Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету icon

Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету
Скачати 53.93 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету
Дата26.09.2012
Розмір53.93 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ (6 СЕМЕСТР) ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.050100 - “ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА “

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2006

Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Економіка підприємства”(у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старший викладач Любов Абрамівна Квятковська

Рецензент доц.О.І.Маслак


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №_______ від “_____”______________2006 р

Голова методичної ради_____________________проф.В.В.Костін


Кременчук 2006

^ 1ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Навчальна практика є одним з етапів навчального процесу, спрямованим на практичне засвоєння та закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання.

Студенти проходять навчальну практику в одній із підприємницьких організацій, які визначені навчальним закладом.

Під час практики студенти вивчають питання згідно з наведеними нижче питаннями та збирають матеріали для розробки та написання курсової роботи.

У процесі проходження практики необхідно вивчити відповідну літературу з метою підвищення рівня знань і використання цих матеріалів для написання курсової роботи. Загальне навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра економіки згідно з “Положенням про виробничу практику студентів вищих навчальних закладів України”.


^ 2МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ


Мета практики – підготовка студента до самостійного виконання курсової роботи; збір, обробка інформації про господарсько-економічну діяльність підприємницької структури, для практичного використання знань, отриманих під час лекцій з дисципліни “Економіка підприємства”.

Задачі практики:

 • ознайомлення з підприємницькою організацією;

 • вивчення внутрішньоекономічної діяльності;

 • ознайомлення з організацією обліку та системою звітності на підприємстві;

 • засвоєння принципів і методів розрахунку основних техніко –економічних показників діяльності підприємства.

^ 3ЗМІСТ ПРАКТИКИ


  1. Інформаційна база практики


Під час навчальної практики студент повинен вивчити інформацію:

- установчі документи;

 • план виробничо-господарської діяльності підприємства, його виконання, динаміку виконання за періоди;

 • звіт про рух основних фондів підприємства та окремих підрозділів за період;

 • баланс підприємства;

 • звіт про фінансові результати;

 • звіт про роботу;

 • звіт про виконання плану собівартості продукції.
  1. Збір даних для складання техніко-економічної характеристики підприємства


Для складання техніко-економічної характеристики підприємства (підрозділу) та подальшого аналізу господарської діяльності необхідно вивчити питання:

 • загальна характеристика підприємницької структури (паспорт, статут підприємства);

 • характеристика продукції, обсяги її випуску та реалізації за період (виробниче управління, плановий відділ);

 • рівень забезпечення підприємства ресурсами в розрізі постачальників, склад обігових фондів (управління матеріально-технічного постачання, планове управління, фінансове управління);

 • ринки збуту (відділ збуту);

 • характеристика основних фондів підприємства (бухгалтерія);

 • структура кадрів підприємства (відділ кадрів);

 • динаміка техніко-економічних показників (планово-економічне управління);

 • собівартість продукції (планово-економічне управління);

 • методику та практику економічного аналіза на підприємстві.^ 4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ


Навчальна практика має тривалість два тижні. Етапи практики наведено нижче:

 • оформлення та отримання перепусток – 1день;

 • інструктаж з техніки безпеки та охорони праці - 1 день;

 • екскурсія по підприємству – 1 день;

 • лекція про підприємство, загальний огляд економічного стану підприємства, перспективи розвитку – 1день;

 • індивідуальний збір інформації, виконання завдань – 5днів;

 • оформлення звіту з практики – 3 дні;

 • здача перепусток – 1 день;

 • захист звіту про проходження виробничої практики – 1 день;

Виконання календарного графіку фіксуються у щоденнику практики.


^ 5 ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ.


Звіт про проходження навчальної практики повинен мати обсяг 20-25 сторінок формату А4. Зміст звіту:

Вступ

 1. Техніко-економічна характеристика підприємства.

 2. Загальна характеристика підприємницької структури.

 1. Характеристика продукції та обсягів її випуску.

4. Характеристика ринків збуту.

5. Наявність і використання обігових коштів.

6. Характеристика основних фондів підприємства.

7. Кадрова політика та форми мотивації праці.

8. Собівартість продукції.

9. Характеристика фінансового стану підприємства (прибуток і рентабельність).


Висновки


Література


Додатки

Розкриваючи зміст всіх розділів звіту, необхідно розкрити як теоретичний бік питання , так і стан його на підприємстві.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України “Про підприємства в Україні” № 887-12 від 27.03.91.

 2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”, 1997.

 3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – М.: Финансы и статистика, 1995.

 4. Берзинь И.Э. «Экономика фирмы» М., ЧМПЭ, 1997.

 5. Берзинь И.Э., Застрожнова Н.Н. «Сборник задач по курсу «Экономика машиностроительной промышленности».- М.: «Высшая школа», 1990.

 6. Горфинкель В.Я., Купряков Э.Н. Экономика предприятия.- М.: Юнити, 1996.

 7. Зайцев И.Л. Экономика промышленного производства.- М.: Инфро-М, 1996.

 8. Карлик Е.М. Экономика машиностроения.- Ленинград: Машиностроение, 1985.

 9. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. у 2 т.-К.: Хвиля-Прес, 1995.

 10. Разумов И.М., Емельянов А.Д. Экономика машиностроительной промышленности. – М.: Высшая школа, 1998 .

 11. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник.- Київ, 2002.Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 6.050100– “Економіка підприємства”( у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач ст. викл. Л.А.Квятковська


Відповідальний за випуск доц. О.І.Маслак


Видавничий відділ КДПУ Тираж 25 примірників


Кременчук 2006Схожі:

Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету денної форми...
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління денної форми...
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету iconМетодичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку і аудиту для студентів 5 курсу спеціальності 050106...
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи