Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \"податки в системі бухгалтерського обліку\" для студентів денної та icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "податки в системі бухгалтерського обліку" для студентів денної та
Скачати 140.22 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "податки в системі бухгалтерського обліку" для студентів денної та
Дата26.09.2012
Розмір140.22 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ
”ПОДАТКИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА

ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.050100 – „ОБЛІК І АУДИТ”
( У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2006

Методичні вказівки щодо самостійної роботи

з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів денної та заочної форм навчання

зі спеціальності 6.050100 - „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. О.І. Авраменко


Кафедра обліку та аудиту


Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол № _____від „____”_____________2006 р.


Голова методичної ради __________________ проф. В.В. Костін


Кременчук 2006


1. ВСТУП

Мета навчальної дисципліни. Формування системи знань у галузі оподаткування, правових норм, які регулюють відносини, пов’язані зі збором, розподілом та використанням податкових надходжень.

Завдання самостійної роботи:

 • Ознайомитися з видами та змістом податкових законів, які діють на території України;

 • Знати порядок ведення податкового обліку;

 • Знати відповідні форми звітності та строки її подання;

 • Знати термінологію податкового обліку;

 • Ознайомитися з відповідальністю за його неналежне ведення та порушення строків сплати податку;

 • вміло поєднувати теоретичні знання з практикою ведення податкового обліку;

 • володіти навичками визначення об’єкта оподаткування згідно діючого законодавства;

 • вміти оптимізувати господарсько-фінансову діяльність підприємства за рахунок мінімізації податкових платежів до бюджету.

Види самостійної роботи: вивчення діючих законодавчих та підзаконних актів податкового законодавства, вирішення задач.

Система забезпечення самостійної роботи навчально – методичними засобами: підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, законодавчі та нормативні акти податкового законодавства.

Пояснення щодо користування методичними вказівками. Студент розглядає питання, вказані у методичних вказівках, за їх порядковим номером. Під час самостійної роботи не рекомендується користуватись підручниками та нормативними актами стосовно питань податкових законів, які вже скасовано або ще не введено в дію. Після опрацювання тем самостійної роботи необхідно перевірити засвоєння знань за допомогою питань для самоперевірки.


^ 2. ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ№ з/п

Тема

Денна форма

навчання

Заочна форма навчання

Кільк.

год.

(лекц.)

П., ск.

Кільк.

год.

СРС

П., ск.

Кільк.

год.

(лекц.)

П., ск.

Кільк.

год.

СРС

П., ск.

1

2

3

4

5

6

1

Модуль 1

Історичний аспект розвитку оподаткування

2

2

0,5/0,5

2

2

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

6

2

1,5/1

2

3

Закон України „Про податок на додану вартість”

4

2

1/0,5

2

4

2 модуль

Єдиний податок

2

2

1/0,5

2

5

Акцизний збір

2

2

0,5/0,5

2

6

Закон про податок з доходів фізичних осіб

2

2

1/0,5

2

7

Плата за землю

2

2

0,5/0,5

2

8

Податок із власників транспортних засобів

2

2

0,5/0,5

2

9

Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”

2

2

0,5/0,5

2

10

Соціальне страхування

2

2

0,5/0,5

2

11

Місцеві податки і збори

2

2

0,5/0,5

2


^ 3. Тема №1 Історичний аспект розвитку оподаткування 1. Особливості розвитку оподаткування в Древній Русі.

 2. Податки у Східних державах, Древній Греції та Римі.

 3. Особливості розвитку податкової системи за радянських часів.

 4. Види перших податків.

 5. Склад податкової служби та її функції.

 6. Правове забезпечення податкової роботи.

 7. Структура податкової системи


Питання для самоперевірки


  1. Які особливості розвитку оподаткування в Древній Русі?

  2. Назвати податки у Східних державах, Древній Греції та Римі.

  3. Які особливості розвитку податкової системи за радянських часів?

  4. Назвати види перших податків.

  5. Який склад податкової служби та її функції?

  6. Правове забезпечення податкової роботи.

  7. Назвати структуру податкової системи.


Література

1. 1, стор. 5;

2. 2, стор.16;

3. 3, стор. 11;

4. 4, стор. 6;

5. 6, стор. 5;

6. 7, стор. 3;

7. 8, стор. 1;

8. 9, стор. 1.


Тема № 2 Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”


 1. Передумови виникнення Закону „Про прибуток”.

 2. Недоліки попередніх законів, які регламентували сплату податку з прибутку (доходу).

 3. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті.

 4. Оподаткування операцій з цінними паперами і деривативами.

 5. Порядок оподаткування дивідендів.

 6. Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями.

 7. Порядок оподаткування операцій лізингу.

Питання для самоперевірки


 1. Які передумови виникнення Закону „Про прибуток”?

 2. Недоліки попередніх законів, які регламентували сплату податку з прибутку (доходу).

 3. Які особливості оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті?

 4. Які особливості оподаткування операцій з цінними паперами і деривативами?

 5. Який порядок оподаткування дивідендів?

 6. Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями.

 7. Який порядок оподаткування операцій лізингу?

Література

1. 1, стор. 36;

2. 2, стор. 70;

3. 3, стор. 184;

4. 4, стор. 96;

5. 5, стор. 23;

6. 6, стор. 34;

7. 12.


Тема № 3 Закон України „Про податок на додану вартість”


 1. Термінологія податку.

 2. Особливості визначення бази оподаткування після зміни суми компенсації за продаж товарів (робіт, послуг).

 3. Особливості визначення бази оподаткування при здійсненні комісійної торгівлі.

 4. Визначення бази оподаткування при здійсненні розрахунків векселями.

 5. Особливості оподаткування операцій з вивезення (пересилання) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України.

Питання для самоперевірки

1.Термінологія податку.

2. Назвати особливості визначення бази оподаткування після зміни суми компенсації за продаж товарів (робіт, послуг).

3. Назвати особливості визначення бази оподаткування при здійсненні комісійної торгівлі.

4. Як визначається база оподаткування при здійсненні розрахунків векселями?

5. Які особливості оподаткування операцій з вивезення (пересилання) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України?


Література

1. 1, стор. 43;

2. 2, стор. 60;

3. 3, стор. 230;

4. 4, стор. 30;

5. 5, стор. 38;

6. 6, стор. 42;

7. 10, стор. 1.


Тема № 4 Єдиний податок


1.Порядок ведення Книги обліку доходів та витрат суб’єкта малого підприємництва.

2.Порядок складання Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва.

3.Порядок сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування платниками єдиного податку.

Питання для самоперевірки


1.Який порядок ведення Книги обліку доходів та витрат суб’єкта малого підприємництва?

2.Який порядок складання Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва?

3.Порядок сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування платниками єдиного податку.

Література

1. 1, стор. 124;

2. 3, стор. 473;

3. 4, стор. 257;

4. 5, стор. 135;

5. 6, стор. 145;

6. 18, стор. 1.


Тема № 5 Акцизний збір


 1. Податкове зобов’язання з акцизного збору і податковий вексель.

 2. Акцизні марки, порядок їх отримання.

 3. Акцизний збір на транспортні

засоби.

Питання для самоперевірки


1. Дати визначення податкового зобов’язання з акцизного збору і податкового векселя.


2. Акцизні марки, порядок їх отримання.

3. Акцизний збір на транспортні засоби.

Література

1. 1, стор. 231;

2. 2, стор.60;

3. 3, стор. 274;

4. 4, стор. 210;

5. 5, стор. 157;

6. 6, стор. 149;

7. 22, стор. 1.


Тема № 6 Закон про податок з доходів фізичних осіб


 1. Визначення термінів, які використовуються в законі.

 2. Оподаткування доходів, прийнятих у спадщину.

 3. Оподаткування доходу, отриманого платником податку як подарунок.

 4. Річна декларація про майновий стан і доходи.

Питання для самоперевірки

1. Дати визначення термінів, які використовуються в законі.

2. Як оподатковуються доходи, прийняті у спадщину?

3. Який порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку як подарунок?

4. Річна декларація про майновий стан і доходи.

Література

1. 17, стор. 2


Тема № 7 Плата за землю

1.Документи, які регулюють справляння земельної плати.

2.Особливості оподаткування орендних операцій.

3.Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою.

4.Грошова оцінка землі, порядок її визначення.


Питання для самоперевірки

1.Які документи регулюють справляння земельної плати?

2.Які особливості оподаткування орендних операцій?

3.Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою.

4.Грошова оцінка землі, порядок її визначення.


Література

1. 1, стор. 248;

2. 2, стор. 84;

3. 3, стор. 331;

4. 4, стор. 227;

5. 5, стор.246;

6. 6, стор. 267;

7. 13, стор. 2.


Тема № 8 Податок із власників транспортних засобів


 1. Перелік об’єктів оподаткування.

 2. Пільги з податку для фізичних осіб.

Питання для самоперевірки

1.Назвати об’єкти оподаткування.

2.Які пільги з податку для фізичних осіб?

Література

1. 1, стор. 287;

2. 2, стор. 70;

3. 3, стор. 338;

4. 4, стор. 215;

5. 5, стор. 258;

6. 6, стор. 268;

7. 11, стор.1.


Тема № 9 Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”

1.Нормативна база пенсійного страхування.


2.Системи пенсійного страхування в Україні.

Питання для самоперевірки

1.Що є нормативною базою пенсійного страхування?

2.Які системи пенсійного страхування існують в Україні?


Література

1. 3, стор. 369;

2. 14, стор. 2;

3. 15, стор. 2;

4. 16, стор. 3.


Тема № 10 Соціальне страхування

 1. Страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

 2. Страхування на випадок безробіття.

 3. Страхування від нещасного випадку на виробництві.

Питання для самоперевірки

1. Який порядок страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю?

2. Який порядок страхування на випадок безробіття?

3. Який порядок страхування від нещасного випадку на виробництві?

Література

1. 3, стор. 392

2. 19, стор. 1

3. 20, стор. 1

4. 21, стор. 1


Тема № 11 Місцеві податки і збори

 1. Перелік місцевих податків і зборів згідно з діючим законодавством України.

 2. Терміни сплати місцевих податків.

 3. Відповідальність за несвоєчасну сплату місцевих податків.

Питання для самоперевірки

1.Назвати місцеві податки і збори згідно з діючим законодавством України.


2. Які терміни сплати місцевих податків?

3. Яка відповідальність за несвоєчасну сплату місцевих податків?

Література

1. 2, стор. 99

2. 3, стор. 421


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1 Кучерявенко М.В. Налоговое право. - Х.., 1997.- С.341.

2. Налоговая система Украины // Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И.,

Калина А.В.- К., 2000.- С.126.

3. Завгородний В.П.Налоги и налоговый контроль в Украине.- К.,2000.-С.620.

4. Податковий облік// Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. - Тернопіль., 2002. – С.304.

5. Климчук С.В. Оподаткування підприємств. - К., 2004.- С. 265.

6. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкова

розрахункова звітність // Панасюк В.М., Ковальчук С.К., Бобрівець С.В-Тернопіль., 2003.- С.314.

7. Закон України „Про систему оподаткування” зі змінами і доповненнями від 18.02.97. № 77/97-ВР // Голос України. - 25.03.97.

8. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” зі змінами та доповн. від 05.02.98. № 83/98-ВР //Урядовий кур’єр.- 30.03.99.

9. Закон України „Про державне мито” від 18.12.91 зі змінами та доповн. //Голос України.-18.01.92. - №7.

10. Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04. 97. № 168/97-ВР //Урядовий кур’єр.- 08.05.97.

11. Закон України „Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” зі змінами і доповн. від 18.02.97. –

№ 75/97-ВР //Урядовий кур’єр.- 27.03.97.

12. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” зі змінами і доповн. від 22.05.97. № 283/97-ВР// Урядовий кур’єр.- 12.06.97.

13. Закон України „Про плату за землю” від 09.06.92. № 2536-ХІІ// Урядовий кур’єр.- 23.07.92.

14. Закон України ”Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003. № 1058-ІV //Все про бухгалтерський облік.-18.11.2003.


15. Закон України „Про пенсійне забезпечення” від 05.11.91.- № 17888-ХІІ//

Все про бухгалтерський облік.- 18.11.2003.

16. Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.2003. -

№ 1057- ІV // Все про бухгалтерський облік.- 18.11.2003.

17. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003.-

№ 889-ІV //Урядовий кур’єр.- 12.07.2003.

18. Указ Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 03.07.98. - № 727/98// Головбух.-18.07.2005.

19. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням” від 18.01.2001. -

№ 2240 – ІІІ //Бібліотека бухгалтера. - №10. - „Баланс-клуб”, 2003.

20. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000. № 1533-ІІІ //Бібліотека бухгалтера. - №10.- „Баланс-клуб”, 2003.

21. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99.- № 1105-ХІV// Бібліотека бухгалтера. - №10.- „Баланс-клуб”, 2003.

22. Закон України „Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір” від 22.03.2001. №2324-ІІІ //Бухгалтерія. - 2001. - №18/1.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи

з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів денної та заочної форми навчання

зі спеціальності 6.050100 - „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. О. І. Авраменко


Відповідальний за випуск А.О. Касич


Видавничий відділ КДПУ Тираж примірників


Кременчук 2006

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \"податки в системі бухгалтерського обліку\" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "податки в системі бухгалтерського обліку" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \"податки в системі бухгалтерського обліку\" для студентів денної та iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку”...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \"податки в системі бухгалтерського обліку\" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \"податки в системі бухгалтерського обліку\" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \"податки в системі бухгалтерського обліку\" для студентів денної та iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Облік та аналіз руху грошових потоків” для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \"податки в системі бухгалтерського обліку\" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \"податки в системі бухгалтерського обліку\" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "основи римського приватного права" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Основи римського приватного права” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \"податки в системі бухгалтерського обліку\" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „ управління потенціалом підприємтсва для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \"податки в системі бухгалтерського обліку\" для студентів денної та iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Основи римського приватного права” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \"податки в системі бухгалтерського обліку\" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи