Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Скачати 489.99 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Сторінка1/6
Дата26.09.2012
Розмір489.99 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІмЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"CУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.060100 – "ПРАВОЗНАВСТВО",

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.060100 – "Правознавство" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Н.В.Черевик

Рецензент к.е.н., доц. А.О.Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………..4

Перелік практичних занять………………………………………………......6

Практичне заняття № 1.....................................................................................6

Практичне заняття № 2.....................................................................................9

Практичне заняття № 3...................................................................................13

Практичне заняття № 4...................................................................................16

Практичне заняття № 5...................................................................................20

Практичне заняття № 6...................................................................................23

Практичне заняття № 7...................................................................................26

Список літератури…………………………………………………………...35

Додаток А План-графік……………………………………………………...37

Додаток Б Висновок експерта-бухгалтера…………………………………38


ВСТУП

Зміни, що відбуваються в економіці України, охоплюють як сферу матеріального виробництва, так і галузі невиробничої сфери.

Ринкова економіка сприяє виникненню нових форм господарювання відповідно до нових підходів бухгалтерського обліку на державних, орендних, спільних підприємствах, у міжнародних об'єднаннях і організаціях тощо.

Набуття Україною незалежності зумовило серйозні зміни в економічній діяльності держави. Останні роки незалежності були періодом появи та інтенсивного розвитку нових видів економічних відносин й інститутів, суттєвих структурних змін у тих, що існували раніше. Відповідної перебудови зазнали також бухгалтерський облік і контроль. Однак усі реформування не забезпечили прозорості економіки, а зміни законодавства й стрімкий розвиток сучасних технічних засобів оброблення та передавання інформації лише сприяють зростанню кількості економічних правопорушень і приховування їхніх наслідків.

За таких умов у процесі розслідування правоохоронними органами економічних правопорушень і під час судового розгляду кримінальних і цивільних справ економічного напряму перед слідчими та судом постає багато суперечливих питань, вирішення яких іноді неможливе без застосування спеціальних знань.

Курс «Судова бухгалтерія» є складовою блока навчальних дисциплін під час підготовки майбутніх бакалаврів і спеціалістів зі спеціальності «Правознавство". Він розкриває основні завдання та особливості організації щодо проведення перевірки господарюючих суб’єктів з дотриманням чинного законодавства. Вивчає питання вдосконалення й порядку призначення та використання у процесі правочинної діяльності правоохоронних та інших органів, які здійснюють функції управління й контролю, матеріалів інвентаризації, документальної ревізії та судово-бухгалтерської експертизи.

^ Мета даного курсу – допомогти студентам із застосуванням різноманітних методів навчання та контролю засвоїти теорію та практику як ведення бухгалтерського обліку, так і впровадження новітніх рекомендацій з використанням облікової інформації в діяльності правоохоронних та інших органів з перевірки діяльності господарюючих суб’єктів відповідно до чинного законодавства.

^ Завданням судової бухгалтерії є вивчення та усунення деструктивних відхилень у господарській практиці, пов’язаних з економічними злочинами, господарськими правопорушеннями, недоліками в господарській діяльності тощо.

Предметом вивчення є діяльність усіх суб'єктів господарювання України.

Методологічною базою судової бухгалтерії є діалектичний метод пізнання, який спирається, зокрема, на закони про:

– загальний взаємозв’язок явищ природи й суспільства;

– безперервність розвитку та зміни предметів пізнання;

– здатність матерії до відображення та її первинність щодо свіжості, а також такі категорії, як частина й ціле, форма та зміст.

Судова бухгалтерія активно використовує й загальнонаукові методи та заходи їх реалізації: спостереження, опис, вимірювання, порівняння, експеримент та ін.^ 1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1

Тема. Основні положення судової бухгалтерії

Мета: засвоїти основні положення та методичні прийоми судової бухгалтерії.

Короткі теоретичні відомості: сутність судово-бухгалтерської експертизи та її місце в юридичній та економічній науках.

Завдання до теми

1. Предмет і методи судової бухгалтерії.

2. Завдання судової бухгалтерії.

3. Основні етапи облікового процесу.

4. Методичні прийоми судової бухгалтерії.

5.Нормативно-правові акти щодо регулювання судової бухгалтерської експертизи.

6. Розв’язання задач за темою.

Задача № 1

Розкрити зміст господарських операцій за даними кореспонденції рахунків:

Д К

201 631

79 92

23 202

661 651

301 372

Задача № 2

Скласти кореспонденції рахунків за даними проведених господарських операцій

1. Від постачальників на підприємство надійшли запасні частини.

2. У виробництво передані сировина та матеріали.

3. Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва.

4. Видана готівка з каси підприємства для відрядження.

5. Погашена заборгованість перед постачальниками з поточного рахунка.

6. Із заробітної плати утримано податок з доходів фізичних осіб.

7. На загальновиробничі витрати списані сировина та матеріали.

8. На фінансові результати списані витрати збуту.

9. Нарахована заробітна плата директорові підприємства.

10. Сплачено податок на прибуток до бюджету з поточного рахунка банку.

Задача № 3

Скласти бухгалтерський баланс за даними залишків балансових статей.

1. Основні засоби – 350000,00 грн.

2. Виробничі запаси – 45000,00 грн.

3. Поточний рахунок банку – 50000,00 грн.

4. Каса – 1500,00 грн.

5. Статутний капітал – 400000,00 грн.

6. Постачальники – 33000,00 грн.

7. Короткострокові позики банку – 20000,00 грн.

8. Заборгованість із заробітної плати – 6500,00 грн.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "маркетинг" для студентів денної І заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання
Організація митного контролю на транспорті” та з навчальної дисципліни “Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи