Питання до заліку з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» icon

Питання до заліку з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах»
НазваПитання до заліку з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах»
Дата26.09.2012
Розмір59.7 Kb.
ТипДокументи

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

З ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»

 1. Дайте визначення поняття "аудит".

 2. Назвіть і поясніть ключові фрази визначення поняття "аудит".

 3. Які вимоги гарантують можливість здійснення аудиту?

 4. Поясніть зміни у підході до аудиту та причини їх виникнення.

 5. Назвіть ранні етапи розвитку аудиту.

 6. Що являли собою публічний аудит і детальна перевірка рахунків?

 7. Коли і де було введено сучасне поняття незалежності аудиту?

 8. У якому середовищі комерційну діяльність здійснюють у більшості країн?

 9. Етапи розвитку аудиту в США.

 10. Дайте визначення поняття "аудиторський слід".

 11. Який період вважають початком сучасного аудиту? Які його ознаки?

 12. Сформулюйте п’ять загальних принципів аудиту балансу.

 13. Основні типи аудиту.

 14. Назвіть види аудиту та поясніть, коли застосовують той чи інший вид

 15. Які категорії аудиторів ви знаєте?

 16. Які вимоги ставлять до аудиторів?

 17. Що являють собою аудиторські організації?

 18. Назвіть аудиторські організації США.

 19. Дайте характеристику організацій АІСРА та НА.

 20. Охарактеризуйте процес формування професійних організацій бухгалтерів Великобританії.

 21. Дайте визначення поняття "етика поведінки аудиторів".

 22. Що являє собою загальна та професійна етика?

 23. Дайте визначення поняття "етика" та охарактеризуйте його ключові елементи.

 24. Що спільного між процесами аудиту та прийняття рішень?

 25. Назвіть філософські принципи в етиці.

 26. Що являє собою Кодекс професійної етики АІСРА?

 27. Які способи впливу на поведінку аудитора ви знаєте?

 28. Назвіть основні елементи Кодексу професійної етики.

 29. Дайте характеристику етичних принципів.

 30. Який існує взаємозв'язок між правилами поведінки та роз'ясненнями?

 31. Дайте визначення поняття "операційний аудит".

 32. Які відмінності існують між операційним аудитом та аудитом фінансової звітності?

 33. Дайте визначення поняття "продуктивність" та "ефективність".

 34. Які види операційного аудиту ви знаєте?

 35. Хто може виконувати операційний аудит?

 36. Ким і коли були видані стандарти практичного внутрішнього аудиту?

 37. Який обсяг робіт виконує внутрішній аудит відповідно до стандартів НА?

 38. Визначить обсяг робіт урядових аудиторів.

 39. Які якості є найважливішими під час виконання операційного аудиту?

 40. Які вимоги щодо незалежності операційного аудиту встановлено стандартами НА?

 41. Назвіть фази операційного аудиту.

 42. Хто такий державний аудитор?

 43. Дайте характеристику GAO.

 44. Який основний обов'язок аудиторів GAO?

 45. Який основний обов'язок IRS?

 46. Які вимоги ставлять до аудиторів, котрі займаються податками?

 47. Назвіть закони, які регулюють аудит.

 48. Які права аудиторів і третіх осіб відповідно до Акта про цінні папери?

 49. Назвіть основні вимоги до аудиту Закону про правопорушення та Акта про контроль за організованою злочинністю.

 50. Які фінансові санкції застосовуються до аудиторів SEC?

 51. Назвіть, які вимоги ставлять до аудиту згідно з Актом про зарубіжну корупцію.

 52. Дайте характеристику та визначить цілі Акта про індивідуальний аудит.

 53. Коли і ким були опубліковані GAGAS?

 54. Чому GAGAS називають "Жовтою книгою"?

 55. Які види аудиту визначають стандарти GAO?

 56. Надайте загальну схему теорії аудиторської перевірки фінансової звітності.

 57. Що є складовими системи стандартів аудиторської діяльності?

 58. Визначить концепції аудиту.

 59. Які основні постулати аудиту ви знаєте?

 60. Які стандарти належать до загальноприйнятих?

 61. Назвіть загальні стандарти аудиту. Що вони визначають?

 62. Назвіть робочі стандарти аудиту. Що вони визначають?

 63. Які існують стандарти звітності? Що вони регулюють?

 64. Побудуйте схему системи стандартів з аудиту в США.

 65. Яких додаткових стандартів мають дотримуватися державні аудитори?

 66. Назвіть етапи процесу аудиту. У чому їх сутність?

 67. Визначить етапи дослідження для досягнення цілей аудиту.

 68. Що є метою перевірки фінансової звітності?

 69. Як SAS 31 класифікує твердження адміністрації?

 70. Дайте характеристику цілей аудиту етапу II, який належить до операцій.

 71. Дайте характеристику цілей аудиту етапу III, який належить до перевірки залишків за рахунками.

 72. На що вказують висновки про наявність й існування?

 73. На що вказують висновки про повноту відображення?

 74. На що вказують та з чим порівнюються висновки про точність відображення?

 75. На що вказують висновки щодо класифікації?

 76. З чим порівнюються та на що вказують висновки про своєчасність відображення інформації?

 77. На що вказують висновки про рознесення і підбиття підсумків?

 78. Наведіть схему процесу аудиту за елементами внутрішнього контролю.

 79. Наведіть схему висновків про підтвердження існування та повноти операцій.

 80. Який взаємозв'язок між висновками, цілями та процедурами аудиторської перевірки?

 81. Наведіть приклади цілей і процедур аудиторської перевірки.

 82. Дайте визначення стратегії аудиту.

 83. Назвіть етапи аудиторської перевірки та визначить, які саме зумовлюють необхідність дій, що впливають на прийняття рішень про вибір стратегії.

 84. На якому етапі аудиту вибір стратегії є найбільш інтенсивним?

 85. Дайте визначення аудиторського висновку.

 86. З яких елементів складається аудиторський ризик? Визначить їх.

 87. Наведіть операційну формулу моделі аудиторського ризику.

 88. Які фактори впливають на аудиторський ризик?

 89. Які фактори впливають на невід'ємний ризик?

 90. Як оцінюють невід'ємний ризик?

 91. Як застосовують модель аудиторського ризику в процесі аудиту?

 92. Дайте визначення суттєвості.

 93. Мета визначення суттєвості.

 94. Яка послідовність застосування критеріїв суттєвості?

 95. Які фактори впливають на судження про суттєвість?

 96. Визначить критерії суттєвості.

 97. Що є базою для визначення критеріїв суттєвості?

 98. Наведіть фактори вибору відповідної бази та відсотка.

 99. Які методи кількісної оцінки суттєвості ви знаєте?

 100. Які проблеми існують під час визначення суттєвості?

 101. Що визначають достатність і відповідність даних?

 102. Які фактори впливають на відповідність?

 103. Які з документальних даних можна визначити як менш надійні, більш надійні та максимально надійні?

 104. Як можна визначити коллацію?

 105. Наведіть приклади перевірки на відповідність.

 106. Дайте визначення аудиторської вибірки.

 107. Які методи оцінки результатів вибірки вам відомі?

 108. Які методи оцінки результатів ви знаєте?

 109. Які процедури відбору ви знаєте?

 110. Дайте характеристику статистичної вибірки.

 111. Дайте характеристику вибірки за якісними параметрами.

 112. Як можна визначити обсяг вибірки за допомогою таблиць?

 113. Які методи формування вибіркової сукупності вам відомі?

 114. Як можна оцінити результати вибірки за якісними параметрами?

Схожі:

Питання до заліку з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» iconАудит у зарубіжних країнах ”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Питання до заліку з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» iconАудит у зарубіжних країнах”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Питання до заліку з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» iconПитання до модульного контролю з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» Модуль 1
Охарактеризуйте процес формування професійних організацій бухгалтерів Великобританії
Питання до заліку з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Питання до заліку з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» iconОблік у зарубіжних країнах”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Питання до заліку з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» iconОблік у зарубіжних країнах ”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Питання до заліку з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» iconПитання до заліку з спецкурсу “Місцеве управління в зарубіжних країнах”
Взаємовідносини органів місцевого управління з центральними органами державної влади
Питання до заліку з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» iconМіського господарства І. А. Краївська облік в зарубіжних країнах програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма
Краївська І. А. Облік в зарубіжних країнах: Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма (для студентів всіх форм навчання...
Питання до заліку з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» iconП лан семінарського заняття №1 на тему: поняття, предмет, метод І система конституційного права зарубіжних країн. Джерела конституційного права у зарубіжних країнах
Гураль П. Ф., Левицька Г. Р. Конституції та конституціоналізм в зарубіжних країнах. Львів, 1997. с. 4-14
Питання до заліку з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» iconТема парламент в зарубіжних країнах
Поняття та етапи розвитку парламенту І парламентаризму. Місце І роль парламентів у системі влади в зарубіжних країнах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи