Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Скачати 489.99 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Сторінка6/6
Дата26.09.2012
Розмір489.99 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

^ Контрольні питання

1. Поняття судово-бухгалтерської експертизи, її предмет і методи.

2. Різниця між судово-бухгалтерською експертизою, аудитом і ревізією.

3. Підстави, порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи та обсяг матеріалів, необхідних для її проведення.

4. Права, обовязки й відповідальність експерта-бухгалтера.

5. Висновки бухгалтера-експерта.

Література: [10; 17; 15, с. 193 – 207;16 – 19; 15, с.207 – 221; 20, 15, с. 247 – 265].


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Конституція України. – К.,1996. – 20с.

2. Закон України “Про економічну самостійність України” від 03.08.1990 //Відомості ВРУ.-1990.-№34.

3. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91// Відомості ВРУ. – 1991. – № 24.

4. Закон України “Про власність” від 26.03.91// Відомості ВРУ. – 1991. – № 20.

5. Закон України “Про міліцію” від 20.12.90.// Відомості ВРУ. –1991. – № 4

6. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99// Голос України. – 2005. – № 164. – 7 вересня.

7. Закон України “Про судову експертизу”// Відомості ВРУ. – 1994. – № 28.

8. Закон України “Про оперативно-розрахункову діяльність” від 18.02.92// Відомості ВРУ. – 1992.

9. Закон України “Про національний банк України” від 20.05.99// Урядовий курєр . – 1999 – 1 липня.

10. Закон України “Про банки і банківську діяльність.” № 2121. – 111 від 07.12.2000// Бухгалтерія. – 2001– № 6, – С.10.

11. Закон України “Про внески змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо посилення боротьби з порушенням бюджетного законодавства” від 07.10.97.

12. Закон України “Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетом і державними цільовими фондами” – № 2181 – 111 від 21.12.2000 //Бухгалтерія. – 2006 – № 9. С.7.

13. Положення(стандарти) бухгалтерського обліку України// Все про бухгалтерський облік. – Спецвипуск. – 2007– № 37. – (538).

14. Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза. – К., 1992. – 350с.

15. Камлик М.І. Судова бухгалтерія . – К.: АТІКА, 2001. – 374 с.

16. Камлик М.І. Особливості обліку і використання документів при

виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в галузях продовольчого комплексу. Навчальний посібник. –К. :РВВ МВС України, 1990. – 367с.

17. Камлик М.І. Судова бухгалтерія. – К., 1995. – 226с.

18. Кримінально-процесуальний кодекс України. Наук. – практ . Коментар. – К.: Юрінком, 1997.

19. Шумак Г.А. Бухгалтерский анализ как метод расследования преступлений. – Минск, 1985. – 238 с.

20.Бюллетень законодавства і юридичної практики України. – Судові експертизи в Україні. – К.: Юрінком, 2002. – 154с.


Додаток А

План–графік

проведення судово-бухгалтерської експертизи відповідно до постанови слідчого _____________________________ УМВС від __ ___ 200__ р. за справою № ___ з обвинуваченням ____________


Для проведення експертизи встановлений термін_____ днів

Початок проведення експертизи ___ ____ 200__ р.

Закінчення проведення експертизи ___ ____ 200__ р.

№ пор.

Назва робіт

Виконавці

Час виконання

Початок

Кінець

1

Підготовчі роботи в експертному управлінні


2

Вивчення повноти змісту матеріалів, наданих слідчим для дослідження


3

Розроблення методики проведення судово-бухгалтерської експертизи


4

Підбір нормативних актів для проведення експертного дослідження


5

Дослідження питань, поставлених на рішення експертизи: – першого питання;

– другого питання тощо


6

Узагальнення результатів експертизи


Додаток Б


Висновок

Експерта-бухгалтера

за матеріалами цивільно (іншого виду) справи №

за позовом (назва особи або підприємства)

стосовно (назва позову)

наданих комісією (назва),

проведеної (дата, місяць, рік)


Експертизи (дата)

Закінчення експертизи (дата)


^ 1 ВСТУПНА ЧАСТИНА

Дана частина повинна містити підставу проведення судово-бухгалтерської експертизи.

Завдання на проведення експертизи, що зазначене в ухвалі господарського суду.

Анкетні дані про експерта.

Права, обов’язки та відповідальність експерта.

Питання, які ставлять перед експертом-бухгалтером.

Документи для проведення дослідження.

Місце проведення експертизи.


2 ДОСЛІДЖЕННЯ

У даній частині експерт-бухгалтер повинен установити: законність проведення операцій, чи є можливість визначити факти порушення справи, визначити законність проведених операцій тощо.


3 ВИСНОВКИ

На підставі проведених досліджень зробити відповідний висновок з посиланням на чинне законодавство. Визначити законність проведених операцій.


Експерт – бухгалтер

Посада, звання

Прізвище, ім’я та по батькові

Підпис

Адреса установи, підприємства, спеціальність, звання, стаж практичної діяльності, загальний стаж роботи

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.060106 – "Правознавство" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач: старш. викл. Н.В. Черевик

Відповідальний за випуск зав. кафедри обліку та аудиту А.О. Касич


Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "маркетинг" для студентів денної І заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання
Організація митного контролю на транспорті” та з навчальної дисципліни “Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи