Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Скачати 468.64 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Сторінка2/3
Дата26.09.2012
Розмір468.64 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3


Література: [1, 2, 4, 9 ,10, 14].


Тема 4 (Варіант 4)

оподаткування підприємств


Питання:

1. Сутність, призначення та функції податків.

2. Сутність податкової системи.

3. Непрямі податки.

4. Прямі податки.

5. Місцеві податки та збори.


Податкова система кожної країни відображає її специфічні умови. У світі немає держав з тотожними податковими системами. Однак це не означає, що створення податкової системи і податкова політика ведеться спонтанно, як кому забажається. Є певні положення, що визначають підхід держави до цієї сфери своєї діяльності.

Податкова система – це сукупність встановлених в країні податків та механізм їх стягування.

Податкова система України встановлена Законом України „Про систему оподаткування”. Вона складається з двох підсистем:

 • загальнодержавних податків і зборів;

 • місцевих податків і зборів.

Загальнодержавні податки і збори включають 4 групи6

 1. Прямі податки:

  1. податок на прибуток підприємств;

  2. прибутковий податок на доходи фізичних осіб;

  3. податок з власників транспортних засобів;

  4. податок на нерухомість;

  5. плата за землю.

 2. Непрямі податки:

 1. ПДВ;

 2. акцизний збір;

 3. миті збори.

 1. Платежі за ресурси та інші обов’язкові платежі:

 1. збір за спеціальне використання природних ресурсів;

 2. збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

 3. державне мито та ін.

 1. Внески до цільових фондів:

 1. збір на загальнообов’язкове соціальне страхування;

 2. збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

 3. збір на обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та ін.

До місцевих податків і зборів належать:

 1. податок з реклами;

 2. комунальний податок та ін.


Завдання:

 1. Оптова, яка включає витрати та прибуток за одну пляшку вина, складає 10 грн., ставка акцизу у відсотках до відпускної ціни складає 46,5%. Визначте відпускну ціну та суму акцизу. (відпускна ціна складається з акцизного збору та оптової ціни).

 2. Підприємство реаліовує підакцізні товари, договірна ціна яких (без акцизного збору та ПДВ) складає 200 тис.грн. Ставка акцизу на вироби 45%. Визначте акцизний збір та всю продажну ціну підакцизної продукції.

 3. Фабрика шкіргалантереї за липень 2007р. відвантажила покупцям 1400 шт. пальт із натуральної шкіри, договірна ціна яких (без акцизного збору і ПДВ) складає 173.6 тис.грн. Ставка акцизного збору на одяг з натуральної шкіри складає – 35 відсотків. Звідси розрахуйте продажна ціна даної партії пальт із урахуванням акцизного збору, акцизний збір, ПДВ та всю продажну ціну партії.

 4. Наше підприємство ввозить товар із закордону, митна вартість товару 30 дол.($). Курс Національного банку України 1 дол.($) – 5,5 грн. Митні та комісійні збори 30 грн. Ставка ввізного мита 20%. Ставка акцизного збору 45%. Визначте суму ввізного мита та суму акцизного збору.


Література: [2, 4, 9,10,11].


Тема 5 (Варіант 5)

обігові активи підприємств


Питання:

  1. Сутність обігових активів, їх класифікація та структура.

  2. Нормування власних оборотних активів за їх окремими елементами.

  3. Показники ефективного використання оборотних активів.

  4. Контроль за використанням оборотних активів.


На відміну від основних виробничих фондів, оборотні фонди беруть участь тільки в одному циклі виробництва, втрачають натуральну форму і цілком переносять свою вартість на знову створений продукт.

Обігові кошти постійно беруть участь у забезпеченні процесу виробництва і реалізації продукції, одночасно знаходяться на всіх стадіях кругообігу коштів. Переходячи з грошової форми вартості в товарну, потім у виробничу, товарну і знову в грошову – обігові кошти забезпечують безперебійну роботу підприємства.

Обігові кошти підприємства класифікуються по трьох ознаках:

 1. в залежності від участі їх у кругообігу коштів;

 2. по методах планування, принципам організації і регулювання обігових коштів;

 3. по джерелам формування обігових коштів.

Нормативи власних оборотних коштів з кожного елемента оборотних засобів і готової продукції визначаються як добуток одноденної потреби підприємства в тих чи інших матеріальних ресурсах на норму запасу в днях по них.

Визначаючи норми запасів в днях з тією чи іншою позиції, необхідно зважити на:

-умови постачання даних видів матеріальних ресурсів;

-віддаленість постачальників;

-транспортні умови;

-час, необхідний для підготовки матеріаплів для використання у виробництві;

-періодичність введення матеріалів у виробництво.

Швидкість обігу оборотних коштів можна виразити за допомогою таких показників:

- коефіціент обіговості;

- тривалість одного обороту в днях.

Коефициент обіговості (Ко) показує кількість оборотів, які здійснили оборотні кошти за певний час (рік, квартал, місяць). Він визначається за такою формулою:

Ко = Р Ос

де Р – обсяг виручки від реалізації продукції (за собівартостю);

Ос – середній залишок оборотних коштів, що був у розпорядженні підприємства за цей період.

Тривалість одного обороту в днях показує кількість днів, упродовж яких оборотні кошти здійснюють один оборот, проходячи всі фази. Цей показник (Од) визначається за такою формулою:

Од = Ос x Д ,

Т

де Д – число днів у періоді, за який обчислюється обіговість оборотних коштів.


Завдання:

1.Визначте оборотність коштів, коефіцієнт оборотності оборотних ко­штів та коефіцієнт завантаження коштів в обо­роті


Показник

Минулий звітний період

Звітний період

Відхилення

1. Виручка від реалізації, тис. грн.

58000

63000

?

2. Кількість днів періоду, що аналізується

360

360

0

3. Одноденна виручка, тис. грн.

161,11

175,00

13,89

4. Середній залишок оборотних коштів, тис. грн.

5133

5207

74

5. Оборотність оборотних коштів, днів

?

?

?

6. Коефіцієнт оборотності оборотних ко­штів, кількість оборотів

?

?

?

7. Коефіцієнт завантаження коштів в обо­роті, коп.

?

?

?


2. Підприємство отримує певний вид матеріалів не від одного, а від кількох постачальників. Визначте транспортний запас в днях як середньозважену величину

Постачальник

Кількість матеріалів, т

Кількість днів перебування в дорозі після оплати

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4


1650

40

5000

150


6

-

8

2

Разом

?

х


3.Розрахуйте загальну суму нормативу за основними видами матеріалів.

Види мате

ріа

лів

Однодо

бова витра

та, тис.грн.

Норми оборотних активів, дні

Норматив, тис.грн.

Транспорт

ний запас

Підготов

чий запас

Поточ

ний запас

Техноло

гічний

запас

Час на прийом та складування

А

852

5,3

2,6

7,0

12,6

3,0

?

Б

1427

1,0

0,5

1,0

1,0

0,5

?

В

188

-

-

2,0

4,0

-

?

Г

210

19,6

16,4

42,0

30,8

16,0

?

Д

655

9,8

8,2

21,0

15,4

-

?

Разом

?

?

?

?

?

?

?


4. Собівартість реалізованої за рік продукції, розрахунки з покупцями якої завершені, склала 6284 тис. грн., середній залишок нормованих оборотних коштів-739 тис.грн., ненормованих – 308,3 тис. грн. Розрахуйте коефіцієнт обіговості та тривалість одного обороту в днях.


Література: [2, 5 ,7 ,10, 14].


Тема 6 (Варіант 6)

^ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Питання:

 1. Показники оцінки фінансового стану;

 2. Оцінка ліквідності та платоспроможності

 3. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стануОднією з ключових ознак фінансової стійкості підприємства є його ліквідність. Під терміном “ліквідність” прийнято розуміти здатність підприємства виконувати свої фінансові зобов’язання перед усіма контрагентами і державою.

У фінансовому аналізі прийнято користуватися такими поняттями із застосуванням прийому дисконтування:

PV – теперішня вартість капіталу або доходу

FV – майбутня вартість капіталу або доходу

t – кількість років ( обертів)

к – незмінна норма доходності за період, що розглядаеться.

Формула дисконтування має такий вигляд

FV= PV (1+к)t

Формула для розрахунку показника повної ліквідності підприємства (Кпл) може мати такий вигляд :
Кпл = ( РV(A)i + Bнл)/( PV(П)j )

де PV(A)i – теперішня вартість активів підприємства з урахуванням термінів їх можливої реалізації (перетворення на гроші);

PV(П)j – теперішня вартість фінансових зобов’язань підприємства з урахуванням термінів їх виконання ;

Внл – ліквідаційна вартість неліквідних активів .

Власний капітал підприємства у елементі PV(П)j даної формули (статутний капітал та інші власні фінансові ресурси) беруться у розмірі , що склався на звітну дату , оскільки це і є теперішня вартість , яку підприємство має зберігати на невизначено тривалий час свого функціонування .

Чим ближче до одиниці значення Кпл, тим вища загальна ліквідність підприємства. Якщо показник Кпл < 0.75 , це означає , що загальна ліквідність підприємства низька , а якщо цей показник знижується до значення 0.5 , це означає , що підприємство перебуває у кризовому стані щодо ліквідності і його фінансова стійкість не забезпечується .


Завдання:

1.Для аналізу загальної ліквідності станом на початок і кінець звітного року була складена таблиця 1 за даними управлінського обліку.

Середньоринкова норма доходності у звітному році була 36% і що у такому самому розмірі прогнозується доходність на наступний рік. Визначте теперішню вартість активів підприємства PV(A) з урахуванням ймовірних термінів перетворення їх на гроші, та дисконтовані фінансові зобов’язання PV(П), згідно з формулою. Визначте теперішню вартість активів підприємства з урахуванням ймовірних термінів перетворення їх на гроші РV(A)i та дисконтова ні фінансові зобов’язання . Розрахуйте показник повної ліквідності.


Таблиця 1 - Дані для аналізу загальної ліквідності , тис . грн
Станом на

Початок року

Кінець року

АКТИВ1. Грошові засоби

390

69

2. Активи, які мають перспективу бути перетвореними на гроші впродовж :а) 1 місяця (дебіторська заборгованість , готова продукція )

1980

1295

б) 2 місяців (матеріальні цінності, дебіторська заборгованість )

1350

1567

в) 3 місяців (матеріальні цінності, дебіторська заборгованість)

3990

5452

г) 6 місяців (об’єкти основних засобів і нематеріальних активів )

5180

5310

д) 12 місяців (об’єкти основних засобів, довготермінові фінансові вкладення , незавершені капітальні вкладення )

10150

13098

3. Неліквідні активи – всього

2169

2670

У тому числі матеріальні

2034

2588

Їхня ліквідаційна вартість

192

220

Усього

25209

29461

ПАСИВ1.Прострочені й термінові (негайні ) зобов’язання

1248

1796

2. Зобов’язання , строк сплати яких настає впродовж :а) 1 місяця

395

620

б) 2 місяців

1971

722

в) 3 місяців

1550

2644

г) 4 місяців

----

255

д) 2 років (відстрочена податкова заборгованість )

----

200

е) 3 років (довготерміновий кредит)

----

210

3. Фінансові зобов’язання постійного характеру

20045

23014

Усього

25209

29461


Література: [5, 7, 10, 11, 13 ].


Тема 7 (Варіант 7)

^ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ


Питання:

 1. Стратегічне фінансове планування;

 2. Зміст, завдання та мета фінансового планування на підприємстві;

 3. Оперативне та поточне фінансове планування;

 4. Бюджетування в системі оперативного фінансового планування.


Планування, прогнозування прибутку необхідне для складання поточних і перспективних фінансових планів. На підприємствах виробничої сфери можуть бути використанні два методи розрахунку прибутку від реалізації продукції:

 • метод прямого розрахунку;

 • метод аналітичного розрахунку.

Метод прямого розрахунку прибутку.


П=(В*Ц)-(В*С),

де П – плановий прибуток

Ц – ціна одиниці продукції (за мінусом ПДВ та акцизів)

С – повна собівартість продукції

В – випуск товарної продукції в плановому періоді у натуральному виразі.

Метод прямого розрахунку використовується для невеликого асортименту продукції. Прибуток визначається по кожному виду продукції, що продається, як різниця між її вартістю в цінах продажу і собівартістю. Для отримання підсумкового прибутку до розрахованої суми прибутку від продажу товарної продукції додають прибуток у залишках продукції та віднімають залишки готової продукції на кінець.

Аналітичний метод дає можливість визначити не тільки загальну суму прибутку, а й вплив на неї окремих факторів. Спочатку визначаться базова сума рентабельності, потім обчислюється обсяг товарної продукції і розрахунок прибутку виходячи з базової рентабельності, на заключному етапі визначається вплив чинників на прибуток.

Завдання:

1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconЗ навчальної дисципліни “фінанси підприємств ”
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “ Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності”...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconГ.І. Базецька методичні вказівки з дисципліни фінанси підприємств
Базецька, Г.І. Методичні вказівки з дисципліни «Фінанси підприємства» (для виконання контрольної роботи для студентів освітньо –...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Статистика” для студентів заочної форми навчання за...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи