Editorial board address: 39600 Kremenchuk, Pershotravneva Str. 20, Ecology Department. E-Mail: ecol@kdu.edu.ua, v.s.baharev@yandex.ua. Tel.: (067) 7338626 – Volodimir Bakharev, science Editor. The electronic version of journal issue is available on Web-sites: www.kdu.edu.ua and www.nbuv.gov.ua.


^ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ


1. Текстовый редактор Microsoft Word (формат .doc, .rtf). Межстрочный интервал – одинарный, шрифт Тimes New Roman 10 pt.

2. Название, авторы, почтовый и электронный адрес, а также аннотация с ключевыми словами (7-10 строчек) размещаются в статье на трех языках: украинском и русском – в начале, английском – в конце статьи. Название – прописными буквами размещаются посредине.

3. Материалы статьи печатаются в две колонки с автоматическим переносом слов, оставляя с каждого края страницы поля 2 см. Абзацный отступ – 0,5 см. Объем статей – 3-5 полных страниц.

4. Статья должна содержать следующие разделы: АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ (с указанием цели работы), МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫВОДЫ, ЛИТЕРАТУРА (оформляется в соответствии с ДСТУ 1.5:2003). Список использованных источников подается дважды – на языке оригинала и английском языке (после англоязычной аннотации).

5. Наличие УДК обязательно.

6. Рисунки должны быть представлены в сканированном виде, формулы – латиницей (курсивом).

7. В адрес редакционного совета направляются печатный экземпляр статьи с подписями авторов, а так же ее электронный вариант. Ответственность за содержание представленных материалов несут авторы.

Адрес редакционной коллегии: 39600, г. Кременчуг, ул. Первомайская, 20. Кафедра экологии. E-mail: ecol@kdu.edu.ua, v.s.baharev@yandex.ua. Телефон для справок: (067) 7338626 – Бахарев Владимир Сергеевич, научный редактор. Электронную версию выпусков журнала смотрите на Веб-сайтах: www.kdu.edu.ua, www.nbuv.gov.ua

148

Схожі:

Екологічна безпека icon„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека»
Науковий журнал „Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року
Екологічна безпека iconНавчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека»
«Екологічна та техногенна безпека» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки...
Екологічна безпека iconПаспорт cпеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
Екологічна безпека iconПаспорт спеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
Екологічна безпека iconПаспорт спеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
Екологічна безпека iconПро проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека»
У донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти І науки, молоді та спорту України №1076 вiд...
Екологічна безпека iconПро проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека»
У донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти І науки, молоді та спорту України №1076 вiд...
Екологічна безпека iconПро проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека»
У донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти І науки, молоді та спорту України №1187 вiд...
Екологічна безпека iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 "Екологічна безпека" на основі окр «Бакалавр»
Опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 – “Екологічна безпека” на основі окр «Бакалавр»
Екологічна безпека iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 "Екологічна безпека" на основі окр «Спеціаліст»
Опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 – “Екологічна безпека” на основі окр «Спеціаліст»
Екологічна безпека icon120. doc&name=16-11 екологія екологічна безпека

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи