Питання до модульного контролю з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» Модуль 1 icon

Питання до модульного контролю з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» Модуль 1
Скачати 104.35 Kb.
НазваПитання до модульного контролю з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» Модуль 1
Дата26.09.2012
Розмір104.35 Kb.
ТипДокументи

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

З ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»


Модуль 1

 1. Дайте визначення поняття "аудит".

 2. Назвіть та поясніть ключові фрази визначення поняття "аудит".

 3. Які вимоги гарантують можливість здійснення аудиту?

 4. Поясніть зміни у підході до аудиту та причини їх виникнення.

 5. Назвіть ранні етапи розвитку аудиту.

 1. Що являв собою публічний аудит та детальна перевірка рахунків?

 1. Коли і де було введено сучасне поняття незалежності аудиту?

 1. У якому середовищі комерційна діяльність здійснюється у більшості країн?

 2. Етапи розвитку аудиту в США.

 3. Дайте визначення поняття "аудиторський слід".

 4. Який період вважається початком сучасного аудиту? Які його ознаки?

 5. Сформулюйте п’ять загальних принципів аудиту балансу.

 6. Основні типи аудиту.

 7. Назвіть види аудиту та поясніть, коли застосовується той чи інший вид.

 8. Які категорії аудиторів ви знаєте?

 9. Які вимоги пред'являються до аудиторів?

 10. Що являють собою аудиторські організації?

 11. Назвіть аудиторські організації США.

 12. Дайте характеристику організації АІСРА та НА.

 13. Охарактеризуйте процес формування професійних організацій бухгалтерів Великобританії.

 14. Дайте визначення поняття "етика поведінки аудиторів".

 15. Що являє собою загальна та професійна етика?

 16. Дайте визначення поняття "етика" та охарактеризуйте його ключові елементи.

 17. Що спільного між процесами аудиту та прийняття рішень?

 18. Назвіть філософські принципи в етиці.

 19. Що являє собою Кодекс професійної етики АІСРА?

 20. Які способи впливу на поведінку аудитора ви знаєте?

 21. Назвіть основні елементи Кодексу професійної етики.

 22. Дайте характеристику етичним принципам.

 23. Який існує взаємозв'язок між правилами поведінки та роз'ясненнями?

 24. Дайте визначення поняття "операційний аудит".

 25. Які відмінності існують між операційним аудитом та аудитом фінансової звітності?

 26. Дайте визначення поняття "продуктивність" та "ефективність".

 27. Які види операційного аудиту ви знаєте?

 28. Хто може виконувати операційний аудит?

 29. Ким і коли були видані стандарти практичного внутрішнього аудиту?

 30. Який обсяг робіт виконує внутрішній аудит відповідно до стандартів НА?

 31. Визначте обсяг робіт урядових аудиторів.

 32. Які якості є найважливішими при виконанні операційного аудиту?

 33. Які вимоги щодо незалежності операційного аудиту встановлено стандартами НА?

 34. Назвіть фази операційного аудиту.

 35. Хто такий державний аудитор?

 36. Дайте характеристику GAO.

 37. Який основний обов'язок аудиторів GAO?

 38. Який основний обов'язок IRS?

 39. Які вимоги пред'являються до аудиторів, які займаються податками?

 40. Назвіть закони, які регулюють аудит.

 41. Які права аудиторів та третіх осіб відповідно до Акта про цінні папери?

 42. Назвіть основні вимоги до аудиту Закону про правопорушення та Акта про контроль за організованою злочинністю.

 43. Які фінансові санкції застосовуються до аудиторів SEC?

 44. Назвіть, які вимоги висувають до аудиту згідно з Актом про зарубіжну корупцію.

 45. Дайте характеристику та визначте цілі Акта про індивідуальний аудит.

 46. Коли і ким були опубліковані GAGAS?

 47. Чому GAGAS називають "Жовтою книгою"?

 48. Які види аудиту визначають стандарти GAO?

 49. Надайте загальну схему теорії аудиторської перевірки фінансової звітності.

 50. Що є складовими системи стандартів аудиторської діяльності?

 51. Визначте концепції аудиту.

 52. Які основні постулати аудиту ви знаєте?

 53. Які стандарти належать до загальноприйнятих?

 54. Назвіть загальні стандарти аудиту. Що вони визначають?

 55. Назвіть робочі стандарти аудиту. Що вони визначають?

 56. Які існують стандарти звітності? Що вони регулюють?

 57. Побудуйте схему системи стандартів з аудиту в США.

 58. Яких додаткових стандартів повинні дотримуватися державні аудитори?

 59. Назвіть етапи процесу аудиту. У чому їх сутність?

 60. Визначте етапи дослідження для досягнення цілей аудиту.

 61. Що є метою перевірки фінансової звітності?

 62. Як SAS 31 класифікує твердження адміністрації?

 63. Дайте характеристику цілей аудиту етапу II, який належить до операцій.

 64. Дайте характеристику цілей аудиту етапу III, який належить до перевірки залишків за рахунками.

 65. На що вказують висновки про наявність й існування?

 66. На що вказують висновки про повноту відображення?

 67. На що вказують та з чим порівнюються висновки про точність відображення?

 68. На що вказують висновки щодо класифікації?

 69. З чим порівнюються та на що вказують висновки про своєчасність відображення інформації?

 70. На що вказують висновки про рознесення і підбиття підсумків?

 71. Наведіть схему процесу аудиту за елементами внутрішнього контролю.

 72. Наведіть схему висновків про підтвердження існування та повноти операцій.

 73. Який взаємозв'язок між висновками, цілями та процедурами аудиторської перевірки?

 74. Наведіть приклади цілей і процедур аудиторської перевірки.

 75. Дайте визначення стратегії аудиту.

 76. Назвіть етапи аудиторської перевірки та визначте, які саме зумовлюють необхідність дій, що впливають на прийняття рішень про вибір стратегії.

 77. На якому етапі аудиту вибір стратегії є найбільш інтенсивним?

 78. Дайте визначення аудиторського висновку.

 79. З яких елементів складається аудиторський ризик? Визначте їх.

 80. Наведіть операційну формулу моделі аудиторського ризику.

 81. Які фактори впливають на аудиторський ризик?

 82. Які фактори впливають на невід'ємний ризик?

 83. Як оцінюється невід'ємний ризик?

 84. Як застосовується модель аудиторського ризику в процесі аудиту?

 85. Дайте визначення суттєвості.

 86. Мета визначення суттєвості.

 87. Яка послідовність застосування критеріїв суттєвості?

 88. Які фактори впливають на судження про суттєвість?

 89. Визначте критерії суттєвості.

 90. Що є базою для визначення критеріїв суттєвості?

 91. Наведіть фактори вибору відповідної бази та відсотка.

 92. Які методи кількісної оцінки суттєвості ви знаєте?


Модуль 2

 1. Які проблеми існують при визначенні суттєвості?

 2. Що визначають достатність та відповідність даних?

 3. Які фактори впливають на відповідність?

 4. Які з документальних даних можна визначити як менш надійні, більш надійні та максимально надійні?

 5. Як можна визначити коллацію?

 6. Наведіть приклади перевірки на відповідність.

 7. Дайте визначення аудиторської вибірки.

 8. Які методи оцінки результатів вибірки вам відомі?

 9. Які методи оцінки результатів ви знаєте?

 10. Які процедури відбору ви знаєте?

 11. Дайте характеристику статистичної вибірки.

 12. Дайте характеристику вибірки за якісними параметрами.

 13. Як можна визначити обсяг вибірки за допомогою таблиць?

 14. Які методи формування вибіркової сукупності вам відомі?

 15. Як можна оцінити результати вибірки за якісними параметрами?

 16. Дайте характеристику вибірки за кількісними ознаками.

 17. Коли застосовується вибірка за кількісними ознаками?

 18. З якою метою та яким чином ПЕОМ використовується при роботі аудитора?

 19. Які види програмного забезпечення ви знаєте?

 20. Назвіть існуючі засоби контролю в комп'ютерних інформаційних системах.

 21. Які характеристики комп'ютерних інформаційних систем вам відомі?

 22. Які існують методи щодо оцінки комп'ютерних систем?

 23. Дайте визначення простих комп'ютерних систем.

 24. Які підходи до комп'ютерного тестування простих комп'ютерних систем вам відомі?

 25. Що являє собою метод контрольних даних?

 26. Які напрями контролю при застосуванні методу контрольних даних?

 27. Назвіть метод та дії аудитора при введені контрольних даних.

 28. Дайте характеристику процедур (тестів) контролю вхідних даних.

 29. Дайте характеристику процедур (тестів) контролю процесу обробки даних.

 30. Охарактеризуйте процедури (тести) контролю вхідних даних.

 31. Що являє собою метод паралельного моделювання?

 32. Побудуйте концепцію методу паралельного моделювання.

 1. За якими сценаріями можна проводити процедури тестування системи контролю при використанні методу паралельного моделювання?

 2. Дайте визначення складних комп'ютерних систем.

 3. Дайте характеристику складних систем з точки зору оцінки системи контролю.

 4. Як можна охарактеризувати складні системи з точки зору апаратних і програмних засобів?

 5. Назвіть відомі вам засоби та методи аудиту складних комп'ютерних систем.

 6. Особливості контролю складних систем.

 7. Охарактеризуйте основні методи контролю складних систем.

 8. Як можна визначити комп'ютерне шахрайство?

 9. Назвіть умови здійснення комп'ютерних зловживань.

 10. Які заходи ви можете запропонувати щодо запобігання комп'ютерних зловживань?

 11. З чим пов'язані основні проблеми комп'ютерних зловживань?

 12. Які методи виявлення комп'ютерних зловживань вам відомі?

 13. Побудуйте схему циклу отримання доходу.

 14. Які з операцій отримання доходу є найбільш розповсюдженими?

 15. Які операції входять до циклу отримання доходів?

 16. Що містять операції реалізації товарів та послуг?

 17. До чого призводить нечітко налагоджена робота у системі бухгалтерського обліку?

 18. З чого складаються операції з оплати товарів та послуг, що надходять?

 19. Основні моменти визнання продажів та операцій з інкасації.

 20. Що містять операції повернення товарів та прийому претензій від покупців?

 21. У чому полягає стратегія аудиту щодо циклу отримання доходу?

 22. Назвіть цілі аудиту щодо рахунків у циклі отримання доходу.

 23. Охарактеризуйте повноту як мету аудиту.

 24. У чому сутність точності як мети аудиту?

 25. Що означає наявність (існування) як мета аудиту?

 26. У чому сутність цілей аудиту - дотримання строків та оцінка?

 27. Охарактеризуйте цілі аудиту - права та зобов'язання, представлення та розкриття.

 28. З чого складається оцінка ризику?

 29. Що містять аналітичні процедури?

 30. За якими напрямками здійснюється вивчення аудитором звітів адміністрації?

 31. З якою метою аудиторові необхідно з'ясовувати структуру контролю компанії?

 32. Яку інформацію щодо циклу отримання доходу необхідно вивчити аудиторові?

 33. Як здійснюють ознайомлення зі структурою внутрішнього контролю?

 34. У чому полягає основне стратегічне рішення аудитора при вивченні кожного рахунка?

 35. Назвіть чотири типи тестування.

 36. Яка існує залежність між досягнутим рівнем впевненості та доказами?

 37. Що необхідно знати про те, як працює система?

 38. Побудуйте схеми обробки інформації про продажі.

 39. Що необхідно знати про системи циклу доходів (продаж)?

 40. Аудиторські процедури операції продаж.

 41. Побудуйте схеми обробки інформації циклу доходів - обробка пошти: грошові надходження.

 42. Що необхідно знати про систему циклу доходів (грошових коштів)?

 43. Процедури аудиту надходження грошових коштів.

 44. У чому полягає перевірка на суттєвість?

 45. Що являє собою підтвердження?

 46. Які фактори необхідно враховувати при визначенні форми підтвердження?

 47. У чому полягає процедура підтвердження?

 48. Які рахунки вибирають для підтвердження?

 49. Методика обробки записів про підтвердження.

 50. Що являють собою негативні підтвердження?

 51. Що таке позитивні підтвердження?

 52. Які системи обліку впливають на методику підтвердження?

 53. Які альтернативні методики застосовують замість процесу підтвердження?

 54. Побудуйте схему пробного балансу простроченої дебіторської заборгованості.

 55. Наведіть схему виробничого циклу.

 56. Які операції належать до типових операцій виробничого циклу?

 57. З чим пов'язаний виробничий цикл?

 58. Що є головною метою аудитора?

 59. Наведіть основні рахунки виробничого циклу.

 60. Що є метою аудиту готівки?

 61. У чому полягає перевірка готівки на суттєвість?

 62. Як підтверджують залишки на банківських рахунках?

 63. Назвіть процедури звіряння рахунків.

 64. У чому полягає огляд звіряння рахунків клієнтом?

 65. У чому полягає розгляд і перевірка виконання клієнтом звіряння рахунків?

 66. У чому полягає незалежне звіряння доказів фактичної наявності грошових коштів?

 67. Що являє собою графік банківського переказу?

 68. У чому полягає мета аудиту перевірки майна?

 69. У чому суть "первісної схеми"?

 70. У чому полягає перевірка майна на суттєвість?

 71. У чому полягає стратегія аудиту в межах виробничого циклу?

 72. Що є цілями аудиту виробничого циклу?

 73. У чому полягають ризики аудиту, пов'язані із запасами?

 74. На що необхідно звернути увагу, оцінюючи ризик контролю, пов'язаного із запасами?

 75. Яке рішення приймає аудитор щодо стратегії аудиту?

 76. Назвіть види інвентаризації.

Схожі:

Питання до модульного контролю з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» Модуль 1 iconАудит у зарубіжних країнах”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Питання до модульного контролю з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» Модуль 1 iconАудит у зарубіжних країнах ”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Питання до модульного контролю з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» Модуль 1 iconПитання до заліку з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах»
Охарактеризуйте процес формування професійних організацій бухгалтерів Великобританії
Питання до модульного контролю з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» Модуль 1 iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Питання до модульного контролю з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» Модуль 1 iconОблік у зарубіжних країнах”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Питання до модульного контролю з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» Модуль 1 iconОблік у зарубіжних країнах ”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Питання до модульного контролю з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» Модуль 1 iconПитання до другого поточного модульного контролю з курсу «Конституційне право зарубіжних країн»

Питання до модульного контролю з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» Модуль 1 iconПитання до першого поточного модульного контролю з курсу «Конституційне право зарубіжних країн»

Питання до модульного контролю з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» Модуль 1 iconМіського господарства І. А. Краївська облік в зарубіжних країнах програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма
Краївська І. А. Облік в зарубіжних країнах: Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма (для студентів всіх форм навчання...
Питання до модульного контролю з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» Модуль 1 iconП лан семінарського заняття №1 на тему: поняття, предмет, метод І система конституційного права зарубіжних країн. Джерела конституційного права у зарубіжних країнах
Гураль П. Ф., Левицька Г. Р. Конституції та конституціоналізм в зарубіжних країнах. Львів, 1997. с. 4-14
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи