Розрахунок конвеєра методом обходу за контуром icon

Розрахунок конвеєра методом обходу за контуром
Скачати 63.08 Kb.
НазваРозрахунок конвеєра методом обходу за контуром
Дата26.09.2012
Розмір63.08 Kb.
ТипРозрахунок

МОДУЛЬ 1

 1. Типи і склад АТП і СТО

 2. Обладнання загального призначення і спеціалізоване. Класифікація спеціалізованого обладнання в залежності від видів виконуваних робіт

 3. Конструкції електромеханічних підйомників. Розрахунок гвинта

 4. Конструкції електромеханічних підйомників. Розрахунок гайки підйомника

 5. Конструкції електромеханічних підйомників. Перевірка гвинта на міцність

 6. Конструкції електромеханічних підйомників. Підбір електродвигунів

 7. Конструкції електромеханічних підйомників. Перевірочний розрахунок гвинта на поздовжню стійкість

 8. Конструкції електромеханічних підйомників. Розрахунок траверси на міцність

 9. Будова і робота гідравлічного підйомника

 10. Гідравлічні підйомники. Визначення номінальної вантажопідйомності стійки

 11. Гідравлічні підйомники. Визначення продуктивності насоса, що обслуговує гідравлічний підйомник

 12. Гідравлічні підйомники. Розрахунок геометричних розмірів шестеренчатого насоса

 13. Гідравлічні підйомники. Розрахунок внутрішнього діаметра нагнітального трубопроводу

 14. Гідравлічні підйомники. Розрахунок об’єму гідробака

 15. Гідравлічні підйомники. Розрахунок потужності двигуна приводу насоса

 16. Види домкратів, їх будова і принцип роботи

 17. Домкрати. Визначення номінальної вантажопідйомності

 18. Домкрати. Визначення діаметру плунжера насоса

 19. Домкрати. Розрахунок часу підйому

 20. Класифікація підйомно-транспортного обладнання

 21. Тягнучий, штовхаючий, поперечний і круговий конвеєри. Особливості конструкцій

 22. Розрахунок штовхаючого конвеєра, розрахункова схема, вихідні дані

 23. Розрахунок конвеєра методом обходу за контуромМОДУЛЬ 2

 1. Визначення тягового зусилля на приводний зірочці конвеєра

 2. Визначення розрахункової потужності електродвигуна приводу конвейера і передавального числа приводного механізму

 3. Вибір ланцюга штовхаючого конвеєра

 4. Консольно-поворотні крани. Особливості конструкції і розрахункова схема

 5. Консольно-поворотні крани. Розрахунок стріли

 6. Консольно-поворотні крани. Розрахунок колони

 7. Консольно-поворотні крани. Розрахунок підшипників

 8. Загальні положення розрахунку кран-балок

 9. Кран-балки. Розрахунок механізму пересування

 10. Кран-балки. Розрахунок металевої конструкції

 11. Кран-балки. Розрахункові навантаження

 12. Кран-балки. Визначення розмірів головної балки моста

 13. Поліспасти та їх схеми. Кратність поліспасту

 14. Кран-балки. Гальмівні пристрої

 15. Кран-балки. Храпові механізми і колодкові гальма

 16. Кран-балки. Сполучні муфти

 17. Гнучкі підйомні елементи (зварні ланцюги і сталеві канати)

 18. Монорельси. Конструкція і діючі навантаження

 19. Візки, що застосовуються при ремонті та обслуговуванні транспортних засобів. Приклади розрахункових схем

 20. Обладнання, яке використовують для пресування посадок з натягом. Пневматичні виконавчі пристрої

 21. Обладнання, яке використовують для пресування посадок з натягом. Розрахунок зусилля пресування

 22. Преси, які застосовуються на авторемонтних підприємствах. Класифікація

 23. Преси. Розрахунок зусилля запресовування преса з безпосереднім передаванням зусилля

 24. Преси. Розрахунок зусилля на штоку пневматичного циліндра пневмо-важільних пресів

 25. Преси. Поршневі і діафрагмові виконавчі пристрої. Особливості конструкції

 26. Преси. Розрахунок внутрішнього діаметра пневматичного циліндра

 27. Преси. Розрахунок зусилля на штоку пневмокамери

 28. Преси. Розрахунок мінімального тиску на поверхні контакту двох деталей

 29. Преси. Розрахунок максимального тиску на поверхні контакту двох деталей

 30. Преси. Розрахунок діаметра штока циліндра виконавчого пристрою

МОДУЛЬ 3

 1. Обладнання для виконання прибирально-мийних робіт. Загальні положення

 2. Прибирання автомобілів. Способи миття автомобілів

 3. Класифікація обладнання для миття автомобілів

 4. Прибирання автомобілів. Струйно-щіткові мийні установки

 5. Прибирання автомобілів. Струменеві мийні установки

 6. Прибирання автомобілів. Щіткові мийні установки

 7. Прибирання автомобілів. Альтернативні способи очищення автомобільного рухомого складу

 8. Прибирання автомобілів. Трудомісткість зовнішнього догляду

 9. Прибирання автомобілів. Особливості конструкції струменевих мийних установок

 10. Прибирання автомобілів. Особливості конструкцій резервуарів-відстійників і гідро циклонів

 11. Прибирання автомобілів. Розрахунок діаметрів отворів сопел мийної установки

 12. Прибирання автомобілів. Розрахунок витрат рідини

 13. Прибирання автомобілів. Принципова гідравлічна схема установки для миття машин

 14. Прибирання автомобілів. Розрахунок сумарних втрат напору

 15. Прибирання автомобілів. Визначення продуктивності насоса для видалення стічної води

 16. Прибирання автомобілів. Розрахунок середньої кількості змиваємого бруду і розрахунок гідроциклонів

 17. Прибирання автомобілів. Розрахунок відстійників бруду


МОДУЛЬ 4

 1. Устаткування для змащення, промивки та заправки автомобілів мастилами і робочими рідинами. Класифікація

 2. Конструктивні особливості, принцип дії, галузі застосування найбільш типових сучасних зразків мастильно-заправного обладнання

 3. Обладнання для заправки маслом двигунів

 4. Обладнання для заправки систем гальмівної рідиною

 5. Обладнання, прилади, пристосування та інструмент для виконання розбіральних, складальних і ремонтних робіт

 6. Слюсарно-монтажний інструмент. Класифікація

 7. Механізація розбирання та складання різьбових з'єднань. Необхідний крутний момент під час складання різьбових з'єднань

 8. Шляхи поліпшення праці при роботі з пневмогайковертами

 9. Механізація клепальних робіт. Зусилля необхідне для утворення головки при клепанні тиском

 10. Обладнання для проведення контрольно-діагностичних робіт

 11. Обладнання для діагностування гальмівної системи

 12. Стенди для перевірки тягово-економічних показників автомобіля

 13. Типи опорно-приводних пристроїв стендів тягових якостей

 14. Конструктивні особливості стендів тягових якостей


Прелік довідкової літератури

1. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и ста нций

технического обслуживания. – М.: Транспорт, 1985. – 231 с.

2. Селиванов С.С., Иванов Ю.В. Механизация процессов технического о бслуживания и ремонта

автомобилей. – М.: Транспорт, 1984. – 198с.

3. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов/Под ред. Г.В. Кр амаренко. – 2-е

изд., перераб. и доп. – М.,: Транспорт, 1983. – 488 с., ил.,табл.

4. Усов П.В. Подъемно-транспортные машины. – М.: Высшая школа, 1967. – 236 с.

5. Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и проектирование деталей машин : [Учеб. пособие для

техн. вузов] : Ч. 2. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х.: Выща шк. Изд-во при ХГУ, 1988. – 142 с.:

схем.

6. Павлов Н.Г. Примеры расчетов кранов. – Л.: Машиностроение, 1967. – 348 с., ил.

7. Березовский Ю.Н. Детали машин: [Учебник для машиностроительных техникумов] : –М.:

Машиностроение, 1983. – 384 с., ил.

8. Подъемно-транспортные машины / В. В. Красников, в. Ф. Дубинин, В. Ф. Акимов и др. 4 -е

изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1987. – 272 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для

высш. учеб. заведений).

9. Машиностроительная гидравлика. Примеры расчетов / В. В. Вакина, И. Д. Денисенко, А. Л.

Столяров. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. – 208 с.

10. Гидравлика и гидравлические машины / П.Е. Осипов. 24 -е изд., перераб. и доп. – М.: Лесная

промышленность, 1965. – 363 с.: ил.

11. Ремонт автомобилей. Шадричев В.А., изд. 3 -е. М. – Л., Машиностроение, 1965. 616 с. с ил.

12. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств6 Учебник: в 3

кн.–К. : Выща шк., 1991.–Кн. 2./Организация, планирование и управление / В.Е, Канарчук,

А.А, Лудченко, И.П. КУРНИКОВ, И.А. Луйк. – 406 с.: ил.

13. Оборудование для ремонта автомобилей. Под ред. Шахнеса М. М. Изд -во «Транспорт»,

1971 г.

14. Транспортирующие машины. Спиваковский А.О. и Дьячков В.К. Изд. 2 -е, перераб. и доп. –

М.: Машиностроение, 1968. – 504 с.

15. Иванченко Ф.К., Бондарев В.С, и др. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих м а-

шин. – Киев: «Вища школа», 1978, - 575 с.

16. Автомобильный справочник. Перевод с англ. Первое русское издание. – М.: Издательство

«За рулем», 1999. – 896 с.

17. Кузьмин А.В., Марон Ф.Л. Справочник по расчетам механизмов подъемно -транспортных

машин.– 2-е изд., перераб. и доп.– Мн.: Выш. шк., 1983. – 350 с., ил.

18. Расчет и проектирование деталей машин, ч.1 Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – Х.: Выща шк. Изд-во при Харьк. Ун-те, 1987. – 136 с.

19. Корнеев Г.В. Подъемно-транспортные устройства сельскохозяйственных ремонтных ма с-

терских.– М. – К.: Машгиз, 1963. – 97 с., ил.

20. ЗаводчиковД.А. Грузоподъемные машины. – М.: Машгиз, 1961.–312 с., ил.

21. Абелевич Л.А. Механизация и автоматизация капитального ремонта колесных и гусени ч-

ных машин.– 2-е изд., перераб.- М.: Машиностроение, 1972.– 416 с., ил.

22. Горохов В.А. Проектирование расчет приспособлений. – Мн.: Выш. шк., 1986. – 240 с., ил.

23. Анухин В.И. Допуски и посадки. Учебное пособие.– 3-е изд.,- СПб.: Питер, 2005. – 207 с.:

ил. – (Серия «Учебное пособие»).

Схожі:

Розрахунок конвеєра методом обходу за контуром iconЗалікові питання
Розрахунок точності площ земельних ділянок, що визначаються аналітичним методом
Розрахунок конвеєра методом обходу за контуром iconПоклавши, знайдемо абсцису точки перетину хорди з віссю
Метод хорд — один з поширених ітераційних методів. Його ще називають методом лінійного інтерполювання, методом пропорційних частин,...
Розрахунок конвеєра методом обходу за контуром iconQ на обкладинках конденсатора, напруга U
С, котушки індуктивності L, активного опору R. Таке коло називають коливальним контуром (рис 1 )
Розрахунок конвеєра методом обходу за контуром iconКалендарно-тематичний план практичних занять з ресурсознавства лікарських рослин студентів V курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р
Розрахунок запасів І можливих об'ємів щорічної заготівлі лікарської рослинної сировини на облікових ділянках, методом модельних екземплярів...
Розрахунок конвеєра методом обходу за контуром iconЗавдання Числове рішення систем лінійних рівнянь Методом Гауса, та Методом Ітерацій. Постановка задачі
В своїй курсовій роботі я маю розробити програму яка б вирішувала систему лінійних рівнянь методом Гауса та Ітерацій
Розрахунок конвеєра методом обходу за контуром iconЗавдання Числове рішення систем лінійних рівнянь Методом Гауса, та Методом Ітерацій. Постановка задачі
В своїй курсовій роботі я маю розробити програму яка б вирішувала систему лінійних рівнянь методом Гауса та Ітерацій
Розрахунок конвеєра методом обходу за контуром iconРозрахунок коефіцієнтів кореляції і параметрів лінійної регресії
Спірмена; 2) зобразіть дані в системі координат і висловіть припущення про тип трендової залежності між ознаками (якщо вона існує);...
Розрахунок конвеєра методом обходу за контуром icon“Економіко-математичне моделювання”, ек-09, 2010/2011 н р
...
Розрахунок конвеєра методом обходу за контуром iconГеодезія ● Геодезичні прилади
Розрахунок точності кутових вимірювань. Основні джерела похибок під час кутових вимірювань в полігонометрії. Розрахунок точності...
Розрахунок конвеєра методом обходу за контуром iconГеодезія ● Геодезичні прилади
Розрахунок точності кутових вимірювань. Основні джерела похибок під час кутових вимірювань в полігонометрії. Розрахунок точності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи