Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять icon

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Скачати 128.04 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Дата26.09.2012
Розмір128.04 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З КУРСУ „ПОДАТКИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050106 - „ОБЛІК І АУДИТ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2006

Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 - „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. О.І. Авраменко

Рецензент А.О. Касич

Кафедра обліку та аудиту


Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол № _____від „____”_____________2006 р.


Голова методичної ради __________________ проф. В.В. Костін


Для існування будь-якої держави необхідні величезні фінансові ресурси. В акумуляції їх першочергова роль належить податкам і податковій системі, адже податки є одним із основних джерел наповнення державного бюджету України.

Економічні відносини, пов’язані з податками, цікавлять не тільки спеціалістів, а й звичайних громадян. Із розвитком малого підприємництва питання оподаткування охоплюють усе ширше коло суб’єктів господарювання, які потребують роз’яснень податкового законодавства. Цьому сприяє постійне внесення змін і доповнень до чинних нормативних актів, запровадження нових форм і видів звітності.

Для керівників і фахівців з бухгалтерського обліку підприємств важливим є знання податкового законодавства, насамперед для того, щоб уникнути порушень у податковому обліку, які виникають через неможливість своєчасно прослідкувати за всіма змінами та застосувати їх на практиці.

Історія оподаткування свідчить, що податки можуть бути не тільки джерелом наповнення бюджетів, а й інструментом регулювання тих чи інших соціально-економічних процесів. Податки можуть використовуватись для досягнення певної мети підприємства. Тому бухгалтери будь-якого рівня повинні вміти оптимізувати оподаткування своєї діяльності, знати і дотримуватися термінів сплати податків, щоб уникнути сплати штрафних санкцій. Важливе значення також має знання системи податкових пільг, які досить часто є чинником, що суттєво впливає на зниження суми податку, який підлягає сплаті.

Тому знання податків і податкової політики є необхідною умовою підготовки висококваліфікованих фахівців і запорукою успішної діяльності підприємства.


3

^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1 Історичні аспекти розвитку оподаткування

План

1. Перші податки, їх види.

2. Риси податку та принципи оподаткування.

3. Основні вимоги до податкової структури.

4. Коротка характеристика основних видів податків.

5. Податкова політика, її сутність та види.

6. Види та функції податку.

7. Збір і мито як різновиди податку.

8. Види податкових пільг.

Контрольні питання

 1. Назвати види перших податків, передумови їх виникнення.

 2. Назвати риси податку та принципи оподаткування.

 3. Охарактеризувати основні види податків.

 4. Назвати види та функції податку, податкових пільг.

Література ( 1, 2, 7, 8, 9).

Тема 2 Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

План

 1. Основні терміни закону.

 1. Валові доходи, їх склад.

 2. Валові витрати, їх склад.

 3. Принципи ведення податкового обліку.

 4. Особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових витрат.

 5. Особливості віднесення витрат на оплату праці та сум внесків на соціальні заходи до складу валових витрат.

 6. Операції особливого виду, їх відображення в податковому обліку.

 7. Визначення приросту (убутку) балансової вартості товарно-матеріальних

4

цінностей.

 1. Визначення основних фондів у податковому обліку та їх балансової вартості.

 2. Амортизація, порядок її розрахунку в податковому обліку.

Контрольні питання

 1. Дати визначення валових доходів і дати їх збільшення.

 2. Дати визначення валових витрат і дати їх збільшення.

 3. Дати визначення витрат подвійного призначення.

 4. Дати визначення операцій особливого виду.

 5. Дати визначення приросту (убутку) балансової вартості товарно-матеріальних цінностей.

Література ( 2, 3, 12 ) .

Задача 1

Підприємство „Ромашка” у звітному кварталі перерахувало передоплату за борошно в сумі 36 000 грн (з ПДВ); отримало передоплату на розрахунковий рахунок за крупу в сумі 48 000 грн (з ПДВ); оприбуткувало комп’ютер вартістю 12 000 грн (з ПДВ). Балансова вартість основних фондів на початок звітного кварталу становить:

І група – 100 000 грн,

ІІ група – 60 000 грн,

ІІІ група – 10 000 грн.

Визначити суму податку з прибутку, яку повинно сплатити підприємство та

термін його сплати.

Задача 2

Підприємство „Троянда” у звітному кварталі відвантажило цукор на суму 24 000 грн (з ПДВ); оприбуткувало паливо на суму 1200 грн (з ПДВ); отримало пеню від постачальника за несвоєчасне постачання товару в сумі 300 грн ; надало безповоротну фінансову допомогу неприбутковій організації в сумі 5 000 грн. Оподатковуваний прибуток попереднього звітного року склав 50 000 грн.

5

Визначити суму податку з прибутку, яку повинно сплатити підприємство та термін його сплати.

Тема 3 Закон України „Про податок на додану вартість”

План

1. Сутність податку на додану вартість.

2. Історичний аспект розвитку податку на додану вартість у нашій державі.

3. Особливості розвитку податку на додану вартість у країнах з розвиненою ринковою економікою.

4. Платники податку на додану вартість та порядок їх реєстрації.

5. Порядок визначення об’єкта та бази оподаткування.

6. Порядок нарахування податку.

Контрольні питання

 1. Податок на додану вартість , його сутність.

 2. Особливості розвитку податку на додану вартість у нашій державі.

 3. Порядок реєстрації платників податку на додану вартість.

 4. Порядок визначення об’єкта та бази оподаткування.

 5. Порядок нарахування податку.

Література ( 2, 3, 10) .

Задача 1

Підприємство „Оріон” займається виготовленням товарів, звільнених від ПДВ (виготовленням учнівських зошитів). Звітного року воно придбало миючі засоби на суму 300 грн (з ПДВ); реалізувало зошитів на суму 10 000 грн і блокнотів на суму 6 000 грн (з ПДВ).

Визначити суму ПДВ, яку підприємство має право віднести до податкового кредиту.

Тема 4 Єдиний податок

План

 1. Нормативна та законодавча база малого підприємництва.

 2. Суб’єкти малого підприємництва та платники єдиного податку.

6


 1. Платники єдиного податку - юридичні та фізичні особи.

 2. Порядок переходу на єдиний податок і повернення з нього юридичних і фізичних осіб.

 3. Ставки єдиного податку.

 4. Особливості оподаткування осіб різних видів підприємницької діяльності.

 5. База оподаткування єдиним податком.

 6. Єдиний податок і ПДВ.

 7. Особливості нарахування єдиного податку при здійсненні операцій із основними фондами.

 8. Перелік податків і зборів, які не сплачує платник єдиного податку.

Контрольні питання

1. Назвати суб’єктів малого підприємництва та платників єдиного податку.

2. Як здійснюється порядок переходу на єдиний податок та повернення з нього юридичних і фізичних осіб?

3. Назвати ставки єдиного податку.

4. Назвати податки та збори, які не сплачує платник єдиного податку.

Література ( 3, 19).

Задача 7

Платник єдиного податку реалізує верстат. Залишкова вартість верстата становить 3 000 грн. Верстат реалізовано за ціною 6 000 грн (із ПДВ). Визначити, яку суму єдиного податку сплатить підприємець.

Тема 5 Акцизний збір

План

 1. Акцизний збір як різновид „індивідуальних” акцизів.

 2. Історичний аспект розвитку акцизного збору в Україні.

 3. Перелік підакцизних товарів.

 4. Об’єкти оподаткування акцизним збором.

7

 1. Ставки акцизного збору.

 2. Значення акцизного збору для бюджету країни.

Контрольні питання

1. Навести перелік підакцизних товарів.

2. Дати визначення об’єктів оподаткування акцизним збором.

3. Назвати ставки акцизного збору.

Література (2, 3, 23).

Задача 1

Підприємство „Мрія” відвантажило 50 000 літрів горілки із вмістом спирту 40 %. Ставка акцизного збору становить 10 грн за літр - 100% спирту.

Визначити суму податків, які повинно сплатити підприємство та терміни їх сплати.

Тема 6 Закон про податок з доходів фізичних осіб

План

 1. Нормативна база та об’єкти оподаткування.

 2. Платники та ставки податку.

 3. Перелік доходів, що не підлягають оподаткуванню.

 4. Особливості застосування податкового кредиту.

 5. Податкові соціальні пільги.

 6. Оподаткування операцій, пов’язаних з іпотечним житловим кредитуванням і продажем об’єктів нерухомого майна.

Контрольні питання

1. Навести перелік доходів, що не підлягають оподаткуванню.

2. Назвати платників і ставки податку.

3. Навести перелік податкових соціальних пільг.

Література ( 3, 18).

Задача 1

Заробітна плата працівника Петрова М.О. за місяць складає 1200 грн. У

8

березні працівник п’ять днів не працював через хворобу, що підтверджено лікарняним листом. Розрахувати суми податків, які будуть утримані з його заробітної плати та суму, яка належить до сплати працівникові, якщо трудовий

стаж становить десять років.

Тема 7 Плата за землю

План

 1. Нормативна база сплати податку.

 2. Види плати за землю.

 3. Об’єкти оподаткування та ставки податку.

 4. Пільги з податку.

 5. Порядок нарахування та строки сплати податку.

 6. Умови внесення орендної плати за землю.

 7. Особливості оподаткування земель різного призначення.

Контрольні питання

1. Навести перелік об’єктів оподаткування та ставок податку.

2. Назвати пільги з податку.

3. Навести перелік видів плати за землю.

Література ( 3, 13).

Задача 5

Житлово-будівельний кооператив займає площу 700 м 2. Грошова оцінка землі встановлена в сумі 400 грн за 1 м2 . Земельна ділянка, на якій розташований кооператив, належить до категорії земель населених пунктів, грошову оцінку яких установлено.

Тема 8 Податок з власників транспортних засобів

План

 1. Платники податку та об’єкти оподаткування.

 2. Ставки податку.

 3. Транспортні засоби, що не є об’єктом оподаткування.

 4. Пільги з податку.

9

 1. Порядок нарахування та строки сплати податку.

Контрольні питання

1. Навести перелік об’єктів оподаткування та платників податку.

2. Назвати пільги та ставки податку.

3. Навести перелік транспортних засобів, які не є об’єктом оподаткування.

Література ( 3, 11).

Задача 1

Ремонтно-будівельна організація на 1 січня поточного року має на балансі такі транспортні засоби: автобус ЛАЗ-4207(об’єм циліндра двигуна 11750 см3 ); два автомобілі УАЗ-3303 (об’єм циліндра двигуна 2445 см3 ); катер „Амур” (довжина корпусу 800 см).

Розрахувати суму податку з власників транспортних засобів, яку підприємство повинно сплачувати щоквартально.

Тема 9 Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”

План

 1. Нормативна база оподаткування.

 1. Платники та об’єкти оподаткування.

 2. Ставки збору.

 3. Порядок нарахування та сплати збору.

 4. Відповідальність за несвоєчасність сплати збору.

Контрольні питання

1. Навести перелік об’єктів оподаткування та платників збору.

2. Назвати ставки збору.

3. Відповідальність за несвоєчасність сплати збору.

Література ( 3, 14, 15, 16, 17).

Тема 10 Соціальне забезпечення

План

 1. Види соціального страхування в Україні.

10

 1. Нормативна база, яка забезпечує сплату внесків на загальнодержавне соціальне страхування.

 2. Платники внесків.

 3. Об’єкти оподаткування.

 4. Порядок розрахунку та виплати допомоги за рахунок фондів соціального страхування.

Контрольні питання

1. Навести перелік об’єктів оподаткування та платників внесків.

2. Назвати об’єкти оподаткування.

3. Порядок розрахунку та виплати допомоги за рахунок фондів соціального страхування.

Література ( 3, 20, 21).

Тема 11 Місцеві податки і збори

План

 1. Перелік місцевих податків і зборів, які входять до системи оподаткування України.

 2. Платники місцевих податків і зборів.

 3. Комунальний податок: платники, об’єкти та ставки податку.

 4. Податок з реклами: платники, об”єкти та ставки податку.

 5. Ринковий збір: платники, об”єкти та ставки податку.

 6. Пільги зі сплати місцевих податків.

 7. Коротка характеристика інших місцевих податків та зборів.

Контрольні питання

  1. Навести перелік місцевих податків і зборів, які входять до системи

оподаткування України.

  1. Назвати платників, об’єкти та ставки комунального податку.

  2. Назвати платників, об’єкти та ставки податку з реклами.

  3. Назвати платників, об’єкти та ставки ринкового збору.

Література ( 2,3 ).

11


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Кучерявенко М.В. Налоговое право. - Х., 1997.- С.341.

2. Налоговая система Украины. // Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И.,

Калина А.В.- К., 2000.- С.126.

3. Завгородний В.П.Налоги и налоговый контроль в Украине.- К.,2000.-С.620.

4. Податковий облік.// Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. - Т., 2002. С.304.

5. Климчук С.В. Оподаткування підприємств. - К., 2004.- С. 265.

6. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкова

розрахункова звітність.// Панасюк В.М., Ковальчук С.К., Бобрівець С.В.

Т., 2003.- С.314.

7. Закон України „Про систему оподаткування” зі змінами і доповненнями.

від 18.02.97. № 77/97-ВР // Голос України. - 25.03.97.

8. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” зі змінами та доповн. від 05.02.98. № 83/98-ВР //Урядовий кур’єр.- 30.03.99.

9. Закон України „Про державне мито” від 18.12.91. зі змінами та доповн. //Голос України.-18.01.92. - №7.

10. Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04. 97. № 168/97-ВР //Урядовий кур’єр.- 08.05.97.

11. Закон України „Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” зі змінами і доповн. від 18.02.97. –

№ 75/97-ВР //Урядовий кур’єр.- 27.03.97.

12. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” зі змінами і доповн. від 22.05.97. № 283/97-ВР// Урядовий кур’єр.- 12.06.97.

13. Закон України „Про плату за землю” від 09.06.92. № 2536-ХІІ// Урядовий кур’єр.- 23.07.92.

14. Закон України ”Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування”

12


від 09.07.2003. № 1058-ІV //Все про бухгалтерський облік.-18.11.2003.

15. Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 97- ВР// Все про бухгалтерський облік.- 18.11.2003.

16. Закон України „Про пенсійне забезпечення” від 05.11.91.- № 17888-ХІІ.//

Все про бухгалтерський облік.- 18.11.2003.

17. Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.2003.- № 1057- ІV // Все про бухгалтерський облік.- 18.11.2003.

18. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003.-

№ 889-ІV //Урядовий кур’єр.- 12.07.2003.

19. Указ Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”. від 03.07.98. - № 727/98// Головбух.-18.07.2005.

20. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням” від 18.01.2001. -

№ 2240 – ІІІ //Бібліотека бухгалтера. - №10. - „Баланс-клуб”, 2003.

21. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000. № 1533-ІІІ //Бібліотека бухгалтера. - №10.- „Баланс-клуб”, 2003.

22. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99.- № 1105-ХІV// Бібліотека бухгалтера. - №10.- „Баланс-клуб”, 2003.

23. Закон України „Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір” від 22.03.2001. №2324-ІІІ //Бухгалтерія. - 2001. - №18/1.


13

Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з курсу „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 - „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. О. І. Авраменко


Відповідальний за випуск А.О. Касич


Видавничий відділ КДПУ Тираж примірників


Кременчук 2006

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Фінанси 1” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система”
Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050104...
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “ основи стандартизації, сертифікАції І управління якістю”
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “ основи біржової діяльності ”
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни Бюджетний менеджмент" для студентів денної І заочної...
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів денної, заочної І екстернатної
Методика навчання біології (розділи “Людина”, “Біологічні основи поведінки людини”) методичні рекомендації до проведення практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи