Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств \" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства\" icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств " для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства"
Скачати 127.82 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств " для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства"
Дата26.09.2012
Розмір127.82 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050107 — „ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


КРЕМЕНЧУК 2007


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств ” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства”


Укладачі: доц. О. І. Маслак

старш. викл. Н.Є. Гришко

Рецензент: к.т.н., доц. В.Є. Черніченко


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол №___ від ____________2007 р.

Заступник голови методичної ради доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................4

1 Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання щодо виконання контрольної роботи..................................................................................5

1.1 Загальні положення ...............................................................................................5

1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт....................................................6

2 Контрольні запитання до заліку з навчальної дисципліни „Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств”.....................................................11

Список літератури.....................................................................................................13

^ ВСТУП


Метою дисципліни „Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств” є засвоєння теоретичних знань з економіки, організації та ефективності господарювання об’єднань підприємств. В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до концентрації виробництва та капіталу, до створення об’єднань підприємств, які є головними структуроутворюючими елементами економіки. У ринковій економіці виживають лише ті підприємства, які найбільш правильно зрозуміли вимоги ринку, організували виробництво конкурентоспроможної продукції, послуг, що користуються попитом, уміло здійснюють мотивацію висококваліфікованої творчої праці персоналу.

Предмет: діяльність об’єднань підприємств як суб’єктів господарювання на ринку, а також взаємозв’язки між учасниками об’єднань.

Завдання вивчення курсу „ Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств ”:

 • вивчення теоретичних засад економіки та організації функціонування інтегрованих структур – об’єднань підприємств;

 • набуття навичок аналізу організаційних резервів підвищення ефективності господарювання.

Заняття з дисципліни „ Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств ” проводяться у формі лекцій і практичних занять. Окремо деякі розділи виносяться на самостійне опрацювання студентами.

^

1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.1 Загальні положення


 1. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт знаходяться в бібліотеці корпусу № 5 КДПУ.

 2. Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок для роботи з науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними статтями, іншими джерелами. Студент повинен коротко викласти зміст вибраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми.

 3. Вибір теми контрольної роботи. Варіант контрольної роботи слід визначити за двома останніми цифрами залікової книжки за допомогою наведеної таблиці:

  № вар

  Дві останні цифри залікової книжки

  №1

  00

  91

  89

  54

  28

  16

  56

  17

  68

  18

  №2

  39

  83

  93

  27

  10

  55

  13

  69

  15

  64

  №3

  79

  92

  80

  53

  44

  45

  57

  04

  36

  06

  №4

  52

  88

  95

  01

  24

  03

  29

  46

  26

  70

  №5

  09

  94

  84

  75

  74

  34

  58

  35

  66

  19

  №6

  38

  86

  81

  33

  43

  11

  59

  14

  47

  63

  №7

  51

  96

  90

  08

  48

  73

  07

  60

  05

  65

  №8

  22

  85

  87

  77

  42

  32

  49

  21

  40

  62

  №9

  78

  97

  82

  50

  02

  12

  71

  25

  61

  67

  №10

  23

  99

  98

  76

  31

  72

  20

  37

  30

  41

 4. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи. Робота повинна бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Обсяг роботи 15-20 аркушів. Титульна сторінка повинна бути оформлена за таким зразком:
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни „Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств”

студента групи ________

______________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 1. У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу. У верхньому правому кутку – номер залікової книжки.

 2. На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

 3. Підготовлена робота висилається або здається на кафедру “Економіка” (315314, Кременчук, бул. Пушкіна, 3, КДПУ, корпус № 5, к.5409) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обовязково вказати і прізвище, імя та по батькові викладача, який читає курс .

 4. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку.

 5. Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її російською.
^

1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт

Варіант №1


Тема 1 Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднань

1.1. Суть, форми і показники рівня спеціалізації і кооперування виробництва.

1.2. Економічна ефективність спеціалізації і кооперування.

1.3. Основні недоліки і переваги спеціалізації і кооперування.

Література: [ 1, С. 243-253; 4, С.78-84]
^

Варіант №2


Тема 2 Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств.

2.1. Правовідношення власності на Україні.

2.2.Податкова система України, види податків для об’єднання підприємств.

2.3. Основні державні закони щодо регулювання діяльності об’єднань підприємств.

Література: [ 6, С.270-284; 9, С.54-65]
^

Варіант №3


Тема 3 Холдингова організація об’єднань підприємств

3.1. Механізм створення великих об’єднань.

3.2. Суть та ціль створення холдингової компанії, різновиди холдингів.

3.3. Правові недоліки і переваги холдингових організацій.

Література: [ 6, С. 60; 8, С.140-161]
^

Варіант №4


Тема 4 Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств

4.1. Формування структури в залежності від особливостей об’єднань підприємств.

4.2. Область застосування різновидів структур управління.

4.3. Функції органів управління та кадри управління.

Література: [ 7, С.92-100; 1, С. 197-209; 6, С. 45-46 ]
^

Варіант №5


Тема 5 Регулювання діяльності об’єднань підприємств

5.1. Місце об’єднань підприємств у системі ринкових відносин.

5.2. Економічний механізм функціонування об’єднань підприємств.

5.3. Припинення діяльності та реорганізація об’єднань підприємств.

Література: [ 6, С. 69-71; 1, С.170-203 ]
^

Варіант №6


Тема 6 Організація циклу «дослідження-виробництво» в об’єднаннях підприємств і наукових установ

6.1. НТП, його напрямки та вплив на інтенсифікацію виробництва.

6.2. Науково-технічна підготовка виробничих нововведень.

6.3 Показники технічного рівня та ефективності нової техніки та технології.

Література: [ 3, С. 38-55; 1, С. 155-175; 6, С.476-491]
^

Варіант №7


Тема 7 Фінансування об’єднань підприємств

7.1. Фінансові ресурси об’єднань підприємств.

7.2. Суть та критерії фінансового положення об’єднань підприємств.

7.3. Шляхи забезпечення фінансової стійкості об’єднань підприємств.

Література: [ 10; 6, С. 43-45 3, С.172-185 ]
^

Варіант №8


Тема 8 Особливості діяльності промислово-фінансових груп

8.1. Загальна характеристика промислово-фінансових груп.

8.2. Економічні причини створення промислово-фінансових груп.

8.3. Правові недоліки і переваги промислово-фінансових груп.

Література: [ 6, С.61-63; 2, С.176-196]

^

Варіант №9


Тема 9 Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації

9.1. Корпорація – домінуюча форма підприємницької діяльності.

9.2. Правові недоліки і переваги корпорації.

9.3. Основні елементи функціонування корпорації.

Література: [ 6, С.67-68; 5, С.130-145 ]

^

Варіант №10


Тема 10 Стратегічні альянси підприємств

10.1 Загальна характеристика стратегії обєднань підприємств.

10.2 Процес прийняття стратегічних рішень.

10.3 Фінансово-економічні та організаційні фактори реалізації стратегії.

Література: [ 7, С.45-57; 4, С. 256-270]


^ 2 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ”

 1. Сутність та роль стратегічного кооперування та спеціалізації виробництва.

 2. Право власності та податкова система України.

 3. Нормативно-правова база регулювання діяльності обєднань підприємств.

 4. Механізм створення та сутність холдингових компаній.

 5. Мета утворення великих об’єднань.

 6. Різновиди структури управління та область їх застосування.

 7. Органи та кадри управління.

 8. Механізм припинення та реорганізації діяльності обєднань підприємств.

 9. Вплив науково-технічного розвитку на ефективність виробництва.

 10. Фінансові ресурси та забезпечення фінансової стійкості об’єднань підприємств.

 11. Сутність поняття «корпорація».

 12. Причини виникнення промислово-фінансових груп.

 13. Формування стратегії діяльності обєднань підприємств.

 14. Процес прийняття стратегічних рішень.

 15. . Загальна характеристика промислово-фінансових груп.

 16. Економічні причини створення промислово-фінансових груп.

 17. Правові недоліки і переваги промислово-фінансових груп.

 18. Корпорація – домінуюча форма підприємницької діяльності.

 19. Правові недоліки і переваги корпорації.

 20. Основні елементи функціонування корпорації

 21. Загальна характеристика стратегії об’єднань підприємств.

 22. Процес прийняття стратегічних рішень.

 23. Фінансово-економічні та організаційні фактори реалізації стратегії.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Горфинкель В. Я., Крупников Э. Н. Экономика предприятия. - М.: ЮНИТИ, 1996. – 330с.

 2. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. – К.: Хвиля-прес, 1995. – 320с.

 3. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия. – М.: Инфра-М, 1998. - 198с.

 4. Сергеев И. В. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 392с.

 5. Ипатов М. И., Туровец О. Г. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства. – М.: Машиностроение, 1984. – 274.с.

 6. Волков В. О. Экономика предприятия (фирмы). - М.: Инфра, 2002. – 253с.

 7. Шегда А. В. Економіка підприємства. – К.: Знання, 2001. – 315с.

 8. Петрович Й. М. Економіка виробничого підприємства. – К.: Знання, 2001.– 445с.

 9. Шандор В. А., Аврашков Л. Я. Экономика предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 268с.

 10. Ковалёва А. М., Лапуста М. Г. Финансы фирмы. – М.: Инфра-М, 2002. -231с.Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Економіка і організація діяльності обєднань підприємств” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства”


Укладачі: старш. викл. Н.Є. Гришко

доц. О. І. Маслак

Відповідальний за випуск: зав. кафедри економіки О. І. Маслак


Підг. до друк.________ Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств \" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства\" iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "економіка й організація діяльності об’єднань підприємств" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств”...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств \" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств \" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства\" iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств \" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств для студентів
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств \" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств \" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства\" iconА.І. Зіньковська Методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Економіка І організація діяльності...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств \" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств \" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства\" iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Міжнародний менеджмент” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств \" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства\" iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств \" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства\" iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи