Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 351.5 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Сторінка1/4
Дата26.09.2012
Розмір351.5 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


імені Михайла Остроградського

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСАХ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 – “ФІНАНСИ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2007


Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “ Інформаційні системи і технології у фінансах” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – “ Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. Ю.Г. Лактіонов


Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол № _____ від “____” _____________ 2007 р.


Заступник голови методичної ради доцент С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лабораторна робота № 1^ Графічне подання економічної інформації за допомогою об’єкта Microsoft Graph у середовищі електронної таблиці Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лабораторна робота №2^ Розв’язання економічних задач за допомогою фінансових функці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лабораторна робота №3 Робота з базами даних у середовищі електронної таблиці Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лабораторна робота №4^ Аналіз даних за допомогою зведених таблиць та діагра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лабораторна робота №5 Використання графічних і математичних методів для розв’язання економічних задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лабораторна робота №6^ Аналіз даних: підбір параметра та пошук рішенн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лабораторна робота №7 Використання пакету статистичного аналізу .

Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стор.

4


5


5


6


10


12


15


17

21

24

25ВСТУП


Принципові зміни у ставленні людини до інформації, які відбулися з переходом від ручної обробки інформації до автоматизованої, дали змогу розглядати інформацію як особливий вид ресурсу і важливий фактор суспільного розвитку.

Інформація стала комерційною категорією, їй притаманні всі властивості товару. Існують інформаційна промисловість і національні інформаційні ресурси, відбувається перехід від індустріальної економіки до економіки, що ґрунтується на інформації. Засобом реалізації цих тенденцій є сучасна інформаційна технологія – сукупність різноманітних інформаційно-технологічних процесів.

Під інформаційною технологією розуміють комплекс методів і процедур, які реалізують функції збору, передавання, обробки, зберігання й доведення до користувачів інформації в організаційно-управлінських системах з використанням вибраного комплексу технічних засобів. Принципові відмінності інформаційної технології від виробничої – сукупності засобів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалів або напівфабрикатів, які відбуваються у процесі виробництва – полягають у тому, що інформаційна технологія, окрім рутинних операцій, містить елементи творчого характеру, які не піддаються регламентації та формалізації.

Для підготовки до лабораторних робіт студенти повинні користуватися методичними вказівками щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни, методичними вказівками щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни, а також навчально-методичною літературою.

Підготовка до лабораторних робіт виконується студентами у час, вільний від занять, у читальній залі бібліотеки або вдома. Лабораторні роботи виконуються на лабораторних заняттях згідно з навчальним розкладом.

Консультації викладача з питань, що виникають під час підготовки до лабораторних робіт, проводяться згідно з графіком, затвердженим деканатом.


^ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТпор

Найменування теми (модуля).

Основні питання лабораторного заняття, її зміст.

Завдання для самостійної роботи

Денна

форма

Заочна

форма


Форма та засоби

контролю

Аудит. заняття (год.)

Сам. робота (год.)

Семестр

Аудит. заняття (год.)

Сам. робота (год.)

Семестр

I модуль

1

Лабораторна робота № 1^ Графічне подання економічної інформації за допомогою об’єкта Microsoft Graph у середовищі електронної таблиці Excel

2

2
8

8


Опитування, звіт

2

Лабораторна робота №2^ Розв’язання економічних задач за допомогою фінансових функці

2

2

1

1

8

8
6

6

8

8

Опитування, звіт, к/р

3

Лабораторна робота №3^ Робота з базами даних у середовищі електронної таблиці Excel

2

2

2

2

8

8

2

2

2

2

8

8

Опитування, звіт

Модульний контроль

^ II модуль

4

Лабораторна робота №4 Аналіз даних за допомогою зведених таблиць та діаграм

2

2

2

2

8

8


Опитування, звіт

5

Лабораторна робота №5^ Використання графічних і математичних методів для розв’язання економічних зада

2

2

2

2

8

8

2

2

2

2

8

8

Опитування, звіт

6

Лабораторна робота №6^ Аналіз даних: підбір параметра та пошук рішенн

2

2

2

2

8

8
8

8

8

8

Опитування, звіт, к/р

7

Лабораторна робота №7^ Використання пакету статистичного аналіз

2

2

2

2

8

8


Опитування, звіт

Модульний контроль
Усього годин за семестр:

Спеціальність Ф:

14

11

8

4

18

8Спеціальність Фск:

14

11

8

4

18

8  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» для студентів 5 курсу денної І 5,
«Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» (для студентів 5 курсу денної І 5, 6 курсів заочної форм навчання, спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" / Укладач...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „ електричні машини для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „Електричні машини” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електричні машини” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "економетрія" для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів"економіка І підприємництво" та "менеджмент"
Вступ
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи