З навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної форми навчання за напрямом 050503 «Машинобудування» (у тому числі скорочений термін навчання) Модуль 1 icon

З навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної форми навчання за напрямом 050503 «Машинобудування» (у тому числі скорочений термін навчання) Модуль 1
Скачати 49.46 Kb.
НазваЗ навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної форми навчання за напрямом 050503 «Машинобудування» (у тому числі скорочений термін навчання) Модуль 1
Дата26.09.2012
Розмір49.46 Kb.
ТипДокументи
питання до модульного контролю

з навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050503 «Машинобудування» (у тому числі скорочений термін навчання)


Модуль 1

1. Історія та етапи розвитку автотракторобудування.

2. Технологічні властивості виготовлення автомобілів.

3. Технологічний процес та його структура.

4. Характеристики технологічного процесу: цикл технологічної операції, такт випуску, ритм випуску, верстатомісткість, трудомісткість.

5. Методи та види виробництва та їх технологічні ознаки.

6. Види заготовок, що застосовуються в автотракторобудуванні.

7. Отримання заготовок методом лиття у разові форми.

8. Отримання заготовок методом лиття у постійні форми.

9. Отримання заготовок гарячим об’ємним штампуванням.

10. Отримання заготовок холодним об’ємним штампуванням.

11. Холодне листове штампування та його види.

12. Отримання заготовок та деталей з пластмас та металокераміки.

13. Поняття про бази та види баз. Базування деталей під час обробки.

14. Точність базування. Вихідна база та базисний розмір. Розрахунок похибки базування.

15. Виробничі похибки та їх розподілення за групами.

16. Систематичні похибки та їх види.

17. Випадкові похибки. Полігони та гістограми розподілення; їх побудова.

18. Закон нормального розподілення та його параметри.

19. Закони розподілення, що використовуються для аналізу точності технологічних операцій.

20. Поняття про точність та стабільність технологічного процесу. Точнісні діаграми та їх побудування.

21. Показники точності та стабільності технологічного процесу та їх визначення.

22. Методи оцінки точності технологічних операцій.

23. Методи статистичного регулювання технологічних процесів та їх особливості. Статистичні характеристики, що використовуються під час регулювання.

24. Поняття про технологічність конструкції виробу. Фактори, що впливають на технологічність.

25. Методи оцінки технологічності конструкції виробу.

26. Основні та додаткові показники технологічності конструкції виробу.

27. Якісна оцінка технологічності конструкції виробу.

28. Припуски на обробку. Види припусків.

29. Дослідно-статистичний метод визначення припусків на обробку.

30. Розрахунково-аналітичний метод визначення припусків на обробку.

31. Пристосування, які використовуються при різних типах виробництва.

32. Складові частини пристосувань та їх характеристика.

33. Установлювальні деталі та вузли пристосувань.

34. Затискні пристрої пристосувань.

35. Загальна методика проектування пристосувань.

36. Етапи підготовки виробництва при освоєнні випуску нового виробу та їх характеристика.

37. Стадії розробки технологічного процесу виробництва.

38. Вихідні документи при проектуванні технологічних процесів.

39. Технологічна документація та її оформлення.

40. Концентрація та диференціація технологічних процесів.

41. Види технологічних процесів та їх характеристика.

42. Одиничний технологічний процес та його особливості.

43. Типізація технологічних процесів.

44. Групові технологічні процеси.


Модуль 2

1. Види обточування зовнішніх поверхонь, їх призначення.

2. Способи обробки зовнішніх поверхонь тіл обертання.

3. Типи обладнання, що застосовуються для обточування зовнішніх поверхонь у автотракторобудуванні.

4. Види і методи чистової оздоблювальної обробки зовнішніх циліндричних поверхонь.

5. Тонке обточування та його види.

6. Кругле шліфування та його застосування.

7. Безцентрове шліфування зовнішніх циліндричних поверхонь та його особливості.

8. Притирання та суперфінішування зовнішніх циліндричних поверхонь. Їх застосування та особливості.

9. Полірування та вигладжування зовнішніх циліндричних поверхонь. Їх застосування та особливості.

10. Способи обробки внутрішніх циліндричних поверхонь.

11. Отримання отворів методом свердління, зенкерування та розвертання.

12. Підвищення продуктивності обробки отворів в автотракторобудуванні.

13. Розточування внутрішніх циліндричних поверхонь та обладнання, яке застосовується для цього.

14. Методи шліфування отворів.

15. Особливості обробки отворів протягуванням.

16. Хонінгування та притирання отворів та їх особливості.

17. Обробка отворів без зняття стружки.

18. Способи обробки плоских поверхонь.

19. Стругання та фрезування плоских поверхонь.

20. Шліфування плоских поверхонь та його особливості.

21. Методи обробки різьбових поверхонь.

22. Обробка різі обточуванням та вихровим нарізанням.

23. Нарізання різі плашками та різьбонарізними головками.

24. Виконання різі дисковими та груповими нарізними фрезами.

25. Нарізання внутрішньої різі різними типами мітчиків.

26. Виконання різей методом шліфування.

27. Методи накатування різей

28. Накатування різей плоскими плашками.

29. Накатування різей круглими плашками.

30. Методи обробки зубчастих поверхонь.

31. Обробка зубчастих поверхонь методом копіювання.

32. Обробка зубчастих поверхонь методом обкатування.

33. Обробка зубчастих поверхонь черв’ячними фрезами.

34. Нарізання зубів довбяком.

35. Обробка зубчастих поверхонь методом накатування.

36. Способи чистової обробки зубів.

37. Способи обробки шпонкових канавок.

38. Способи обробки шліцьових поверхонь.

39. Обробка шліцьових поверхонь у отворах.

40. Виготовлення корпусних деталей автомобілів.

41. Виготовлення деталей типу «круглі стрижні».

42. Виготовлення деталей типу «порожисті циліндри».

43. Основні вимоги технології складання до конструкції автомобілів та тракторів.

44. Технологічні схеми складання і способи їх побудови.

45. Види нерухомих з’єднань і способи їх виконання під час складання автомобіля.

46. Організаційні форми складання автомобілів.

Список літератури

  1. Гурин В.А., Клепиков В.Д., Рейн В.В. Технология автотракторостроения. – М.: Машиностроение, 1981. – 295 с.

  2. Егоров М.Е., Дементьев В.И, Дмитриев В.Л. Технология машиностроения. – М.: Высш. шк., 1976. – 534 с.

  3. Ковшов А.Н. Технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 1987. – 510 с.

  4. Ходоревский М.Г. Изготовление деталей и сборка автракторной техники. Киев: УМК ВО, 1992. – 207 с.

Схожі:

З навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної форми навчання за напрямом 050503 «Машинобудування» (у тому числі скорочений термін навчання) Модуль 1 iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "політична економія" для студентів денної та заочної форм навчання
Облік І аудит"(у тому числі скорочений термін навчання), 050100 – "економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання),...
З навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної форми навчання за напрямом 050503 «Машинобудування» (у тому числі скорочений термін навчання) Модуль 1 iconЗ навчальної дисципліни “політична економія”
Політична економія” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 050100– “Фінанси” (у тому числі скорочений термін...
З навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної форми навчання за напрямом 050503 «Машинобудування» (у тому числі скорочений термін навчання) Модуль 1 iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " державне регулювання економіки" для студентів денної та заочної форм навчання
З напрямів: 030504 „економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання), 030508 –„фінанси І кредит”, 030509 „облік...
З навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної форми навчання за напрямом 050503 «Машинобудування» (у тому числі скорочений термін навчання) Модуль 1 iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «державне регулювання економіки» для студентів денної та заочної форм навчання
«облік І аудит»( у тому числі скорочений термін навчання); 050100 – «економіка підприємства» (у тому числі скорочений термін навчання);...
З навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної форми навчання за напрямом 050503 «Машинобудування» (у тому числі скорочений термін навчання) Модуль 1 iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " державне регулювання економіки" для студентів заочної форми навчання
З напрямів: 030504 „економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання), 030508 –„фінанси І кредит”, 030509 „облік...
З навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної форми навчання за напрямом 050503 «Машинобудування» (у тому числі скорочений термін навчання) Модуль 1 iconУніверситетська освіта”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Університетська освіта” для студентів денної та заочної форми...
З навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної форми навчання за напрямом 050503 «Машинобудування» (у тому числі скорочений термін навчання) Модуль 1 iconЗ навчальної дисципліни “державне регулювання економіки”
З напрямів: 030504 „економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання), 030508 –„фінанси І кредит”, 030509 „облік...
З навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної форми навчання за напрямом 050503 «Машинобудування» (у тому числі скорочений термін навчання) Модуль 1 iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної та заочної форм навчання...
З навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної форми навчання за напрямом 050503 «Машинобудування» (у тому числі скорочений термін навчання) Модуль 1 iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
З навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної форми навчання за напрямом 050503 «Машинобудування» (у тому числі скорочений термін навчання) Модуль 1 iconМіністерство освіти І науки україни
Облік І аудит"(у тому числі скорочений термін навчання), 050100 – "економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи