Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" аналіз фінансової діяльності\" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності icon

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " аналіз фінансової діяльності" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " аналіз фінансової діяльності" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності
Сторінка1/4
Дата26.09.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

“ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.060100 - “ПРАВОЗНАВСТВО ” (у тому числі скорочений термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.060100 - “Правознавство” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач ст. викл. Циган Раїса Миколаївна


Кафедра фінансів і кредиту


Затверджено методичною радою університету


Протокол №_____ від «___» ________ 2009 року


Голова методичної ради ________ проф.В. В. Костін


Кременчук 2009


За умов подальшого розвитку ринкових відносин в Україні важливого значення для успішного здійснення менеджменту та аудиту набуває фінансовий аналіз. Користувачі фінансових звітів підприємств і фірм застосовують методи фінансового аналізу під час прийняття управлінських рішень, спрямованих на зростання прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільного фінансового стану.

Вивчення даної дисцилини ставить за мету виробити у студентів уміння комплексно підходити до оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств, виходячи із суті фінансів та їх ролі у ринковій економіці.

Свій предмет дослідження, який вивчається з певною метою і певними методами, має кожна наукова дисципліна. Фінансово-економічний аналіз вивчає економіку підприємств з метою оцінки результатів їх діяльності та використання фінансових ресурсів, причинно-наслідкові зв’язки, які їх визначають, виявлення резервів і шляхів підвищення ефективності роботи підприємств. Таке вивчення господарської (фінансово-господарської) діяльності притаманне фінансово-економічному аналізу, тобто воно формує предмет цієї наукової дисципліни.

Предметом вивчення є фінансова діяльність суб’єктів господарської діяльності, відображена у планових, звітних, облікових та інших джерелах інформації.

Основне завдання дисципліни – вивчення курсу і закріплення необхідних знань, вивчення рекомендованої літератури.

Завданням аналізу фінансової діяльності є: обґрунтування реальності планів проведення фінансової діяльності; вивчення ходу їх виконання; перевірка даних звітності; порівняння результатів діяльності з витратами; розробка заходів, спрямованих на виявлення та усунення наявних недоліків.

Метою аналізу є вивчення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.


методичні рекомендації студентам–заочникам щодо написання контрольних робіт

Тематика контрольних робіт знаходиться в читальній залі бібліотеки КДПУ. Вибирати тему контрольної роботи слід за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки “0”, вибирати тему потрібно за номерами 10, 20. Якщо остання цифра вашої залікової книжки “5”, то вибирати потрібно тему за номерами 5, 15.

Мета виконання контрольної роботи

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науково-економічною літературою, підручниками та посібниками, довідками, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами згідно з вибраною темою.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст вибраної теми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

Підготовка до написання контрольної роботи

Після визначення теми контрольної роботи треба ознайомитися з її планом або скласти свій на основі вивчення рекомендованої літератури. Окрім указаної у тематиці контрольних робіт літератури, необхідно підібрати основну і додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, журнальні та газетні статті).

Основні вимоги до контрольної роботи

Робота повинна бути акуратно виконана в учнівському зошиті або на аркуші паперу форматом А4;. Приблизний обсяг 20-25 сторінок. У правому верхньому кутку обкладинки необхідно вказати шифр (номер залікової книжки) – Додаток 1

У нижньому кутку вкажіть домашню адресу.

На першій сторінці зазначають тему контрольної роботи, її план, а список використаної літератури – у кінці контрольної роботи. Розкриття теми має бути пов’язаним із пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення з вибраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання і засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографії, газетних та журнальних статей тощо).

Підготовлену роботу висилаються або здають на кафедру обліку та аудиту (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, КДПУ, корпус № 5, аудиторія 5301) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обов’язково вказати прізвище, ім’я та по батькові викладача, який читає курс.

Контрольна робота складається з теоретичної частини та виконання задачі.

У методичних вказівках розкривають мету і завдання вказівок, наведені теми лекційних занять та їх обсяг, зміст кожного з них, контрольні питання. Наведено перелік літератури, якою треба користуватися під час самостійного вивчення курсу, а також завдання щодо виконання контрольної.

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" аналіз фінансової діяльності\" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" аналіз фінансової діяльності\" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" аналіз фінансової діяльності\" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "економіка й організація діяльності об’єднань підприємств" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств”...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" аналіз фінансової діяльності\" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Проектний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" аналіз фінансової діяльності\" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" аналіз фінансової діяльності\" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни "аналіз фінансової діяльності" для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" аналіз фінансової діяльності\" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" аналіз фінансової діяльності\" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності”...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" аналіз фінансової діяльності\" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" аналіз фінансової діяльності\" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи