Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Скачати 489.99 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Сторінка3/6
Дата26.09.2012
Розмір489.99 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
^

Задача № 3


З’ясувати зміст господарських операцій

Таблиця 3

Дт

Зміст операції

Кт

1

2

3

641
311

25
23

361
701

311
301

981
641

791
91

92
661

23
652

653
311

10
46

12
154

92
132

631
311

372
301

91
372

93
651

92
301

201
631


Задача № 4

Сформулювати зміст господарських операцій на підставі наведеної кореспонденції рахунків


Таблиця 4

Дт

Зміст операції

Кт

361
702

Продовження таблиці 4

901
26

791
901

942
334

711
791

311
711

333
311

641
311

981
641

791
981

631
313


Задача 5

Сформулювати зміст господарських операцій на підставі наведеної кореспонденції рахунків

Таблиця 5

Дт

Зміст операції

Кт

80
22

14
22

641
644

946
84

949
201

745
793

377
742

133
12

643
641

793
972

154
631

125
154

92
133

791
92

977
644

Продовження таблиці 5

831
131

631
311

92
661

23
651

109
424

631
301

661
301


Контрольні питання

1. Значення та види обліку.

2. Мета й основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3. Предмет і метод, завдання й система бухгалтерського обліку.

4. Назвіть типи змін у бухгалтерському балансі під впливом господарських операцій.

Література: [5; 15, с. 8 – 59].


Практичне заняття № 3

^ Тема. Використання облікових документів у розслідуванні розкрадань на промислових підприємствах

Мета: використання облікових документів при розслідуванні корисливих злочинів на підприємствах промисловості.

^ Короткі теоретичні відомості: особливості бухгалтерського обліку на підприємствах промисловості та облікові документи, які підлягають перевірці.

Завдання до теми

1. Основні завдання та особливості бухгалтерського обліку на підприємствах промисловості.

2. Документальне оформлення операцій на підприємствах промисловості.

3. Перевірка витрачання коштів по касі та на поточних рахунках банку.

4. Перевірка обліку необоротних активів.

5. Перевірка обліку оборотних активів.

6. Перевірка обліку зобов’язань.

7. Перевірка обліку доходів і витрат.

8. Перевірка обліку формування власного капіталу.

9. Перевірка обліку формування фінансових результатів і визначення податку на прибуток.

10. Перевірка податкового обліку.

11. Перевірка звітності.

12. Розв’язання задач за темою.

Задача № 1

Необхідно:

– визначити, чи достатньо документів надано тому, хто перевіряє для виконання поставленого завдання;

– визнати дії аудитора, ревізора та експерта-бухгалтера у наведеній ситуації.

Дані для виконання:

Перед тим, хто перевіряє, поставлено завдання визначити повноту оприбуткування товарів на склад ТОВ «Аско» від постачальників ВАТ «Арсенал» 2007 року. Тому, хто перевіряє, для дослідження надано наступні документи: накладна на оприбуткування товару з 01. 01.2007 р. по 31.12. 2007 року, прибуткові ордери та платіжні доручення за цей період часу, обліковий реєстр – журнал № 5 з відомістю до нього. Відповіді обґрунтувати.

Задача № 2

Необхідно:

– визначити, чи достатньо документів надано тому, хто перевіряє, для виконання поставленого завдання;

– указати, якими будуть дії аудитора, ревізора та експерта-бухгалтера у наведеній ситуації.

Дані для виконання.

Перед тим, хто перевіряє, поставлено завдання встановити правильність розрахованої суми транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ), віднесеної на витрати виробництва ВАТ «КрАЗ» за перший квартал поточного року. Для перевірки надано документи, які містять дані про: залишок ТЗВ на початок звітного періоду, середній відсоток ТЗВ і суму ТЗВ, що їх завдано за звітний період.

Задача № 3

1.Чи правильно складені проводки за авансовим звітом і які саме кореспонденції складені на суму платіжного доручення постачальника?

2. Яка фактична собівартість заготовлених запасних частин?

3.У чому полягають допущені зловживання та якими документами з обліку матеріалів вони підтверджуються?

Експедитори надали до бухгалтерії авансові звіти про використання підзвітних сум, пов’язаних з придбанням запасних частин, і копію фактури на запасні частини загальною вартістю 20000,00 грн. Згідно з авансовим звітом, проведені наступні бухгалтерські записи.

1. На суму витрат з підготовки та упакування запасних частин – Д 207,

К 372 на суму 400,00 грн.

2. Придбані контейнери під запасні частини, їх упакування та завантаження Д 204 Д – 207, К 372 на суму 700,00 грн.

3. Сплата транспортних витрат – Д 207, К 372 на суму 150,00 грн.

Після затвердження авансового звіту експедитора від постачальників надійшло платіжне доручення на суму 21250,00 грн. У специфікації до платіжної вимоги цю суму розшифровано так:

запасні частини – 20000,00 грн;

контейнер – 700,00 грн;

витрати на комплектацію – 400,00 грн;

залізничний тариф – 150,00 грн;

разом: 21250,00 грн.

Витратні матеріали постачальника у бухгалтерії сплачені у повному обсязі.


Контрольні питання

1. Особливості обліку операцій на підприємствах промисловості.

2. Назвіть основні первинні документи, що використовуються при оформленні операцій у промисловості.

3. Використання плану рахунків і законодавчих актів щодо ведення обліку на підприємствах промисловості.

4. Назвіть найбільш поширені способи виявлення зловживань і корисливих злочинів на підприємствах промисловості.

5. Використання облікових документів при розслідуванні розкрадань майна на підприємствах промисловості.

Література: [7; 15, с. 75].


Практичне заняття № 4

^ Тема. Використання облікових документів у розслідуванні розкрадань грошових коштів, які скоюють обліково-бухгалтерські працівники

Мета: розгляд використання облікових документів при розслідуванні розкрадань грошових коштів, які скоюють обліково-бухгалтерські працівники.

^ Короткі теоретичні відомості: готівкові та безготівкові кошти, правильність оформлення грошових коштів і виявлення порушень чинного законодавства обліково-бухгалтерськими працівниками.

^ Завдання до теми

1. Класифікація господарських операцій, пов’язаних з використанням готівки та безготівкових грошових коштів.

2. Права, обовязки та відповідальність обліково-бухгалтерських працівників.

3. Взаємодія апаратів Державної служби боротьби з економічною злочинністю

з робітниками контрольно-ревізійної служби.

4. Основні завдання, що ставлять до фахівця-бухгалтера у слідчих (судових) діяннях.

5. Методи дослідження документів фахівцем-бухгалтером.

6. Вимоги щодо складання матеріалів ревізії, що передають до слідчих апаратів, органів внутрішніх справ і прокуратури.

7. Розв’язання задач за темою.


Задача № 1

Необхідно:

– назвати, які первинні документи та облікові реєстри використовуються для оформлення операцій з обліку грошових коштів;

– визначити об’єкти дослідження в кожній із наведених ситуацій;

– указати, які прийоми контролю були використані експертом-бухгалтером при дослідженні документів;

– визначити, чи правомірно експерт-бухгалтер застосовував ці методичні дослідження та вказав у висновку ці порушення ? Відповіді обґрунтувати.

Дані для виконання: за даними висновку бухгалтера-експерта зазначено наступні виявлені ним порушення при оформленні касових документів.

1. За даними деяких прибуткових ордерів були відсутні підписи керівника підприємства, а в деяких видаткових касових ордерах – підписи головного бухгалтера. Також у кількох прибуткових касових ордерах відсутній підпис касира.

2. Серед заповнених прибуткових касових ордерів експерт-бухгалтер виявив декілька підкладених відірваних корінців, тому у висновку було зазначено, що окремі посадові особи використовували корінці прибуткових касових ордерів для фіктивного підтвердження придбання матеріальних цінностей тощо, однак інших доказів на підтвердження таких фактів не виявлено.

3. За прибуткових касовим ордером № 456 від 17 жовтня поточного року значиться сума 2100,00 грн, а за даними відмості, що додається до нього, 2110,00 грн. У кримінальній справі міститься пояснення кассира, який стверджує, що це описка.

4. За видатковим касовим ордером № 576 від 12 квітня поточного року відсутній підпис особи, якій були видані гроші. Факт отримання готівки під звіт підтверджує особа, а відсутність підпису в касовому ордеру пояснює отриманням грошей його донькою, тому що в цього часу особа хворіла.

5. За період з 11 березня до 30 березня поточного року всі касові ордери були підприсані бухгалтером Івановою А.С. у графі «підпис касира». Бухгалтер ці дії пояснила тим, що касир перебувала у черговій відпустці, однак наказу (розпорядження) по підприємству не було, також відсутній належно оформлений акт передачі каси під повну матеріальну відповідальність відсутні.

6. При порівнянні видаткового касового ордера № 235 від 11 травня поточного року з даними особових рахунків, платіжною відомістю № 23 експерт-бухгалтер виявила передачу грошей касиром працівникові підприємства Петрову М.І. в сумі 75,00 грн, про яку пояснив кассир, що це помилка при проведенні підрахунку грошей.

7. На підприємстві проводиться нумерація прибуткових і видаткових касових ордерів, на підставі яких складається журнал № 1.


Задача № 2

Необхідно:

1.Зясувати, які первинні документи підлягають перевірці;

2. що повинен отримати бухгалтер-експерт при дослідженні даної тематики;

3. відповіді обґрунтувати.

При перевірці підзвітних сум на підприємстві бухгалтером-експертом були виявлені наступні дані: при направленні у відрядження Іванова А.С. видана готівка авансом у сумі 430,00 грн. Після повернення з відрядження було складено авансовий звіт на суму 398,00 грн, а залишок невикористаної готівки було передано Калашник Т.О., яку було направлено у відрядження.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "маркетинг" для студентів денної І заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання
Організація митного контролю на транспорті” та з навчальної дисципліни “Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи