Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" комерційна діяльність підприємств\" для студентів денної та заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " комерційна діяльність підприємств" для студентів денної та заочної форми навчання
Скачати 278.73 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " комерційна діяльність підприємств" для студентів денної та заочної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір278.73 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

7.050107 – ,,ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА,,


КРЕМЕНЧУК 2010


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Комерційна діяльність підприємств ” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальностей: 7.050107 – «Економіка підприємства».


Укладачі: старш. викл. Н.Є. Гришко

Рецензент: к.е.н., доц.. О.І. Маслак


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського


Протокол №___ від ____________20__ р.


Заступник голови методичної ради________________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………….4

1 Перелік практичних занять…………………………………………………….….4

Практичне заняття №1 Суть, роль, зміст і завдання комерційної роботи……….5

Практичне заняття №2 Організація господарських зв’язків у торгівлі…………..6

Практичне заняття №3 Форми і методи комерційних розрахунків…………..…..8

Практичне заняття №4 Комерційна робота з оптової закупівлі товарів………..10

Практичне заняття №5 Комерційна робота з оптового і роздрібного продажу товарів……………………………………………………………………………….11

Практичне заняття №6 Організація біржової торгівлі…………………………...13

Практичне заняття №7 Торгівля на аукціонах, конкурсах (тендерах)…................................................................................………………...…15

Практичне заняття №8 Формування асортименту і управління товарними запасами на складах і в магазинах………………………………………………...17

Практичне заняття №9 Основні засоби маркетингових комунікацій……..……19

Практичне заняття №10 Організація рекламно-інформаційної діяльності по збуту товарів……………………………………………………………………….20

Практичне заняття №11 Організаційно-економічні особливості лізингу. Факторинг……………………………………………………………………….…21

Практичне заняття №12 Особливості комерційної роботи при здійсненні експортно-імпортних операцій……………………………………………………22

Практичне заняття № 13 Франчайзинг в ринкові економіці…………………….24

Практичне заняття № 14 Організація роботи комерційних служб на підприємствах………………………………………………………………...…….24

2 Тематика рефератів………………………………………………………………27

3 Питання до заліку з дисципліни…………………………………………………29

Список літератури………………………………………………………………….31


ВСТУП


Курс «Комерційна діяльність підприємств» як наукова дисципліна вивчає раціональну організацію комерційних процесів з метою їх найбільш ефективного виконання, найшвидшого доведення товарів до кінцевих споживачів шляхом здійснення актів купівлі-продажу.

^ Предмет курсу – комерційні процеси, що здійснюються в оптових і роздрібних організаціях сфери товарного обігу.

Об’єктом вивчення курсу у вузькому розумінні є торгові, посередницькі, збутові, маркетингові організації і структури, де здійснюються комерційні процеси.

Завдання вивчення курсу «Комерційна діяльність підприємств»:

- вивчення засад комерційної діяльності підприємств, специфічних методів та інструментів організації комерційних процесів;

- набуття вмінь реалізації комерційних процесів з метою їх найбільш ефективного виконання, найшвидшого доведення товарів до кінцевих споживачів шляхом здійснення актів купівлі-продажу.

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Комерційна діяльність підприємств” містять перелік практичних занять за темами. У даних вказівках також наводяться контрольні питання для перевірки знань та питання до заліку з дисципліни.

^ 1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття № 1

Тема. Суть, роль, зміст і завдання комерційної роботи

Мета: вивчення ролі і сутності комерційної роботи, предмету та основних завдань курсу «Комерційна діяльність підприємств».

План

 1. Поняття і суть комерційної роботи

 2. Предмет, зміст і завдання курсу «Комерційна діяльність»

 3. Роль і завдання розвитку комерційної роботи на сучасному етапі

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Економічний диктант:

 1. Комерційна діяльність – це… .

 2. Основними завданнями курсу «Комерційна діяльність» є:.. .

 3. Комерційні процеси – це… .

 4. Предметом курсу «Комерційна діяльність підприємств» є:.. .

 5. Підприємство – це… .

Завдання 2

Тестове завдання

1. Процеси, що пов’язані зі зміною вартості, а також організаційно-господарські процеси, безпосередньо не пов’язані з актами купівлі-продажу та забезпечують безперервність їх і не мають виробничого (технологічного) характеру визначають як:

а) виробничі процеси;

б) комерційні процеси;

в) технологічні процеси;

г) торговельні процеси.

2. Торгова та торгово – посередницька діяльність, а також участь у продажу або сприяння продажу товарів або послуг:

а) виробнича діяльність;

б) комерційна діяльність;

в) торгова діяльність;

г) підприємницька діяльність.

3. Принципи комерційної діяльності характеризуються наступним:

а) свободою вибору партнера, контрагента по закупівлі товарів; безліччю джерел закупівлі (постачальників); економічною рівноправністю партнерів;

б) саморегулюванням процесів постачання і купівлі-продажу товарів; свободою ціноутворення;

конкуренцією постачальників і покупців;

в) суворою матеріальною і фінансовою відповідальністю сторін за виконання прийнятих зобов'язань;

г) всі відповіді є вірними.

4. До торгових послуг відносять:

а) послуги, що надаються покупцям в магазинах.

б) послуги, що надаються оптовими організаціями і підприємствами своїм клієнтам (оптові торгові послуги);

в) сервісне обслуговування;

г) всі відповіді є вірними.

Контрольні питання

1. Поняття та сутність комерційної роботи.

2. Характер і зміст процесів, що виконуються у торгівлі.

3. Предмет, зміст і задачі курсу «Комерційна діяльність підприємств».

4. Роль і задачі комерційної роботи на сучасному етапі.

Література: [3, 4, 5].


Практичне заняття № 2

Тема. Організація господарських зв’язків у торгівлі

Мета: вивчення порядку регулювання господарських зв’язків у торгівлі, загальних положень договору купівлі-продажу.

План

 1. Суть і порядок регулювання господарських зв'язків у торгівлі

 2. Загальні положення договору купівлі-продажу

 3. Договір роздрібної купівлі-продажу

 4. Державний контракт на постачання товарів для державних потреб

 5. Договір контрактації

 6. Заявки і замовлення на товари

 7. Прямі договірні зв'язки торгових підприємств з виробниками товарів та їх ефективність

 8. Роль оптових підприємств в організації господарських зв'язків і постачанні товарів

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Тестове завдання:

1. Конкретний термін певні товари, необхідні для задоволення попиту населення, це:

а) заявка;

б) замовлення;

в) акцепт;

г) оферта.

2. Угода двох чи кількох осіб, спрямована на виникнення, зміну чи припинення прав і обов'язків:

а) контракт;

б) договір;

в) угода;

г) відповіді а), б).

3. Пропозиція однієї сторони укласти договір це:

а) оферта;

б) акцепт;

в) контракт;

г) угода.

4. Який із наступних критеріїв ви вважаєте головним при виборі нового товару:

а) ємність і потенціал ринку;

б) динаміка ринку;

в) обсяг всіх витрат при виході на зовнішній ринок;

г) переваги у конкурентній боротьбі.

5. З економічної точки зору найбільш конкурентоспроможним (у торговому посередництві) є товар з такими характеристиками:

а) має найнижчу ціну придбання;

б) має найнижчу ціну споживання;

в) потребує найнижчих експлуатаційних витрат;

г) має високу якість.

6. Трудовий договір це:

а) праця за відповідну винагороду;

б) виконання робіт за відповідну винагороду з матеріалів замовника;

в) постачання засобів замовнику;

г) відшкодування можливих витрат, які зумовлені надзвичайними подіями.

Контрольні питання

 1. Сутність і порядок регулювання господарських зв'язків у торгівлі.

 2. Загальні положення договору купівлі-продажу.

 3. Замовлення на товари.

 4. Прямі договори зв'язки торговельних підприємств з виробниками товарів та їх ефективність.

Література: [1, 2, 4, 6, 7].


Практичне заняття № 3

Тема. Форми і методи комерційних розрахунків

Мета: вивчення особливостей готівкової і безготівкової форм розрахунків, порядку відкриття банківських рахунків.

План

1. Готівкова форма розрахунків

2. Безготівкова форма розрахунків

3. Порядок відкриття рахунків у банку

4. Розрахунки в іноземній валюті

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Економічний диктант:

 1. До товарних операцій відносять:… .

 2. Платіжні доручення – це.. .

 3. Акцепт вимог може бути:… .

 4. Акредитив – це… .

 5. Для відкриття валютного рахунку необхідно подати до уповноваженого банку наступні документи:.. .

Завдання 2

Тестове завдання:

1. Доручення відділення банку покупця відділенню банку постачальника про відкриття спеціального рахунку для негайної оплати постачальника на умовах, передбачених у заяві й у межах зазначеної у заяві суми:

а) платіжне доручення –вимога;

б) акредитив;

в) чек;

г) платіжне доручення.

2. У комерційних розрахунках можуть бути застосовані наступні види акцепту:

а) попередній;

б) наступний;

в) вірні відповіді а), б).

г) вірна відповідь відсутня.

3. Пропозиція однієї сторони укласти договір це:

а) оферта;

б) акцепт;

в) контракт;

г) угода.

4. Особа, яка одержує право на отримання коштів за передаточним написом переказного векселя:

а) індосант;

б) індосат;

в) трасат;

г) трасант.

Контрольні питання

 1. Готівкова форма розрахунків.

 2. Безготівкова форма розрахунків.

 3. Порядок відкриття рахунків у банку.

 4. Розрахунки в іноземній валюті.

Література: [1, 2, 3, 7, 10].

Практичне заняття № 4

Тема. Комерційна робота з оптової закупівлі товарів

Мета: вивчення сутності та змісту закупівлі товарів, класифікації постачальників.

План

 1. Суть, роль і зміст закупівельної роботи

 2. Вивчення і пошук комерційних партнерів по закупівлі товарів. Класифікація постачальників

 3. Організація господарських зв'язків із постачальниками товарів. Контроль та облік надходження товарів від постачальників

 4. Оптові ярмарки (виставки) та їх роль в закупівлі товарів

 5. Оптові продовольчі ринки та їх роль в закупівлі товарів

 6. Дрібнооптові магазини-склади

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Економічний диктант:

 1. Основою комерційної діяльності в торгівлі є:.. .

 2. Постачальників товарів можна підрозділити на такі категорії:… .

 3. Постачальники-виготовлювачі – це:… .

 4. Претензія – це:.. .

 5. Потерпіла сторона має право пред’явити іншій стороні претензії за таких умов:… .

Контрольні питання

1. Сутність, роль і зміст закупівлі товарів.

2. Класифікація постачальників.

3. Організація господарських зв'язків постачальниками товарів.

Література: [9, 10, 11, 15].


Практичне заняття № 5

Тема. Комерційна робота з оптового і роздрібного продажу товарів

Мета: вивчення сутності, ролі та змісту комерційної роботи з продажу товарів.

План

1. Суть, роль і зміст комерційної роботи з продажу товарів

2. Організація комерційної роботи з оптового продажу товарів

3. Організація надання послуг оптовими підприємствами клієнтам

4. Організація комерційної роботи з роздрібного продажу товарів

5. Методи роздрібного продажу товарів

6. Організація надання торгових послуг покупцям

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Перелічіть:

 1. Методи оптового продажу зі складів.

 2. Види оптових послуг за функціональним призначенням.

Тестове завдання:

1. До учасників торгів на оптовому ринку відносяться:

а) власники товарів (виробники, оптові підприємства, посередники) або їх повноважні представники, що мають право ведення торгових операцій на ринку;

б) роздрібні торгові та інші підприємницькі структури, що мають доступ на оптовий ринок як покупці;

в) персонал оптового ринку;

г) всі відповіді є вірними.

2. Метою розвитку оптової торгівлі в ринковій економіці є:

а) створення розвиненої структури каналів руху товарів, здатної підтримувати необхідну інтенсивність товаропотоків.

б) забезпечення зниження витрат обігу і високої ефективності всієї системи обігу товарів у країні;

в) мобілізація грошових ресурсів, необхідних для фінансування процесу руху товарів.

г) всі відповіді є вірними.

3. Зміст комерційної роботи з оптового продажу товарів можна звести до виконання наступних основних операцій:

а) знаходження оптових покупців товарів та установлення господарських зв’язків з покупцями товарів;

б) вибір форм і методів оптового продажу товарів та організація обліку виконання договорів з покупцями товарів;

в) рекламно-інформаційна діяльність оптових підприємств;

г) всі відповіді є вірними.

4. За функціональним призначенням оптову послугу, що пов’язана з організацією торговельно-розрахункових операцій (кредитування угоди на пільгових умовах, наявні й безготівкові розрахунки, авансова оплата) відносять до:

а) технологічних;

б) комерційних;

в) фінансових;

г) організаційно-консультативних.

5. При оптовому складському обороті застосовуються наступні методи оптового продажу товарів зі складів:

а) за особистим відбором товарів покупцями;

б) за письмовими, телефонними, телеграфними, факсними заявками (замовленнями);

в) через роз'їзних товарознавців (комівояжерів) і пересувні кімнати товарних зразків;

г) відповіді а), б).

Контрольні питання

 1. Сутність, роль і зміст комерційної роботи з продажу товарів.

 2. Організація комерційної роботи з оптового продажу товарів.

 3. Організація надання послуг оптовими підприємствами - клієнтам

Література: [1, 6, 7, 11, 15].


Практичне заняття № 6

Тема. Організація біржової торгівлі

Мета: вивчення сутності та порядку створення товарної біржі.

План

1. Суть, роль і розвиток біржової торгівлі

2. Порядок створення товарної біржі та її структура

3. Види біржових операцій

4. Організація торгових операцій на біржі

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Економічний диктант:

 1. Біржа – це.. .

 2. Членом біржі можуть бути:.. .

 3. Органами керування біржею є :.. .

 4. На біржах можуть відбуватися наступні угоди:… .

 5. Хеджирування – це.. .

 6. Маклер – це… .

Завдання 2

Тестове завдання:

1. Біржовий ринок виступає частиною:

а) первинного ринку цінних паперів;

б) вторинного ринку цінних паперів;

в) кредитного ринку;

г) вірна відповідь відсутня.

3. У відповідності до законодавства України для створення фондової біржі кількість її засновників повинна складати не менше:

а) 20 торговців цінними паперами;

б) 30 торговців цінними паперами;

в) 35 торговців цінними паперами;

г) 40 торговців цінними паперами.

4. Біржова торгівля як форма організованого оптового ринку ділиться на:

а) ринки готівкового товару,

б) ф'ючерсний, фондовий ринки;

в) відповіді а), б).

г) вірна відповідь відсутня.

5. Органами управління біржею є:

а) загальні збори засновників і членів біржі,

б) біржовий комітет (рада),

в) правління (дирекція) біржі,

г) всі відповіді вірні.

6. Біржовий посередник між продавцями і покупцями по здійсненню торгових операцій з придбання, продажу і обміну товарів на біржі, це:

а) маклер,

б) дилер,

в) брокер,

г) андеррайдер.

Контрольні питання

 1. Сутність, роль і розвиток біржової торгівлі.

 2. Порядок створення товарної біржі та її структури.

 3. Види біржових угод

 4. Організація торговельних операцій на біржі.

Література: [1, 2, 6, 7, 10].


Практичне заняття № 7

Тема. Торгівля на аукціонах, конкурсах (тендерах)

Мета: вивчення сутності та порядку проведення аукціонів та конкурсів (тендерів).

План

1. Суть і види торгів

2. Суть і організаційні форми аукціонів

3. Порядок проведення аукціону

4. Організація проведення конкурсів (тендерів)

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Тестове завдання:

1. За товарною ознакою оптові ярмарки можуть бути:

а) спеціалізованими;

б) міжгалузевими;

в) універсальними;

г) відповіді а), в).

2. До основних етапів організації ярмаркової (виставочної) торгівлі відносять:

а) попередній;

б) організаційний;

в) заключний;

г) відповіді а), б).

3. Учасник конкурсних торгів, пропозиція якого прийнята, це:

а) субпідрядник,

б) оферент,

в) тендерний комітет,

г) вірна відповідь відсутня.

4. Особлива форма видачі замовлень на постачання товарів або підрядів на виконання робіт, яка передбачає залучення пропозицій від кількох постачальників або підрядчиків з метою забезпечення найбільш вигідних комерційних та інших умов операції для організаторів торгів:

а) конкурс,

б) аукціонні торги,

в) тендер,

г) вірна відповідь відсутня.

5. До учасників торгів на оптовому ринку відносяться:

а) власники товарів (виробники, оптові підприємства, посередники) або їх

повноважні представники, що мають право ведення торгових операцій на ринку

(продавці);

б) роздрібні торгові та інші підприємницькі структури, що мають доступ на оптовий ринок як покупці;

в) персонал оптового ринку, що бере участь в оформленні торгових операцій безпосередньо в товарних секціях;

г) всі відповіді вірні.

Контрольні питання

 1. Суть і види торгів.

 2. Суть і організаційні форми аукціонів.

 3. Порядок проведення аукціонів.

 4. Організація проведення конкурсів (тендерів).

Література: [1, 2, 7, 10,].


Практичне заняття №8

Тема. Формування асортименту і управління товарними запасами на складах і в магазинах

^ Мета: вивчення поняття асортименту та торговельної номенклатури товарів, основних принципів підбору і встановлення товарного асортименту.

План

 1. Порядок формування і регулювання асортименту товарів на оптових торгових підприємствах

 2. Основні чинники формування торгового асортименту на підприємствах роздрібної торгівлі

 3. Принципи підбору і встановлення товарного асортименту в магазинах

 4. Планування асортименту товарів у магазинах

 5. Роль товарних запасів у забезпеченні асортименту

 6. Управління товарними запасами на складах оптових торгових підприємств і в магазинах

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Економічний диктант:

 1. Асортимент товарів – це… .

 2. Виробничими асортиментами називають… .

 3. Формування асортиментів – це… .

 4. Управляти товарними запасами значить… .

 5. До способів визначення величини товарних запасів відносять:.. .

Завдання 2

Тестове завдання:

1. До основних засобів стимулювання збуту можна віднести:

а) пропозиції товару магазинам безкоштовно або на пробу;

б) операції з невеликою знижкою ціни;

в) торгові конкурси для спонукання працівників бази до ефективної комерційної діяльності;

г) всі відповіді вірні.

2. При оптовому складському обороті застосовуються наступні методи оптового продажу товарів зі складів:

а) за особистим відбором товарів покупцями;

б) за письмовими, телефонними, телеграфними, факсними заявками (замовленнями);

в) через роз'їзних товарознавців (комівояжерів) і пересувні кімнати товарних зразків;

г) відповіді а), б).

3. Товарооборотність розраховується:

а) в днях до обороту,

б) числом оборотів середнього запасу,

в) відповіді а), б).

г) вірна відповідь відсутня.

4. Показник, що розраховується за певний період за формулою:

О = Зс / Тс / д , де:

Зс - середній запас товарів за певний період;

Тс/д- середньодобовий товарооборот за той же період, це:

а) товарооборотність в днях до обороту,

б) чисті витрати обігу,

в) середньодобовий оборот,

г) вірна відповідь відсутня.

Контрольні питання

1. Поняття асортименту та торгівельної номенклатури товарів.

2. Порядок формування та регулювання асортименту товарів у оптових торговельних організаціях.

3. Управління товарними запасами на складах оптових торгових підприємст

підприємств і в магазинах.

Література: [2, 3, 6, 10].


Практичне заняття №9

Тема. Основні засоби маркетингових комунікацій

Мета: вивчення поняття системи маркетингових комунікацій, значення реклами та комерційної пропаганди.

План

 1. Поняття системи маркетингових комунікацій та її роль в комплексі маркетингу

 2. Реклама в системі маркетингових комунікацій

 3. Комерційна пропаганда*

 4. Стимулювання збуту

 5. Особистий продаж*

6. Фірмовий стиль та його складові елементи

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Економічний диктант:

 1. Основними коштами маркетингових комунікацій є:… .

 2. Комерційна пропаганда являє собою… .

 3. Стимулювання збуту як форма маркетингових комунікацій являю собою… .

 4. Відмітною ознакою сучасної реклами є… .

 5. До основних функцій реклами відносять:… .

 6. Систему маркетингових комунікацій у загальному вигляді можна визначити як… .

Контрольні питання

 1. Поняття системи маркетингових комунікацій та її роль у комплексі маркетингу.

 2. Реклама в системі маркетингових комунікацій та комерційна пропаганда.

 3. Стимулювання збуту.

Література: [1, 2, 3, 7].


Практичне заняття №10

Тема. Організація рекламно-інформаційної діяльності по збуту товарів

Мета: вивчення поняття та основних задач реклами, особливостей організації роботи рекламно-інформаційних агентів.

План

 1. Поняття, суть і завдання реклами

 2. Соціально-психологічні основи реклами

 3. Види рекламних засобів та їх застосування

 4. Вітрини як засіб реклами. Значення вітрин

 5. Організація роботи рекламно-інформаційних агентств*

 6. Основи розробки рекламних оголошень і текстів*

7. Ефективність рекламної діяльності

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Тестове завдання:

1. Для якого товару реклама є найбільш ефективною:

а) для товару індивідуального споживання;

б) для товару виробничо-технічного призначення;

в) дитячого асортименту;

г) вірна відповідь відсутня.

2. Засоби реклами можна кваліфікувати за наступними ознаками:

а) призначення,

б) місце їх застосування,

в) характер використання технічних засобів,

г) всі відповіді вірні.

3. Який вид маркетингу використовують при зниженні попиту на товар:

а) стимулюючий маркетинг;

б) розвиваючий маркетинг;

в) ремаркетинг;

г) конверсійний маркетинг.

Завдання 2

Використовуючи отримані знання, зобразіть, будь ласка, у вигляді схеми вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на поведінку людини.

Завдання 3

Економічний диктант:

 1. Реклама – це… .

 2. Залежно від характеру використовуваних технічних коштів розрізняють наступні види реклами:… .

 3. Аудіовізуальна реклама включає:… .

 4. Зовнішня реклама – це… .

 5. Додатковий товарообіг під впливом реклами визначаться за формулою:…

 6. Рентабельність реклами визначається за формулою:… .

 7. Для розрахунку економічного ефекту рекламування використовують наступну формулу:… .

Контрольні питання

1. Поняття, сутність і задачі реклами.

2. Соціально-психологічні основи реклами.

3. Види рекламних засобів та їх використання.

4. Організація роботи рекламно-інформаційних агентів.

5. Ефективність рекламної діяльності.

Література: [2, 5, 6, 7].


Практичне заняття №11

Тема. Особливості комерційної роботи при здійсненні експортно-імпортних операцій

Мета: вивчення основних положень при здійсненні експортно-імпортних операцій, функцій митної справи в Україні.

План

 1. Основні поняття і визначення

 2. Організація експортно-імпортних операцій

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Перелічіть:

1. Види мита, установлювані в митних тарифах.

2. Види стягнень за порушення митних правил.

Завдання 2

Економічний диктант:

 1. Митний тариф – це… .

 2. Ліцензування - це.. .

 3. Бартер – це… .

 4. Кліринг - … .

 5. Митниця – це… .

 6. Основними документами, що регулюють організацію митної справи в Україні, є:… .

 7. Квоти – це… .

 8. Основними формами економіко-фінансових зв’язків між експортерами та імпортерами є:… .

Контрольні питання

1. Основні поняття та положення при здійсненні експортно-імпортних операцій.

2. Організація експортно-імпортних операцій

3. Поняття митниці та її функції.

4. Організація митної справи в Україні.

5. Поняття митного оформлення та контролю вантажів.

Література: [3, 4, 8, 12, 14].


Практичне заняття №12

Тема. Організаційно-економічні особливості лізингу. Факторинг

Мета: вивчення сутності лізингу, його основних видів, економічної сутності факторингу.

План

 1. Суть лізингу, його форми, типи і види

 2. Порядок укладення і виконання договору лізингу*

3. Факторинг

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Економічний диктант:

 1. Лізинг – це… .

 2. Залежно від терміну розрізняють такі типи лізингу:… .

 3. Лізинг, здійснюваний протягом менше ніж півтора року, називається… .

 4. Види лізингу:… .

 5. Оперативний лізинг – це… .

 6. Договір лізингу повинен містити наступні положення:… .

 7. Факторинг – це… .

Завдання 2

За допомогою отриманих знань зобразіть у вигляді схеми види лізингу.

Контрольні питання

 1. Сутність лізингу, його форми, типи та види.

 2. Порядок висновку та виконання договору лізину.

 3. Економічні основи лізингу.

 4. Факторинг.

Література: [1, 2, 5, 10, 11].


Практичне заняття №13

Тема. Франчайзинг в ринковій економіці

Мета: дослідження сутності франчайзингу, вивчення його основних видів та економічних ознак.

План

 1. Суть франчайзингу та історія його розвитку*

 2. Види франчайзингу

3. Економічні основи розвитку франчайзингу*

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Економічний диктант:

 1. Особа, яка надає франшизу іменується як… .

 2. «Франчайзи» - це особи, які… .

 3. Виділяють такі основні види франчайзингу:… .

 4. В сфері торгівлі використовується … франчайзинг.

 5. Виробничий франчайзинг – це… .

 6. Франчайзинг являє собою… .

 7. Діловий франчайзинг – це… .

Контрольні питання

1. Сутність франчайзингу та історія його розвитку.

2. Види франчайзингу.

3. Економічні основи розвитку франчайзингу.

Література: [1, 4, 9, 10, 15].


Практичне заняття №14

Тема. Організація роботи комерційних служб на підприємствах

Мета: вивчення структури комерційних служб підприємств та їх ролі у складанні бізнес-планів.

План

 1. Структура комерційних служб підприємства

 2. Роль комерційних служб у складанні бізнес-планів підприємства*

 3. Основні фінансові документи комерційного підприємства*

4. Система показників аналізу ефективності комерційної діяльності торгового підприємства


Завдання до практичних занять

Завдання 1

1. Найважливішим показником ефективності роботи торговельного підприємства є:

а) прибуток;

б) ліквідність;

в) валовий дохід;

г) товарооборотність.

2. Швидкість обігу товарів або час, протягом якого реалізуються товари:

а) рентабельність;

б) товарооборотність;

в) ефективність;

г) ліцензування.

3. З метою розвитку й стабілізації роботи комерційних підприємств складають:

а) стратегічний план;

б) бізнес-план;

в) маркетинговий план;

г) баланс.

4. Різниця між торговельними накидками (націнками) і витратами обігу:

а) балансовий прибуток;

б) чистий дохід;

в) чистий прибуток;

г) операційний прибуток.

5. який показник розраховують як відношення вартості реалізованих товарів і послуг до витрат на їх реалізацію:

а) ефективність;

б) рентабельність;

в) коефіцієнт оборотності;

г) продуктивність праці.

Контрольні питання

1. Структура комерційних служб підприємств.

2. Роль комерційних служб у складанні бізнес-планів.

3. Система показників аналізу ефективності комерційної діяльності торговельного підприємства.

Література: [1, 2, 6, 7, 10, 14].

^ 2ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


 1. Розвиток комерційної діяльності.

 2. Реєстрація товарних знаків.

 3. Використання і припинення правової охорони товарного знаку.

 4. Державний контракт на постачання товарів для державних підприємств.

 5. Договір контракції.

 6. Розрахунок платіжних доручень.

 7. Розрахунок з використанням векселів і підстави на залік з взаємних потреб.

 8. Оптові ярмарки (виставки) та їх роль у закупівлі товарів.

 9. Оптові продовольчі ринки та їх роль у закупівлі товарів.

 10. Організація комерційної роботи з роздрібного продажу товарів.

 11. Методи роздрібного продажу товарів.

 12. Поняття та функції фондової біржі.

 13. Економіко-статистичні показники, які використовуються в біржовій діяльності.

 14. Основні фактори формування товарного асортименту на підприємствах роздрібного продажу.

 15. Роль товарних запасів у забезпеченні стійкості товарного асортименту.

 16. Принципи підбору і встановлення товарного асортименту в магазинах.

 17. Комерційна пропаганда.

 18. Особистий продаж.

 19. Фірмовий стиль і його складові елементи.

 20. Основні напрями розвитку рекламного бізнесу закордоном.

 21. Вітрини як засоби реклами.

 22. Основні розробки рекламних об’яв і текстів.

 23. Декларування товарів і транспортних засобів.

 24. Митний режим.

 25. Правові регулювання франчайзингу в Україні.

 26. Основні фінансові документи комерційних підприємств.

^ 3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ


 1. Поняття та сутність комерційної роботи.

 2. Характер і зміст процесів, що виконуються у торгівлі.

 3. Предмет, зміст і задачі курсу «Комерційна діяльність підприємств».

 4. Роль і задачі комерційної роботи на сучасному етапі.

 5. Сутність і порядок регулювання господарських зв'язків у торгівлі.

 6. Загальні положення договору купівлі-продажу.

 7. Замовлення на товари.

 8. Прямі договори зв'язки торговельних підприємств з виробниками товарів та їх ефективність.

 9. Готівкова форма розрахунків.

 10. Безготівкова форма розрахунків.

 11. Порядок відкриття рахунків у банку.

 12. Розрахунки в іноземній валюті.

 13. Сутність, роль і зміст закупівлі товарів.

 14. Класифікація постачальників.

 15. Організація господарських зв'язків постачальниками товарів.

 16. Сутність, роль і зміст комерційної роботи з продажу товарів.

 17. Організація комерційної роботи з оптового продажу товарів.

 18. Організація надання послуг оптовими підприємствами - клієнтам

 19. Сутність, роль і розвиток біржової торгівлі.

 20. Порядок створення товарної біржі та її структури.

 21. Види біржових угод

 22. Організація торговельних операцій на біржі.

 23. Суть і види торгів.

 24. Суть і організаційні форми аукціонів.

 25. Порядок проведення аукціонів.

 26. Організація проведення конкурсів (тендерів).

 27. Поняття асортименту та торгівельної номенклатури товарів.

 28. Порядок формування та регулювання асортименту товарів у оптових торговельних організаціях.

 29. Управління товарними запасами на складах оптових торгових підприємств і в магазинах.

 30. Поняття системи маркетингових комунікацій та її роль у комплексі маркетингу.

 31. Реклама в системі маркетингових комунікацій та комерційна пропаганда.

 32. Стимулювання збуту.

 33. Поняття, сутність і задачі реклами.

 34. Соціально-психологічні основи реклами.

 35. Види рекламних засобів та їх використання.

 36. Організація роботи рекламно-інформаційних агентів.

 37. Ефективність рекламної діяльності.

 38. Основні поняття та положення при здійсненні експортно-імпортних операцій.

 39. Організація експортно-імпортних операцій

 40. Поняття митниці та її функції.

 41. Організація митної справи в Україні.

 42. Поняття митного оформлення та контролю вантажів.

 43. Сутність лізингу, його форми, типи та види.

 44. Порядок висновку та виконання договору лізину.

 45. Економічні основи лізингу.

 46. Факторинг.

 47. Сутність франчайзингу та історія його розвитку.

 48. Види франчайзингу.

 49. Економічні основи розвитку франчайзингу.

 50. Структура комерційних служб підприємств.

 51. Роль комерційних служб у складанні бізнес-планів.

 52. Система показників аналізу ефективності комерційної діяльності торговельного підприємства.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Апопій В.В. Організація торгівлі: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 324 с.

 2. Балабанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Підручник. – К.:ВД «Професіонал», 2004. – 288 с.

 3. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємствам Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2007. – 780 с.

 4. Грищенко І.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Підр. для вищ. навч. закл. – К.: Грамота, 2009, 448 с.

 5. Зубок М.І. Основи безпеки комерційної діяльності підприємств та банків: Навчально-методичний посібник. – К.: КНТЕУ, 2009. – 201 с.

 6. Лучко М. Р., Адамик О. В. Облік комерційної діяльності: Підручник. – Тернопіль, 2006. – 441 с.

 7. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. — К.:Центр навчальної літератури, 2003. — 412 с.

 8. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2008 – 400 с.

Додаткова

 1. Альбеков А.У, Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.—512 с.

 2. Багра Р., Майерс Дж., Акер Д. Рекламный менеджмент: Пер. С англ. – 5-е изд. – К.: Издательский дом «Вильямс», 1999. – 784 с.

 3. Белявцев М.І., Іванченко Л.М. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.:Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

 4. Буряк П.Ю. Маркетинг: Підручник. – К.:ВД «Професіонал», 2005. – 320 с.

 5. Власова Н.О., Пономарьова Ю.В. Формування ефективної закупівельної політики підприємств: Навчальний посібник. – Харків: Спектр, 2003. – 144 с.

 6. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 453 с.

 7. Щербань В.М Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 398 с.Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Комерційна діяльність підприємств” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальностей: 7.050170 – «Економіка підприємства».


Укладач: старш. викл. Н.Є. Гришко


Відповідальний за випуск: зав. кафедри економіки, к.е.н., доцент О.І. Маслак


Підп. до др. ____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк..____. Наклад_________ прим. Зам №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева,20


Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" комерційна діяльність підприємств\" для студентів денної та заочної форми навчання iconЩодо практичних занять з навчальної дисципліни комерційна логістика
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Комерційна логістика" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" комерційна діяльність підприємств\" для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічний аналіз" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ Економічний аналіз ” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей:...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" комерційна діяльність підприємств\" для студентів денної та заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Державні закупівлі” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" комерційна діяльність підприємств\" для студентів денної та заочної форми навчання iconЩодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни комерційна логістика
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Комерційна логістика" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" комерційна діяльність підприємств\" для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" комерційна діяльність підприємств\" для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ менеджмент персоналу для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" комерційна діяльність підприємств\" для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" комерційна діяльність підприємств\" для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" комерційна діяльність підприємств\" для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Державні закупівлі” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" комерційна діяльність підприємств\" для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Товарна політика підприємства” для студентів зі спеціальностей:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи