Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 129.13 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір129.13 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
      1. ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
      2. З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 6.050100 – „ФІНАНСИ

(у тому числі скорочений термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2006

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 6.050100 – «Фінанси» (у т.ч. скорочений термін навчання)


Укладач асист. І.В. Ткаченко

Рецензент А.О. Касич

Кафедра „Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____ від __________ 2006 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


Самостійна робота студента є одним з важливих елементів навчального процесу.

Навчальним планом підготовки студентів зі спеціальності 6.050100 – „Фінанси» передбачено самостійну роботу.

Метою самостійної роботи є закріплення знань студентів, отриманих на лекційних та практичних заняттях та придбання навичок самостійної роботи.

Питання з кожної теми, винесені на самостійне вивчення студентом, розглядаються на практичному занятті у вигляді отримання карток „експрес–опитування”, у вигляді виступів студентів з докладами та рефератами.

Для самостійного вивчення кожної теми студенту пропонується певний перелік підручників та навчально-методичних посібників з предмету.


^ ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА

        1. САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИпор.      1. Т е м а

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Кільк.

год.

(лекц.)

Кільк.

год.

СРС

Кільк.

год.

(лекц.)

Кільк.

год.

СРС

1.

Економічна суть податків та їх роль у системі економічних важелів державного регулювання національної економіки

1/1

1/2

-

5/5

2.

Система оподаткування в Україні та її особливості

1/1

2/2

1/-

5/5

3.

Оподаткування прибутку підприємств

4/4

6/6

1/1

7/7

4.

Податок на додану вартість

2/2

6/6

1/1

7/7

5.

Акцизний збір

2/2

6/6

1/1

6/5

6.

Плата за землю

2/2

4/4

1/1

5/4

7.

Єдиний податок

2/2

6/6

1/1

7/6

8.

Податок із власників транспортних зборів і інших самохідних машин і механізмів

2/2

4/4

1/-

5/4

9.

Мито і митні збори

2/2

2/4

-/-

6/5

10.

Ресурсні платежі

2/2

2/4

-/-

5/4

11.

Збори на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування

2/2

2/4

1/1

5/4

12.

Інші види загальнодержавних податків і зборів

2/2

2/4

-

5/5

13.

Місцеві податки і збори

2/2

4/4

1/1

6/5

14.

Податок з доходів фізичних осіб

2/2

6/6

1/1

7/6Тема 1 Економічна суть податків та їх роль у системі економічних важелів державного регулювання національної економіки

План

 1. Історичний аспект розвитку оподаткування.

 2. Загальнодержавні і місцеві податки і збори.

 3. Державні цільові фонди.

 4. Законодавча і нормативна база оподаткування податкової політики України.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть етапи зародження податкової системи.

 2. В чому сутність місцевих податків і зборів.

Література: 1, 2, 19, 20


Тема 2 Система оподаткування в Україні та її особливості

 1. План

 1. Податкова служба в Україні.

 2. Права співробітників державної податкової служби.

 3. Обов’язки платників податків та їх взаємовідносини з органами державної адміністрації.

 4. Відповідальність платників за своєчасність і повноту сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

       1. Питання для самоперевірки

 1. Призначення податкової служби.

 2. В чому проявляється робота працівників ДПА.

Література: 1, 2, 3, 20


Тема 3 Оподаткування прибутку підприємств

План

 1. Податок на прибуток підприємств як один із найважливіших видів прямих податків.

 2. Законодавча і нормативна база оподаткування.

 3. Порядок і терміни сплати податку на прибуток.

 4. Відповідальність платників за своєчасну і повну сплату податку.

 5. Застосування фінансових санкцій і адміністративних штрафів.

       1. Питання для самоперевірки

 1. Суб’єкти та об’єкт податку на прибуток.

 2. Порядок складання звітності суб’єктів з податку на прибуток.

 3. Порядок застосування фінансових санкцій і адміністративних штрафів.

Література: 1, 4, 22


Тема 4 Податок на додану вартість

План

 1. ПДВ при окремих видах операцій: бартерні операції, по імпорту товарів.

 2. Особливості оподаткування і випадку застосування квартального податкового періоду.

 3. Відповідальність платників за своєчасність і повну сплату податків.

Питання для самоперевірки

 1. Порядок реєстрації платників ПДВ.

 2. Бюджетне відшкодування ПДВ.

 3. Відображення пільг з ПДВ у звіті форми № 1-ПП.

 4. Відповідальність за порушення законодавства про ПДВ.

Література: 1, 5, 6, 22


Тема 5 Акцизний збір

План

 1. Призначення акцизних зборів.

 2. Законодавча і нормативна база оподаткування.

 3. Механізм визначення розміру акцизних зборів.

 4. Акцизних збір в операціях з переробки давальницької сировини.

Питання для самоперевірки

 1. Які товари називають підакцизними?

 2. Порядок визначення розміру ставок акцизного збору.

Література: 1, 17


Тема 6 Плата за землю

План

 1. Система пільг для юридичних і фізичних осіб щодо плати за землю.

 2. Порядок розрахунку і термінів сплати.

Питання для самоперевірки

 1. Операції по оренді земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

 2. Договори оренди землі: особливості оформлення.

 3. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

Література: 1, 7


Тема 7 Єдиний податок

План

 1. Порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного податку. Порядок реєстрації приватних підприємців.

 2. Способи сплати податків для приватних підприємців.

 3. ПДВ та податок на прибуток при відмові від сплати єдиного податку.

 4. Бартерні операції у „єдинників”.

Питання для самоперевірки

 1. В чому нюанси податкового обліку при зміні системи оподаткування у юридичних осіб.

 2. Приватний підприємець та оплата праці найманих працівників.

 3. Відповідальність платників єдиного податку.

Література: 1, 8, 23, 24


Тема 8 Податок із власників транспортних зборів

і інших самохідних машин і механізмів

План

 1. Призначення цього виду податку. Законодавча і нормативна база оподаткування.

 2. Фінансові санкції.

 3. Відповідальність платників.

Питання для самоперевірки

 1. Суб’єкти та об’єкти податку.

 2. Залежність ставки податку від об’єкту оподаткування.

 3. Відповідальність платників податку.

Література: 1, 10


Тема 9 Мито і митні збори

План

 1. Мито як засіб регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Законодавча і нормативна база оподаткування.

 2. Пільги щодо мита.

 3. Відповідальність платників за своєчасну сплату податку.

Питання для самоперевірки

 1. Запровадження експортного мита в Україні.

 2. Імпортна політика в Україні.

Література: 1, 16


Тема 10 Ресурсні платежі

План

 1. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів.

 2. Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів.

 3. Джерела сплати ресурсних платежів.

Питання для самоперевірки

 1. Призначення та джерела сплати ресурсних платежів.

Література: 1, 2, 15


Тема 11 Збори на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування

План

 1. Законодавча і нормативна база цих видів зборів.

 2. Пільги щодо сплати збору на обов’язкове соціальне страхування.

 3. Платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

 4. Пільги щодо сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. Порядок витрачення коштів фонду соціального страхування і Пенсійного фонду.

 5. Відповідальність платників за своєчасну і повну сплату зборів на здійснення соціальних заходів.

Питання для самоперевірки

 1. Порядок складання звітності до органів соціального страхування.

 2. Відшкодування витрат коштів соціального страхування.

Література: 1, 11, 12, 13, 18


Тема 12 Інші види загальнодержавних податків і зборів

План

 1. Плата за торгівельний патент на окремі види підприємницької діяльності.

 2. Особливості патентування роздрібної торгівлі.

Питання для самоперевірки

 1. Порядок отримання патенту на різні види діяльності.

Література: 1,15


Тема 13 Місцеві податки і збори

План

 1. Порядок розрахунків і строки сплати комунального податку.

 2. Ринковий збір.

 3. Збір за видачу ордера на квартиру.

 4. Збір з власників собак.

 5. Збір за припаркування автотранспорту.

 6. Відповідальність платників за своєчасну і повну сплату місцевих податків і зборів.

Питання для самоперевірки

 1. Складання звіту про сплату комунального податку.

 2. Платники ринкового збору.

 3. Порядок сплати збору за припаркування автотранспорту.

Література: 1,14


Тема 14 Податок з доходів фізичних осіб

План

 1. Податкові соціальні пільги та їх застосування.

 2. Відповідальність за порушення вимог Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”.

Питання для самоперевірки

 1. Податкові соціальні пільги в залежності від категорії платників податку.

 2. Звітність з податку з доходів фізичних осіб.

 3. Відповідальність за порушення законодавства.

Література: 1,9


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України „Про державний бюджет України на 2005 р.” № 2505–IV від 25.03.05р.

 2. Закон України „Про систему оподаткування” від 25.06.91 р. (зі змінами та доповненнями).

 3. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” від 24.12.93 р. № 3813–XII, зі змінами та доповненнями

 4. Закон України “Оподаткування прибутку підприємств” від 18.11.97 р.; 639/97–ВР (зі змінами та доповненнями).

 5. Закон України “Податок на додану вартість” від 3.04.97р. № 168/97–ВР (зі змінами та доповненнями).

 6. Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165.

 7. Закон України „Про плату за землю” від 03.07.92 р. № 2535–XII зі змінами та доповненнями.

 8. Закон України „Єдиний податок”.

 9. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003р. №889-IV.

 10. Закон України „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів” № 1963 від 11.12.91р. зі змінами та доповненнями.

 11. Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” №1058 – IV від 09. 07. 03 р. (зі змінами та доповненнями).

 12. Закон України „Про збір на обов’язкове соціальне страхування” №403/97 – ВР від 26.06.97р.(зі змінами та доповненнями).

 13. Закон України „Про розмір внесків на деякі види обов’язкового державного страхування” № 2213-ІІІ від 11. 01. 01 р. (зі змінами).

 14. Декрет Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори” № 56–93.

 15. Декрет Кабінету Міністрів України „Про податок на промисел”, зі змінами та доповненнями від 17.03.93р. № 24–93.

 16. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Легас, 2001. – 584 с.

 17. Налоги и налогообложение: Учебн. Пособ. Для вузов/ И.Г.Русакова, В.А. Кашина и др.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 495 с.

 18. Онищенко Т. Приватний підприємець. 2–ге вид., перероб. і доп. – Харків: Фактор, 2001. – 452 с.

 19. Пиріг І.М., Хомин П.Я. Данилюк Б.І. Облік податку на додану вартість, валових витрат і доходів. – Тернопіль: Джура, 1998.

 20. Савченко О. Єдиний податок. 7–ме видання, перероб. і доп. – Харків: Фактор, 2001. – 192 с.

 21. Сорокина С.В., Казнова М.И. Проблемы налогообложения малого бизнеса– Севастополь: Изд–во СевГТУ, 2001.

 22. Декрет Кабінету Міністрів України „Про державне мито”, зі змінами та доповненнями від 21.01.93 р. № 7–93.

 23. Декрет Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір”, зі змінами та доповненнями від 26.12.92р., № 18–92.

 24. Інструкція про порядок нарахування і сплаті страхувальками і застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове страхування в Пенсійний фонд України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду від 19. 12. 03 р. № 21-1, зі змінами.Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 6.050100 – «Фінанси» (у т.ч. скорочений термін навчання)


Укладач асист. І.В. Ткаченко


Відповідальний за випуск А.О. Касич


Видавничий відділ КДПУ Тираж 25 примірників


Кременчук 2006
Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни Бюджетна система" для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи