Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток icon

Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток
Скачати 140.2 Kb.
НазваЗатверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток
Дата26.09.2012
Розмір140.2 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства освіти і науки України

_________2007 р № _____

Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток

1.Загальні положення

  1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, постанов Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання" (із змінами та доповненнями), від 5 липня 2004 р. № 841 “Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти”. Порядок установлює процедуру замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій.

  2. Порядок поширюється на такі документи державного зразка, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, зразки яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання" (із змінами та доповненнями):

свідоцтво про базову загальну середню освіту;

свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

атестат про повну загальну середню освіту;

атестат про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених срібною медаллю);

атестат про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених золотою медаллю);

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом кваліфікованого робітника з відзнакою;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого спеціаліста з відзнакою;

диплом бакалавра;

диплом бакалавра з відзнакою;

диплом спеціаліста;

диплом спеціаліста з відзнакою;

диплом магістра;

диплом магістра з відзнакою.

  1. Терміни, наведені в цьому Порядку, мають такі значення:

   1. Документ про освіту державного зразка (далі – Документ) – це персональні дані про освітній чи освітньо-кваліфікаційний рівень випускника навчального закладу України, які занесені в централізований банк даних Міністерства освіти і науки України та відтворені у пластиковій картці (далі – Картка).

   2. Дублікат Картки – це другий екземпляр Картки, який має однакову з оригіналом юридичну силу.

   3. Замовник на виготовлення документів про освіту (надалі – Замовник) – визначена Міністерством освіти і науки у встановленому порядку юридична особа (або її відокремлений структурний підрозділ), яка може здійснювати замовлення на створення Документів та виготовлення їх Карток. Замовником є:

 • Міністерство освіти Автономної Республіки Крим;

 • міських держадміністрацій;

 • акредитовані в установленому законодавством порядку вищі навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування і форми власності.
   1. Замовлення на створення Документів (далі – Замовлення) в електронному вигляді – текст згідно затверджених форм, що вноситься до інформаційних ресурсів ІВС “ОСВІТА”, складений у вигляді електронних даних в навчальному закладі із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення.

   2. Інформаційно-технічний адміністратор ІВС “ОСВІТА” – визначена відповідно до законодавства України юридична особа, яка відповідає встановленим Міністерством освіти і науки кваліфікаційним вимогам та з якою Міністерство освіти і науки взаємодіє на договірних засадах. Головні функції Інформаційно-технічного адміністратора ІВС “ОСВІТА” – створення спеціалізованого програмного забезпечення, технічне ведення ІВС “ОСВІТА”, структурна систематизація інформації відповідно до державних класифікаторів.

   3. Відповідальний виконавець замовлень на створення Документів та виготовлення їх Карток (далі – ^ Відповідальний виконавець) – Міністерство освіти і науки. Відповідальний виконавець забезпечує виконання замовлень через уповноважений ним орган (далі – Уповноважений орган).

   4. Виконавець замовлень на створення Документів та виготовлення їх Карток (далі – Виконавець) – інформаційно-технічний адміністратор державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти.

   5. Вузол ІВС “ОСВІТА” – юридична особа незалежно від підпорядкування та форми власності, яка виконує функції, пов'язані із функціонуванням ІВС “ОСВІТА”, та зареєстрована належним чином у інформаційно-технічного адміністратора ІВС “ОСВІТА”.

   6. Регіональні Вузли – Вузли ІВС “ОСВІТА”, створені відповідно до Положення про Вузли державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти (ІВС "ОСВІТА") та визначені відповідно Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, іншими міністерствами або відомствами (за погодженням Відповідального виконавця) для обробки і передачі даних.

   7. Спеціалізоване програмне забезпечення - комп'ютерні програми, із застосуванням яких забезпечується формування в електронному вигляді та внесення до ІВС “ОСВІТА” інформації щодо документів та навчальних закладів.
^

2.Замовлення документів

  1. Замовник повинен визначити в своїй структурі підрозділи та посадових осіб, відповідальних за організацію Замовлень на створення Документів та виготовлення їх Карток.

  2. Замовник повинен визначити Вузол для обробки та передачі інформації в ІВС “ОСВІТА” або створити такий Вузол у встановленому порядку Форми для подання даних наведені у додатках 1,2.

  3. Замовлення на створення Документів та виготовлення їх Карток створюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення ІВС “ОСВІТА”, формується в електронному вигляді та підтверджується на паперовому носії. При паперовому підтвердженні на виготовлення документів відомості надаються згідно з формами, що додаються (додатки 5-22).

  4. Основою для створення первинних та виправлених Документів, виготовлення їх Карток і дублікатів Карток є Замовлення в електронному вигляді, створені за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення ІВС “ОСВІТА”.

  5. Навчальні заклади мають підтвердити своє право на організацію Замовлень на створення Документів. Для цього вони через Замовників не пізніше ніж за тиждень до подачі Замовлень подають документи до підрозділу Виконавця, який є відповідальним за ведення реєстру навчальних закладів. Перелік необхідних документів додається (додаток 3). Оригінал відбитка печатки та зразка підпису керівника навчального закладу подається за формою, що додається (додаток 4).

  6. Порядок замовлення Документів для навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України, Державному комітету у справах охорони державного кордону України, погоджується окремо з Міністерством освіти і науки. Порядок збереження та обліку відомостей щодо видачі документів про освіту випускникам навчальних закладів, які належать до сфери управління Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України визначається окремо чинним в Україні законодавством.
^

3.Порядок подачі замовлення на створення Документів та виготовлення Карток

  1. Зведене попереднє підтвердження Замовлення, де вказуються кількість та тип документів, Замовники подають Уповноваженому органу за встановленою формою, наведеною у додатку 33.

  2. Замовникам спеціалізоване програмне забезпечення для створення Замовлень надається Виконавцем.

  3. Основою для створення Замовлення є дані щодо осіб, для яких створюються Документи та виготовляються їх Картки. Форми для подання даних додаються (додатки 23–26).

  4. Усі Замовлення подаються на магнітних носіях або засобами електронного зв’язку у формі закодованого пакету інформації, яка засвідчена електронним підписом. Електронний підпис формується засобами, що відповідають вимогам чинного законодавства України.

  5. Паперові підтвердження Замовлень роздруковуються засобами спеціалізованого програмного забезпечення на бланк навчального закладу або на бланки, засвідчені реєстраційним штампом. Кожна сторінка підтвердження завіряється особистим підписом керівника закладу освіти і печаткою.

  6. До файла з електронним Замовленням обов’язково додається текстова інформація в довільній формі у вигляді файла або електронного листа, у якій зазначаються повна назва установи, що надає Замовлення, телефон (з кодом міста), постійний e-mail та прізвище відповідальної особи.

  7. Замовлення навчальних закладів на створення документів про загальну середню та професійно-технічну освіту, паперові підтвердження за формами, наведеними у додатках 5-9, а також інформація про навчальні заклади подаються за підпорядкуванням та після узгодження Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, іншими міністерствами або відомствами (за погодженням Відповідального виконавця) або регіональними Вузлами вказаних державних установ.

  8. Замовлення вищих навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності, паперові підтвердження за формами, наведеними у додатках 10-13, а також інформація про навчальні заклади подаються регіональним Вузлам або безпосередньо до відповідних підрозділів Виконавця (за погодженням).

  9. Дозвіл на прийом замовлень на створення документів надає Уповноважений орган на підставі висновку підрозділу Виконавця, який є відповідальним за ведення реєстру навчальних закладів. Дозвіл надається в письмовому вигляді.

  10. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, інші міністерства або відомства (за погодженням Відповідального виконавця) та (або) їх Регіональні Вузли здійснюють такі заходи:

   1. Перевіряють право навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, форм власності та рівнів акредитації замовляти Документи про загальну середню та професійно-технічну освіту та видавати їх Картки.

   2. Збирають попередню інформацію для узагальнення замовлень на створення Документів про освіту.

   3. Приймають і перевіряють замовлення окремо по кожному навчальному закладу та їх відповідність паперовим підтвердженням.

   4. Збирають та подають до підрозділу Виконавця, який є відповідальним за ведення реєстру навчальних закладів, інформацію про навчальні заклади.

   5. Передають до підрозділу Виконавця, який є відповідальним за збір інформації, оригінали паперових підтверджень, створених вищими навчальними закладами за формами додатків 10–13.

   6. Формують зведене замовлення та передають його разом з паперовим підтвердженням до підрозділу Виконавця, який є відповідальним за збір інформації, за формами, наведеними у додатках 15–16.

   7. Забезпечують збір первинної інформації, підготовлюють звіт щодо виданих та невиданих документів.

   8. Повертають невидані документи Уповноваженому органу Відповідального виконавця.

   9. Ведуть бази даних випускників загальних та професійно-технічних навчальних закладів регіону всіх форм власності, узагальнюють інформацію за регіонами щодо даних про них і передають її на запит органів управління.

  11. Підтверджені замовлення на виготовлення документів заносяться у виробничі бази Виконавця, після чого Замовлення вважається прийнятим до виконання.

  12. У разі потреби навчальний заклад корегує замовлення та подає зміни разом з паперовим підтвердженням (за формами, наведеними в додатках 17-19) для узагальнення і внесення змін в попереднє замовлення.

  13. Усі витрати, пов’язані з повторним виготовленням Карток з вини Замовника, несе Замовник, а з вини Виконавця – Виконавець.

  14. У замовленні на виправлення вказується дата вручення Картки виправленого Документа. На Картці відтворюється назва, яку мав навчальний заклад на момент закінчення його випускником. Печатка, посада керівника навчального закладу, його підпис, прізвище та ініціали на Картці відтворюються чинними на дату вручення Картки виправленого Документа.

  15. Картка документа, що виправляється, утрачає чинність з моменту подання замовлення на виправлення та підлягає обов’язковому поверненню на знищення згідно з п. 4.4 цього Порядку. Видача Картки виправленого документа здійснюється тільки після повернення Картки первинного документа. Інформація про такі зміни заноситься до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки.

  16. Заміні можуть підлягати Картки Документів в разі наявності помилок в інформації, що відтворена в Картці, а також при зміні статі власника.

  17. Виправлення Документів та заміна Карток здійснюється на підставі письмової заяви його власника на ім’я керівника відповідного навчального закладу, до заяви додається оригінал первинної Картки Документа про освіту.

  18. Документи про освіту для випускників, які претендують на відзнаку, виготовляються після додаткового підтвердження з боку навчального закладу (додаток 34). У разі змін у попередньому замовлення щодо відзнаки, формується замовлення на виправлення документів з зазначенням змін (додатки 17-19).

  19. З метою своєчасного виготовлення документів замовлення подаються:

а) Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, Головним управлінням освіти Київської міської держадміністрації, управліннями освіти і науки обласних держадміністрацій, Севастопольської міської держадміністрації, іншими міністерствами або відомствами (за погодженням Відповідального виконавця) та (або) їх регіональними Вузлами:

– за 3 місяці до дати вручення документів про освіту випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, та форм власності;

б) вищими навчальними закладами та Регіональними Вузлами:

– за 1 місяць до дати вручення випускникам вищих навчальних закладів документів про освіту;

  1. Після отримання останніх змін у подані замовлення Виконавець створює Документи, базуючись на інформації, що міститься у виробничих базах Виконавця. Кінцевий термін внесення змін у подані замовлення встановлюється:

а) Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, Головним управлінням освіти Київської міської держадміністрації, управлінням освіти і науки обласних держадміністрацій, Севастопольської міської держадміністрації, іншим міністерствам або відомствам (за погодженням Відповідального виконавця) та(або) їх регіональним Вузлам:

– за 2 місяці до дати вручення випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів документів про освіту;

б) вищим навчальним закладам та регіональним Вузлам:

– за 1 місяць до дати вручення випускникам вищих навчальних закладів документів про освіту.

Кінцевий термін подачі замовлень на виправлення документів про відзнаку та підтверджень на виготовлення документів з відзнакою встановлюється за 7 днів до дати вручення випускникам загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів документів про освіту.

  1. У випадку, коли з якихось причин замовлення на виготовлення документів не було подане вчасно, Замовник разом з замовленням на виготовлення документів додатково надає Уповноваженому органу листа, який, виконаний на бланку своєї установи або засвідчений реєстраційним штампом, за підписом керівника навчального закладу, у якому вказуються повна назва навчального закладу, дата закінчення випускниками навчального закладу, дата вручення документів, освітньо-кваліфікаційний рівень, назва спеціальності, № протоколу засідання ДЕК та пояснення причин несвоєчасного подання замовлення.
^

4.Видача та облік Карток Документів

  1. Картки Документів передаються Виконавцем Уповноваженому органу. Уповноважений орган, в свою чергу, видає Картки Документів довіреним особам Замовників за завіреними дорученнями відповідно до чинного законодавства.

  2. Навчальний заклад веде книгу обліку виданих Карток Документів про освіту і додатків (книга реєстрації прошивається, її сторінки нумеруються та скріплюються печаткою навчального закладу).

  3. До книги обліку заносяться такі дані щодо документів про освіту:

порядковий реєстраційний номер, який складається з двох чисел, записаних через дріб - порядковий номер і останні дві цифри року, коли видавався документ (наприклад, 51/01 означає, що виданий документ зареєстрований у книзі під №51 у 2001 році);

прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видано документ;

назва документа (атестат, свідоцтво або диплом);

номер та серія документа про освіту;

дата видачі документа про освіту;

назва спеціальності або професії;

присвоєна кваліфікація;

дата і номер протоколу державної атестаційної (екзаменаційної) комісії;

підпис особи, яка видала документ про освіту;

підпис випускника, що отримав документ про освіту.

  1. Звіт про видані Картки Документів про освіту заповнюється за формою, установленою у додатках 27-29. Невидані Картки (із зазначенням причин невидачі, повернення) обов’язково повертаються до Уповноваженого органу Міністерства освіти і науки із звітом про невидані документи про освіту за формою, установленою у додатках 30-32, протягом трьох місяців від дня видачі їх випускникам.

  2. Замовлення на поточний навчальний рік приймаються тільки після отримання звітів згідно з п.4.4 за минулий рік.

  3. Керівник навчального закладу несе персональну відповідальність за правильність видачі документів про освіту і додатків до них, за зберігання документів про освіту та книги реєстрації виданих документів про освіту відповідно до чинного законодавства.

  4. Навчальний заклад може отримати інформацію про видані документи, які були ним замовлені, в електронному вигляді на магнітних носіях чи засобами електронного зв’язку. Умови надання інформації регулюються договірними відносинами між навчальним закладом та Виконавцем.
^

5.Дублікати Карток Документів

  1. Дублікати Карток Документів про освіту видаються в разі їх втрати, а також пошкодження, які призвели до порушення їх цілісності чи до знищення всіх або більшості реквізитів, відсутність яких унеможливлює встановлення власника документа про освіту. У випадку, коли первинний Документ містив помилку в прізвищі, імені, по-батьку власника, дублікат Картки виконується з врахуванням необхідних змін.

  2. Дублікат Картки Документа про освіту видається за письмовою заявою власника документа, що подається Замовнику, зазначеному у пункті 2 цього Порядку.

  3. У заяві зазначаються причина втрати або пошкодження Картки Документа, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності); найменування документа, Картку якого втрачено або пошкоджено, назва навчального закладу та дата його закінчення, інші відомості, якщо власник Картки Документа або Замовник вважають їх суттєвими для видачі дубліката.

  4. До заяви додаються:

оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника Документа про освіту, у якому має бути зазначено назва документа про освіту, його номер та дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким навчальним закладом, та про визнання його недійсним;

підтвердження про оплату послуг з виготовлення дубліката Картки Документа про освіту.

  1. Замовник надає Уповноваженому органу Копію (ксерокопію) оригіналу Картки Документа про освіту. В разі неможливості надати копію (ксерокопію) Картки Документа про освіту Замовник повинен надати Уповноваженому органу:

   1. Лист-клопотання з поясненням причин, чому не може бути надана копія Картки первинного Документу про освіту.

   2. Завірену виписку з книги видачі Карток Документів про освіту з обов’язковим зазначенням професії/кваліфікації (для професійно-технічних навчальних закладів), спеціальності/напряму та кваліфікації (для вищих навчальних закладів) та ксерокопією титульної сторінки книги та сторінки, на якій зроблено відповідний запис, який засвідчує факт отримання особою Картки Документа про освіту.

  2. Замовлення на виготовлення дубліката та паперові підтвердження за встановленими формами (додатки 20-22) створюються за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та подаються Замовником до Виконавця протягом 10 робочих днів з дня звернення власника втраченої чи пошкодженої Картки Документа про освіту та подання ним усіх необхідних документів.

  3. У замовленні на виготовлення дубліката вказується рік закінчення навчального закладу згідно з копією( ксерокопією) Картки, а дата вручення Картки Документа – відповідає фактичній даті вручення дубліката. На Картці відтворюється назва, яку мав навчальний заклад на момент закінчення. Печатка, посада керівника навчального закладу, його підпис, прізвище та ініціали на Картці відтворюються чинні на момент вручення Картки дубліката Документа.

  4. При отриманні замовлення на виготовлення дубліката, дані замовлення звіряються з даними про особу, що містяться в централізованому банку даних Міністерства освіти і науки. При виготовленні дубліката втраченої або пошкодженої Картки Документа, з моменту виготовлення дубліката попередня Картка документа втрачає чинність, про що заноситься інформація у централізований банк даних Міністерства освіти і науки.

  5. Відомості про видачу дубліката Картки заносяться до книги обліку виданих Карток Документів навчального закладу із зазначенням серії і номеру документа та слова “Дублікат”. У книзі обліку видачі Карток Документів про освіту у відповідній графі про видачу первинного документа робиться відмітка про видані дублікати.Директор Департаменту

вищої освіти Я.Я. Болюбаш

Схожі:

Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток iconНаказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. №1260», наказу Міністерства освіти І науки України...
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток iconНаказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. №1260», наказу Міністерства освіти І науки України...
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток iconНаказ №445 Про порядок замовлення, видачі, обліку та подовження дії електронних студентських квитків (еск) державного зразка
Кібернетичного центру Національної академії наук України, Договором №036 від 04. 04. 2007р між університетом та філією акб "імексбанк"...
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток iconПро затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) та його опису
Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02. 03. 2010 n 265
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток iconІнформація щодо видання Додатку до диплома про вищу освіту європейського зразка
Наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 №482 випускники бакалавріату І магістратури Доннту...
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток iconРішення щодо видачі документів про вищу освіту з відзнакою за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем
У зв’язку із численними зверненнями вищих навчальних закладів та громадян з питання видачі документів про вищу освіту з відзнакою...
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток iconПоложення підготовка бакалаврів базується на Законах України,, Положенні про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), що затверджене наказом Міністерства освіти І науки України від 20.
Підготовка бакалаврів базується на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенні про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу...
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток iconЗвіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, до вимог Положення про дистанційне навчання,...
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток iconЗвіт про поточні результати виконання
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, до вимог Положення про дистанційне навчання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи