Шановні колеги! icon

Шановні колеги!
Скачати 63.07 Kb.
НазваШановні колеги!
Дата22.09.2012
Розмір63.07 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги!


Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського і редакція повідомляють, що розпочато формування дев'ятого номера науково-виробничого журналу «Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва», який буде виданий в червні-липні 2012 р.

Відповідно до постанови президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1-05/2 журнал пройшов реєстрацію і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серія КВ № 18770-7570 ПР від 30.01.2012 р.

У журналі будуть публікуватися наукові та науково-технічні статті, що відображають сучасний стан гірничого виробництва:

• Теоретичні й експериментальні дослідження процесів руйнування гірських порід вибухом

• Нові вибухові речовини й ефективність їхнього використання при руйнуванні гірських порід

• Техніка й технологія застосування підривних робіт на денній поверхні й у підземних умовах

• Сучасні технології розробки корисних копалин

• Інновації, трансфер технологій та комерціалізація наукових розробок

• Питання техногенної безпеки при відкритій і підземній розробці корисних копалин

• Охорона праці й безпека виробництва на гірничих підприємствах


Статті, що подаються до друку, мають бути оформлені згідно вимог журналу та відповідно до ДСТУ 7152:2010 і Постанови ВАК України № 7-05/1 для фахових видань.

З метою подальшого підвищення наукового авторитету та міжнародного рейтингу журналу і його авторів редколегія просить звернути особливу увагу на такі положення:

1. ЗАГОЛОВОК наукової статті англійською мовою повинен бути інформативним, без скорочень і транслітерації. Відомості, що містить заголовок, не мають повторюватись в анотації.

2. ПРІЗВИЩА авторів статей повинні мати незмінну транслітерацію (Постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації ...») для забезпечення ідентифікації у міжнародних базах даних, де профіль автора створюється автоматично при співпаданні всіх його даних по двох публікаціях.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ та її адреса подається без скорочень. Усі англійські слова, крім артиклів та прийменників, повинні починатись з великої літери.

4. АНОТАЦІЯ англійською мовою є єдиним джерелом інформації для іноземних учених. Вона має бути інформативною (без загальних слів), змістовною і структурованою, (стисло повторювати статтю: актуальність роботи, матеріал і результати досліджень, висновки) і компетентною (написана грамотною англійською мовою з використанням сучасної термінології, характерної для іноземних наукових видань).

5. ЛІТЕРАТУРА є одним з головних показників якості статті, її перелік демонструє професійний рівень автора та свідчить про її відповідність профілю видання. Назва цитованої публікації українською або російською мовами перекладається на англійську, а прізвище її авторів подаються транслітерацією. Наполегливо радимо робити посилання на роботи іноземних науковців, а також на надруковані в нашому журналі статті інших авторів і власні статті. Це сприятиме визнанню Ваших наукових здобутків на національному та міжнародному рівнях.


Бажаємо успіхів


^ Адреса редакційної ради: 39600 м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, кафедра технічної механіки. E-mail: tehm@kdu.edu.ua, ipeeva31113@gmail.com.

Телефон для довідок: 05366-36127 (Воробйов Віктор Васильович – заступник головного редактора); 05366-31113 (Пєєва Ірина Едуардівна – відповідальний секретар).

^ Електронні версії збірників можна переглянути на Веб-сайтах: www.kdu.edu.ua, www.nbuv.gov.uа


З 01.01.2012 року введена плата за публікацію статті. Всі питання щодо оплати приймаються за указаними номерами телефону та адресами.


З повагою,

заступник головного редактора,

д.т.н., проф. В.В. Воробйов


УДК 255:29.1

^ НАЗВА СТАТТІ (мовою оригіналу)

А. К. Іванов

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net

Назва, автори (напівжирним), поштова й електронна адреса, а також анотація з ключовими словами (7–10 рядків) надаються трьома мовами: українською та російською на початку статті, англійською – наприкінці статті. Назва прописними літерами розташовується посередині. Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною та логічно завершеною частиною статті, незалежною від основного тексту.

Ключові слова: не більше п’яти слів. Словосполучення «Ключові слова» – напівжирним.

^ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (російською)

А. К. Иванов

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: ivanov@ukr.net

Аннотация на русском языке выполняется по тем же требованиям, что и на языке оригинала, и занимает 7–10 строчек вместе с ключевыми словами.

^ Ключевые слова: не более пяти слов. Словосочетание «Ключевые слова» полужирним.


АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стислий вступ із зазначенням мети роботи. Основний текст друкується з рівнянням по ширині з автоматичним переносом слів. Текстовий редактор Microsoft Word 2003 (формат .rtf). Міжрядковий інтервал одинарний, шрифт Тimes New Roman 14 pt. Абзацний відступ – 0,8 см, поля з кожного краю сторінки 1,9 см. Обсяг статті – 3–8 повних сторінок. Наявність УДК обов’язкова.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Рисунки подаються чорно-білими або у відтінках сірого. Вісі на графіках повинні мати пояснювальну назву (рис. 1).

Потокозцеплення (Ψ)


Струм в обмотках (А)

Рисунок 1 – Назва рисунку


Рисунки не можна створювати за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word, дозволяється вставка рисунків лише стандартних форматів (JPEG, TIFF та ін.). Рівняння від центру, пустий рядок перед рисунком та після підпису.

Формули набираються у редакторі MS Equation Editor та нумеруються арабськими цифрами у дужках праворуч. Індекси лише латинськими літерами. Усі змінні описуються у тексті вище або безпосередньо після наведеної формули:

.

(1)

Таблиці створюються за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word (експорт таблиць з MS Excel не дозволяється), рівняння від центру. Перед назвою таблиці та після неї – пустий рядок.


Таблиця 1 – Назва таблиці

Опір R фазової обмотки, Ом

3,330

Самоіндукція L, Н

0,223


ВИСНОВКИ. Зазначити основні результати досліджень, їх практичну цінність та подальші перспективи.

Публікацію бажано завершувати подяками та/чи назвою організації (фонду), за рахунок якої виконувались дослідження.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Ткаченко С. П. Порівняльна реклама. Правила // Юридичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 39–40.

  2. Годунов С.К. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1979. – 392 с.


Список використаних джерел подається двічі: мовою оригіналу після статті й англійською мовою після англомовної анотації.

На адресу редколегії надсилається електронний варіант статті із зазначенням наукової рубрики для подальшого рецензування та редагування. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори.


^ TITLE OF THE PAPER

A. Ivanov

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: ivanov@ukr.net

Англомовна анотація має бути написана грамотною мовою, з використанням сучасною термінології, прий-нятої у зарубіжних виданнях. Англомовна анотація статті є єдиним інформативним джерелом для міжнародної аудиторії, вона не є підстрочником з мови оригіналу, а є самостійною частиною документу. Машинний переклад НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ.

Кey words: не більше п’яти слів. Словосполучення «Кey words» напівжирним.


REFERENCES

  1. Tkachenko S. Comparative Advertising. Instructions // Law Magazine. – 2003. – № 1. – PP. 39–40. [in Ukrainian]

  2. Godunov S.K. The equations of mathematical physics. – M.: Nauka, 1979. – 392 p. [in Russian]

Схожі:

Шановні колеги! iconВельмишановний пане Ректоре!
Шановні колеги із Сучавського університету імені Штефана Великого! Шановні колеги із Чернівецького національного університету
Шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Науково-методичний центр моніторингу якості освіти Інформаційний лист Шановні колеги!
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції : „Науково-методичні засади управління якістю...
Шановні колеги! iconШановні учасники семінару, шановні колеги!
Чергове її підтвердження – успіх наших сусідів, країн Центральної І східної Європи, які демонструють динамічний розвиток завдяки...
Шановні колеги! iconШановні колеги!
move to 928-10876
Шановні колеги! iconШановні колеги!
move to 928-10876
Шановні колеги! iconШановні колеги ! ! ! Волинський інститут економіки та менеджменту

Шановні колеги! iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-17169216
Шановні колеги! iconШановні колеги ! ! ! Волинський інститут економіки та менеджменту

Шановні колеги! iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-18325645
Шановні колеги! iconУвага!!! Шановні колеги, пропонуємо Вам взяти участь в всеукраїнських фахових конференціях!!!
Шановні колеги, пропонуємо Вам взяти участь в всеукраїнських фахових конференціях!!!
Шановні колеги! iconІнформаційний лист шановні колеги!
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи