Рішення комісії щодо звіту з наукової діяльності кафедри помфто за період 2009-2011 р р. Голова комісії: проф. Воробйов В. В. Члени комісії: доц. Лашко Ю. В., доц. Мороз М. М icon

Рішення комісії щодо звіту з наукової діяльності кафедри помфто за період 2009-2011 р р. Голова комісії: проф. Воробйов В. В. Члени комісії: доц. Лашко Ю. В., доц. Мороз М. М
НазваРішення комісії щодо звіту з наукової діяльності кафедри помфто за період 2009-2011 р р. Голова комісії: проф. Воробйов В. В. Члени комісії: доц. Лашко Ю. В., доц. Мороз М. М
Дата26.09.2012
Розмір53.7 Kb.
ТипРішення

Проект рішення комісії

щодо звіту з наукової діяльності кафедри ПОМФТО за період 2009-2011 р.р.


Голова комісії: проф. Воробйов В.В.

Члени комісії: доц. Лашко Ю.В., доц. Мороз М.М.


Кафедра процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки має потужний науковий потенціал: нині з 9 співробітників на кафедрі працює 1 доктор наук, 6 кандидатів наук, доцентів. При кафедрі активно працює аспірантура: нині в ній проходять підготовку 9 аспірантів, у тому числі 6 – на стаціонарі (Мойсеєнко М., Холодний В., Лашко Є., Коваль Є., Костюнін М., Безворітній В.) На заочному відділенні проходять підготовку Струтинська А., Борщенко О., Капінос А.). За останні роки відбулося два захисти дисертацій у термін (до закінчення аспірантури, у тому числі, 1 – на стаціонарі), а всього захищено 6 кандидатських дисертацій: 5 – під керівництвом зав. кафедрою, і одна – як результат співпраці із Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.Бакуля.

За звітній період співробітниками кафедри опубліковано 86 публікацій, у тому числі: монографія, підручник з грифом МОНУ (за результатами всеукраїнського конкурсу є кращим підручником з технічних наук). Нині готується до видання навчальний посібник з нових конструкційних матеріалів, підручник по різанню матеріалів (разом із фахівцями Харківської політехніки) та підручник з матеріалознавства (у співпраці із фахівцями СевНТУ).

За звітний період організовано і проведено дві конференції – міжнародну науково-технічну конференцію Асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики (2009 р.) та Науково-методичну комісію секції МОН з напрямку «Машинобудування і матеріалообробка» (2010 р.).

За три останні роки захищено 3 кандидатських дисертації, готується до захисту дві кандидатські та одна докторська дисертація.

Впродовж останні кількох років кафедра виконує фундаментальні та прикладні наукові дослідження за рахунок бюджетних асигнувань; була виконана також і робота госпдоговірного характеру («Розробка принципів адаптивного керування комбінованими процесами на основі струминного різання», № держреєстрації 0103U007025, роки виконання 2004-2005, обсяг фінансування 45 тис. грн.; «Розвиток теорії руйнування композитних матеріалів потужними джерелами енергії», № держреєстрації 0106U002060, роки виконання 2006-2008, обсяг фінансування 184 тис. грн.), виконуються також науково-дослідні роботи на замовлення місцевих підприємств та організацій. Зокрема, виконані роботи: „Поліпшення експлуатаційних властивостей виробів із ПВХ-профілів за рахунок оптимізації обробних технологій”, 2008 р., обсяг фінансування – 5 тис грн.; „Оптимізація динамічного навантаження інструменту та приводів при виконанні зарядки свердловин”, № держреєстрації 0104U007025, обсяг – 3 тис грн., «Використання ефектів струминно-променевого впливу для прецезійного формоутворення виробів із композитів із трансформацією властивостей поверхневих шарів», № держреєстрації 0109U003098 обсяг фінансування – 245 тис. грн., роки виконання – 2009-2019.

Нині виконується фундаментальні дослідження по темі «^ Розробка теорії різання неметалевих композитів на основі функціонально-орієнтованого підходу» орієнтованим обсягом фінансування 200 тис. грн., роки виконання – 2011 – 2013 р.

За отриманими результатами фундаментальних досліджень нині планується виконання робіт у наступних пріоритетних напрямках:

 • ^ Створення технологій високоточної обробки карбідних сфер для імплантів та ендопротезів людини із залученням діючого обладнання та програмного забезпечення фірми DELCAM;

 • ^ Розробка технології перфорування стільникових панелей сучасних літальних апаратів гідро абразивним методом на основі функціонально орієнтованого підходу.

На кафедрі створено товариство молодих учених (ТМУ). На сьогодні до складу ТМУ кафедри входить 4 аспірата, 12 магістрантів, 31 студент.

Слід також відзначити результативність участі спеціалістів кафедри процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки у Всеукраїнських конкурсах:

 • у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2008/2009 н.р., який проходив в Кременчуцькому державному університеті імені Михайла Остроградського: 3 місце - Ведмідь В.Ю., керівник Федотьєв А.М.: Розробка приводу для комбінованої мікроплазмової обробки важкооброблюваних матеріалів.

 • у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2009/2010 н.р., який проходив в Кременчуцькому державному університеті імені Михайла Остроградського: 2 місце – Коваль Є. С., керівник Федотьєв А.М.: Підвищення експлуатаційних властивостей різальних інструментів з регенерованих твердих сплавів з плівковими покриттями з використанням інтегрованих технологій.

 • у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2010/2011 н.р., який проходив в Кременчуцькому державному університеті імені Михайла Остроградського: 2 місце – Миронов Я. В., керівник Федотьєв А. М.: Удосконалення лезової обробки твердих сплавів для підвищення експлуатаційних характеристик.

Кафедра плідно працює з вищими навчальними закладами та академічними науковими установами, зокрема з Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.Бакуля, Інститутом проблем міцності ім. Г.Писаренка, Інститутом електрозварювання ім. Є.Патона. Серед головних партнерів із ВНЗ – НТУУ «КПІ», НАУ, Запорізький національний технічний університет, Севастопольський НТУ.

Оформляється довготривалий договір про співпрацю з ДП «АНТОНОВ», КБ «Південне». Стримуючим фактором є грифованість інформації, що вимагає створення відповідного обігу документів в умовах університету та кафедри, збереження секретності наданої інформації.

Планується активне співробітництво з Академією військово-морських сил України ім. П.Нахімова, у тому числі, і в науковому плані (напрямок – озброєння берегової охорони).

Активно розвивається і міжнародна співпраця. Укладено прямі договори на обмін студентами та на проведення спільних науково-дослідних робіт Із Технічним Університетом – Габорово (Болгарія); на проведення випробувань виробів для гідроабразивних машин із підприємством ELFI HmbH. Austria. Наразі кафедра працює над розвиток проектів із Токійським університетом (Японія). Неабияку зацікавленість в роботах, що проводяться кафедрою, виявили і професори університету Північно-Західного дослідницького інституту м. Сиань (КНР) та Пекінського аерокосмічного університету м. Бейджинг (КНР)

Поряд з тим у роботі кафедри є такі недоліки:

 • відсутність тісних наукових зв’язків із представниками місцевих підприємств;

 • низький відсоток захистів аспірантів у термін (по закінченню аспірантури);

 • відсутність госпдоговірних робіт у 2011 році.


ПОСТАНОВИЛИ:

Враховуючи вищезазначене, науково-технічна рада постановляє:

 1. Стан наукової діяльності кафедри процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки вважати задовільним.

 2. Підвищити результативність виступів студентів у ІІ турі студентських наукових робіт.

Відповідальний: зав. кафедри ПОМФТО Саленко О.Ф., доц. Федотьєв А.М.

Термін: Постійно.

 1. Більш активно працювати із аспірантами для підвищення відсотку захистів дисертацій у термін.

Відповідальний: зав. кафедри ПОМФТО Саленко О.Ф.

Термін: Постійно.

 1. Розширити творчі та наукові контакти із провідними підприємствами міста. Вести роботу з укладання господарсько-договірних робіт. Залучати до укладання господарсько-договірної тематики всіх викладачів кафедри.

Відповідальний: зав. кафедри ПОМФТО Саленко О.Ф.

Термін: протягом року.

 1. Активізувати роботу щодо збільшення кількості публікацій у закордонних наукових виданнях та виданнях із імпакт-фактором.

Відповідальний: зав. кафедри ПОМФТО Саленко О.Ф.

Термін: Постійно.Голова комісії:


Члени комісії:

В.В.Воробйов


Ю.В. Лашко


М.М. Мороз


Схожі:

Рішення комісії щодо звіту з наукової діяльності кафедри помфто за період 2009-2011 р р. Голова комісії: проф. Воробйов В. В. Члени комісії: доц. Лашко Ю. В., доц. Мороз М. М iconУхвалили: Вважати роботу Жучка Ю. В. на посаді голови наукової роботи іфміт задовільною. Обрати Тихонова Ю. Л. новим головою наукової комісії іфміт. Слухали
Присутні: к т н., доц. Могильний Г. А., к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; д п н., проф. Панченко Л. Ф., к п н., доц. Курило Н. О., голова...
Рішення комісії щодо звіту з наукової діяльності кафедри помфто за період 2009-2011 р р. Голова комісії: проф. Воробйов В. В. Члени комісії: доц. Лашко Ю. В., доц. Мороз М. М iconПротокол 07. 10. 2009 м. Луганськ №01 Засідання наукової комісії Інституту інформаційних технологій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Жучок Ю. В.; к ф м н., ст викл. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., к п н., доц. Панченко Л. Ф., к ф м н., доц. Могілевський...
Рішення комісії щодо звіту з наукової діяльності кафедри помфто за період 2009-2011 р р. Голова комісії: проф. Воробйов В. В. Члени комісії: доц. Лашко Ю. В., доц. Мороз М. М icon29. 09. 2011 м. Луганськ №01 Засідання наукової комісії
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к ф м н., ст викл. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п...
Рішення комісії щодо звіту з наукової діяльності кафедри помфто за період 2009-2011 р р. Голова комісії: проф. Воробйов В. В. Члени комісії: доц. Лашко Ю. В., доц. Мороз М. М iconРішення комісії нтр щодо звіту зав кафедри сауе проф. Д. Й. Родькіна з наукової діяльності за три роки Враховуючи вищезазначене, науково-технічна рада постановляє: Стан наукової діяльності кафедри систем автоматичного управління та електропривод вважати
Стан наукової діяльності кафедри систем автоматичного управління та електропривод вважати такою, що в цілому відповідає вимогам монумолодьспорту...
Рішення комісії щодо звіту з наукової діяльності кафедри помфто за період 2009-2011 р р. Голова комісії: проф. Воробйов В. В. Члени комісії: доц. Лашко Ю. В., доц. Мороз М. М iconПротокол 26. 11. 2009 м. Луганськ №03 Засідання наукової комісії Інституту інформаційних технологій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к п н., доц. Панченко Л. Ф., голова снт радчук О. В., ас. Іванова О. В., ас. Кормилець Ю. В.,...
Рішення комісії щодо звіту з наукової діяльності кафедри помфто за період 2009-2011 р р. Голова комісії: проф. Воробйов В. В. Члени комісії: доц. Лашко Ю. В., доц. Мороз М. М iconПротокол 27. 01. 2011 м. Луганськ №05 Засідання наукової комісії Інституту інформаційних технологій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Жучок Ю. В.; к ф м н., доц. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п н. Панченко Л. Ф., ас. Іванова...
Рішення комісії щодо звіту з наукової діяльності кафедри помфто за період 2009-2011 р р. Голова комісії: проф. Воробйов В. В. Члени комісії: доц. Лашко Ю. В., доц. Мороз М. М iconПротокол 24. 02. 2011 м. Луганськ №06 Засідання наукової комісії Інституту інформаційних технологій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Жучок Ю. В.; к ф м н., доц. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п н. Панченко Л. Ф., ас. Іванова...
Рішення комісії щодо звіту з наукової діяльності кафедри помфто за період 2009-2011 р р. Голова комісії: проф. Воробйов В. В. Члени комісії: доц. Лашко Ю. В., доц. Мороз М. М iconПротокол 19. 01. 2010 м. Луганськ №05 Засідання наукової комісії Інституту інформаційних технологій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к т н., доц. Тихонов Ю. Л., к п н., доц. Панченко Л. Ф., голова снт радчук О. В., ас. Кормилець...
Рішення комісії щодо звіту з наукової діяльності кафедри помфто за період 2009-2011 р р. Голова комісії: проф. Воробйов В. В. Члени комісії: доц. Лашко Ю. В., доц. Мороз М. М iconПротокол 25. 12. 2009 м. Луганськ №04 Засідання наукової комісії Інституту інформаційних технологій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Присутні: к ф м н., ст викл. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., к п н., доц. Панченко Л. Ф., голова снт радчук О. В., ас....
Рішення комісії щодо звіту з наукової діяльності кафедри помфто за період 2009-2011 р р. Голова комісії: проф. Воробйов В. В. Члени комісії: доц. Лашко Ю. В., доц. Мороз М. М iconПротокол 14. 10. 2009 м. Луганськ №02 Засідання наукової комісії Інституту інформаційних технологій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к ф м н., ст викл. Горбенко Є. Є., к ф м н., доц. Могілевський В. Й., голова снт радчук О....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи