Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Скачати 125.55 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Дата26.09.2012
Розмір125.55 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050107 — „ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


КРЕМЕНЧУК 2007


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Проектний аналіз” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107 — „Економіка підприємства”


Укладачі: к.е.н., доц. О.І. Маслак,

старш. викл. Н.Є. Гришко

Рецензент к.т.н., доц. В.Є. Черніченко


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол №___ від ____________2007 р.

Заступник голови методичної ради доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТВступ.............................................................................................................................4

1 Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання щодо виконання контрольної роботи..................................................................................5

1.1 Загальні положення ..............................................................................................5

1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт...................................................6

2 Контрольні запитання до заліку з навчальної дисципліни „Проектний аналіз”.........................................................................................................................9

Список літератури.....................................................................................................11

^ ВСТУП


Метою дисципліни „Проектний аналіз” є вивчення методів та прийомів, за допомогою яких можна розробити оптимальний проект документально то визначити умови його успішної реалізації.

Предмет: вивчення концепцій, методологій, підходів і критеріїв визначення, порівняння, обґрунтування альтернативних рішень та проектів за умов обмеженості наявних ресурсів.

Завдання вивчення курсу „Проектний аналіз”:

 • опанування основ ринкової економіки стосовно методів підготовки, експертизи й оцінки проектів;

 • ознайомлення з головними концептуальними поняттями, методами та підходами, які використовують у міжнародній практиці при проведенні проектного аналізу;

 • удосконалення процесів прийняття рішень при розробці і реалізації проектів.

Заняття з дисципліни „Проектний аналіз” проводяться у формі лекцій і практичних занять. Окремо деякі розділи виносяться на самостійне опрацювання студентами. У результаті вивчення дисципліни „Проектний аналіз” студент повинен знати: про найважливіші чинники і критерії, які враховуються на різних стадіях життєвого циклу проекту; усвідомити важливість світового досвіду розробки та оцінки проектів для їхньої подальшої діяльності.
^ 1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.1 Загальні положення


 1. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт знаходяться в бібліотеці корпусу № 5 КДПУ.

 2. Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок для роботи з науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними статтями, іншими джерелами. Студент повинен коротко викласти зміст вибраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми.

 3. Вибір теми контрольної роботи. Варіант контрольної роботи слід визначити за двома останніми цифрами залікової книжки за допомогою наведеної таблиці:

  № вар.

  Дві останні цифри залікової книжки

  №1

  00

  91

  89

  54

  28

  16

  56

  17

  68

  18

  №2

  39

  83

  93

  27

  10

  55

  13

  69

  15

  64

  №3

  79

  92

  80

  53

  44

  45

  57

  04

  36

  06

  №4

  52

  88

  95

  01

  24

  03

  29

  46

  26

  70

  №5

  09

  94

  84

  75

  74

  34

  58

  35

  66

  19

  №6

  38

  86

  81

  33

  43

  11

  59

  14

  47

  63

  №7

  51

  96

  90

  08

  48

  73

  07

  60

  05

  65

  №8

  22

  85

  87

  77

  42

  32

  49

  21

  40

  62

  №9

  78

  97

  82

  50

  02

  12

  71

  25

  61

  67

  №10

  23

  99

  98

  76

  31

  72

  20

  37

  30

  41

 4. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи. Робота повинна бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Обсяг роботи 15–20 аркушів. Титульна сторінка повинна бути оформлена за таким зразком:

^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни „ Проектний аналіз”

студента групи ________

______________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 1. У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу. У верхньому правому кутку – номер залікової книжки.

 2. На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

 3. Підготовлена робота висилається або здається на кафедру “Економіка” (315314, Кременчук, бул. Пушкіна, 3, КДПУ, корпус № 5, к. 5409) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обовязково вказати і прізвище, імя та по батькові викладача, який читає курс .

 4. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку.

 5. Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її російською.1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт

Варіант №1


Тема 1 Концепція проекту та його життєвий цикл

 1. Поняття проекту.

 2. Класифікація проектів.

 3. Поняття життєвого циклу проекту.

Література: [4, С.398-410; 5, С. 133-139; 13, С.4-8]

Варіант №2


Тема 2 Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність грошей у часі

 1. Оцінка витрат і вигод у проектному аналізі.

 2. Цінність грошей у часі.

Література: [1;2;3;4, С.407-411; 5, С. 8-255; 13, С. 4-12]

Варіант №3


Тема 3 Грошовий потік

 1. Підходи до визначення грошового потоку.

 2. Вплив амортизації на величину грошового потоку.

Література: [1,2,3;4, С.408-411; 5, С. 60-68]

Варіант №4


Тема 4 Динамічний аналіз беззбитковості проекту

 1. Аналіз беззбитковості проекту.

 2. Методи оцінки ефективності проектів.

Література: [5, С.25-50; 10, С. 21-45]

Варіант №5


Тема 5 Маркетинговий аналіз
 1. Мета, методи та основні види маркетингового аналізу.

 2. Аналіз ринкових можливостей.

 3. Прогноз обсягів збуту продукції проекту.

 4. Розробка комплексу маркетингу.


Література: [4, С.398-410; 5, С. 133-139; 13, С.4-8]

Варіант №6


Тема 6 Технічний аналіз

 1. Цілі технічного аналізу.

 2. Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту.

Література: [1,2,3,4, С.410-412; 5, С. 112-124]

Варіант №7


Тема 7 Екологічний аналіз

 1. Цілі екологічного аналізу.

 2. Загально застосовані методики.

 3. Потенційно застосовані методики.

Література: [1,2,3,4, С.410-412; 5, С. 112-124]

Варіант №8


Тема 8 Соціальний аналіз

 1. Мета та зміст соціального аналізу.

 2. Соціальне середовище проекту.

 3. Характеристика населення проекту.

 4. Залучення населення до роботи над проектом.

 5. Індикатори соціального розвитку.

Література: [1,2,3;4, С.420-430; 5, С. 68-103; 13, С. 4-8]

Варіант №9


Тема 9 Фінансовий аналіз

 1. Цілі, завдання та моделі фінансового аналізу.

 2. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства.

 3. Прогнозування продажів та витрат по проекту.

 4. Фінансове планування у проектному аналізі.

Література: [1,4, С.420-430; 5, С. 68-103; 13, С. 4-8]

Варіант №10


Тема 10 Економічний аналіз

 1. Економічний аналіз привабливості проекту.

 2. Визначення економічної ефективності проекту.

 3. Оцінка впливу проекту на економіку країни.

Література: [1,2,3;4, С.420-430; 5, С. 68-103; 13, С. 4-8]

^ 2 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ”


 1. Поняття проекту. Класифікація проектів.

 2. Поняття життєвого циклу проекту.

 3. Оцінка витрат і вигод у проектному аналізі.

 4. Цінність грошей у часі.

 5. Підходи до визначення грошового потоку.

 6. Вплив амортизації на величину грошового потоку.

 7. Аналіз беззбитковості проекту.

 8. Методи оцінки ефективності проектів.

 9. Мета, методи та основні види маркетингового аналізу.

 10. Аналіз ринкових можливостей.

 11. Прогноз обсягів збуту продукції проекту.

 12. Розробка комплексу маркетингу.

 13. Цілі технічного аналізу.

 14. Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту.

 15. Цілі екологічного аналізу.

 16. Загально застосовані методики.

 17. Потенційно застосовані методики.

 18. Мета та зміст соціального аналізу.

 19. Соціальне середовище проекту.

 20. Характеристика населення проекту.

 21. Залучення населення до роботи над проектом.

 22. Індикатори соціального розвитку.

 23. Цілі, завдання та моделі фінансового аналізу.

 24. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства.

 25. Прогнозування продажів та витрат по проекту.

 26. Фінансове планування у проектному аналізі.

 27. Економічний аналіз привабливості проекту.

 28. Визначення економічної ефективності проекту.

 29. Оцінка впливу проекту на економіку країни.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна

 1. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинські В. В. Управління проектами: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с.

 2. Ильин А. И. Планирование на предприятии: Учеб. пособ. в 2-х чч.

Ч. 1. Стратегическое планирование. – Мн.: ООО « Новое знание», 2000. – С. 269-305.

 1. Кобиляцький Л. С. Управління проектами: Навч. посіб. / МАУП. – К.: МАУП, 2002. – 198 с.

 2. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навч. посіб. – Житомир: ЖІТІ, – 2002. – 345 с.

 3. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения. – М.: Дело, 2000 –

384 с.

 1. Проектний аналіз./ Москвін С. О., Бевз С. М., Верба В. А. та ін. – К.: Лібра, 1999. – 368 с.

Додаткова

 1. Риски в современом бизнесе. / Грабовой П. Г., Петрова С. М. и др. – М.: Аланс. – 2001. – 200 с.

 2. Катасов В. Ю., Морозов Д. С., Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. – М.: Анкил. – 2000. – 272 с.

 3. Тян Р. Б., Холод Б. І., Ткаченко В. А. Управління проектами: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права. Кафедра економіки підприємства. – Д., 2000. – 222 с.

 4. Фальцман В. К., Давыдова Л. А. Основы управления предприятием. – М.: ТЕИС, 2000. – 187 с.

 5. Шефов А. А. Управление проектами: Учеб. пособ. / Владимир : Издательство: Владимирського гос. ун-та, 2000.– 128 с.


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Проектний аналіз” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107 — „Економіка підприємства”


Укладачі: к.е.н., доц. О.І. Маслак,

старш. викл. Н.Є. Гришко


Відповідальний за випуск к.т.н., доц. В.Є. Черніченко


Підп. до друк.________ Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Проектний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " аналіз фінансової діяльності" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconФінансовий аналіз”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління проектами для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Інтелектуальна власність ” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи