Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансовий облік (І,ІІ)\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 „облік І аудит,, ( у тому числі скорочений термін навчання) icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "фінансовий облік (І,ІІ)" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 „облік І аудит,, ( у тому числі скорочений термін навчання)
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "фінансовий облік (І,ІІ)" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 „облік І аудит,, ( у тому числі скорочений термін навчання)
Сторінка1/7
Дата26.09.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК (І,ІІ)” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 – „ОБЛІК І АУДИТ,, ( У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2007Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий облік (І,ІІ)” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 − “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к.е.н., доц. О.О. Лисиченко

Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич

Кафедра “Облік і аудит”Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №_________ від_________________

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


.

ЗМІСТВступ..........................................................................................................................

4

1

Організаційно - методичні вказівки та вимоги щодо виконання контрольної роботи.........................................................................................


5

2

Зміст дисципліни „Фінансовий облік І” за темами......................................

7

3

Зміст дисципліни „Фінансовий облік ІІ” за темами.....................................

10

4

Тематика контрольних робіт..........................................................................

12

4.1

Теоретична частина дисципліни „Фінансовий облік І”...............................

12

4.2

Теоретична частина дисципліни „Фінансовий облік ІІ”..............................

13

5

Практична частина контрольної роботи з дисципліни „Фінансовий облік І”..............................................................................................................


14

6

Практична частина контрольної роботи з дисципліни „Фінансовий облік ІІ”.............................................................................................................


21

7

Контрольні питання з дисципліни „Фінансовий облік І”............................

29

8

Контрольні питання з дисципліни „Фінансовий облік ІІ”...........................

30

Список літератури....................................................................................................

32


ВСТУП


Бухгалтерський облік є однією з прикладних (функціональних) економічних наук. З переходом України до ринкових відносин, бухгалтерський облік у 2000-му році пройшов широкомасштабне реформування на підставі використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Згідно з проведеною реформою курс “Бухгалтерський облік” поділяється на фінансовий та управлінський обліки, що широко використовується в розвинутих країнах заходу. «Фінансовий облік (І)» розглядає активи підприємства (необоротні, оборотні та витрати майбутніх періодів), курс „Фінансовий облік (ІІ)” вивчає пасиви підприємства (власний капітал, забезпечення наступних витрат, довгострокові та поточні зобов'язання, доходи майбутніх періодів).

Управлінський облік необхідний для обліку витрат за їх цільовим призначенням, групування їх за видами продукції, місцями виникнення, облік доходу підприємства за видами та сферами діяльності.

Курси “Фінансовий облік (І,ІІ)” є основною навчальною дисципліною, яка складається з лекцій, практичних занять та самостійної роботи.

Метою вивчення дисципліни є: оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками безперервного, взаємопов’язаного, точно документованого нагляду за фінансово-господарською діяльністю підприємств та накопичення систематизованої інформації про їх діяльність.

Основними завданнями дисципліни є:

− засвоєння загальних положень (стандартів) бухгалтерського (фінансового) обліку;

− розкриття його суті та прикладного змісту основних законодавчих та нормативних актів, основних облікових питань та категорій;

− засвоєння методів і принципів бухгалтерського обліку, їх використання для обробки та інтерпретації обліково - економічної політики;

− розвиток умінь та навичок пов'язувати загальну систему бухгалтерського обліку щодо вибору форм та методів обліку, формування облікової політики підприємства.

Зв’язок з іншими науковими дисциплінами: Фінансовий облік як наукова дисципліна знаходиться в тісному зв’язку з іншими дисциплінами, наприклад: бухгалтерський та управлінський облік, економіка підприємства, економічний та фінансовий аналіз, статистика тощо.

Згідно з навчальним планом передбачається написання контрольної роботи, метою якої є закріплення теоретичних знань з фінансового обліку та набуття навичок реферативного викладення матеріалу, що вивчався, а також розв’язання практичних задач.

Для закріплення теоретичних знань курсу важливе значення має самостійна робота студента, яка включає самостійне написання окремих тем згідно з наведеними темами навчального плану.


^ 1 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ВИМОГИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  1. Обирати тему контрольної роботи потрібно за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, остання цифра Вашої залікової книжки “0”. Отже, ви можете вибрати тему з № 10, 20, 30. Якщо остання цифра Вашої залікової книжки – “5”, то вибирається тема контрольної роботи за № 5, 15, 25.

  2. Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок самостійного опрацювання наукової економічної літератури, підручників та посібників, довідкових, статистичних та інших науково–допоміжних матеріалів з обраної теми. Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст обраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її вирішення.

3. Підготовка до написання контрольної роботи.

  1. 3.1. Після визначення теми контрольної роботи треба ознайомитися з її планом або скласти свій на основі вивченої рекомендованої літератури.

  2. 3.2. Окрім указаної в тематиці контрольних робіт літератури, необхідно підібрати основну і додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, журнальні та газетні статті).

4. Основні вимоги до контрольної роботи.

  1. 4.1. Робота повинна бути акуратно виконана в учнівському зошиті або на аркушах паперу А4. Приблизний обсяг – 15 – 20 сторінок.

  2. 4.2. У правому верхньому кутку обкладинки необхідно вказати шифр (номер залікової книжки).

  3. У центрі обкладинки:  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансовий облік (І,ІІ)\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 „облік І аудит,, ( у тому числі скорочений термін навчання) iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства»...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансовий облік (І,ІІ)\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 „облік І аудит,, ( у тому числі скорочений термін навчання) iconМіністерство освіти І науки України
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни,,Облік у бюджетних установах" для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансовий облік (І,ІІ)\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 „облік І аудит,, ( у тому числі скорочений термін навчання) iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " аудит 1" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1» студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансовий облік (І,ІІ)\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 „облік І аудит,, ( у тому числі скорочений термін навчання) iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "політична економія" для студентів денної та заочної форм навчання
Облік І аудит"(у тому числі скорочений термін навчання), 050100 – "економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання),...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансовий облік (І,ІІ)\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 „облік І аудит,, ( у тому числі скорочений термін навчання) iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " державне регулювання економіки" для студентів заочної форми навчання
З напрямів: 030504 „економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання), 030508 –„фінанси І кредит”, 030509 „облік...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансовий облік (І,ІІ)\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 „облік І аудит,, ( у тому числі скорочений термін навчання) iconФінансовий ринок
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансовий облік (І,ІІ)\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 „облік І аудит,, ( у тому числі скорочений термін навчання) iconОблік у зарубіжних країнах”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансовий облік (І,ІІ)\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 „облік І аудит,, ( у тому числі скорочений термін навчання) iconЗ навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансовий облік (І,ІІ)\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 „облік І аудит,, ( у тому числі скорочений термін навчання) icon"контроль І ревізія"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Контроль І ревізія" для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансовий облік (І,ІІ)\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 „облік І аудит,, ( у тому числі скорочений термін навчання) iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «державне регулювання економіки» для студентів денної та заочної форм навчання
«облік І аудит»( у тому числі скорочений термін навчання); 050100 – «економіка підприємства» (у тому числі скорочений термін навчання);...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи