Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів icon

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів
НазваМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів
Сторінка1/3
Дата26.09.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ лабораторних робіт

з НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

«ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ денної та ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«КОЛІСНІ ТА ГУСЕНИЧНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ» освітньо-кваліфікаційних рівнів „Спеціаліст”, „Магістр”


КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності „Колісні та гусеничні транспортні засоби” освітньо-кваліфікаційних рівнів „Спеціаліст”, „Магістр”


Укладачі ст. викл. М.І. Усик, доц. О. І. Шевченко


Рецензент к.т.н., доц О.В. Павленко


Кафедра «Автомобілі та трактори»


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського
Протокол №
від року

Заступник голови методичної ради доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТ
Вступ .....................................................................................................................… 4

Загальні вказівки ….................................................................................................. 4

Перелік лабораторних робіт ................................................................................... 5

Лабораторна робота № 1 Діагностування технічного стану

циліндропоршневої групи двигуна .................................................................... 5

Лабораторна робота № 2 Діагностика й технічне обслуговування

електроустаткування автомобіля ..................................................................... 12

Лабораторна робота № 3 Технічне обслуговування систем живлення бензинових двигунів і діагностування за вмістом окису вуглецю у відпрацьованих газах ……………....…………………………….................... 28

Список літератури .................................................................................................. 41

Додаток А Вихідні дані до контрольного завдання .......................................... 42

Додаток Б Зразок оформлення титульної сторінки лабораторної роботи ........ 45


ВСТУП


Метою лабораторних робіт є застосування теоретичних знань, отриманих у лекційному курсі з “Основи експлуатації та ремонту автомобілів” і набуття практичних навичок діагностування механізмів, вузлів і систем автомобіля.

Вітчизняний і зарубіжний досвід свідчить, що впровадження процесів діагностування автомобілів у роботу автотранспортних підприємств є одним з найважливіших засобів підвищення їхньої економічної ефективності. Діагностування автомобілів повинне базуватися на оптимальному суміщенні діагностичних робіт із процесами технічного обслуговування й ремонту рухомого складу автомобільного транспорту.


^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Перш ніж приступити до виконання лабораторної роботи, необхідно ознайомитись зі змістом роботи, теоретичними основами розглянутого питання, вимогами нормативно-технічної й звітної документації й основними правилами з техніки безпеки.

Заняття проводяться під безпосереднім керівництвом викладача й у присутності навчального майстра. Студенти зобов'язані: точно виконувати приписи, зазначені в методичних вказівках; уважно слідкувати за командами викладача або майстра з навчання й виконувати їх. По закінченні кожної роботи студенти оформляють короткий звіт, що містить: назву й мету роботи, схему й опис устаткування; короткий опис методики проведення роботи; необхідні таблиці отриманих результатів; графічні залежності; висновки за результатами роботи й способи усунення виявлених несправностей.

Звіт оформляється на папері форматом А4 і повинен відповідати вимогам стандарту на текстові навчальні документи. Оформлений звіт подається на перевірку викладачеві. Після закінчення лабораторного курсу звіти підшиваються (оформляється титульна сторінка – додаток Б) і здаються викладачеві.

^ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ


Лабораторна робота № 1

Тема. Діагностування технічного стану циліндропоршневої групи двигуна внутрішнього згоряння

Мета роботи: ознайомлення з основними методами діагностування технічного стану двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) автомобілів; набуття практичних навичок з діагностування й визначення придатності двигунів автомобілів до подальшої експлуатації; проаналізувати й оцінити можливість застосування, а також пристосованість конструкції автомобіля до різних методів діагностування технічного стану двигунів у процесі експлуатації; вивчення організації роботи з діагностування ДВЗ і визначення основних експлуатаційних несправностей і причин їхнього виникнення.

Зміст роботи

  1. Вивчення й аналіз ефективності методів, що дозволяють в експлуатаційних умовах оцінювати технічний стан двигуна без його розбирання.

  2. Оцінка технічного стану двигуна за тиску стиснення.

  3. Оцінка технічного стану двигуна за витоку повітря.

  4. Визначення залишкового ресурсу ДВЗ.

Короткі теоретичні відомості

У несправного двигуна знижується ефективна потужність, значно утрудняється пуск, збільшуються витрати палива й мастила, а також токсичність відпрацьованих газів. Так, при зношуванні деталей циліндропоршневої групи потужність двигуна може знизитися на 10 – 15 % і більше.

Двигун є найбільш важливим і складним агрегатом автомобіля, у якого найчастіше з'являються відмови в роботі. Розподіл несправностей у двигуні й трудомісткість їхнього усунення представлені на прикладі двигуна автомобіля ЗІЛ-130 у таблиці 1.1.

Існує багато різних методів, що дозволяють в експлуатаційних умовах оцінювати технічний стан двигуна без його розбирання. Наприклад, стан деталей циліндропоршневої групи можна визначити за розрідженням у впускному трубопроводі, з максимальних обертів колінчастого вала, що розвиваються при наявності шайби зі зменшеним прохідним перерізом між дросельною заслінкою і випускним колектором. Однак ці методи мають істотні недоліки, тому застосовуються рідко.

Найбільш ефективна оцінка технічного стану двигуна без його розбирання може бути дана за наявністю стукоту у з’єднаннях, тиску стиснення (компресії), витоку повітря через зазори в компресійних кільцях, обсягу й тиску газів, що прориваються в картер, витратою мастила, тиску мастила в магістралі та його витоку через зазори в підшипниках.


Таблиця 1.1 – Розподіл несправностей у двигуні автомобіля ЗІЛ-130

Найменування систем

і деталей двигуна

Відносна кількість несправностей, %

Відносні затрати праці, %

Система запалювання й електроустаткування

Система живлення паливом

Деталі циліндропоршневої групи

Система охолодження

Підшипники коленвала й втулки поршнів і головок шатунів

Деталі газорозподільного механізму

Система змащення

Система підігріву двигуна


52

14

12

8


6

4

2

2


26

14

27

3


18

7

2

3


1. Оцінка технічного стану двигуна за тиском стиснення.

Процес згоряння палива визначається тиском стиску Рс і температурою робочої суміші Тс:

, (1.1)

, (1.2)

де Ра й Та – тиск і термодинамічна температура газів у циліндрі на початку стиснення;

– ступінь стиснення;

n1 – показник політропи стиснення.

У міру зношування компресійних кілець, поршнів, циліндрів і клапанів збільшується витік газів із циліндрів двигуна, отже, такт стиску відбувається при змінній масі робочого тіла, і це призводить до зменшення Рс і Тс. У силу того, що Тс практично виміряти важко, герметичність оцінюється за Рс, що замірюється компресометром.

Тиск наприкінці такту стиснення залежить від ступеня стиснення, зношеності деталей циліндропоршневої групи, в'язкості мастила й частоти обертання колінчастого вала. Щоб уникнути помилок необхідно, щоб колінчастий вал обертався із частотою не менше 2,6...3,0 с-1. Це можливо тільки при зарядженій акумуляторній батареї. Перед виконанням роботи необхідно прогріти двигун до 75°С. Дані вимірів порівнюють із нормативними показниками компресії для даного двигуна (таблиця А.1).

Низький тиск наприкінці такту стиску у всіх циліндрах, як правило, указує на значну зношеність компресійних кілець, циліндрів (гільз) і поршнів.

Низький тиск в окремих циліндрах свідчить про нещільне прилягання клапанів до сідел, поломці або пригорянні кілець, ушкодженні прокладки головки блока.

Якщо різниця в показаннях компресометра для різних циліндрів більша за 0,1 МПа, у циліндр необхідно залити 30...40 см3 моторного мастила й знову виконати виміри. Якщо тиск зростає, є нещільності в циліндропоршневій групі, а якщо залишається колишнім – порушилася герметичність у клапанах або прокладці.

2. Оцінка технічного стану двигуна за витоком повітря.

Цим способом визначають технічний стан циліндрів, поршневих кілець, клапанів, прокладки головки блока циліндрів. Повітря підводять усередину циліндра через отвір для свічки, і за його витіканням через зазори оцінюється стан двигуна. Схема приладу К-69М для визначення технічного стану двигуна представлена на рисунок 1.1.
Рисунок 1.1 – Спрощена схема приладу К-69М


Стиснене повітря від компресора стенда надходить до редуктора 1 і через калібрований отвір 3 проходить до повітряної камери 4, що з’єднується з манометром 5. Повітря з камери 4 через гнучкий шланг 6 і наконечник 7 з клапаном і гумовим конусом, надходить до циліндра двигуна, що перебуває в положенні такту стиску. За манометром 5 визначають тиск повітря, що характеризує його витік із циліндра. Перед виміром редуктор регулюють на робочий тиск 0,2 МПа. При повній герметичності досліджуваного циліндра тиск повітря в камері 4 буде дорівнювати тиску повітря за редуктором у камері 2, що і покаже манометр.

Наявність у циліндрі нещільностей викликає витік повітря й зменшення тиску повітря в камері 4, що також буде реєструватися манометром. Для зручності користування приладом за манометром визначають не тиск, а відносну втрату повітря у відсотках щодо максимального значення витоку. При повній герметичності циліндра стрілка манометра буде показувати максимальний тиск (0,2 Мпа), що за шкалою манометра беруть за нуль. При повному витоку повітря із циліндра тиск дорівнює нулю, що за шкалою манометра беруть за 100 %. Таким чином, відхилення стрілки манометра від нульового значення буде вказувати втрати повітря через нещільності, виражені у відсотках.

Дані вимірів порівнюють із показниками витоку, отриманими дослідним шляхом (таблиця А.2). Для зручності використання приладом шкала манометра розмічена на зони: гарний стан двигуна, задовільний і такий, що потребує ремонту.

Значення витоку У2 при положенні поршня у верхній мертвій точці (ВМТ) залежить від стану клапанів, прокладки блока циліндрів, поршня, дзеркала циліндра, поршневих кілець. Значення витоку У1 при положенні поршня на початку такту стиску (ПТСт) залежить від стану названих вище елементів, за винятком дзеркала циліндра, тому що воно в основному зношується із зрозумілих причин у верхній частині. Тому істотна різниця У2 і У1 свідчить про значне зношування дзеркала циліндра. Якщо різниця більша за значення, зазначені у таблиці А.2, двигун необхідно відправити на ремонт.

При невеликій різниці У2 – У1, але значному витоку У1, що перевищує граничне (таблиця А.2), визначається дефектний елемент ЦПГ. Для цього при положенні поршня у ВМТ такту стиску в отвір для свічки варто подати повітря від компресора тиском 0,3 МПа (минаючи прилад К-69М).

Наявність нещільностей у клапанах циліндра легко перевірити за виходом повітря через свічкові отвори тих циліндрів, у яких відкриті впускні або випускні клапани. При негерметичності випускного клапана повітря надходить через випускний колектор 8 і відкритий випускний клапан до циліндра двигуна, що перебуває в положенні такту випуску (рисунок 1.1). Вихід повітря спостерігається через свічковий отвір цього циліндра. Наявність нещільності у впускному клапані визначається за виходом повітря через свічковий отвір циліндра, що перебуває у положенні такту впуску. У таблиці А.3 зазначено порядок прослуховування витоків стисненого повітря через клапани двигунів з різним порядком роботи циліндрів.

Ушкодження прокладки головки блока циліндрів між суміжними циліндрами визначається за шумом витікання повітря через отвір для свічки сусіднього циліндра, за пухирцями повітря в горловині радіатора або на змоченій мильним розчином прокладці.

Перевірка стану поршневих кілець здійснюється за витоком повітря через з’єднання дзеркало циліндра - поршневі кільця - поршень і спостерігається через відкриту горловину для заливання мастила.

3. Визначення залишкового ресурсу карбюраторних двигунів.

Залишковий ресурс (тис. км) карбюраторних двигунів орієнтовно можна підрахувати за формулою:

, (1.3)

де – гранично допустимий витік повітря, %;

– виміряний витік повітря, % ;

– темп зниження герметичності на тисячу кілометрів пробігу, % .

Середній темп зниження герметичності для двигунів автомобілів ГАЗ-24, ГАЗ-53А і ЗІЛ-130 становить 3 % на 10 тис. км пробігу.

Прилади та обладнання

При виконанні лабораторної роботи використовуються:

- автомобіль або спеціальний стенд із двигуном;

- прилад К-69М;

- компресометр;

- компресорна установка з редуктором (з тиском стисненого повітря не менше 0,3 МПа);

- інструмент для розбірно-складальних робіт;

- пускова рукоятка;

- плакати й схеми.


Порядок виконання роботи:

1. Оцінити технічний стан двигуна за тиском стиснення.

1.1 Прогріти двигун до нормального теплового стану (75...90 °С); зупинити двигун.

1.2 Обдути поглиблення для свічок стисненим повітрям і викрутити всі свічки.

1.3 Відкрити повністю дросельну заслінку й щільно вставити наконечник компресометра у свічковий отвір.

1.4 Увімкнути стартер і через 10...12 обертів колінчастого вала зняти показання компресометра. Виміри повторюють 2...3 рази й визначають середній тиск. Аналогічно виміряти тиск наприкінці такту стиску у всіх циліндрах.

1.5 Результати вимірів занести до таблиці 1.2 і порівняти з нормативним тиском наприкінці такту стиснення (для карбюраторних двигунів наведено в додатку, таблиця А.1).

1.6 За результатами порівняння зробити відповідні висновки й внести пропозиції щодо поліпшення роботи двигуна.


Таблиця 1.2 – Результати вимірів тиску наприкінці такту стиску

Номер

циліндра

Номер виміру

Середнє

значення

Макс. різниця

тисків Р, МПа

Норматив

1

2

3

1
Тиск

не менше

_____ МПа

Р<0,1МПа

2

3

4


2. Оцінити технічний стан двигуна за витоком повітря.

2.1 Подати на вхід приладу К-69М стиснене повітря тиском 0,3МПа.

2.2 Перевірити показання приладу за відсутності витоку повітря (вихідний клапан наконечника приладу закритий) і при відхиленні від значення 0 % провести регулювання редуктором.

2.3 Установити поршень першого циліндра в положення ВМТ. Для цього в отвір для свічки вставити сигналізатор і, повертаючи пусковою рукояткою колінчастий вал двигуна, за шумом сигналізатора й мітками установити поршень першого циліндра у ВМТ.

2.4 Зняти кришку й ротор розподільника й поставити на їхнє місце градуйоване кільце й стрілку-покажчик. Стрілка покажчика повинна вказувати на положення поршня першого циліндра у ВМТ.

2.5 Подати повітря від приладу К-69М через вихідний гнучкий шланг із гумовим наконечником до свічкового отвору циліндра, який перевіряємо. Результат виміру занести до таблиці 1.2 у графу У2 для першого циліндра.

2.6 Установити поршень першого циліндра в положенні початку такту стиску. Для цього зробити півтора оберти пусковою рукояткою, подати повітря від приладу К-69М до свічкового отвору першого циліндра, плавно провертати колінчастий вал до моменту закриття обох клапанів циліндра. У момент закриття клапанів прилад К-69М покаже витік повітря, відмінний від 100 %. Результат виміру занести до таблиці 1.2 у графу У1 для першого циліндра.

2.7 Повторити п. 2.3, 2.5 і 2.6 для перевірки 2-го, 3-го й 4-го циліндрів. Полегшити встановлення поршня циліндра, який перевіряємо, у ВМТ можна, орієнтуючись на показання стрілки покажчика на валу розподільника.

2.8 Результати вимірів порівняти із граничним витоком повітря (для карбюраторних двигунів, наведених у додатку, таблиця А.2). За результатами порівняння зробити висновок про технічний стан циліндропоршневої групи. За необхідності визначити дефектний елемент ЦПГ методом продувки циліндра стисненим повітрям від компресора.

3. Визначити залишковий ресурс двигуна ГАЗ-24 за результатами вимірів витоку повітря.


Таблиця 1.3 – Результати вимірів витоку повітря

Номер

ци-лінд-

ра

Показання приладу

Різниця

Стан елементів

у ВМТ

У2

у ПТСт

У1

У=

У2-У1


Гільза

Поршневі

кільця

Клапани

Про-кладка

Впуск.

Вип.

1

2

3

4


  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів iconНавчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів»
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів iconКонспект лекцій з дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів» Лекція №1 Система та організація то І ремонту легкових автомобілів на сто, які належать громадянам
То І ремонту. Підготовка автомобілів до продажу. Комплекс обов’язкових робіт. Комплекс робіт, що потребують автомобілі. Комплекс...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» / укладач С. М. Ващенко....
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “ Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу " Основи автоматики та систем управління " для студентів спеціальності 091101
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи ергономіки та дизайну автомобіля»
Зі спеціальності 090211-“колесні та гусеничні транспортні засоби” денної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи