Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Скачати 489.99 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Сторінка5/6
Дата26.09.2012
Розмір489.99 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

Задача 2


Відповідно до заяви громадянина А старший дільничний інспектор міліції Дворянко С.С. провів перевірку документації щодо проведених попередньо інвентаризацій, а також інвентаризацію записів у завідувача складу МП “Віра” Іванової В.С. Під час перевірки на складі встановлена фактична наявність:

  1. яловичина 201 кг ціна за 1 кг 7,90 грн;

2. свинина 57 кг ---*--- 8,20 грн;

3. сало 50 кг ---*--- 5,20 грн.

За даними бухгалтерії значилось:

  1. яловичина 200 кг ціна за 1 кг 7,90 грн.

  2. свинина 58 кг ---*--- 8,20 грн.

  3. сало 50 кг ---*--- 5,20 грн.

Необхідно:

1) зробити порівняльну відомість відповідної форми;

2) скласти акт інвентаризації;

3) оцінити результати інвентаризації.

Контрольні питання

1. Завдання обліку підприємств торгівлі.

2. Назвіть первинні документи, які використовуються для обліку операцій в торгівлі.

3. Які рахунки використовують підприємства торгівлі?

4. Назвіть найбільш поширені злочини, які скоюють працівники торгівлі.

5. Пропозиції щодо скорочення порушень у сфері торговельної діяльності.

Література: [3; 6; 15, с. 124 – 135].


Практичне заняття № 6


^ Тема 6. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні розкрадань у будівельних організаціях

Мета: дослідити облікові документи при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у будівельних організаціях.

^ Короткі теоретичні відомості: готівкові та безготівкові кошти, облікові документи, які використовують підприємства будівельної галузі у своїй діяльності.

Завдання до теми

1. Основні завдання та особливості бухгалтерського обліку в будівельних організаціях.

2. Документальне оформлення операцій щодо руху товарів у будівельних організаціях.

3. Використання бухгалтерських та інших облікових документів при виявленні та розслідуванні розкрадань матеріальних цінностей і грошових коштів у будівельних організаціях.

4. Розв’язання задач за темою.

Задача № 1

Необхідно: дати відповіді на поставлені питання перед експертом-бухгалтером.

Дані для виконання.

У процесі розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом розкрадання матеріалів зі складу ВАТ «Кредмаш», слідчий В.О. Савічев виявив необхідність у спеціальних знаннях з бухгалтерського обліку для прийняття рішень щодо подальших дій розслідування справи. У зв’язку з цим В.О. Савічев виніс постанову про призначення судово-бухгалтерської експертизи на проведення якої поставив завдання.

1. Визначити період утворення нестачі.

2. Визначити суму утвореної нестачі.

Для проведення експертизи призначено судового експерта-бухгалтера І.А. Смирнова.

Для відповіді на поставлені питання слідчий передав експертові матеріали справи, зібрані у процесі розслідування.

Результати дослідження первинних документів з руху матеріалів на складі ВАТ «Кредмаш» та записи аналітичного обліку, які містилися в наданій для дослідження справі І.А. Смирнова, наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 – Рух матеріалів по складу в метрах кубічних

Дата

Зміст господарської операції

Ціна, грн

Надійшло

Витрачено


Залишок

1

2

3

4

5

6

01. 09

Залишок на складі за даними інвентаризації:

– дошки дубові, м

250,0020,0

10.09

Відпущено у виробництво:

– дошки дубові, м

250,00
7,0
12. 09

Отримано від коростинського держлісгоспу:

– дошки соснові, м

120,00

35,016.09

Відпущено у виробництво:

– дошки дубові, м

– дошки соснові, м250,00

120,00


15,0

15,0
21. 09

Отримано від коростинського лісдержгоспу:

– дошки дубові, м

– дошки соснові, м250,00

120,0010,0

7,030. 09

Залишок за даними інвентаризаційного опису:

– дошки дубові, м

– дошки соснові, м250,00

120,00


-

27,0


Контрольні питання

1. Які завдання обліку для підприємств будівельної галузі?

2. Які документи використовують при дослідження корисливих злочинів у будівельній галузі?

3. Назвіть найбільш поширені помилки при розслідуванні корисливих злочинів у будівництві.

4. Пропозиції щодо скорочення корисливих злочинів у сфері будівництва.

Література: [8; 9; 15, с. 114 – 124].


Практичне заняття № 7

Тема. Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою правоохоронних органів. Судово-бухгалтерська та планово-економічна експертизи

Мета: розглянути види ревізій як форму фінансово-економічного контролю, сутність і завдання судово-бухгалтерської та планово-економічної експертизи.

^ Короткі теоретичні відомості: види ревізій, порядок та етапи проведення ревізій, судово-бухгалтерська експертиза як вид контролю.

Завдання до теми

1. Організація та види фінансово-господарського контролю в Україні.

2. Ревізія: сутність і правова природа у кримінальній справі. Порядок та етапи проведення ревізії. Права й обовязки ревізора Державної контрольно-ревізійної служби.

3. Методи документальної перевірки, що використовуються ревізором під час проведення ревізії. Складання матеріалів ревізії для слідчих апаратів органів внутрішніх справ і прокуратури. Підстави призначення додаткової та повторної документальної ревізій. Оцінювання матеріалів ревізії оперативними співробітниками та слідчими.

4. Сутність і значення ревізії в судовій практиці. Сутність і значення судово-бухгалтерської експертизи в ринковій економіці.

5. Різниця між ревізією та аудитом.

6. Яким чином здійснюється оцінювання матеріалів ревізії оперативними співробітниками та слідчими.

7. Назвіть різницю між аудитом і ревізією й судово-бухгалтерською експертизою.

8. Назвіть права, обов’язки та відповідальність бухгалтера-експерта.

9. Складові висновку бухгалтера-експерта.

10. Розв’язання задач за темою.


Задача № 1

Необхідно:

– порівняти об’єкти та суб’єкти аудиту, ревізії та судово-бухгалтерської експертизи;

– зробити висновки щодо подібності аудиту, ревізії та судово-бухгалтерської експертизи за наведеними ознаками. Відповіді обґрунтувати в таблиці 1.

Таблиця 1 – Характеристики аудиту, ревізії та судово-бухгалтерської експертизи

№ пор.

Ознаки

Аудит

Ревізія

Бухгалтерська експертиза

1

Об’єкти


2

Суб’єкти призначення


3

Суб’єкти проведення


4

Свобода дій суб’єктів проведенняЗадача № 2

Необхідно:

– вибрати з наведеного переліку ті положення, що характеризують права експерта-бухгалтера, та ті, що характеризують його обов’язки. Відповіді обґрунтувати та занести до таблиці 2.

Таблиця 2 – Права та обов’язки експерта-бухгалтера

Права експерта-бухгалтера

Обов’язки експерта-бухгалтера1. З’явитися за викликом органу, який призначив судово-бухгалтерську експертизу.

2. Ознайомитися з матеріалами справи, які стосуються предмета судово-бухгалтерської експертизи та необхідні для відповіді на питання слідчого чи суду.

3. Прийняти для проведення судово-бухгалтерської експертизи матеріали кримінальної чи цивільної справи, надані експертові – бухгалтеру керівником експертної установи відповідно до постанови слідчого чи ухвали суду.

4. Подавати клопотання про надання додаткових документів до органу або особи призначення судово-бухгалтерської експертизи.

5. Провести повне дослідження та скласти обґрунтований і об’єктивний висновок у письмовій формі.

6. Зазначити у висновку виявлені під час проведення судово-бухгалтерської експертизи факти, які мають суттєве значення для справи та з приводу яких йому не були поставлені питання.

7. Подавати скаргу на дії особи або органу, у провадженні яких перебуває справа, якщо ці дії порушують його права.

8. Не розголошувати даних попереднього розслідування під загрозою кримінальної відповідальності.

9. Одержувати винагороду за проведення судової експертизи, якщо її проведення не є службовим обов’язком.

10. Виступати у суді для захисту чи роз’яснення положень наданого висновку.

Задача № 3

Необхідно:

– з наведеного переліку осіб визначити суб’єктів призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи. Відповідь обґрунтувати в таблиці 3 у відповідності до чинного законодавства. Зробити відповідні пояснення.


Таблиця 3 – Суб’єкти судово-бухгалтерської експертизи

№ пор.

Суб’єкти призначення

Суб’єкти проведення

Особи, що не є суб’єктами судово-бухгалтерської експертизи


Дані для виконання.

1. Слідчі прокуратури.

2. Голова інвентаризаційної комісії.

3. Слідчий військової прокуратури.

4. Власники (засновники) підприємства.

5. Слідчий податкової міліції.

6. Суд.

7. Керівник відкритого акціонерного товариства.

8. Слідчі органів внутрішніх справ .

9. Ревізор.

10. Інспектор податкової служби.

11. Директор експертного бюро.

12. Аудитор.

Задача № 4

Необхідно:

– пов’язати наведені поняття з їх визначеннями.

Дані для виконання

Поняття

Визначення

1 Судово-бухгалтерська експертиза

А. Полягає у дотриманні експертом-бухгалтером і органами дізнання, уповноваженими призначати судово-бухгалтерську експертизу згідно з нормами, чинного законодавства України при здійсненні ними професійної діяльності

2 Предмет судово-бухгалтерської експертизи

Б. Полягає у тому, що при наданні висновку за результатами дослідження експерт не може знаходитися у будь-якій залежності від органу або особи, що призначила експертизу, сторін справи та інших осіб, які зацікавлені в результатах справи

3 Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи

В. Явища або процеси, що відображені або повинні були знайти своє відображення в бухгалтерському обліку та звітності та які стали об’єктом розслідування чи судового розгляду

4 Принцип законності

Г. Полягає у виявленні та вчиненні за документами всіх фактів, які мають значення для експертизи

5 Принцип незалежностіД. Документи, перелік яких зазначений у постанові про призначення судово-бухгалтерської експертизи та які безпосередньо надані експертові-бухгалтеру для дослідження

6 Принцип повноти

Е. Передбачає, що експерт повинен дати об’єктивну оцінку досліджуваного об’єкта з документальним обґрунтуванням і підтвердженням фактів, обов’язковим виявленням причин і зв’язків між ними

7 Принцип об’єктивності

Є. Процесуальна дія, яка полягає у вивченні завдання суду матеріалів справи експертом-бухгалтером у межах його спеціальних знань з метою встановлення фактичних обставин кримінальної чи цивільної справи та надання експертного висновку


Задача № 5

Необхідно:

– визначити, що є предметом судово-бухгалтерської експертизи у наведених ситуаціях;

– навести можливий перелік об’єктів, необхідних експертові-бухгалтеру для дослідження.

Дані для виконання.

1. У кримінальній справі за обвинуваченням головного бухгалтера насінної станції «Агросвіт» у розкраданні державного майна призначена судово-бухгалтерська експертиза. Перед експертом поставлено питання: чи правомірними є результати інвентаризації. У матеріалах справи, наданої експертові-бухгалтеру для дослідження, містилися підсумкові документи інвентаризації, у результаті проведення якої на підприємстві виявлено нестачу основних засобів на суму 123500,00 грн і сировини та матеріалів на суму 456,00 грн.

2. Слідчим податкової міліції у Полтавській області порушено справу за обвинуваченням бухгалтера ТОВ «Веста» у недоплаті податку на додану вартість до бюджету в особливо великих розмірах.

За матеріалами кримінальної справи призначено судово-бухгалтерську експертизу. На вирішення експерта-бухгалтера поставлено питання: чи правильно визначалася база оподаткування податком на додану вартість (податкове зобов’язання та податковий кредит) бухгалтером даного підприємства протягом минулого року.

3. Працівниками Кременчуцького РВВС проводиться попереднє розслідування за кримінальною справою, порушеною за фактом розкрадання касиром коштів державного підприємства «Десна». Підозрюється, що внаслідок зловживання службовим становищем касиром А.Р. Дзюба викрадено з каси підприємства 2100,00 грн. У результаті проведеної в ході слідства позачергової експертизи встановлено підроблення підписів працівників у платіжних відомостях, виправлення й дописування в касових документах.

Оцінивши зібрану в ході слідства інформацію, слідчий призначив судово-бухгалтерську експертизу. Перед експертом-бухгалтером поставлено завдання: визначити суму збитку, завданого підприємству розкраданням готівки.

4. Відповідно до заяви, яка надійшла до райвідділу МВС України від акціонерів ВАТ «Житомирбудсервіс» про те, що голова правління А.М. Інжир використовує будівельні матеріали підприємства для будівництва власного будинку, за матеріалами дослідчої перевірки порушено кримінальну справу. Тому за матеріалами кримінальної справи для встановлення її фактичних обставин, які потребують спеціальних знань, слідчим призначено судово-бухгалтерську експертизу. На її вирішення поставлено питання: чи використано будматеріали, що відпускаються зі складу ВАТ «Житомир» в третьому кварталі поточного року за призначенням, указаним у видаткових документах?

5. Слідчим Кременчуцького РВВС порушено кримінальну справу за фактом нестачі товарів на складі ВАТ «КрАЗ», виявленої в результаті проведеної інвентаризації. У розкраданні цінностей обвинувачується комірник складу підприємства А.М. Федорченко, яка не визнає своєї вини та подала клопотання слідчому про призначення судово-бухгалтерської експертизи. Клопотання обвинуваченої особи слідчий задовільнив. Експертові-бухгалтеру поставлено питання: чи є правильними результати проведеної інвентаризації?


Задача № 6

Необхідно:

– дати відповіді на поставлені перед експертом-бухгалтером питання;

– указати, чи достатньо експертові документів для проведення дослідження;

– скласти висновок бухгалтера-експерта.

Дані для виконання.

До Кременчуцького районного суду звернулася громадянка О.М. Іванова з позовом до ТОВ «Експеримент» про поновлення її на роботі та стягнені із заробітної плати за весь період вимушеного прогулу гроші. О.М. Іванова працювала на підприємстві з 05.12 минулого року на посаді модельєра та звільнена була 20.04. поточного року. Крім того, дана особа вважає, що бухгалтером даного підприємства їй неправильно нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності за дні хвороби та визначено розмір середньомісячного заробітку. Представник підприємства вважає, що заробітна плата, допомога з тимчасової втрати працездатності та компенсаційні виплати працівникові О.М. Івановій нараховувалися правильно, відповідно до вимог чинного законодавства.

Проаналізувавши матеріали справи, суд виявив необхідність у спеціальних знаннях для розв’язання спору, у зв’язку з цим призначено судово-бухгалтерську експертизу та запрошено експерта-бухгалтера Н.О. Петрова.

На розв’язання експертові-бухгалтеру поставлені наступні питання.

1. Установити, який розмір середньомісячної заробітної плати позивача на день звільнення.

2. Чи правильно нараховано допомогу з тимчасової втрати працездатності?

3. Чи правильно нараховано компенсаційні виплати за невикористану відпустку?

4. Яка заборгованість із заробітної плати підприємства перед позивачем на день його звільнення?

5. Скласти висновок експерта-бухгалтера.

Експертові-бухгалтеру для дослідження надані: ухвала Кременчуцького районного суду від 13 липня поточного року; табель обліку робочого часу

О.М. Іванової за вищенаведений період; витяг із розрахунково-платіжної відомості щодо нарахування заробітної плати за весь період праці позивача; розрахунки бухгалтера нарахування заробітної плати, допомоги з тимчасової втрати працездатності із січня до лютого поточного року та розрахунок компенсації за невикористану відпустку.

Задача 7

Ревізор має право:

– надавати інформацію про фінансовий стан перевіреного об’єкта правоохоронним органам;

– не давати консультації фізичним особам стосовно ведення бухгалтерського обліку;

– проводити аудиторські перевірки на підприємствах на підставі заключної угоди та попередної передплати;

– надавати інформацію про дані перевірених об’єктів через засоби гучномовця.


Задача 8


У процесі розслідування кримінальної справи про розкрадання на Кременчуцькому хлібокомбінаті щодо вирішення питань, якими займався слідчий УВС старший лейтенант Зятьківський В.М., зясована необхідність спеціальних знань з бухгалтерського обліку. Тому була призначена у цій справі судово-бухгалтерська експертиза.

За матеріалами справи з’ясувалося, що начальник борошномельного цеху вступив у змову з вагівником комбінату й протягом року систематично не обліковані залишки борошна через порушення технології виготовлення реалізовували через торговельні підприємства. Після проведення документальної перевірки по хлібокомбінату було виявлено нестачу борошна в кількості 11520 кг за нині діючими цінами.

За період, що перевіряли, працювало два головні бухгалтери. Однак при перевірці не було складено акта передачі справ. У даному випадку останній головний бухгалтер опротестував визнання його відповідальним за порушення, які виявлені за час його роботи.

Складіть постанову про призначення судово-бухгалтерської експертизи.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "маркетинг" для студентів денної І заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання
Організація митного контролю на транспорті” та з навчальної дисципліни “Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи