Методичні вказівки щодо виконання практичних занять icon

Методичні вказівки щодо виконання практичних занять
Скачати 386.49 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання практичних занять
Дата26.09.2012
Розмір386.49 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

З НАПРЯМУ 6.030509 – “ОБЛІК І АУДИТ”

(у тому числі скорочений термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни

^

“ Податковий облік” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)
Укладач: старший викладач Соколова Татьяна Геннадіївна


Рецензент: д.е.н, доц.. А.О. Касич

Кафедра “Облік і аудит”
Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського


Протокол № 2 від 20.10. 2010 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А.Сергієнко


ВСТУПКурс “ Податковий облік” включає в себе вивчення питань стосовно ведення та організації податкового обліку на підприємстві на підставі податкового законодавства. Організація податкового обліку на підприємстві будується на підставі податкової політики держави. . До об’єкта податкового обліку належать: правильність обчислення податкових платежів, своєчасне іх перерахування до бюджетів,здійснення інших дій , пов’язанних з виконанням платниками податків своїх забов”язань.

Метою дисциплшни «Податковимй облік» є надання студентам необхідних теоретичних основ,методичних рекомендацій, практичних навичок,щодо ведення податкового обліку на підприємстві згідно податкового законодавства на підприємстві.
^

У результаті вивчення дисципліни студенти мають:


 • знати основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують податковий облік на підприємстві

 • знати зміст, структуру і порядок складання всіх форм податкової звітності;

 • розуміти економічну сутність показників звітності, їх місце і роль в оцінюванні діяльності підприємства;

 • уміти готувати (накопичувати) необхідну для податкової звітності інформацію;

 • обов’язки платників податків .

Дисципліна «Податковий облік» тісно пов”язана з іншими навчальними дисциплінами :»Оподаткування підприємств»,»Податки і податкова політика», «Податкова система»


^ 1. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття №1


Тема 1. Мета і зміст податкового обліку

Мета: вивчити сутність , завдання, мету, визначити предмет та об’єкт податкового обліку , а також цілі стратегічного та оперативного управління в сфері оподаткування, та планування податків.


^ Короткі теоретичні відомогсті

Податковий облік являє собою систему заходів в області регулювання оподаткування підприємства. Реалізація його здійснюється через податковий механізм – сукупність організаційно-правових форм і методів управління оподаткуванням підприємства, що діють на підставі податкового законодавства.

     Цільова спрямованість податкового обліку направлена на встановлення відповідності практики оподаткування положенням державної податкової політики. До об’єкта податкового обліку належать: правильність обчислення податкових платежів, своєчасне їх перерахування до бюджетів, здійснення інших дій, пов’язаних з виконанням платниками податків своїх обов’язків.


Завдання до теми

1. Поняття податкового обліку.

2. Мета податкового обліку.

3. Предмет, об'єкт податкового обліку.

4. Стратегічне та оперативне управління в сфері оподаткування.

5. Планування податків.


Контрольні питання

 1. Що розуміють під поняттям податковий облік ?

 1. Що є метою податкового обліку ?

 2. Що є предметом , об’єктом податкового обліку ?

 1. Сутність планування податків ?

Література [ 1,2,3.34.35.36]

Практичне заняття №2

^

Тема №2. Податковий облік у сфері непрямого оподаткуван


Мета: ознайомитися з порядком ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних,з порядком заповнення податкової декларації з податку на додану вартість та уточнюючого розрахунку з податку на додану вартість, розрахунку акцизного збору.

^ Короткі теоретичні відомості Основним завданням заповнення реєстру отриманих та виданих податкових накладних є правильнее заповнення декларації з податку на додану вартість, на підстві якої визначається податкове забов’язання сплати ПДВ до бюджету.

Завдання до теми

1. Порядок ведення реєстру отриманих і виданих податкових накладних

2. Порядок заповнення та надання податкової декларації з податку на додану вартість, затверджену наказом ДПА від 30.05.1997 року №166.

3. Приклад заповнення декларації з податку на додану вартість

4. Приклад заповнення податкової декларації з податку на додану вартість (скорочена форма).

5. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку до декларації з податку на додану вартість.

6. Розрахунок акцизного збору.
Завдання для теми

Задача 1 Скласти податкову накладну №10 ТОВ “Гелікон”, виписану ПП "Імпульс" згідно з рахунком №12 від 28.05.2008р., за встановлення сантехніки на суму 1000 грн. (без ПДВ).

^ Довідкові дані

№ з\п


Назва підприємства


Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

№ свідоцтва платника ПДВ


Юридична адреса


1.

ТОВ "Гелікон"

294601307844

38953762

м.Кремечук, вул. Пушкіна, 12


2.


ПП "Імпульс"


296701308414


31673526


м.Кремечук, вул.Леніна, 10Задача 2 Заповнити реєстри отриманих та виданих податкових накладних на ТОВ „Гелікон" на основі таких даних з урахуванням операцій, відображених у задачі № 1.

№ з\п

Зміст господарських операцій


Сума грн.

(без ПДВ)


1.


Реалізовані ГЖЕД № 1 (не платник ПДВ) будматеріали.

Виписана податкова накладна №25 від 2.05.2008 р.

6370,00


2.

Надійшла передплата за фарби від ТД „Руно". Податкова накладна №26 від 12.05.2008р.


15486,00

3.


Сплачено за послуги охорони офісу за квітень ДЗАТ "Охорона-Комплекс".

Податкова накладна № 141 від 30.04.2003 р.


475,00


4.


Отримані будматеріали від ТОВ "Буд-мА". Податкова накладна №371 від 15.05.2008р.


42435,00


5.


Отримані послуги зв'язку від ВАТ "Укртелеком". Податкова накладна №507\3 від 30.04.2008р.


152,00


6.


Реалізовані будівельні матеріали ТОВ "Укрбуд". Податкова накладна №27 від 16.05.2008р.


31162,00


7.


Отримано акт виконаних робіт за оренду приміщення за квітень від АО "Укртатнафта". Податкова накладна №375\30 від 30.04.2008р.


3000,00


8.


Сплачено рахунок ВАТ "КАТП" за транспортні послуги. Податкова накладна №13 від 14.05.2008р.


1569,00Довідкові дані

№ з\п


Назва підприємства


Індивідуальний податковий номер платника ПДВ


№ свідоцтва платника ПДВ


Юридична адреса


1.


ТД "Руно"


298691307544


36953468


м. Кремечук, вул.Пушкіна, 12


2.


ДЗАТ "Охорона-Комплекс"


296717981917


23456345


М.Київ, вул.Гоголя, 7


3.


ТОВ "Буд-мА"


298487298175


65148181


М.Київ, вул.Калименька, 23


4.


ВАТ

"Укртелеком"


294919171999


58979684


м.Кремечук, вул. Жовтнева, 13


5.


ТОВ "Укрбуд"


123791871661


68278117


м.Кремечук, вул.Леніна, 71


6.


АО "Укртатнафта”

296701308414


31673526


м.Кремечук, вул.Свіштовська, 3Задача З Визначити суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет ТОВ "Гелікон", на основі даних задач 1, 2, та скласти податкову декларацію з податку на додану вартість.

Задача 4 При складанні декларації з ПДВ за березень 2008 р., була зроблена арифметична помилка при визначенні податкових забов'язань. Занижені податкові забов'язання на суму 186 грн. з ПДВ.

Дані податкової декларації за березень 2008р :

- обсяги продажу без урахування ПДВ (8979 грн.)

 • обсяги придбання без урахування ПДВ (6450 грн.)

Заповнити уточнюючий розрахунок до податкової декларації з податку на додану вартість за березень 2008 року.


Контрольні питання

 1. На підставі чого заповнюється реєстр отриманих та виданих податкових накладних ?

 2. На підставі чого заповнюється декларація з податку на додану вартість?

 3. Коли платник податку заповнює уточнюючий розрахунок ?

 4. Хто заповнює розрахунок акцизного збору?

 5. Які данні необхідні для розрахунку акцизного збору ?


Література :[ 4,5,67,8,9,10,11]


Практичне заняття №3


Тема №3. Податковий облік у сфері складання прямого оподаткування.

Мета : вміти складати відомості валових доходів і валових витрат, ознайомитися з порядком складання декларацшї з податку на прибуток

підприємства.

План

1. Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства згідно із наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.03 №143.

2. Ведення відомостей валових доходів і валових витрат.

3. Приклад заповнення декларації з податку на прибуток підприємства та додатків до неї.
Завдання до теми

Задача 1На основі наведених даних зробити розрахунок і заповнити відповідні рядки до декларації про прибуток підприємства.

Сукупний валовий доход ТОВ "Гелікон" за 111 квартал 2008 року становить 210000 грн.

Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів, -10000 грн.

Загальна сума валових витрат - 60000 грн. Витрати, які виключають зі складу валових витрат, - 15000 грн. Амортизаційні відрахування - 20000 грн. Амортизаційні відрахування, які за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування, - 3000 грн.

Визначити:

а) скоригований валовий доход;

б) оподатковуваний прибуток;

в) податок на прибуток.

Скласти декларацію з податку на прибуток підприємства з відповідними додатками.

Задача 2На основі наведених даних зробити розрахунок і заповнити відповідні рядки до декларації про прибуток підприємства.

Сукупний валовий доход ТОВ „Дракон" за І півріччя 2008 року становить 390000 грн.

Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів, - 40000 грн.

Загальна сума валових витрат - 200000 грн. Витрати, які виключають зі складу валових витрат, - 30000 грн.

Амортизаційні відрахування - 90000 грн.

Амортизаційні відрахування, які за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування, - 18000 грн.

Визначити:

а) скоригований валовий дохід;

б) оподаткований прибуток;

в) податок на прибуток.

Скласти декларацію з податку на прибуток підприємства з відповідними додатками.

Задача ЗВказати, які з наведених нижче сум мають бути включені до валового доходу ТОВ «Ват» у III кварталі 2008 р. Використовуючи наведені дані, заповнити декларацію та відповідні рядки декларації з податку на прибуток підприємства.

Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок 7.08.2008р. за продукцію, яка ще невідвантажена, -18500 грн.

Пеня, сплачена підприємством у І кварталі 2008р. до доходу бюджету за несвоєчасні розрахунки з бюджетом, -1200 грн.

Пеня, отримана у III кварталі 2008 р. за недопостачання підприємству продукції згідно з договором, - 3200 грн.

Відсотки, отримані у III кварталі 2008 р. від банку за зберігання коштів на депозитному рахунку, - 21000 грн.

Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок 5.08.2008 р. за продукцію, відвантажену 1.02.2006 р., -13000 грн.

Безкоштовно отримані основні засоби від іншого підприємства - 18300грн.

Контрольні питання

1. Що відноситься до валових доходів підприємства?

2. Що відноситься до валових витрат підприємства?

3. Як визначається балансова вартість групи основних фондів ?


Література[ 5,34.35.36.37.38]]


Практичне заняття №4

Тема №4. Облік інших податків

Мета : ознайомитися з заповненням розрахунку про податок з власників транспортних засобів,розрахунку про сплату коммунального податку, зі складанням звіту по формі 1-ДФ, з заповненням розрахунку сплати єдиного податку.

План

1. Заповнення розрахунку про податок з власників транспортних засобів (машин і механізмів).

2. Заповнення розрахунку комунального податку.

3.Заповнення розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємства.

4. Заповнення звіту по формі 1-ДФ.

Завдання до теми

Задача 1

На 01.01.2008р. у власності підприємства знаходилися наступні транспортні засоби:

- легковий автомобіль ГАЗ 31029 (код 87.03; об'єм двигуна - 1480куб.см.) - 1шт.

- вантажний автомобіль КАВЗ-685 (код 87.04; об'єм двигуна -4250 куб.см) - 1шт.

- трактор ДЗ-421 (код 87.01; об'єм двигуна - 950 куб.см) - 1шт.

Заповнити розрахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на 2008р.

Задача2

На ТОВ "Тера" середньооблікова чисельність працівників облікового складу у ІІІ кварталі склала;

- у липні - 620 чол., крім того сумісники -120 чол.

- у серпні - 640 чол., крім того сумісники -100 чол.

- у вересні - 690 чол., крім того сумісники - 110 чол. Скласти розрахунок сплати комунального податку за ІІІ квартал 2008 року.

Задача З

ТОВ "Барвінок" є платником єдиного податку за ставкою 6%.

За 6 місяців 2008 року виручка від реалізації склала 200000 грн. (у т.ч. ПДВ), середньооблікова чисельність працівників - 7 чол., прибуток від реалізації основних засобів - 2000 грн., отримана безповоротна фінансова допомога в розмірі 5000 грн.

За ПІ квартал 2008 року виручка від реалізації склала - 100000 грн. (у т.ч. ПДВ), середньооблікова чисельність працівників - 7 чол., прибуток від кредиторської заборгованості по який закінчився строк позову ~ 3000 грн.

Скласти розрахунок сплати єдиного податку за 9 місяців.

Контрольні питання

1.Хто сплачує податок з власників транспортних засобів?

2. Зміст і порядок складання розрахунку про податок звласників транспортних засобів.

3. Зміст і порядок складання розрахунку з комунального податку

4. Зміст і порядок складання розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємства.

5. Зміст і порядок складання звіту по формі 1-ДФ.

Література[ 12,15.16,47,35 ]


Тема №5. Звітність фондів соціального страхування

План

1. Заповнення розрахунку зобов'язань зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

2. Заповнення розрахункової відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

3. Заповнення звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

4. Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.


^ Завдання до теми

Задача 1

Торгівельне підприємство "План" має у штаті 3 працівників, з яких 1

інвалід 2 групи. Дані про нараховану та виплачену заробітну плату наведені

у табл. 1,2.

Заробітну плату за січень виплатили за 2 рази (лютий, березень). В березні при купівлі іноземної валюти було сплачено пенсійний збір у розмірі 170 грн.

Таблиця 1

І.П.Б


інваліди


неінваліди


Утримання із ФОП


Нарахування


До

сплати


Податок на прибуток


Пенсій­ний фонд 2%


Збір у фонд безробіття 0,5%


Збір у фонд соц. страх. 0,5%


Пенсій­ний фонд

32%, 4%


Збір у фонд безробіт­тя 1,9%


Збір у фонд соц, страх.

2,9%

Збір від нещ. випадків 0,94%


січень


Іванов


-


850


155,55


17,00


4,25


4,25


272,00


16,15


24,65


7,99


668,95


Ковалеко


-


1600


363,55


32,00


8,00


8,00


512,00


30,40


46,4


15,04


1188,45


Яковенко


980


-


167,95


19,60


-


4,90


39,20


• -


28,42


9,21


787,55


Усього


980


2450


687,05


68,60


12,25


17,15


823,20


46,55


99,47


32,24


2644,95


лютий


Іванов


-


1200


243,55


24,00


6,00


6,00


384,00


22,80


34,80


11,28


920,45


Ковалеко


-


1600


363,55


32,00


8,00


8,00


512,00


30,40


46,40


15,04


1188,45


Яковенко


980


-


167,95


19,60


-


4,90


39,20


-


28,42


9,21


787,55


Усього


980


2800


775,05


75.60


14,00


18,90


935,20


53,20


109,62


35,53


2896,45


березень


Іванов


-


1250


258,55


25,00


6,25


6,25


400,00


23,75


36,25


11,75


953,95


Ковалеко


-


1600


363,55


32,00


8,00


8,00


512,00


30,40


46,40


16,04


1188,45


Яковенко


900


-


151,95


18,00


-


4,50


36,00


-


26,10


8,46


725,55


Усього


900


2850


774,05


75.00


14,25


18,75


948,00


54,15


108,75


36,25


2867,95


Таблиця 2

Дані про виплату заробітної плати за січень - березень 2005р.

Місяць, в якому сплачується з.п.

Місяць, за який сплачується з.п.

інвалідам

неінвалідам

лютий


січень


500,00


1250,00


березень

січень


287,55


607,40


лютий


787,55


2108,90^ Контрольні питання

1 Зміст і порядок складання « Розрахунку суми страхових внесків на загально-обов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті »(Додаток 23)

2. Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (Додаток 6)


 1. Зміст і порядок складання «Розрахункової відомості по коштах фонду державного соціального страхування» (форма №4-ФСС)

Література [19.20.21.22]


^ 2 ТЕСТИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Тест 1.Яка основна форма звітності для платників податку на прибуток:

а) декларація про прибуток;

б) декларація про прибуток і податкова декларація з податку на додану вартість;

в) податкова декларація з податку на додану вартість.

Тест 2 Яким документом затверджено порядок складання і форма декларації про прибуток підприємства:

а) Закон України від 21.12.2000 р. №2181 - III „Про порядок погашення заборгованості платників податку перед бюджетними і державними цільовими фондами";

б) Закон України від 24.12.2004 р. №349 - IV „Про внесення змін у Закон України „Про оподаткування прибутку підприємства";

в) Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом ДПАУ від 29.03.2003 р. №143.

Тест 3 Який з наведених документів є компонентом податкової звітності:

а) Аудиторський висновок;

б) пояснювальна записка до звітності;

в) Примітка до фінансових звітів;

г) Декларація про прибуток підприємства.

Тест 4 За яким принципом підприємство складає декларацію з податку на прибуток:

а) періодичності;

б) автономності;

в) послідовності;

г) наростаючого підсумку.

Тест 5 Граничний строк подання декларації про прибуток підприємства до ДПС:

а) 20 календарних днів, слідуючи за останнім днем звітного податкового періоду;

б) 30 календарних днів, слідуючи за останнім днем звітного податкового періоду;

в) 40 календарних днів, слідуючи за останнім днем звітного

податкового періоду;

Тест 6 Доходи від продажу товарів, робіт, послуг відображаються в декларації про прибуток підприємства (рядок 01.1):

а) по даті зарахування коштів від покупця (замовника ) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг);

б) по даті відвантаження товарів (робіт, послуг);

в) по події, яка сталася раніше або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дата фактичного надання результатів робіт (послуг).

Тест 7 Приріст балансової вартості запасів (рядок 01.2) заповнюється:

а) у разі, коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду;

б) у разі, коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду є меншою за їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду;

в) у разі, коли балансова вартість на початок звітного періоду дорівнює балансовій вартості на кінець звітного періоду.

Тест 8 Суми возвратної фінансової допомоги, неповернутої на кінець звітного періоду відображається:

а) доходів від продажу товарів (робіт, послуг);

б) інших доходів;

в) валових витрат)

г) інших витрат.

Тест 9 Витрати виробництва, обігу в декларації про прибуток підприємства відображається:

а) по даті списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг);

б) по даті оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).

в) по події, яка сталася раніше або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку, або по даті оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).

Тест 10 Датою збільшення валових витрат платника податку при здійсненні ним операцій з нерезидентами, а також з резидентами, які сплачують цей податок у складі єдиного чи фіксованого податку - є дата:

а) першої події;

б) оприбуткування товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг);

в) списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг);

Тест 11 Вартість товарів, придбаних у офшорних нерезидентів включають до складу валових витрат:

а) товар придбаний у звітному періоді;

б) товар оплачений у звітному періоді;

в) товар придбаний і оплачений у звітному періоді.

Тест 12 Витрати на поліпшення основних фондів включаються у валові витрати у межах:

а) 10% від балансової вартості відповідної групи основних фондів на початок звітного року;

б) 5% від балансової вартості відповідної групи основних фондів на початок звітного кварталу;

в) 15% від балансової вартості всіх груп основних фондів на початок звітного року;

г) 10% від балансової вартості всіх груп основних фондів на початок звітного року;

Тест 13 Сума податку на прибуток включається до складу валових витрат?

а) так;

б) ні;

в) в окремих випадках.

Тест 14 Платник податку на прибуток є платником податку на додану вартість, включається сума ПДВ да складу валового доходу?

а) так;

б) ні;

в) в окремих випадках.

Тест 15 При заповненні декларації про прибуток в строк приросту і убитку балансової вартості запасів використовується принцип наростаючого підсумку?

а) так;

б) ні;

в) в окремих випадках.

Тест 16 З метою оподаткування платник податку на прибуток здійснює оцінку вибуття запасів по методу:

а) ідентифікованої вартості однорідних запасів;

б) середньозваженої вартості однорідних запасів;

в) нормативних затрат;

г) по методу ФІФО;

д) ціни продажу запасів;

є) на вибір платника податку з перерахованих вище методів.

Тест 17. Зміна методів оцінки вибуття запасів протягом податкового року для цілей податкового обліку:

а) дозволяється;

б) не дозволяється;

в) на вибір платника податку.

Тест 18 Вартість безоплатно отриманих запасів відображається в складі валових витрат?

а) так;

б) ні;

в) в окремих випадках.

Тест 19 Матеріальні цінності, строк використання яких перевищує 365 днів, а вартість не перевищує 1000 гривень відносяться:

а) до складу валових витрат;

б) збільшують балансову вартість відповідної групи основних засобів;

в) не входять до складу валових витрат і не збільшують балансову вартість основних фондів.

Тест 20 Самостійно виявлені помилки при складанні декларації на прибуток відображаються:

а) в рядках 02.2, 05.2, 22 декларації про прибуток;

б) в уточнюючому розрахунку податкових зобов'язань;

в) в декларації і в уточнюючому розрахунку

Тест 21. Ставка податку на додану вартість:

а)0% 6)20%; в) 15%.

Тест 22 Чи необхідно виписувати податкову накладну при експорті товарів (робіт, послуг)?

а) ні;

б) так;

в) тільки митна декларація.

Тест 23 Що є датою виникнення податкових зобов'язань платника ПДВ при імпортуванні послуг:

а) дата списання коштів з поточного рахунку в оплату робіт, послуг;

б) дата оформлення документу, який засвідчує факт виконання робіт, послуг нерезидента;

в) подія, яка сталася раніше або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату робіт, послуг, або дата оформлення документу, який засвідчує факт виконання робіт, послуг нерезидента;

Тест 24 Самостійно виявлені помилки, які призводять до зменшення зобов'язань з ПДВ здійснюються:

а) шляхом надання Уточнюючого розрахунку;

б) в поточній декларації по ПДВ в будь-якому періоді її надання;

в) шляхом надання Уточнюючого розрахунку і в поточній декларації по ПДВ в будь-якому періоді її надання.

Тест 25 Самостійно виявлені помилки, які призводять до збільшення зобов'язань з ПДВ здійснюються:

а) шляхом надання Уточнюючого розрахунку;

б) в поточній декларації по ПДВ в будь-якому періоді її надання;

в) в декларації по ПДВ в періоді, слідую чому за періодом, в якому була допущена помилка.

Тест 26. Податковий кредит по основними фондам виникає:

а) коли введені в експлуатацію;

б) почали амортизуватися в податковому періоді;

в) при надходженні або при їх оплаті з банківського рахунку.

Тест27. Реєстр отриманих податкових накладних заповнюється на підставі:

а) отриманих податкових накладних постачальника;

б) податкових накладних покупцю;

в) розрахунку коригування кількісних і якісних показників;

г) отриманих податкових накладних, розрахунку кількісних і якісних показників, касових, товарних чеків.

Тест28. Датою виникнення права платника податку на податковий кредит є:

а) дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг);

б) дата отримання податкової накладної, яка засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг);

в) подія, яка відбулася раніше або дата списання коштів з банківського рахунку, або дата отримання податкової накладної.

Тест 29. Платник податку на додану вартість, що обрав касовий метод обліку має право його застосовувати до:

а) імпортних та експортних операцій;

б) операцій з поставки підакцизних товарів;

в) операцій купівлі, продажу на території України.

Тест 30 Платник податку на додану вартість має право самостійно відмовитися від касового методу?

а) так;

б) ні;

в) інші випадки.

Тест 31 Особи, які мають право на отримання бюджетного відшкодування:

а) є платником єдиного податку;

б) на звичайній системі оподаткування;

в) були зареєстровані як платник податку менш ніж за 12 календарних місяців.

Тест 32 Обов'язки з погашення податкового векселя можуть передаватися іншим особам?

а) так;

б) ні;

в) інші випадки.

Тест 33 Податковий період для надання Уточнюючого розрахунку:

а) календарний місяць;

б) календарний квартал;

в) календарний місяць і квартал.

Тест 34 Податковий період для надання податкової декларації на додану вартість:

а) календарний місяць;

б) календарний квартал;

в) календарний місяць і квартал


Контрольні запитання

1. Поняття податкового обліку.

2. Які функції виконує податковий облік?

3. Чи збігаються дані податкового обліку з даними фінансового обліку?

4. Податок на додану вартість: зміст, об'єкти оподаткування, механізм справляння?

5. Переваги і недоліки ПДВ.

6. Ставки податку на додану вартість.

7. Первинний і аналітичний облік податку на додану вартість.

8. Методика складання звітності про податок на додану вартість.

9. Облік доходів, які включають до складу валових витрат.

10. Облік доходів, які не включають до складу валових витрат.

11. Облік доходів, які виключають зі складу валових витрат.

12. Мета здійснення податкового обліку валових доходів.

13. Облік валових витрат.

14. Облік амортизації основних фондів та нематеріальних активів.

15. Як впливає на оподаткований прибуток сума нарахованої амортизації?

16. Особливості визначення оподаткованого прибутку підприємств.

17. Ставка податку на прибуток. Законодавчий документ, яким необхідно керуватись при розрахунку податку на прибуток.

18. Що є об'єктом оподаткування при визначенні податку на прибуток?

19. Хто є платниками податку на прибуток?

20. Ставка оподаткування отриманого доходу громадянином, який працює за сумісництвом?

21. Як розраховується прибутковий податок?

22. Збір за забруднення навколишнього середовища.

23. Плата за землю.

24. Податок з власників транспортних засобів. Від чого залежить ставка податку?

25. Об'єкти оподаткування акцизним збором.

26. Платники державного пенсійного страхування. Ставка сплати збору підприємствами. Об'єкти збору на державне пенсійне страхування.

27. Збір на соціальне страхування від нещасного випадку.

28. Об'єкт оподаткування збором на соціальне страхування на випадок безробіття.

29. Об'єкт оподаткування збору з тимчасової втрати працездатності

30. Яка ставка єдиного податку для юридичних осіб?

31. Що є базою оподаткування при сплаті єдиного податку за ставкою 6%?

32. Які умови переходу на спрощену систему оподаткування?


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України " Про систему оподаткування" в редакції Закону N 77/97-ВР від 18.02.97// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 16, ст.119

 2. Закон України " Про державну податкову службу в Україні" в редакції Закону N 3813-12 від 24.12.94// ВВР 1994, N 15, ст. 84

 3. Закон України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року № 2181-III//ВВР, 2001, № 10,ст.44

 4. Закон України " Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР//ВВР, 1997, N21, ст.156

 5. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону N 283/97-ВР від 22.05.97// ВВР, 1997, N 27, ст.181

 6. Декрет КМУ "Про акцизний збір" від 26 грудня 1992 року N 18-92//ВВР, 1993, N10, ст.82

 7. Закон України " Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР// ВВР, 1995, N 40, ст.297

 8. Закон України " Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" від 6 лютого 1996 року N 30/96-ВР//ВВР, 1996, N 8, ст.32

 9. Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 7 травня 1996 року N 178/96-ВР//ВВР, 1996, N 28, ст. 131

 1. Закон України " Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них" від 24 травня 1996 року N 216/96-ВР//ВВР, 1996, N 32, ст. 151

 2. Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11 липня 1996 року N 313/96-ВР//ВВР, 1996, N 42, ст. 201

 3. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 року N 889-ІУ

 4. Закон України "Про Єдиний митний тариф" від 5 лютого 1992 року N 2097-ХІІ// ВВР, 1992^ 19,ст.259

 5. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року N 92-ІУ // ВВР, 2002, N 38-39, ст.288

 6. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17 грудня 1998 року N 320-ХІУ// Урядовий кур’єр , 1999, 6 січня

 1. Указ Президента "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 28 червня 1999 року N 746/99 // Урядовий кур’єр, 1999, 13 липня

 2. Закон України "Про плату за землю" в редакції Закону N 378/96-ВР від 19.09.96// ВВР 1996, N45,^. 238

 3. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 року N 400/97-ВР // ВВР, 1997, N 37, ст.237

 4. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими

народженням та похованням" від 18 січня 2001 року N 2240-111 // ВВР. 2001, N 14, ст.71

 1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23 вересня 1999 року N 1105-ХІУ // ВВР, 1999, N 46-47, ст.403

 2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року N 1533-Ш // ВВР, 2000, N22, ст.171

 1. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року N 875-ХІІ // ВВР, 1991, N 21, ст.252

 2. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 року N 889-ІУ //ВВР, 2003, N 37, ст.308

 3. Постанова КМУ " Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду" від 6 липня 1998 р. N 1012//Урядовий кур’єр,1998, 16 липня

 4. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору для користування водами для потреб енергетики і водного транспорту" від 16 серпня 1999 р. N 1494

 5. Наказ Мінекоресурсів, Мінфіну, ДПАУ та інш. "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин" N 51/128/307/128 від 13.06.2000

 6. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння"від 29 січня 1999 р. N 115

 7. Постанова КМУ " Про затвердження Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний газ у 2001 році " від 22 березня 2001 р. N 256

 8. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати до державного бюджету відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та від плати за транзит трубопроводом аміаку, природного газу через територію України» від 29 листопада 2000 р. N 1742

 9. Декрет КМУ "Про державне мито" від 21 січня 1993 року N 7-934ФС//ВВР, 1993, N 13, ст.113

 10. Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" в редакції Закону N 75/97-ВР від 18.02.97 // ВВР, 1997, N 5, ст.117

 1. Декрет КМУ "Про податок на промисел" від 17 березня 1993 року N 24-93 //ВВР, 1993, N19, ст.208

 2. Декрет КМУ "Про місцеві податки і збори" від 20 травня 1993 року N 56-93//ВВР, 1993,И30,ст.336

 1. Золотько І.А. Податкова система: Навч. посібник. - К.: КНЕУ,2004

 2. Золотько І.А. Податкова система: Навч. метод, посібник для самост. вивч. дисц. -2-ге вид., доп. і переробл. - К.: К11ЕУ,2004

36. Василик О.Д. Державні фінанси України: навчальний посібник.- К: Вища школа,
1997

37. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування:
Навчальний посібник.- К.: Парламентське вид-во, 2001

38. Держава - податки - бізнес: Монографія / В.М.Суторміна, В.М. Федосов, В.Л.
Андрущенко.- К.: Либідь, 1992

39. Завгородний В.П. Налоги и налоговьій контроль в Украине. - К.: А.С.К., 2001

 1. Іващук І.О. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль, ТАНГ, 2003

 2. Податкова система України /за ред. Федосова В.М. - К.: Либідь, 1994

 3. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення.-К.:3нання-Прес, 2004

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в XX столітті: (теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів).- Львів: Каменяр, 2000

 2. Буряковский В.В. и др. Налоги: Учебное пособие.- Днепропетровск: Пороги, 1998

 3. Винокуров Д. Оптимізація податків: практичний аспект // Податки та бухгалтерський облік, 2002.- №53 від 11 березня

 4. Дернберг Ричард Л. Международное налогообложение.- М.:ЮНИТИ, 1997

47. Д"яконова 1.1. Податки та податкова політика України.- К.: Наукова думка, 1997

48. Єлісєєв А.В., Підлужний М.П. Податкове планування. Мінімізація
оподаткування законними способами. - Л.: Ліга-Прес, 2003

 1. Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливості посднання.-Тернопіль: Видавництво Карпюка, 2000

 2. Кучерявенко Н.П. Налоговое право.- Харьков: Консум, 1998

 3. Налоги и налогообложение /под ред. И.Г.Русаковой и др.- М.: Финансьі, ЮНИТИ,1998

 4. Налоговьіе системьі зарубежньїх стран /под ред. Князева В.Г. и др. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997

 5. Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенли Л. Зкономикс: Принципу, проблемьі и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. - М.:Республика, 1992

 6. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці.- Ірпінь, Академія ДПА України, 2001

 7. Пушкарева В.М. История финансовой мьісли и политики налогов: Учебное пособие.- М.: ИНФРА - М, 1996

 8. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 1999

 9. Самузльсон П. Зкономика В 2-х т.: Пер. с англ. - М.: МПТАЛГОН", 1992

 10. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення.-К.:НДФІ,2001

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни „Дослідження операцій”...
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Табличні процесори” для студентів спеціальності 080402
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки
...
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М....
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни Бюджетний менеджмент" для студентів денної І заочної...
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів» / Укладач: Д. В. Горобченко. – Суми:...
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять
Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної роботи та контрольної роботи для студентів з курсу «Інноваційно-інвестиційна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи