Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Сторінка1/4
Дата26.09.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні вказівки

щодо виконання контрольних робіт

з НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни «теорія економічного аналізу»

для студентів заочної форм навчання


з напрямів:

6.030508 – «фінанси і кредит»

6.030509 – «Облік і аудит»

(у ТОМУ ЧИСЛІ скороченИЙ термін навчання)


Кременчук 2010


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми навчання напрямів 6.030508 – «Фінанси і кредит» та 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)
^
Укладачі: д.е.н., проф. Касич А.О., асист. І.М. Гноєва


Рецензент д.е.н., проф.А.О.Касич

Кафедра обліку та аудиту


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського Протокол № ____ від “­­___” ________2010 р.


Заступник голови методичної ради___________________ доц. С.А. Сергієнко


^

Кременчук 2010

Змістс.

Вступ

 1. Рекомендації щодо виконання та оформлення

контрольної роботи

 1. Варіанти контрольних робіт

 2. Контрольні питання з дисципліни

 3. Тести для контролю знань студентів

 4. Конспект лекцій для підготовки до заліку

Список літератури

ВСТУП


Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції на базі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління.

Важлива роль у розв’язанні цієї задачі належить економічному аналізу. З його допомогою визначається стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани та управлінські рішення, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємств. Сучасний фахівець (економіст, бухгалтер, фінансист, менеджер) має добре знати не лише загальні закономірності і тенденції розвитку економічних законів на практиці, а й володіти сучасними методами економічних досліджень, методикою комплексного економічного аналізу, який всебічно охоплює господарську діяльність підприємства

.Предметом дисципліни є цілі, завдання, способи, прийоми а також інші базові поняття, без знання яких неможлива організація аналітичного процесу.

Мета дисципліни - вивчення методики проведення економічного аналізу в реальних умовах. Курс формує основи аналітичного мислення у майбутнього фахівця обліково-аналітичного напряму, на конкретних прикладах демонструє застосування методів економічного аналізу.

Завдання курсу –визначаються кваліфікаційною характеристикою – це знання студентами організаційного, методичного та інформаційного забезпечення аналізу виробничої програми випуску та реалізації продукції, виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємств, собівартості, прибутку, фінансового стану підприємств .

Даний курс тісно пов’язаний з такими дисциплінами: “Економіка підприємства”, “Економічний аналіз”, “Фінансовий аналіз”.

З дисципліни навчальними планами підготовки студентів бухгалтерів та фінансистів передбачено лекційні, практичні заняття та самостійна робота.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • суть, принципи, методи економічного аналізу;

 • організацію економічного аналізу, систему економічних досліджень, інформаційне забезпечення;

 • виявлення динаміки, причин відхилення фактичних показників від планових, розрахункових;

 • визначення резервів, розробка заходів по дослідженню виявлених результатів і представлення результатів аналізу відповідним зацікавленим службам для прийняття ефективних управлінських рішень.

вміти:

 • проводити дослідження та аналізувати результати економічного аналізу;

 • складати рекомендації для прийняття ефективних рішень за результатами аналізу.

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» містять: перелік варіантів контрольних робіт, контрольні питання з вивчення дисципліни, тестів для контролю знань та конспект лекцій.

^ 1 рекомендації щодо виконання контрольної роботи


Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та однієї задачі. Варіанти контрольної роботи вибираються згідно з таблицею 1.

Відповіді на теоретичні питання виконуються в письмовому вигляді в короткій конспективній формі й за необхідності супроводжуються рисунками або графіками. На першій сторінці вказується тема контрольної роботи, її план, а список використаної літератури – в кінці контрольної роботи.

Контрольна робота виконується з одного боку аркуша форматом А4 (210х297 мм). Рисунки та графіки виконуються на папері в клітинку того самого формату. Текст роботи розміщується по вертикалі аркуша з додержанням полів: зліва – 25 мм (місце для підшивки), справа – 10 мм, зверху та знизу – 15 мм. Сторінки роботи нумеруються посередині верхнього поля. Робота виконується чорним або фіолетовим чорнилом. Приблизний обсяг роботи - 20 – 25 сторінок.

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи з навчальної дисципліни “Теорія економічного аналізу” поданий у додатку А.

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру “Облік і аудит” (315314, м. Кременчук, бул. Пушкіна, 3, КДПУ, корпус №5, кімната 301) не менш як за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі екзамену.

Контрольну роботу бажано писати державною мовою, але студенти, які не володіють українською мовою, можуть виконати її російською.
Таблиця 1
^ 2. Варіанти контрольних робіт
Перша літера прізвища студента

Номер варіанта

А, У, Я

1

Б, Т

2

В, С, Ю

3

Г, Р

4

Д, П, Щ

5

Е, Х, О

6

Є, Ц, Н

7

Ж, Ч, М

8

З, Ш, Л

9

І, Ф, К

10
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання iconЗ. М. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт І самостійної роботи з дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів 4 курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт І самостійної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи