Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"економіка й організація діяльності об’єднань підприємств\" для студентів заочної форми навчання icon

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "економіка й організація діяльності об’єднань підприємств" для студентів заочної форми навчання
Скачати 120.36 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "економіка й організація діяльності об’єднань підприємств" для студентів заочної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір120.36 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний УНІВЕРСИТЕТМетодичні рекомендації

щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

”ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050107-“ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ”

^ (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)
Кременчук 2006


Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107-“Економіка підприємства„ (скорочений термін навчання)


Укладач асист. М.О. Дворник


Рецензент к.е.н., доцент О. І. Маслак


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол №___ від ____________2006 р.


Голова методичної ради проф. В.В. Костін


З М І С Т

Кременчуцький державний політехнічний УНІВЕРСИТЕТ 1

1.1 Загальні положення 7

1.1 Загальні положення 7

1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт 8

^ 1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт 8

Варіант №1 8

Варіант №1 8

Варіант №2 9

Варіант №2 9

Варіант №3 9

Варіант №3 9

Варіант №4 9

Варіант №4 9

Варіант №5 9

Варіант №5 9

Варіант №6 9

Варіант №6 9

Варіант №7 9

Варіант №7 9

Варіант №8 9

Варіант №8 9

Варіант №9 10

Варіант №9 10

Варіант №10 10

Варіант №10 10

^ 2 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 11

2 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 11

1

В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до концентрації виробництва та капітала, до створення об’єднань підприємств, які є головними структуроутворюючими елементами економіки. У ринковій економіці виживають лише ті підприємства, які найбільш правильно і компетентно зрозуміли вимоги ринку, організували виробництво конкурентоспроможної продукції, послуг, що користуються попитом, уміло здійснюють мотивацію висококваліфікованої творчої праці персоналу.

Усе це вимагає фундаментальних і глибоких економічних знань, а отже, і відповідної підготовки фахівців з економіки.

Мета і задачі. Метою навчальної дисципліни „Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” є засвоєння знань з економіки, організації та ефективності діяльності об’єднань підприємств.

Задачі вивчення курсу „Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” є підготовка фахівця-дослідника, тобто формування у нього вмінь різнобічно сприймати й усвідомлювати факти та явища економіки, формувати цілісний погляд на сучасність, синтезувати отримані знання.

Дисципліна „Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” тісно пов’язана з багатьма іншими, а саме зі статистикою, вищою математикою, комп’ютерною технікою та програмуванням, іноземною мовою, логікою, риторикою, етикою ділового спілкування та ін.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- методологію та методику економіки об’єднань підприємств;

- основні види об'єднань підприємств;

- шляхи ефективності діяльності об'єднань підприємств.

1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
^

1.1 Загальні положення

 1. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт знаходяться в бібліотеці корпусу № 5 КДПУ.

 2. Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок для роботи з науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними статтями, іншими джерелами. Студент повинен коротко викласти зміст вибраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми.

 3. Вибір теми контрольної роботи. Варіант контрольної роботи слід визначити за двома останніми цифрами залікової книжки за допомогою наведеної таблиці:

№ вар

Дві останні цифри залікової книжки

№1

00

91

89

54

28

16

56

17

68

18

№2

39

83

93

27

10

55

13

69

15

64

№3

79

92

80

53

44

45

57

04

36

06

№4

52

88

95

01

24

03

29

46

26

70

№5

09

94

84

75

74

34

58

35

66

19

№6

38

86

81

33

43

11

59

14

47

63

№7

51

96

90

08

48

73

07

60

05

65

№8

22

85

87

77

42

32

49

21

40

62

№9

78

97

82

50

02

12

71

25

61

67

№10

23

99

98

76

31

72

20

37

30

41
 1. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи. Робота повинна бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Обсяг роботи 15-20 аркушів. Титульна сторінка повинна бути оформлена за таким зразком:^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни “ Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств”

студента групи ________

______________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


 1. У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу. У верхньому правому кутку – номер залікової книжки.

 2. На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

 3. Підготовлена робота висилається або здається на кафедру “Економіка” (315314, Кременчук, бул. Пушкіна, 3, КДПУ, корпус № 5, к.5409) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обовязково вказати і прізвище, імя та по батькові викладача, який читає курс .

 4. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі іспиту.

 5. Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її російською.^

1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт

Варіант №1


Тема 1 Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання.


Література: (4, С.398-410; 5, С. 133-139; 13, С.4-8)
^

Варіант №2


Тема 2 Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднання.


Література: (1;2;3;4, С.407-411; 5, С. 8-255; 13, С. 4-12)

Варіант №3


Тема 3 Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств.


Література: (1,2,3;4, С.408-411; 5, С. 60-68)
^

Варіант №4


Тема 4 Холдингова організація об’єднань підприємств.


Література: (5, С.25-50; 10, С. 21-45)

Варіант №5


Тема 5 Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств.


Література: (4, С.398-410; 5, С. 133-139; 13, С.4-8)
^

Варіант №6


Тема 6 Регулювання діяльності об’єднань підприємств.

Література: (1,2,3,4, С.410-412; 5, С. 112-124)

Варіант №7


Тема 7 Організація циклу „дослідження-виробництво” в об’єднаннях підприємств і наукових установах.


Література: (1,2,3,4, С.410-412; 5, С. 112-124)
^

Варіант №8


Тема 8 Фінансування об’єднань підприємств.


Література: (1,2,3;5, С.143-152)

Варіант №9


Тема 9 Особливості діяльності промислово-фінансових груп.


Література: (1,2,3;4, С.420-430; 5, С. 68-103; 13, С. 4-8)
^

Варіант №10


Тема 10 Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації


Література: (1,4, С.420-430; 5, С. 68-103; 13, С. 4-8)

2 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


 1. Законодавство України про банкрутство.

 2. Процедура банкрутства.

 3. Спрощена процедура банкрутства.

 4. Провадження у справі про банкрутства (основні стадії судового провадження).

 5. Головні ендогенні та екзогенні фактори об’єднання капіталу.

 6. Основні шляхи щодо створення господарчих об’єднань.

 7. Організаційно-правові форми об’єднань у світі.

 1. Суть, форми і показники рівня спеціалізації виробництва.

 2. Суть, форми і показники рівня кооперування.

 1. Економічна ефективність спеціалізації і кооперування.

 1. Податкова система України.

 1. Види податків для об’єднання підприємств.

 2. Механізм створення великих об’єднань.

 3. Різновиди холдингів, та їх суть.

 4. Формування структури в залежності від особливостей об’єднань підприємств.

 5. Кадри управління.

 6. Функції органів управління.

 7. Припинення діяльності та реорганізація об’єднань підприємств.

 8. Реорганізація об’єднань підприємств.

 9. Загальна характеристика промислово-фінансових груп.

 10. Корпорація - домінуюча форма підприємницької діяльності.

 11. Загальна характеристика стратегії об’єднань підприємств.

 12. Сутність ПФГ.

 13. Недоліки та переваги ПФГ.

 14. Сутність асоціації.

 15. Недоліки та переваги асоціації.

 16. Економічний зміст корпорації.

 17. Сутність концерну.

 18. Економіний зміст консорціуму.

 19. Суть тресту.

 20. Характеристика картелю.

 21. Сутність пулу.

 22. Характеристика холдингу.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник.-К.: Атака, 2002.

 2. Горфинкель В.Я., Купряков Э.Н. Экономика предприятия. – М.: ЮНИТИ, 1996.

 3. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: Хвиля-прес, 1995.

 4. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. – М.: ИНФРА-М, 1998.

 5. Сергеев И.В. Экономика предприятия. – М.: Машиностроение, 1997.

 6. Ипатов М.И., Туровец О.Г. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства. – М.: Машиностроение, 1984.

 7. Волков В.О. Экономика предприятия (фирмы). – М.: ИНФРА-М, 2002.

 8. Шегда А.В. Економіка підприємства. – К.: Знання, 2001.

 9. Петрович Й.М. Економіка виробничого підприємства. – К.: Знання, 2001.

 10. Ковалева А.М. Фінанси фірми. – К.: Знання, 2002.

 11. Швандор В.А. Экономика предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2002.


Допоміжна

1. Берзинь И.Э. Экономика фирмы. – М.: ИМПЭ, 1997.

2. Ильякова С.Д. Экономика и статистика фирмы. – М.: Финансы, 1996.

 1. Економічний словник – довідник / За ред. С.В.Мочерного – К.: Феміна, 2000.Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107-„Економіка підприємства”(скорочений термін навчання)


Укладач асист. М.О. Дворник


Відповідальний за випуск к. ек. н., доцент Ольга Іванівна Маслак


Видавничий відділ КДПУ Тираж ______ прим.


Кременчук 2006


Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"економіка й організація діяльності об’єднань підприємств\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"економіка й організація діяльності об’єднань підприємств\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств " для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"економіка й організація діяльності об’єднань підприємств\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"економіка й організація діяльності об’єднань підприємств\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " аналіз фінансової діяльності" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"економіка й організація діяльності об’єднань підприємств\" для студентів заочної форми навчання iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"економіка й організація діяльності об’єднань підприємств\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"економіка й організація діяльності об’єднань підприємств\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств для студентів
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"економіка й організація діяльності об’єднань підприємств\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"економіка й організація діяльності об’єднань підприємств\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"економіка й організація діяльності об’єднань підприємств\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для студентів заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи